Rumunsko: Kontakty

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky (teritoriální působnost: Rumunsko)
Ambasada Republicii Cehe
Strada Ion Ghica 11,
030045 Bucureşti
tel.: (0040) 21 303 92 30, 21 303 92 31
fax: (0040) 21 312 25 39
E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/bucharest 

Ekonomický úsek - tel.: (0040) 21 303 92 93, 21 303 92 43 
Email: commerce_bucharest@mzv.cz, web: www.export.cz

Konzulární úsek - tel.: (0040) 21 303 92 32, 21 303 92 85 nebo consulate_bucharest@mzv.cz.

Pozn.: Voláte-li např. ze svého českého mobilního telefonu v Rumunsku, je třeba před všechna telefonní čísla přidat nulu. Číslo velvyslanectví tedy bude 021 303 92 30

Honorární konzulát ČR v Temešváru (Timisoara)
Vedoucí úřadu: Ştefan Moţec, honorární konzul
Remus 7A, apt. 2-3, 300 194 Timişoara, Romania
Telefon: 0040 356 179 038 Fax : 0040 356 179 039
E-mail: Timisoara@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: úterý a čtvrtek 14.00-16.00

Pohotovostní telefon pouze pro případy nouze českých občanů (mimo úřední hodiny): 0040 726 121 219.

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

 • MZV ČR, odbor OED, Rumunsko, sekretariát: + 420 2241812592 
 • MZV ČR, teritoriální odbor OJVE, Rumunsko, sekretariát: + 420 2241813197  
 • MPO ČR teritoriální odbor, Rumunsko: Karel Zděnovec,  + 420 224852491, Zdenovec@mpo.cz

Zastoupení CzechTrade v Bukurešti
Strada Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
tel.: 0040 21 316 28 98
fax: 0040 21 312 69 80
e-mail: bucuresti@czechtrade.cz 
web
: www.czechtrade.ro

České centrum v Bukurešti
Strada Ion Ghica 11, 030045 Bucureşti
tel.: +40-21-3039230, IP tel. +420-234668325
fax: +40-21-3122537
e-mail: ccbucuresti@czech.cz,
Web: www.czechcentres.cz/bucharest, www.czech-it.ro

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Jednotná nouzová linka 112 (Policie, Záchranná služba, Požárníci)
 • Pohotovost (Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca č.8) 021/962
 • Taxi 021/9531, 021/9461, 021/9435, 021/9477
 • Vlakový jízdní řád 021/9521, www.cfr.ro

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

 • www.gov.ro (server vlády, kde jsou hlavní odkazy na ministerstva)
 • www.onrc.ro (obchodní rejstřík)
 • Vyhledávače: www.google.ro
 • Vláda a vládní servery, ministerstva, celní orgány:www.gov.ro – Úřad vlády
 • Ministerstva: http://gov.ro/ro
 • Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerul Afacerilor Externe: www.mae.gov.ro
 • Ministerstvo vnitra - Ministerul Afacerilor Interne: www.mai.gov.ro
 • Ministerstvo  zemědělství a rozvoje venkova - Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale: www.madr.gov.ro
 • Ministerstvo národní obrany -  Ministerul Apărării Naţionale: www.mapn.gov.ro
 • Ministerstvo  kultury - Ministerul Culturii: www.cultura.gov.ro
 • Ministerstvo  regionálního rozvoje - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: www.mdrap.gov.ro
 • Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím - Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri: www.economie.gov.ro
 • Ministerstvo energetiky - Ministerul Energiei: www.energie.gov.ro
 • Ministerstvo  národního školství a vědeckého výzkumu - Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetarii Stiintifice: www.edu.gov.ro
 • Ministerstvo  veřejných financí  - Ministerul Finanţelor Publice: www.mfinante.gov.ro
 • Ministerstvo pro evropské fondy - Ministerul Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.gov.ro
 • Ministerstvo spravedlnosti - Ministerul Justiţiei: www.just.gov.ro
 • Ministerstvo životního prostředí, vodního a lesního hospodářství - Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor: www.mmediu.gov.ro
 • Ministerstvo práce, rodiny a ochrany sociálních a starých osob -  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: www.mmuncii.gov.ro
 • Ministerstvo pro informační společnost - Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informaţională: www.mcsi.gov.ro
 • Ministerstvo zdravotnictví - Ministerul Sănătăţii: www.ms.gov.ro
 • Ministerstvo mládeže a sportu  - Ministerul Tineretului şi Sportului: www.mts.gov.ro
 • Ministerstvo dopravy - Ministerul Transporturilor: www.mt.gov.ro
 • Ministerstvo pro veřejné konzulatce a dialog - Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic: www.dialogcivic.gov.ro
 • Oddělení pro styky s Parlamentem - Departamentul Pentru Relaţia cu Parlamentul: www.drp.gov.ro
 • Oddělení politik pro vztahy s Rumuny žijícími v zahraničí - Departamentul de Politici pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni: www.dprp.gov.ro

Další podřízené agentury a subjekty:

 Obchodní komory, centra, celní správa:

Firemní databáze:

Veletrhy a výstavy:

Ekonomické informace:

Finanční a burzovní:

  MHD v Bukurešti:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: