Rusko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ruské federaci reprezentuje politiku EU a zastupuje její zájmy standardně delegace Evropské komise v RF

Velvyslanec: Vygaudas Ušackas
Vedoucí ekonomického úseku: Luis Portero
Adresa: Kadashevskaya nab. 14/1, 119017, Moskva
Kontakty: Delegation-Russia@eeas.europa.eu, +7 495 721 20 00
Internetový odkaz:  www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm 

V Rusku působí též řada zájmových a lobbistických skupin, z nichž nejvýznamější je organizace Asociace evropského byznysu (Association of European Business, AEB) se sídlem v Moskvě. Její členskou základnu v současné době tvoří více než 600 společností z členských zemí EU a EFTA. Členy asociace je také několik významných společností z Ruska, Spojených států, Japonska a dalších zemí. Hlavním posláním AEB je zastupovat a prosazovat zájmy evropských společností podnikajících v Ruské federaci, resp. podnikajících s Ruskou federací. Členy AEB jsou v současné době také tři české firmy. Jako národní zástupce ČR je aktuálně v AEB nominován Daniel Růžička, ředitel společnosti Mikenopa pro Rusko (podrobnější informace k AEB na www.aebrus.ru/).

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a RF byly v roce opět 2015 poznamenány propadem ruské ekonomiky a dopady sankčních opatření a poklesu cen ropy na světových trzích.

EU zůstává i přes výrazný propad vzájemného zahraničního obchodu zůstává hlavním obchodním partnerem Ruska. (Podrobně k teritoriální struktuře obchodu RF – viz kapitola 2.2)

Naopak Rusko si neudrželo své třetí místo mezi nejvýznamnějšími partnery EU a propadlo se na čtvrtou pozici. (Pozn.: Největší obchodní partneři EU v roce 2015: 1. USA: 619 mld. EUR (podíl 18 %), 2. Čína: 521 mld. EUR (15 %), 3. Švýcarsko: 253 mld. EUR (7 %), 4. Rusko: 210 mld. EUR (6 %).)

Mezi třemi největšími partnery pro export členských zemí EU se Rusko umístilo jen ve dvou případech (na 1. místě u Litvy a na 2. místě u Lotyšska). Co se týče importu zboží do EU, umístilo se Rusko mezi třemi největšími partnery 5krát (na 1. místě u Litvy, na 2. místě u Bulharska a na 3. místě u Řecka, Polska a Finska).

Obchodní výměna EU s Ruskou federací v letech 2011–15 (mld. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2014
(%)

Vývoz EU

108,6

123,4

119,5

103,2

73,8

71,5

Dovoz EU

201,3

215,1

206,9

181,8

135,7

74,6

Obrat

309,9

338,5

323,4

285,0

209,5

73,5

Saldo

-92,7

-91,7

-87,5

-78,5

-61,9

-

Zdroj: EK - DG Trade, duben 2016
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
 

Celkově došlo v obchodní výměně mezi EU a RF v roce 2015 k poklesu oproti předchozímu roku téměř o 38 %, a to v důsledku zmíněného propadu ruské ekonomiky, poklesu cen ropy a uplatňovaných sankčních opatřeních. V roce 2015 poklesl vývoz EU do RF na 73,8 mld. EUR (ze 103,2 mld. EUR v r. 2014). Dovoz EU z Ruska v roce 2015 činil 135,7 mld. EUR (181,8 mld. EUR v roce 2014).

Hlavními vývozními položkami EU do RF zůstaly tradičně stroje, strojní zařízení, dopravní prostředky, produkce chemického průmyslu a léky. Nízký stav byl zachován po prudkém pokles v roce 2014 v oblasti zemědělských a potravinářských produktů a to kvůli aplikovanému embargu na dovoz těchto položek ze strany RF. Opačným směrem putovala především ropa, ropné produkty, zemní plyn a další nerostné suroviny.

Na propad obchodu v roce 2015 měl vliv také fakt, že v roce 2014 byla ještě realizována řada již dříve uzavřených kontraktů, což se do statistik za rok 2015 již nepromítlo.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavním grantovým nástrojem EU vůči Ruské Federaci je program „European Neighbourhood and Partnership Instrument“, v jehož rámci existuje řada nástrojů na podporu rozvoje různých sfér společnosti a ekonomiky.

Mezi hlavní oblasti podpory ze strany EU patří následující nástroje:

  • European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR)
  • Nuclear Safety Cooperation Instrument (NSCI)
  • Environment and Sustainable Management of Natural Resources Including Energy
  • Non-state Actors and Local Authorities in Development
  • Food Security
  • Migration and Asylum
  • Investing in People
  • Instrument for Stability
  • Speciálním programem na rozvoj infrastruktury je NIF (The Neighbourhood Investment Facility) 

Více o jednotlivých nástrojích na:
http://www.enpi-info.eu/files/publications/EU%20funding%20Handbook%20-%20Final%2026Feb.pdf

V oblasti ekonomiky existuje také program Aid for Trade, jehož prostředky jsou určené např. na obchodní politiku a regulaci, rozvoj obchodu, rozvoj potřebné infrastruktury, výstavbu produkčních kapacit a další oblasti svázané s obchodem.

Rusko může také dle platných pravidel využívat pomoci Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (ta v reakci na vývoj na Ukrajině ale v roce 2014 dočasně zmrazila nové investiční programy v Rusku, což platilo i v roce 2015).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: