Spojené arabské emiráty

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí

e-mail: commerce_abudhabi@mzv.cz 

www.mzv.cz/abudhabi

Spojené arabské emiráty mají 3. největší ekonomiku v regionu Středního východu a Severní Afriky a zaujímají 3. pozici v HDP na hlavu, který v roce 2022 činil 80 tis. USD.

Jedná se o nejdiverzifikovanější ekonomiku z arabských ropných ekonomik Perského zálivu. Oživení ekonomiky SAE z recese vyvolané pandemií bylo podpořeno měnovými a fiskálními stimuly a hodnota reálného růstu HDP za rok 2022 dosáhla úrovně 7,3 %. To je více než v době před pandemií, kdy za rok 2019 činila 3,4 %. Významným stimulem byla také realizace odloženého veletrhu EXPO 2020, který měl vliv na oblast cestovního ruchu, real estate a development. 

Očekává se, že růst reálného HDP dosáhne v roce 2023 vrcholu na úrovni 4,7 %. Mimo oblast cestovního ruchu podpoří růst reálného HDP rozsáhlá digitalizace podporovaná vládou, zavádění služeb 5G, růst elektronického obchodování, důraz na inteligentní města a technologie internetu věcí. Prioritou zůstane hospodářská diverzifikace a růst poháněný soukromým sektorem. Podnikatelské prostředí SAE podpoří zahraniční investice společně se zlepšením regulačních norem, ale podniky budou od roku 2023 nově čelit zdanění právnických osob. Probíhající konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem vede k volatilitě cen ropy a potravinářských komodit, které zvyšují riziko inflace. Očekávaná míra inflace pro rok 2023 je 4,5 %.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 3,9 7,3 4,7 3,7 3,3
Veřejný dluh (% HDP) 75,9 50,2 48,9 48,7 47,2
Míra inflace (%) 0,2 5,2 4,5 3,2 2,4
Populace (mil.) 9,8 10,0 10,2 10,3 10,5
Nezaměstnanost (%)
HDP/obyv. (USD, PPP) 73 400,0 82 150,0 87 720,0 90 980,0 94 490,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 48,0 136,1 113,2 107,2 110,8
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 79,0 171,9 152,8 143,0 141,9
Průmyslová produkce (% změna)
Exportní riziko OECD 2/7 2/7 2/7 2/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Čína 14,9
Indie 6
Spojené státy americké 4,9
Japonsko 3,1
Turecko 2,8
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 347,0
Předměty obchodu zvláštní 53,2
Zlato (ne mincovní, ne rudy a koncentráty zlata) 48,2
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 33,3
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 28,0
Perly, drahokamy, polodrahokamy surové, opracované 15,1
Zdroj: EIU

Průmyslové technologie, průmysl 4.0

Podle průzkumu Světové banky o globálních ekonomických vyhlídkách se odhaduje, že všechny ekonomiky Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) zaznamenají pomalejší růst, přičemž SAE budou v roce 2023 nejrychleji rostoucí ekonomikou v oblasti Perského zálivu. Pro rok 2023 se předpokládá růst reálného HDP o 3,9 % a v roce 2024 o 4,3 %. Pro dosáhnutí předpokládaného růstu HDP v příštích letech vláda SAE spustila několik strategií v klíčových odvětvích, které mají přispět k rozvoji a soběstačnosti země.

Dubajská strategie 3D tisku. Cílem této iniciativy je využít technologii 3D tisku a podpořit status SAE a Dubaje jako předního centra využívající tuto technologii do roku 2030. Třemi klíčovými odvětvími pro využití této technologie jsou konstrukce, zdravotnické výrobky a spotřební zboží. Hlavním cílem Dubaje je zajistit, aby do roku 2030 bylo 25 % budov v Dubaji založeno na technologii 3D tisku.

Další Dubajská průmyslová strategie je založena na pěti klíčových cílech, které budou sloužit jako základ pro průmyslovou budoucnost Dubaje. Cílem strategie je zvýšit celkovou produkci a přidanou hodnotu výrobního sektoru, zvýšit hloubku znalostí a inovací, učinit z Dubaje preferovanou výrobní platformu pro globální podniky, podporovat výrobu šetrnou k životnímu prostředí a energeticky účinnou výrobu.  Zaměření je učinit z Dubaje centrum globálního trhu s muslimskými produkty. Strategie dále určila šest prioritních pododvětví: letecký průmysl, námořní průmysl, hliník a zpracování kovů, léčiva a zdravotnické vybavení, potraviny a nápoje, stroje a zařízení. Předpokládá se, že tato strategie pomůže do roku 2030 vygenerovat dalších 950 miliard Kč.

Operace 300 miliard si klade za cíl rozvíjet průmyslový sektor Spojených arabských emirátů a posílit jeho roli při stimulaci národního hospodářství. Jeho cílem je zvýšit do roku 2031 příspěvek průmyslového odvětví k HDP z 800 miliard Kč na 1 800 miliard Kč. Strategie je v souladu s vnitrostátními cíli a mezinárodními závazky týkajícími se pokroku v udržitelném hospodářském růstu, zavádění čistých energetických řešení, podpory průmyslových inovací a podpory odpovědné spotřeby a výroby.

Operace 300 miliard se také zaměřuje na léčiva jako životně důležitou komoditu v průmyslovém sektoru SAE. Pro české firmy, které se pohybují v oblasti farmacie, jsou klíčovými hráči a potencionálními partnery v SAE společnosti Julphar a Hayat Biotech. Podnikání společnosti Julphar je zaměřeno na dvě základní jednotky – Diabetes Solutions a General Medicine Division, které se zaměřují na hlavní terapeutické léčby, včetně gastroenterologie, léčby bolesti, péče o rány, antibiotik a kardio-metabolismu. Farmaceutická firma má 12 výrobních závodů v Ras Al Khaimah.

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Výdaje na IT v zemi vzrostou v letech 2020–2023 o 6,5 % a dosáhnou celkem 7,2 mld. USD. Poptávka po softwaru a službách bude ve střednědobém horizontu pohánět růst výdajů na IT. Nová Dubajská Metaverse Strategie má za cíl přinést do ekonomiky 4 mld. USD a vytvořit více než 40 000 pracovních míst.

Dubaj spustil novou strategii zaměřenou na metaverse, jejímž cílem je podpořit inovace v oblasti nových technologií. Město je v současné době domovem více než 1 000 společností působících v sektoru metaverse a blockchainu, které přispívají k národní ekonomice částkou 500 mil. USD. Dubajská Metaverse Strategie je „integrovaný plán“, jehož cílem je umístit emirát Dubaj mezi 10 nejlepších měst, která budou formovat budoucnost rozvíjejících se technologií po celém světě. Strategie má za cíl přinést do ekonomiky 4 mld. USD a vytvořit více než 40 000 pracovních míst.

Klíčové pilíře strategie se zaměřují na rozšířenou realitu, která propojuje fyzický a virtuální svět, virtuální realitu, smíšenou realitu a digitální dvojčata, tedy virtuální reprezentaci objektu nebo systému fyzického světa. Cíle strategie kladou důraz na využití dat v reálném čase, využití strojového učení a IoT. Dále využití simulace AI (umělé inteligence) a blockchainu ke zlepšení procesů lidského myšlení. Pro české firmy působící v těchto pilířích se tak naskýtá možnost pro uplatnění nejen na dubajském trhu, ale i v celých Spojených arabských emirátech.

Strategie má za úkol podporovat talenty a investovat do vzdělávání zaměřeném na vývojáře, tvůrce obsahu a uživatele digitálních platforem v komunitě metaverse. Dále rozvíjet technologii Web 3.0 a její aplikaci pro vytváření nových vládních pracovních modelů a to v důležitých odvětvích, včetně cestovního ruchu, vzdělávání, maloobchodu, práce na dálku, zdravotní péče a právního sektoru.

Spojené arabské emiráty již dokázaly, že v oblasti implementace digitalizace ve veřejném sektoru jsou velice úspěšní.  Po zavedení technologie blockchainu ve veřejných službách zahrnující transakce a zpracování dokumentů, dosáhly ročních úspor ve výši přes 70 mld. Kč. Například dubajské policejní oddělení vydalo tisíce chybějících pasových certifikátů pomocí platformy založené právě na blockchainu. Ministerstvo zdravotnictví a prevence mezitím spustilo jednu z prvních národních blockchainových platforem pro bezpečné ukládání lékařských dat.

Dalším zásadním tématem ve Spojených arabských emirátech jsou kryptoměny. Podle YouGov, 67 % obyvatel Spojených arabských emirátů tvrdí, že mají zájem v příštích pěti letech investovat do kryptoměn. Spojené arabské emiráty jsou zároveň jedním z nejlepších trhů na světě, kde 40 % spotřebitelů důvěřují kryptoměnám. Například dubajská doručovací služba Yalla Market přijímá kryptoměny USDT (Tether) a USDC jako způsob platby ve své mobilní aplikaci. Jedna z nejznámějších leteckých společností Emirates plánuje přijímat platby za služby v bitcoinech a také spustit své vlastní nezaměnitelné tokeny (NFT).

Obranný a bezpečnostní sektor

Země vynaložila v roce 2020 na obranu 17,7 mld. USD, což je 5,6 % HDP, jde o druhé místo v poměru výdajů na obranný průmysl v regionu. Během veletrhu vojenské techniky IDEX 2023 byly podepsány kontrakty v celkové hodnotě 6,35 mld. USD. Odhaduje se, že výdaje na obranu ve Spojených arabských emirátech se v příštích pěti letech budou nadále zvyšovat.

V rámci podpory Abu Dhabi Vision 2030 vláda vytvořila několik strategických partnerství s cílem rozvíjet své místní schopnosti. Klíčovým úřadem je Tawazun. Tento úřad Spojených arabských emirátů se specializuje na obranné a bezpečnostní akvizice pro ozbrojené síly a policii Abu Dhabi. Jeho hlavním cílem je řízení ekonomické hodnoty prostřednictvím programu a iniciativ, které mají za úkol usnadnit růst ekosystémů a rozvíjet lidský potenciál. Využívají k tomu globální a místní partnerství pro posílení technologií a inovací prostřednictvím výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti. Tawazun economic program, který je k dispozici na oficiálních stránkách společnosti, vysvětluje a popisuje požadavky pro potenciální dodavatele mimo emiráty, nebo ty lokalizované ve free trade zónách. Tento dokument je vhodný pro české firmy uvažující o mezinárodním obchodu v této destinaci.

Tawazun je jedním z největších nákupních subjektů v zemi pro ozbrojené síly Spojených arabských emirátů, policii v Abú Dhabí a národní bezpečnostní agentury. Nově Tawazun oznámil založení dvou nových obchodních linií a to Advanced Pyrotechnics, která se zaměří na výrobu nesmrtící munice a Al Hosn Armored Systems, které budou vyrábět osobní ochranné prostředky. Vláda Abu Dhabi se také snaží posílit své Pokročilé vojenské středisko údržby, oprav a generálních oprav (AMMROC). Pro české firmy operující v těchto odvětvích obranného průmyslu by měl být Tawazun jedním z nejdůležitějších emirátských partnerů, ke kterému by případná nabídka exportních služeb z České republiky měla směřovat.

Další ze silně rozvíjejících sektorů obraného průmysl GCC je letectví, drony a dronové systémy. Spojené arabské emiráty se podle Business Monitor International (BMI) řadí mezi 15 největších zemí v poměru výdajů na obranu na světě. Důkazem toho je i fakt, že během výstavy The Unmanned System Exhibition and Conference UMEX Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů podepsalo dohody v celkové hodnotě obchodů v částce 1,62 mld. dirhamů (440 mil. USD), což představuje nárůst o 159 % v porovnání s předešlým veletrhem UMEX v roce 2020. Nejvíce aktivní emirátské společnosti v tomto odvětví jsou Global Aerospace Logistics vlastněné společností Edge a International Golden Group. Opět se tedy jedná o vhodné partnery pro české exportéry působící v tomto sektoru.

Veletrh IDEX

IDEX v Abú Dhabí je jeden z největších světových veletrhů obranného průmyslu a největší výstava obranné techniky na Blízkém východě. Pětidenní mezinárodní výstavu a konferenci IDEX 2023 navštívilo okolo 130 000 návštěvníků z 65 zemí, přibližně 1 350 společností, 350 delegací a desítky vojenského personálu.

Zemědělství a potravinářství

Projekt Strategie potravinové bezpečnosti 2051 má za úkol postavit SAE mezi lídry v zemědělských inovacích, potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Země v posledních letech investovala více jak 250 mil. USD do zemědělských projektů a inovací. EU je pro zemi třetím největším obchodním partnerem a export evropských potravin v posledních letech překonal růst 20 %.

Ačkoliv to může být překvapivé, Spojené arabské emiráty jsou obchodně velmi zajímavým trhem pro zemědělskou techniku i potraviny. Jedním z nynějších opatření je snaha o částečné snížení závislosti na importu a úsilí země zvýšit místní produkci potravin. Vzhledem ke zkušenostem z předešlých let, spolupráci s evropskými zeměmi, ale hlavně díky novým technologiím zažívají poměrně mladé podniky ze světa agrotechnologií a agrobyznysu v SAE boom. Přidáme-li k tomu současnou lepší informovanost a podporu vlády, má zemědělství v Emirátech jistou budoucnost. 

V posledních letech Emiráty skupují zemědělskou půdu a farmy od východní Evropy po Střední Afriku, aby měly alespoň základní komodity ze „svých“ zdrojů. K mnoha krokům v posledních měsících patří založení firmy pro tvorbu a správu strategických rezerv Silal. Tu založila státní investiční společnost ADQ, která během posledních let skupuje podíly v zemědělských podnicích, farmách a investičních společnostech. Popis business plánu firmy Silal je poměrně obsáhlý: hledání nových dovozců, zvýšení úrody místních farmářů, zkoumání a hledání nových technologií pro místní zemědělství, podporování malých a středních zemědělských firem, vybudování strategických rezerv komodit a potravin a také jejich spravování a provoz. 

Velká většina technologií a dodávek místních farem má původ v Evropské unii. I když lokálních výrobků a potravin přibývá, dokážou snížit 80% závislost jen o jednotky procent. V roce 2021 dosáhl obchod zboží mezi SAE a EU částky 15 mld. EUR. Tím se evropské země staví na třetí příčku nejdůležitějších obchodních partnerů Spojených arabských emirátů. Během posledních let evropský export, převážně potravin, raketově roste. 

Stejný rozvoj najdeme v oboru zemědělských podniků a technologií. Za poslední dva roky rozdala vláda Abú Dhabí více než 6 mld. Kč na podporu podnikatelů, kteří se rozhodnou budovat zemědělské technologické firmy uvnitř emirátu Abú Dhabí a budou zde investovat především do výzkumu a zlepšení hospodaření v nehostinných podmínkách. Iniciativa se zkráceně pojmenovala AgTech.

Pokud se koukneme na sousední Dubaj, ani ta nezapomíná na zemědělství. V roce 2021 slavnostně spustili první fázi takzvaného Údolí potravinových technologií. Projekt, který v originálním znění nese jméno Food Tech Valley, má sloužit jako globální destinace a centrum pro výzkum vědců a potravinářských start-upů. Dubajský vládce šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum prohlásil, že tento projekt bude reprezentovat nové moderní město plné života. Jeho základem bude moderní výzkum a vývoj chytrých technologií v potravinářství. V areálu bude také sdílené inovační centrum pro potřeby vědců, včetně krytých a vertikálních farem pro potřeby start-upových firem. Díky novým technologiím a firmám v tomto projektu, spoléhá vláda na ztrojnásobení produkce potravin ve Spojených arabských emirátech.

Již tradičně nejsilnějším českým potravinářským exportem jsou mléčné výrobky. Dle dostupných dat měl celkový obchod s mléčnými výrobky v Emirátech koncem roku 2019 hodnotu 1,9 mld. USD. Průměrné roční nárůsty se mají pohybovat přes 7 % podobně jako v posledních letech až do roku 2026. Odhady na rok 2023 poukazují na hodnotu trhu s mléčnými produkty na 21,7 mld. USD. Každoročně Emiráty importují sýry převyšující váhu 70 000 tun. Nejčastější původní destinaci nalezneme na Novém Zélandu, ve Francii a v Nizozemsku. Pozadu ale není ani Česká republika, která nese v regionu značku velmi vysoké kvality mléčných výrobků. Pokud se podíváme na data z Českého statistického úřadu, míří každoročně jen do Spojených arabských emirátů sýry v hodnotě vysoce přesahující 100 mil. Kč. Nejčastěji jde o slané sýry Akawi, které po jejich odsolení tvoří základy pro místní dezerty. Vysokým vývozem se může chlubit také sekce sušeného mléka.

Kromě již zmíněných mléčných výrobků najdou velké příležitosti podniky zaměřující se na nápoje, pečivo, cereálie, cukrovinky, sportovní a zdravou výživu, krmiva pro domácí zvířata a moderní zemědělské/potravinářské technologie. 

Nejlepší cestou na místní trh je účast na specializovaném veletrhu, kterých v Emirátech probíhá každoročně mnoho a patří k těm nejkvalitnějším a nejnavštěvovanějším na světě.

Zdravotnictví a farmacie

Dubajská vláda plánuje snížit dovoz farmaceutického zboží o 18 % ze 4 mld. USD, aby přilákala investice do farmaceutického průmyslu ve výši 2,5 mld. USD. Důraz je kladen na výrobu „super generik“, nutraceutik, 3D implantátů a krevní plazmy. Výsledkem má být růst tržní hodnoty farmaceutického průmyslu Dubaje do roku 2025 o 2,6 mld. USD na celkových 6,8 mld. USD.

Podobnou strategii zaujímá i vláda Abu Dhabi, která prostřednictvím firmy Hayat Biotech cílí na oblast vakcín a krevní plazmy. Hayat Biotech je společný podnik farmaceutické společnosti Sinopharm CNBG zaměřené na výzkum vakcín a společnosti G42 se sídlem v Abú Dhabí zabývající se umělou inteligencí a cloud computingem. Hayat aktivně hledá nové partnery a otevírá tak obchodní příležitosti pro české firmy se kterými by mohl spolupracovat a rozvíjet tak své produktové portfolio. Do konce roku 2023 plánuje spustit svojí novou výrobní halu s výrobní kapacitou 5 milionu vakcín, která se nachází v industriální zóně Abu Dhabi známé jako KIZAD

Dále Ministerstvo zdravotnictví Abu Dhabi strategizovalo klíčové priority, které mají za cíl zlepšit blahobyt obyvatel Abú Dhabí prostřednictvím prevence a přístupu k integrované, inovativní, vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péči. Klíčem má být Genomická medicína, která zahrnuje využití genomických informací o jednotlivci k pochopení genetických základů, poskytnutí přesné diagnostiky a léčby k implementaci přesné medicíny. Prioritní onemocnění jsou rakovina a vzácná onemocnění, kardiovaskulární onemocnění (obezita, cukrovka, hypertenze, kouření atd.), chronické respirační onemocnění, nově se objevující infekční onemocnění a antimikrobiální rezistence, duševní zdraví, poruchy chování a neurovývoje, zdraví žen a dětí tedy reprodukční, mateřská, novorozenecká, dětská a vývojová onemocnění. Pro boj s těmito onemocněními byly specifikované oblasti výzkumu, které jsou zároveň obchodními příležitostmi pro české firmy v oblasti zdravotnického průmyslu. Oblasti výzkumu jsou precizní medicína, nanomedicína, biomedicína, genetika a epigenetika, pokročilá terapie (buněčné terapie, implantabilní zařízení, robotika atd.), Internet lékařských věcí (IOMT) a zpracování Velkého objemy dat.

Veletrh Arab Health

Klíčem k pochopení strategického zaměření Spojených arabských emirátů v oblasti zdravotnického průmyslu je výstava a kongres Arab Health. Tato výstava a kongres je největší událostí svého druhu na Středním východě. Veletrh poskytuje bezkonkurenční platformu pro přední světové výrobce, velkoobchodníky a distributory, aby se setkali s lékařskou a vědeckou komunitou ze Středního východu i mimo něj. Ročník 2023 představil více než 4 000 společností, které prezentovaly své nejnovější inovace více než 130 000 přítomným zdravotnickým pracovníkům ze 163 zemí.

Dopravní infrastruktura

Cílem dubajské strategie autonomní dopravy je do roku 2030 převést 25 % celkové dopravy v Dubaji na autonomní režim a zvýšením efektivity dopravního sektoru do roku 2030 přinést roční ekonomickou návratnost ve výši 100 mld. Kč. Tato nová strategie doplňuje železniční program Spojených arabských emirátů, který  byl zahájen jako součást Projektů 50 s investicí v hodnotě 300 mld. Kč.

Cílem dubajské strategie autonomní dopravy je do roku 2030 převést 25 % celkové dopravy v Dubaji na autonomní režim. Očekává se, že strategie přinese roční ekonomické příjmy ve výši 130 mld. Kč v několika odvětvích snížením nákladů na dopravu, emisí uhlíku a nehod a zvýšením produktivity jednotlivců. Tato strategie pomůže snížit náklady na dopravu o 44 %, což povede k úsporám až 5,4 mld. Kč ročně. Pomůže také ušetřit 9 mld. Kč ročně snížením znečištění životního prostředí o 12 % a zvýšením efektivity dopravního sektoru v Dubaji do roku 2030 přinese roční ekonomickou návratnost ve výši 100 mld. Kč.

Železniční program s investicí v hodnotě 13 mld. USD představuje integrovanou strategii pro nadcházející desetiletí. Zahrnuje národní síť železničních projektů, které by spojily sedm emirátů a klíčová města země. Očekává se, že program vytvoří ekonomické příležitosti ve výši 50 mld. USD.

Cílem programu je rozvíjet udržitelný systém silniční dopravy, který podporuje hospodářský rozvoj ve všech odvětvích, včetně životního prostředí, průmyslu a cestovního ruchu, propojit klíčová centra průmyslu a výroby v zemi, otevřít nové obchodní cesty a usnadnit pohyb osob. Do roku 2030 zajistit více než 9000 pracovních míst v železničním a podpůrném odvětví a snížit v příštích padesáti letech emise uhlíku o 70 až 80 %.

Program zahrnuje tři klíčové projekty.

Nákladní železnice – Zahrnuje nákladní dopravu Etihad Rail. První fáze Etihad Rail je plně funkční od roku 2016. V současné době spojuje Ghuwaifat na hranici s Královstvím Saúdské Arábie s přístavem Fujairah na východním pobřeží.

Železniční osobní doprava – Cílem je spojit jedenáct měst Spojených arabských emirátů; od Al Sila po Fujairah. Železniční služba, která funguje rychlostí 200 km za hodinu, přepraví cestující z Abú Dhabí do Dubaje za 50 minut a z Abú Dhabí do Fudžajry za 100 minut.

Integrovaná dopravní služba – Bude zřízeno inovační centrum, které zajistí integraci inteligentních dopravních řešení. Síť lehké železnice bude připojena k osobnímu železničnímu systému, aby se usnadnila doprava uvnitř měst Spojených arabských emirátů. Budou také vyvinuta inteligentní řešení, která umožní plánování a rezervaci cest, integraci logistických operací, přístavních a celních služeb a poskytování integrovaných logistických řešení.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Podle Světové banky činil podíl výzkumu a vývoje na HDP SAE v roce 2019 zhruba 0,75 %. Tento podíl však postupně roste a vláda SAE v posledních letech vynakládá velké úsilí na podporu vědy a technologie. Research and Development Governance Policy“ a „Emirates Research and Development Council“ (Rada pro výzkum a vývoj) byly zavedeny v Spojených arabských emirátech právě za účelem posílení výkonu a účinnosti vědecko-technologického sektoru a úsilí o dosažení ekonomiky založené na znalostech

V září 2021 byla zahájena „R&D Governance policy“, která zahrnuje pravidla, principy a standardy dobré praxe pro dosažení a neustálé zlepšování kvality výzkumu ve všech odvětvích. Politika si klade za cíl podporovat agilní, robustní národní ekosystém pro výzkum a vývoj v SAE, definovat centralizovaný správní orgán pro R&D a identifikovat odpovědnosti jeho stakeholderů, vyvinout mechanismus pro standardizaci dat a měření výkonu a dopadu R&D na národní úrovni, stanovit standardy pro zlepšení výzkumu, zvýšení výkonu národních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, zlepšení etické a vědecké kvality, podporu dobré praxe a snížení nepříznivých incidentů, podporovat lidský intelektuální kapitál UAE, zvýšit globální konkurenceschopnost v průmyslech budoucnosti a vytvořit cesty ke prioritním trhům.

Tato politika má dva hlavní pilíře. R&D Governance model je první pilíř, který stanovuje rámec pro správu R&D. Je navržen tak, aby posílil ekosystém R&D tím, že objasňuje role a odpovědnosti všech stran na všech úrovních správy, v souladu s globálně vedoucími postupy. Emirates Research and Development Council je druhým pilířem zřízení Rady pro výzkum a vývoj v Emirátech, jako národního orgánu, který zastupuje nejvyšší úroveň této správy. Rada posílí postavení Spojených arabských emirátů jako globálního centra pro vědu a technologie a sjednotí všechny úsilí o dosažení R&D.

Khalifa University je vedoucí výzkumná univerzita v SAE. V roce 2021 se umístila na 211. místě v žebříčku nejlepších univerzit světa podle QS World University Rankings. V současné době má univerzita přibližně 10 000 studentů a 1 000 akademických pracovníků. Univerzita vlastní více než 20 výzkumných center a institutů, včetně Centra pro výzkum pokročilých materiálů, Centra pro biotechnologii a Centra pro obnovitelnou energii. Její výzkumné programy se zaměřují na oblasti jako umělá inteligence, biotechnologie, elektrotechnika, obnovitelná energie, kosmické vědy a technologie, pokročilé materiály a mnoho dalších. Spolupráce s univerzitou je možná přes účast na společných výzkumných projektech, sdílení znalostí, technologií a zdrojů. univerzita také nabízí výměnné programy pro studenty a výzkumné pracovníky, Khalifa University má také různé inkubační programy, které podporují rozvoj nových technologií a podniků. 

Dubai Future Accelerators a Abu Dhabi Science and Technology Innovation Hub jsou programy, které mají za cíl spojit inovativní startupy a vládní orgány, aby se vypořádaly s klíčovými výzvami, kterým SAE čelí. Programy poskytují startupům financování a zdroje pro vývoj a testování jejich řešení. Spolupráce probíhá formou účasti na výzvách, na výměnných programech, kde české firmy mohou být hostitelskými partnery, nebo spoluprácí na projektech za účelem vývoje nových technologií. Programy také poskytují podporu pro start-upy a etablované podniky a nabízí také výzkumné a vývojové zařízení.

Doporučujeme