Rusko: Vztahy země s EU

23. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ruské federaci reprezentuje politiku EU a zastupuje její zájmy standardně delegace Evropské unie v RF:

Velvyslanec: Vygaudas Ušackas

Vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Luis Portero

Adresa: Kadashevskaya nab. 14/1, 119017, Moskva, Tel.: +7 (495) 721 20 00, e-mail: Delegation-Russia@eeas.europa.euhttp://www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm.

V Rusku působí též řada zájmových a lobbistických skupin, z nichž nejvýznamnější je organizace Asociace evropského byznysu (Association of European Business, AEB) se sídlem v Moskvě. Její členskou základnu v současné době tvoří více než 600 společností z členských zemí EU a EFTA. Členy asociace je také několik významných společností z Ruska, Spojených států, Japonska a dalších zemí. Hlavním posláním AEB je zastupovat a prosazovat zájmy evropských společností podnikajících v Ruské federaci, resp. podnikajících s Ruskou federací. Členy AEB jsou v současné době také tři české firmy. Jako národní zástupce ČR je aktuálně v AEB nominován Daniel Růžička, ředitel společnosti Mikenopa pro Rusko. (Podrobnější informace k AEB na http://www.aebrus.ru/).

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a RF byly v roce 2016 poznamenány špatným stavem ruské ekonomiky a dopady sankčních opatření. Přestože se zastavil ostrý propad obchodní výměny, došlo i v roce 2016 k dalšímu poklesu. Na vině je především nedostatek finančních prostředků na straně ruských vládních i soukromých subjektů, a také stále nedostatečná diverzifikace ekonomiky a průmyslu, který nenabízí dostatek kvalitního zboží na export.

EU zůstává i přes další propad vzájemného zahraničního obchodu hlavním obchodním partnerem Ruska (Podrobně k teritoriální struktuře obchodu RF – viz kapitola 2.2).

Rusko si naopak Rusko neudrželo své třetí místo mezi nejvýznamnějšími partnery EU a propadlo se na čtvrtou pozici.

Obchodní výměna EU s Ruskou federací v letech 2012–16 (mld. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015 (%)

Vývoz EU

123,4

119,5

103,2

 73,8

 72,4

98,1

Dovoz EU

215,1

206,9

181,8

135,7

118,7

87,5

Obrat

338,5

323,4

285,0

209,5

191,1

91,2

Saldo

 -91,7

 -87,5

 -78,5

 -61,9

 -46,3

 -

Zdroj: EK - DG Trade, duben 2016
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
 

Hlavními vývozními položkami EU do RF zůstaly tradičně stroje, strojní zařízení, dopravní prostředky, produkce chemického průmyslu a léky. Nízký stav byl zachován po prudkém poklesu v roce 2014 v oblasti zemědělských a potravinářských produktů a to kvůli aplikovanému embargu na dovoz těchto položek ze strany RF.

Opačným směrem putovala především ropa, ropné produkty, zemní plyn a další nerostné suroviny.

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavním grantovým nástrojem EU vůči Ruské Federaci je program „European Neighbourhood and Partnership Instrument“, v jehož rámci existuje řada nástrojů na podporu rozvoje různých sfér společnosti a ekonomiky.

Mezi hlavní oblasti podpory ze strany EU patří následující nástroje:

  • European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR)
  • Nuclear Safety Cooperation Instrument (NSCI)
  • Environment and Sustainable Management of Natural Resources Including Energy
  • Non-state Actors and Local Authorities in Development
  • Food Security
  • Migration and Asylum
  • Investing in People
  • Instrument for Stability
  • Speciálním programem na rozvoj infrastruktury je NIF (The Neighbourhood Investment Facility) 

Více o jednotlivých nástrojích na:
http://www.enpi-info.eu/files/publications/EU%20funding%20Handbook%20-%20Final%2026Feb.pdf

V oblasti ekonomiky existuje také program Aid for Trade, jehož prostředky jsou určené např. na obchodní politiku a regulaci, rozvoj obchodu, rozvoj potřebné infrastruktury, výstavbu produkčních kapacit a další oblasti svázané s obchodem.

Rusko může také dle platných pravidel využívat pomoci Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (ta v reakci na vývoj na Ukrajině ale v roce 2014 dočasně zmrazila nové investiční programy v Rusku, což platilo i v roce 2016).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: