Rumunsko

Rozcestník informací o Rumunsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

V roce 2020 došlo k 3,9% poklesu HDP v porovnání s rokem 2019 a v nominálních číslech šlo o 222 miliard EUR. V posledním čtvrtletí roku 2020 zaznamenalo Rumunsko nejnižší čtvrtletní pokles HDP mezi členskými státy Evropské unie (-4,8 %), což vedlo například Mezinárodní měnový fond k vylepšení rumunského výhledu pro rok 2021.

Rumunská vláda očekává pro rok 2021 nominální růst HDP 4,3 %. Rozpočtový schodek Rumunska se v únoru 2021 zvýšil o 12,26 mld. RON (2,62 mld. EUR, tj. 1,14 % ročního HDP, přičemž v lednu 2021 šlo o 0,33 % HDP.

Vláda nárůst vysvětluje tím, že na zmírnění dopadů krize vynaložila 4,18 mld. RON, neboli 0,37 % HDP. Rozpočtové příjmy se v únoru meziročně zvýšily o 4,1 % na 53,4 mld. RON (8,9 mld. EUR) a daňové příjmy byly o 2,3 % vyšší než v loňském roce (26,1 mld. RON).

Vláda pro rok 2021 plánuje rozpočtový schodek ve výši 7,16 % HDP. Vládní dluh v lednu vzrostl o více než 5 mld.  RON (1 mld. EUR) na 503,6 mld. RON (103,4 mld. EUR). Poměr dluhu k HDP se na konci ledna 2021 mírně zvýšil o dalších 0,5 % na 47,8 %.

Rumunský export se v říjnu 2020 meziročně snížil o 1,1 % na 6,26 mld. EUR. Evropská komise očekává, že obchodní deficit Rumunska dosáhne v roce 2020 8,8 % HDP a v roce 2021 se zvýší na 10,1 %.

Světová banka očekává v roce 2021 růst HDP o 4,3 % a pro rok 2022 4,1 %. Jde o signifikantní změny, neboť původně banka předpovídala pouze 3,5% růst HDP. Mezinárodní měnový fond očekává 6% růst HDP v roce 2021 (podle této projekce by byl rumunský růst druhý nejvyšší po Španělsku, 6,4  %).

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Vládní plány na hospodářskou obnovu se opírají o zelenou transformaci v dopravě a boji proti změně klimatu, ve veřejné službě, rozvoji měst, obnově kulturního dědictví, a především v ekonomické konkurence­schopnosti, odolnosti a digitalizaci.

Zdravotní krize přináší celou řadu příležitostí a to i vzhledem k masivním investičním prioritám, resp. reformám, které Rumunsko přijme k překonání současné krize za pomocí EU finančního nástroje Národního plánu oživení a odolnosti. V obranném sektoru vláda dodržuje závazek 2% HDP a obrana je jedním ze strategických pilířů.

V tomto kontextu se nabízí široké pole působení českých hospodářských subjektů.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Národní plán oživení a odolnosti počítá s udržitelnou dopravou v rámci tzv. I. investičního pilíře s celkovou sumou cca 21,4 mld. EUR.

Pro české firmy v tomto sektoru mohou být perspektivní například výroba a dodávka stavebních materiálů a technologií, strojů a zařízení v oboru, stavební suroviny a materiály a konstrukční technologie staveb, elektroinstalační materiály, kabeláže pro dopravní cesty, výroba a dodávka dopravní techniky i souvisejících technologií pro postupnou výstavbu železničních koridorů, stavební mechanizace, stroje a technologie (bagry, nakladače, pozemní frézovací technika, drtičky kamene ad.), železobetonové a mostní konstrukce (včetně dřevěných konstrukcí), průmyslové a technické vybavení stavenišť, dodávky stavebních prací nebo stavební supervize dle požadavku investora atd.

ICT

Národní plán oživení a odolnosti počítá s ICT v rámci tzv. III. investičního pilíře, jehož celková suma je cca 5,08 mld. Odhaduje se, že do roku 2025 bude sektor ICT přispívat 12 % do HDP.

Pro české firmy mohou být perspektivní například možnosti dodávek technologií, specializovaného software pro řízení průmyslových provozů a callcenter, dodávky SW řešení pro ochranu firemních dat, možnosti dodávek technologií, resp. specializovaného SW pro řízení průmyslových provozů a call center, dodávky SW řešení pro ochranu firemních dat, narůstající trend je také v oblasti smart technologií.

Obranný průmysl

Rumunsko poskytuje na obranu 2 % HDP. Pro české firmy mohou být perspektivní například participace na přezbrojování, vybavení letišť, speciální materiál, zdravotní potřeby.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Národní plán oživení a odolnosti počítá pro rozvoj a modernizaci zdravotní infrastruktury v rámci tzv. II. investičního pilíře, jehož celková suma je cca 6,5 mld. EUR.

Pro české firmy existují předpoklady pro výrobu a export: lékařských přístrojů a zařízení, zdravotnického materiálu, pomůcek a vybavení zdravotnických pracovišť včetně specifických dodávek například ochranných prostředků v rámci situace vyvolané pandemií covidu-19 a řešení jejích následků. Na trhu jsou všeobecně žádána moderní parafarmaceutika, volně prodejné doplňky stravy a spotřební materiál.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Národní plán oživení a odolnosti počítá s tímto segmentem v rámci tzv. I. investičního pilíře, jehož celková suma je cca 21,4 mld. EUR. Podíl Rumunska na celkové zemědělské produkci EU činil v roce 2019 něco málo přes 4,5 %. Rumunsko je tak za Francií, Německem, Itálií, Španělskem, Nizozemskem a Polskem sedmým největším producentem v oblasti zemědělství. I v roce 2020 Rumunsko zůstalo na první příčce v rámci Evropské unie v celkové produkci slunečnice a slunečnicí kultivované půdy.

Pro české firmy mohou být perspektivní například potravinářské výrobky (mražené, chlazené a konzervované výrobky, oleje, ovoce a zelenina, cukrovinky, kořenící směsi atd.), zdravá výživa (cereálie, dietní a vegetariánské výrobky, produkty bez laktózy a lepku), technologie pro zpracovatelský průmysl (masokombináty, pekárny, mlékárny, konzervárny, zpracovatele ryb, chladírny a mrazírny atd.), dodávky pekárenských strojů, nápojářských linek i dalších technologií pro zpracovatelské a potravinářské podniky, výroba a dodávka zemědělských strojů a další technické vybavení farem a zemědělských provozů, včetně souvisejících náhradních dílů, výroba a dodávka hnojiv, skleníků, sazenic a semen, a dalšího technického vybavení rostlinářských provozů, výroba a dodávka zavlažovacích technologií, čerpadel a souvisejících náhradních dílů.

Konkrétně se do Rumunska dovážejí traktory, zemědělské nástavby. Výběrová řízení se objevují v oblasti vybavení vepřínů, drůbežáren a zavlažovacích technologií atd.

Velvyslanectví ČR v Bukurešti
e-mail: commerce_bucharest@mzv.cz
www.mzv.cz/buchares

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí