Spojené arabské emiráty: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (SAE)

 Po vzniku SAE v prosinci 1971 představoval nejvýznamnější investiční akci ČR v SAE projekt na výstavbu elektrárny a desalinační jednotky Umm Al Naar v Abu Dhabi, který v roce 1984 dokončil PZO Škodaexport. V 90. letech vývoz stagnoval s výjimkou let 1997-1998, kdy se podařilo zrealizovat kontrakt s armádou SAE na dodávku 1 200 vojenských nákladních automobilů Tatra 815. Od roku 2000 a zřízení obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví český export do SAE stabilně roste.

Celkový vzájemný obchod ČR se SAE je druhý největší v regionu BVA, a to po Izraeli (v r. 2015 dosáhl obrat 897 mil. USD). V objemu vývozu ČR však SAE zaujímají v regionu BVA první místo. Velmi významnou je navíc skutečnost, že v celosvětovém měřítku zaujímají SAE čtvrté místo ve vývozu ČR do mimoevropských zemí (po USA, Číně a Japonsku). Povědomí o ČR nicméně stále výši vzájemného obchodu neodpovídá; vývoz do SAE probíhá převážně přes soukromé distributory a formou subdodávek, přímé státní zakázky jsou výjimkami, neboť jsou přístupné pouze pro v místně registrované subjekty.  

Potenciál obchodní spolupráce se SAE nadále poroste s ohledem na dlouhodobý růst jejich ekonomiky. Nabízejí se příležitosti užší ekonomické spolupráce (výrobní kooperace, spolupráce při výzkumu a vývoji) a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Se zavedením bezvízového styku EU se SAE v 05/2015 se výrazně zvedl potenciál zdravotní turistiky občanů SAE do ČR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

 

USD

Index

USD

Index

USD

Index

USD

2011

637,476

121.8

40,775

115.4

678,251

121.4

596,701

2012

624,926

98.0

33,191

81.4

658,117

97.0

591,735

2013

689,608

110.4

48,718

146.8

738,326

112.2

640,890

2014

800,519

116.1

79,129

161,8

879,648

119.1

721,339

2015

808,631

101,0

89,292

112,8

897,923

102,1

719,339

Zdroj: Český statistický úřad, hodnoty uvedeny v mil. USD

Pokles meziroční dynamiky růstu vývozu do SAE měřený v USD (2014/2013 růst v USD 16,1%) byl způsoben dvěma faktory: 1/ výrazným posílením kurzu dolaru o cca 20% oproti roku 2014 a 2/ poklesem hospodářského růstu o 1,5%. V korunovém vyjádření došlo v meziročním srovnání v roce 2015 ke zvýšení hodnoty vzájemného obratu o 21,0 %, vývozu o 23,1% a dovozu o 33,8 %.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Komoditní struktura vývozu z ČR do SAE 01 -12/ 2015 (10 nejvýznamnějších položek)

kód HS 4

Název zboží

tis. USD

% vývozu

8517

Přístroje   telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

174 724

21,6%

8471

Stroje automat zprac   dat jednotky snímače ap

148 244

18,3%

7018

Perly imitace perel   drahokamů ap ze skla

42 418

5,2%

8703

Auta os aj vozidla   motorová pro přepravu osob

36 038

4,5%

8525

Přístroje vysílací pro   rozhlas,televizi apod;kamery

31 640

3,9%

8523

Disky,pásky aj.média   pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37

26 005

3,2%

8537

Rozvaděče panely   rozvodné stoly aj ovládací

21 296

2,6%

8529

Části přístr   vysílacích přijímacích televizí

15 787

2,0%

8414

Čerpadla vývěvy   vzduchové kompresory ap

14 080

1,7%

9503

Tříkolky,koloběžky,kočárky   pro panenky, hračky, modely;puzzle

12 900

1,6%

 

Celkem výše uvedené položky

523 132

64,7%

 

celkem vývoz 01-12 / 2015

808 631

100,0%

Zdroj: Český statistický úřad

Dlouhodobě tvoří 20% exportu PC komponenty a záznamová zařízení, 20% telekomunikační přístroje a 10% skleněné výrobky (zejména skleněné korálky, tzv. našívací program). V roce 2015 došlo k poklesu vývozu skleněných korálků (většinou reexporty) a naopak k nárůstu položky osobních automobilů (nejde však o vozy Škoda, jejichž vývoz zůstal na úrovni roku 2014, ale o vývoz dalších značek: Toyota, Peugeot, Citroen, Hyundai). K dalším výrazným položkám exportu patří vysílací zařízení, rozvaděče a potraviny, zejména mléčné výrobky. Zbylých 40% tvoří desítky položek, z nichž téměř žádná nepřesáhne 2% podíl na exportu. Z českých  firem, jejichž produkty je možné v SAE vidět „na vlastní oči“ je nezbytné jmenovat firmu Precioza, která svými lustry vybavila řadu paláců, letišť a hotelů, zejména v Abu Dhabi (Emirates Palace, Yas Marina,  Abu Dhabi Airport). Největším jejím současným úspěchem je kontrakt na dodávky kompletního osvětlení pro prezidentský palác. Řadu významných zakázek na trhu má i firma Lasvit (svítidla pro stanice v dubajském metru, prestižní restauraci v nejvyšší budově světa Burj Khalifa, či hotelu Waldorf Astoria v emirátu Ras Al Khaimah nebo hotelu Etihad Towers v AbuDhabi). Známé jsou na trhu i Vítkovice, které v Abu Dhabi i Dubaji získaly kontrakty na přestavbu vozidel taxislužby na CNG.  

 

Komoditní struktura dovozu do ČR ze SAE 01 -12/ 2015 (10 nejvýznamnějších položek)

kód HS 4

Název zboží

tis. USD

% dovozu

7601

Hliník surový   (neopracovaný)

63 482

71,1%

7018

Perly imitace perel a  drahokamů ap ze skla

4 871

5,5%

7112

Odpady úlomky kovů  drahých plátovaných kovy

1 622

1,8%

0902

Čaj

1 621

1,8%

3902

Polymery propylenu   olefínů v primár formách

1 526

1,7%

8419

Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

1 359

1,5%

3919

Desky folie filmy ap   samolepicí z plastů

1 124

1,3%

8451

Stroje na praní žehlení barvení ap látek příz

926

1,0%

3901

Polymery ethyleny v   primárních formách

712

0,8%

3303

Parfémy vody toaletní

672

0,8%

 

Celkem výše uvedené položky

77 915

87,3%

 

dovoz do ČR za 01   12/2015 celkem

89 292

100,0%

Zdroj: Český statistický úřad

Hlavní položku dovozu tvoří dlouhodobě polotovary hliníku a polymery plastů, které využíví řada českých výrobců v automobilovém a stavebním průmyslu. V roce 2015 se do popředí dostaly i perly, drahé kovy a čaj. 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V nových statistikách České národní banky evidující výměnu služeb nejsou SAE od roku 2006 samostatně uvedeny.

Perspektivní jsou služby v oblasti cestovního ruchu, stavebnictví a ITC. Jako jeden z námětů pro rozvoj exportu služeb v oblasti výpočetní techniky, software a telekomunikací navrhoval ZÚ Abu Dhabi zařadit veletrh GITEX Technology Week Dubai (Gulf Information Technology Exhibition) mezi oficiální účasti ČR (v roce 2014 se zatím uskutečnila expozice pod hlavičkou CzechTrade, v roce 2016 ZÚ Abu Dhabi v rámci projektů ekonomické diplomacie přispěl na plochu ve výši 50%, a proto se podařilo získat účast 6 firem na společném stánku pod hlavičkou ZÚ/CzechTrade o velikosti 36m2). 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Specifikem místního trhu je ze zákona vyplývající povinnost pro zahraniční subjekt, který chce podnikat na území některého ze sedmi emirátů, nebo se účastnit státních zakázek, mít tzv. sponzora neboli lokálního partnera (fyzickou osobu nebo právnickou osobu 100% vlastněnou občany SAE), který musí vlastnit nejméně 51 % v založené společnosti. Výjimkou jsou volné a zvláštní zóny, kde je povoleno 100% vlastnictví i zahraničnímu subjektu. Podle charakteru podnikání a cílové skupiny zákazníků české firmy využívají obou těchto forem přítomnosti na místním trhu. Třetí formou je pak obchodování přes výhradního zástupce/distributora, který musí být též stoprocentně místní (právnická či fyzická) osoba. Níže je uveden seznam a charakteristiky hlavních českých firem přítomných v SAE. 

České firmy v Abu Dhabi:

E&I EMIRATES LLC
Emirates Electrical & Instrumentation Co.
Pavel Šumanský - Sales Director
PO Box: 41708, ABU DHABI, UAE
Tel.: 0097126664846
Fax: 0097126674347
E-mail: info@e-i-emirates.com
Web: www.e-i-emirates.com

Zastoupení českých firem Manag – Pento – ELCOM. Působí jako EPC kontraktor především v oblasti instrumentačních instalací v petrochemickém průmyslu. Rovněž úspěšně rozvíjí montáže kabinetů pro řídící systémy. Firmě se daří, kromě kanceláře v centru města si vybudovala dílnu a skladové zázemí v průmyslové oblasti Mussafah, které nabízí k využití i dalším našim společnostem. Celkem nyní zaměstnává přes 40 stálých zaměstnanců a dalších 60 si najímá na kontrakty.

VITKOVICE GENERAL TRADING LLC
Martin Litvík – Director
P.O. Box: 7127, Abu Dhabi
Tel.: 00971 2 6270088
Fax: 00971 2 6270087
E-mail: martin.litvik@vitkovice.cz
Web: www.vitkovice.com

Firma nabízí především technologie pro zemní plyn, skladovací nádrže, ocelové konstrukce, výrobky přesného strojírenství pro opravny zámořských lodí. V Abu Dhabi i Dubaji firma získala významný kontrakt na dodávku stanic CNG pro vozidla taxislužby

OMNIPOL Trading LLC / ADAFZ
Juraj Čiernik - Director
P.O.Box: 35430, Abu Dhabi, U.A.E.
Office: Abu Dhabi Intl. Airport, Business Park 01, Office No.116
gsm: +971 50 635 3965 (UAE), +420 734 399 404 (CZ)
cie@omnipol.cz
http://www.omnipol.com/

Firma se zaregistrovala v roce 2015 v souvislosti s plněním významného kontraktu.

ATG CONSULTING & TRAINING SERVICES LLC
Petr Nétek – Project Manager
Abu Dhabi, průmyslová zóna Mussafah
E-mail: mailto:malusek@atg.cz
Web: www.atgtesting.com

Poskytuje služby v NDT – nedestruktivním testování a technických inspekcích, kvalifikaci a certifikaci personálu v defektoskopii a sváření podle norem EN, ASNT, API, ASME, ISO atd.

ABB UNITED ARAB EMIRATES
Tomáš Szollosi – Project Manager
P.O. Box 33473, Abu Dhabi, UAE
Tel.: 0097126333636 ext. 412
Fax: 0097126273223
E-mail: tomas.szollosi@cz.abb.com

Není společností s českými majiteli, ale pobočka švédsko-švýcarského konsorcia ABB má české kořeny v podniku EJF Brno (Elektrotechnické závody Julia Fučíka). Nyní patří k největším importérům českých výrobků, rozvoden vysokého napětí, do SAE s obratem přes 25 mil. USD ročně. Z nejvýznamnějších projektů poslední doby můžeme jmenovat rozvaděče v nejvyšší budově světa Burj Khalifa, na umělém ostrově Palm Jumeirah v Dubaji, novou hliníkárnu EMAL nebo rozvodnu na Yas Marina Circuit (pro Formuli 1).

České firmy v Dubaji:

PRECIOSA GULF FZCO
Jiří Karl – Managing Director
RA 8/ GB 7, P.O. Box: 18185, Dubai, U.A.E
Tel.: 0097148838473
Fax: 0097148837913
E-mail: sales@gulf.preciosa.com
Web: www.preciosa.com

Z hlediska obratu je Preciosa nejdůležitější českou firmou v SAE, sídlo i sklad má ve volné zóně Jebel Ali. Hlavní komoditou, která představuje většinu obratu, tvoří drobné skleněné perličky (šatony), které se používají jako ozdoba v textilním průmyslu. Velký úspěch mají i křišťálové lustry, se kterými se návštěvníci zemí Zálivu můžou setkat na letištích, v mešitách nebo prestižních hotelích Emirates Palace, Yas Marina Hotel a d.

LASVIT (Gulf) FZE
Tomáš Griger – Managing Director
P.O. Box 262731, Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: 0097148814546
Fax: 0097148814547
E-mail: tomas.griger@lasvit.com
Web: www.lasvit.com

Úspěšný importér osvětlení z ČR, zakázku mají mj. i pro dubajské metro a nový dostihový areál Mejdan, hotel Emirates Tower v Abu Dhabi či luxusní hotel Waldorf Astoria v Ras al Khaimah. V SAE působí od roku 2008.

CARLSBAD MINERAL WATER MIDDLE EAST LLC
Natalia Cesnakauskiene – General Director
Yes business Center
P.O.Box 72864
Al Barsha, Dubai, UAE
Tel.: 0097144341701
E-mail: natalia@carlsbad.ae
Web: www.carlsbad.ae

Pobočka Karlovarských minerálních vod a.s. v Dubaji zajišťující dovoz a distribuci produktů firmy v SAE.

RAVAK GULF JLT
Valentyna Berndorff – Managing Director
P.O.Box: 127317 Jumeirah Lakes Towers, Dubai
Tel.: 0097143200325
Fax: 0097143200324
email: valentyna.berndorff@ravak.com
Web: www.ravak.com

Pobočka mateřské firmy RAVAK a.s. Příbram (vany, sprchové kouty apod.), zde působí již více než 10 let.

BRUDRA DMCC
Pavel Foubík - Managing Director
Unit 2H-05-242, building 2
Jewelry & Gemplex bldg DMCC
P.O.Box: 340505, Dubai
Tel: +971 55 761 3127
E-mail: foubik@brudra.cz
Web: www.brudra.cz 

Firma je pobočkou známého českého výrobce pracovních oděvů.

GO-Gulf.com
Karel Zeman – CEO
Saeed Tower I, floor 19, off. 1905, Dubai
Tel.: 00971 4 3326527/528
E-mail: office@go-gulf.com
Web: http://www.go-gulf.com/

Ryze česká firma sídlí na hlavní dubajské dopravní třídě Sheikh Zayed Road. Zabývá se designem webových stránek a portálů společností, on-line vývojem webových aplikací až po vytváření identity firmy, tzv. corporate identity building.

ALTRON GROUP, a.s.
Milivoj Uzelac – Director
Aurora Tower
Dubai Media City
tel: +971 443 580 12
email: altron.me@altron.net 
www.altron.net

Svoji pobočku v Dubaji otevřela koncem dubna 2011. Ryze česká firma, která působí na českém trhu již 18 let, se zabývá dodávkami pro napájení a datových center. 

ComAp a.s. JLT
Petr Gryc – managing director
Fortune tower, office No. 2502, JLT, PO box 634263 Dubai
tel: +971 50 744 8680, email: petr.gryc@comap.cz ,
http://www.comap.cz/

Firma dodává a instaluje řídící systémy (software i hardware) pro energetiku (např. ovládání generátorů). 

PALAXO Technologies LLC
Pavel Černoch – Director
SIT Tower
Dubai Silicon Oasis
P.O.Box: 341334 Dubai
Tel: +971 552 000 730
E-mail: pavel.cernoch@palaxo.com
Web: www.palaxo.com

Firma je aktivní v různých formách ICT řešení (call centra, bezpečnostní aplikace, datový management).

SFI General Trading LLC
Jan Čuřík - Director
Burjuman Business Tower
Sheikh Khalifa Bin Zayed Rd, Bur Dubai
Tel.: +971 4 509 6648
Mob.: +971 55 8675634
Email: curik@swissforfait.com
www.swissforfait.com

Firma nabízí financování exportních a importních operací.

ORYX Technologies LLC
Pavel Ohnoutka – Director
Office No. 106, Khalif Juma Al Naboodah Bldg.
Sheikh Zayed Rd, Dubai
Tel: +971 55 150 8686
E-mail: pavel@oryx.tech
Web: www.oryx.tech

Firma zpracovává různá korporátní řešení v oblasti IT.

Salficon Middle East DWC-LLC
Ondřej Soška – Director
P.O.Box 71297
Tel: +971 55 166 5060
E-mail: info@salficon.com
Web: www.salficon.com

Poradenská firma pro oblast marketingu , lidských zdrojů, podnikového managementu.

DIC Development FZE
Luboš Říha - Director
Concord Tower, Media City, Dubai
Tel.: +971 4 3687392
Email: lubos.riha@dicholding.com
www.dicholding.com

Pobočka české firmy Diamond International Corporation a.s., která se v SAE zaměřuje především na developerské projekty (hotelový komplex v emirátu Ras Al Khaimah v hodnotě 1 mld. USD) a prodej investičních diamantů.

PALAXO Development, LLC Josef Neumann – Director
SIT Tower
Dubai Silicon Oasis
P.O.Box: 341334 Dubai
Tel: +971 55 100 0810
E-mail: josef.neumann@palaxo.com 
Web: www.palaxo.com/development 

Firma ve spolupráci se Západní universitou v Plzni se zaměřuje na různá sofwarová řešení pro korporátní i státní klientelu.

České firmy v ostatních emirátech:

EUWIN FZC
Marcel Kusín – Executive Director
P.O.Box: 42528, Hamiryah Free Zone, Sharjah, U.A.E.
Tel.: 0097165261033
Fax: 0097165261044
E-mail: euwin@eim.ae
Web: http://www.euwin-uae.com/

První a zatím jediná výrobní investice ČR v SAE. Zakladatel a majitel firmy M. Kusín začal v SAE podnikat v roce 2006, kdy postavil novou výrobní halu ve volné zóně Hamriyah v emirátu Sharjah. Nyní výrobu plastových oken a dveří zajišťuje 60 zaměstnanců, z toho několik odborníků z ČR.

OMIZOL GROUP FZ-LLC
Petr Zeman – Executive Director
P.O.Box: 31291
RAKIA Business Center
Ras Al Khaimah Free Zone, U.A.E.
Tel.: 009715 54806275
Fax: 0097165261044
E-mail: zeman@omizol.com
Web: www.omizol.com 

Firma je dodavatelem venkovních i vnitřních podlahových ploch z přírodního kamene, V SAE je registrována od roku 2015.

kb4EAST FZ LLC
Vít Koďousek - CEO
P.O.Box 4422
Creative City, Fujairah
Tel: +971 52 948 9811
E-mail: vk@kb4east.com
Web: www.kb4east.com

Firma je registrována v mediální free zóně emirátu Fujairah kam se přestěhovala z obdobné zóny v Abu Dhabi (mediální zóna TwoFour54). 

Dále působí cca 15 českých firem v zónách volného obchodu v emirátu Ras Al Khaimah. Některé zde svoji činnost vyvíjí fyzicky, jiné jsou přítomné pouze virtuálně.

Emirátské firmy a investice v ČR

Kromě převzetí Visual Connection s.r.o. lze za emirátskou investici v ČR považovat koupi 100% podílu v Českých radiokomunikacích (a tím i 39,2% podílu v T-Mobile ČR) konsorciem firem, mezi nimiž je i abudhabská investiční skupina Al Bateen Investment Co. LLC. Cena této finanční transakce (1,2 mld. EUR) je největší soukromou investicí do nákupu kmenových akcií ve střední Evropě. Společnost Al Bateen Investment byla registrována ADCCI v dubnu 2003, její majitelé a společníci nejsou veřejně známí (pravděpodobně je v pozadí některý ze členů vládnoucí rodiny).

Dubajská firma Istihmarworld (dceřiná firma holdingu Dubai World) vlastní (přes britskou firmu P&O Estates) akcie Technologického parku Brno (společná investice P&O, Města Brno a Vysokého učení technického Brno).

Czech Business Council

Vzhledem k nezanedbatelnému počtu českých firem přítomných na trhu a složitosti místního podnikatelského prostředí byl v roce 2014 založen Klub českých podnikatelů v SAE, který má v současné době 100 členů z řad českých firem působících v SAE nebo místních firem dovážejících české výrobky. Klub slouží jako společná platforma k výměně informací, zkušeností a jednání s místními orgány. Dne 21.4.2015 byl klub zaregistrován u Dubajské obchodní komory a přeměněn v oficiální instituci tzv. Czech Business Council.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi SAE a ČR jsou podepsány následující dvoustranné smlouvy:

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic (Abu Dhabi, 23. 11. 1994). Tato smlouva bude z iniciativy české strany renegociována s cílem harmonizace s právem EC.
  • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Washington, 30. 9. 1996)
  • Dohoda o letecké přepravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů (Abu Dhabi, 15. 12. 2002).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

České republice byla poskytnuta humanitární pomoc na odstranění škod po záplavách v roce 2002 ve výši 20 000 USD prostřednictvím Společnosti Červeného půlměsíce.

 SAE jsou jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci na světě. V roce 2013 činila celková zahraniční pomoc SAE celkem 5,88 mld. USD. Z této pomoci činila rozvojová pomoc 5,57 mld. USD (67% v podobě grantů, 33% v podobě úvěrů), charitativní pomoc 174 mil. USD a humanitární pomoc 144 mil. USD (nejvíce na světě v porovnání s GNP/obyv.). 85% pomoci bylo směrováno do zemí Afriky a 12% do zemí Asie. Podle OECD jsou SAE největším světovým poskytovatelem oficiální rozvojové pomoci (4,9 mld. USD, 1,17 GNP).

V roce 2015 se SAE staly největším poskytovatelem humanitární pomoci Jemenu s dodávkami ve výši 202 mil. USD (29 tis. tun potravin).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: