Spojené arabské emiráty

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoAbú Dhabí
Počet obyvatel10,08 mil. (8,92 mil. cizí státní příslušníci)
Jazykúřední jazyk arabština, angličtina široce rozšířená
Náboženstvíislám (77 %), ostatní (23%)
Státní zřízenífederace 7 emirátů (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaima, Fujairah, Ajman, Umm Al Quwain)
Hlava státuŠejch Mohammed Bin Zayed Al Nahyan
Hlava vládyŠejch Mohammad bin Rashid Al Maktoum
Název měnyemirátský dirham (AED)
Cestování
Časový posun+3 hod. (+2hod v létě)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Jiří Slavík, CSc.
Ekonomický úsekBc. Michal Florus, MBA
Konzulární úsekLucie Svobodová, MSc.
CzechTradeMgr. Vladislav Polách
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 707,7
Hospodářský růst (%) 3,8
Inflace (%) 0,2
Nezaměstnanost (%) N/A

Spojené arabské emiráty jsou federací sedmi emirátů. V čele státu je prezident, kterým je Jeho Výsost šejch Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, vládce emirátu Abú Dhabí, který do funkce nastoupil po smrti svého bratra šejcha Khalifa (13.5.2022). Prezident je zároveň předsedou Nejvyšší rady, která je složena z vládců jednotlivých emirátů. Výkonným orgánem federace je vláda, jmenovaná prezidentem na základě doporučení ministerského předsedy. Poradním orgánem je Federální národní rada (Federal National Council – FNC), složená ze 40 zástupců všech emirátů.

Spojené arabské emiráty mají silnou diversifikační vizi a dělají vše, aby tuto vizi naplnily. Podíl průmyslu na tvorbě HDP se má z nynějších 17 % zvýšit v příštích 10 letech na 30 %. Základem průmyslu má být výroba. Součástí diversifikační hospodářské politiky Spojených arabských emirátů je výrazný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů. Jejich podíl na energetickém mixu se dle plánu navýší na 40 % do roku 2050. Politika podpory vědy, výzkumu a inovací je hlavní vládní strategickou tezí rozvoje ekonomiky. I když je ekonomika Spojených arabských emirátů relativně slušně diverzifikovaná, stále je do jisté míry závislá na obchodu s ropou. Příspěvek neropného sektoru Spojených arabských emirátů k celkovému hospodářskému výkonu země vzrostl v roce 2021 na 72,3 %, a v témže roce růst reálného HDP dosáhl hodnoty 3,8 %. Dle dlouhodobé vládní strategie má být další hospodářský růst stimulován převážně neropným sektorem. Projekty v souvislosti se světovou výstavou EXPO 2020 poskytly hospodářství nový růstový impuls. Růst neropného sektoru podnítily hotely a restaurace, velkoobchod a maloobchod a sektory zdravotních a sociálních služeb, které v roce 2021 představovaly 21,3 %, 14,1 % a 13,8 % HDP. V dlouhodobém horizontu bude stále patrnější zásadní změna v rámci centralizace, což znamená posílení vlivu ekonomicky nejvýznamnějšího emirátu Abú Dhabí na rozhodovací procesy v rámci celé federace. Dubaj se tedy již nebude rozvíjet nezávisle a nekoordinovaně, ale v synergii se svým politicky silnějším sousedem. Pozitivně vnímaný trend přinese ekonomické i politické posílení Spojených arabských emirátů v celém regionu GCC. Na začátku listopadu 2021 Spojené arabské emiráty podaly okolo 21,3 milionů dávek vakcíny proti Covid-19 a dosáhly tak 87,4% plně imunizovaného obyvatelstva. To ze Spojených arabských emirátů činí jednu z nejvíce očkovaných zemí světa.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Spojené arabské emiráty (365.48 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Spojené arabské emiráty (MZV) (3 MB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Spojené arabské emiráty jsou federací 7 emirátů – Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaima, Fujairah, Ajman, Umm Al Quwain. V čele státu je prezident, kterým je od listopadu 2004 Jeho Výsost šejch Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, vládce emirátu Abu Dhabi, který nastoupil po smrti svého bratra šejcha Khalifa (13.5.2022). Prezident je zároveň předsedou Nejvyšší rady, která je složena z vládců jednotlivých emirátů: Jeho Výsost šejch Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, vládce emirátu Abu Dhabi a prezident SAE; Jeho Výsost šejch Mohammad bin Rashid Al Maktoum, vládce emirátu Dubaj a premiér SAE; Jeho Výsost šejch Sultan bin Mohammed Al Qasimi, vládce emirátu Sharjah; Jeho Výsost šejch Saud Bin Saqr Al Qasimi, vládce emirátu Ras Al Khaimah; Jeho Výsost šejch Rashid bin Ahmed Al Mu´alla, vládce emirátu Umm Al Quiwain; Jeho Výsost šejch Humaid bin Rashid Al Nuaimi, vládce emirátu Ajman; Jeho Výsost šejch Hamad bin Mohammed Al Sharqi, vládce emirátu Fujairah. Ústavou je dáno, že prezidentem je vždy zvolen vládce emirátu Abu Dhabi. Podmínkou přijetí důležitých rozhodnutí v Nejvyšší radě je souhlas nejméně 5 členů rady a vždy souhlasné vyjádření vládců emirátů Abu Dhabi a Dubaj. Ústava tak v podstatě zakotvuje právo veta těchto dvou politicky a ekonomicky nejsilnějších emirátů v rozhodování o záležitostech státu.

Výkonným orgánem federace je vláda, jmenovaná prezidentem na základě doporučení ministerského předsedy. Poradním orgánem je Federální národní rada (Federal National Council – FNC), složená ze 40 zástupců všech 7 emirátů, její praktický význam je ale velmi omezený. Nemá žádné exekutivní ani legislativní pravomoci. FNC je z 50 % volená (20 křesel) a z 50 % jmenovaná vládci jednotlivých emirátů, přičemž jednotlivé emiráty mají v radě kvóty dle velikosti. Poslední volby proběhly v roce 2019.  Důležitou mimoústavní, dnes už značně archaickou součástí systému státní správy, jsou lidová shromáždění jednotlivých emirátů (madžlisy), které za účasti vládců emirátů projednávají otázky spadající do místní kompetence. V posledních několika letech zřizované výkonné rady (Executive Councils) jsou poradním orgánem vládců emirátů a dohlížejí na realizaci jejich rozhodnutí.

Podrobnosti k jednotlivým ministrům a další informace o složení vlády jsou k dispozici na https://uaecabinet.ae.

1.2. Zahraniční politika země

Od svého založení (2. prosince 1971) přijaly Spojené arabské emiráty zásady mírového soužití, vzájemného respektu a nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí jako základní kameny zahraniční politiky země. Zahraniční politika Emirátů je navržena tak, aby usnadnila spolupráci s dalšími zeměmi Arabského poloostrova. Spojené arabské emiráty se dlouhodobě snaží normalizovat vztahy mezi státy na Blízkém východě. Zvláštní pozornost v rámci zahraniční politiky Emirátů je věnována otázkám all-arabské jednoty. Emiráty jednají pragmaticky, pokud jde o posílení vztahů s ostatními státy. Důležitým aspektem zahraniční politiky Spojených arabských emirátů je boj proti terorismu. Spojené arabské emiráty spolupracují se státy postiženými mezinárodním terorismem prostřednictvím výměny informací a řešení hospodářských a sociálních problémů, které mohou usnadnit nábor teroristů. Spojené arabské emiráty rovněž usnadňují aktivní postavení v oblasti boje proti obchodování s lidmi a praní špinavých peněz. Spojené arabské emiráty jsou druhou největší zemí mezi státy Zálivu, pokud jde o hospodářský rozvoj. Hlavními cíli ekonomiky země jsou vytváření příležitostí a rozvoj podnikání. Emiráty se dlouhodobě snaží rozšířit investiční a obchodní vztahy s dalšími zeměmi. Mimo GCC tradičně silné politické a obchodní vazby mají s USA, Velkou Británií, EU, Čínou, Indií, Ruskem a od normalizace vztahů ve druhé polovině 2020 se velmi zintenzivnila vzájemná spolupráce s Izraelem. Zájmovou oblastí je rovněž Afrika a Jihovýchodní Asie.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel Spojených arabských emirátů je 10,08 mil. z toho 8,92 mil. cizích státních příslušníků (stav k březnu 2022). Hustota osídlení je velmi nerovnoměrná, hlavní sídla jsou soustředěna na pobřeží a rozsáhlá pouštní oblast je téměř neobydlená. Ve 4 největších městech: Abú Dhabí, Dubaj, Sharja a Al Ain žije 93 % obyvatel. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva dosahuje vzhledem k téměř 90 % podílu přistěhovalců až 65  %. Průměrný roční přírůstek činil v roce 2021 1,23 %. Růst populace se odvíjí od hospodářské prosperity, vzhledem k velké migraci cizinců do SAE za prací.

Specifikem je vysoký podíl mužské populace (cca 68,76 %) daný jednostranným složením přistěhovalců za prací. Národnostní složení: 12 % tvoří původní obyvatelstvo, 15 % představují Arabové z Egypta, Jordánska, Súdánu, Libanonu, Sýrie, Maroka atd., 60 % jsou občané asijských zemí (Indie, Pákistán, Filipíny, Bangladéš, Srí Lanka), 8 % jsou Íránci, 5 % tvoří občané ze zemí vyspělých (nejvíce – cca 150 tis. z Velké Británie)

Mezi 7 emiráty má Dubaj největší populaci kolem 3,5 mil obyvatel, následovaný emirátem Sharjah s 1,8 mil, Abu Dhabi má populaci 1,5 mil, zatímco Ajman má populaci 500 tis. Ras-Al-Khaimah má populaci 345 tis a Fujairah má populaci 250 tis. Nejméně obydlený emirát je Umm Al Quwain s populací 49 tis.

Náboženské skupiny: Státním náboženstvím je islám, který vyznává 77 % obyvatelstva. Většina se hlásí k sunnitskému směru, necelých 5 % se hlásí ke směru šíitskému. SAE jsou společně s Kuvajtem jedinými státy celé oblasti, kde je povoleno kromě islámu vyznávat i další náboženství (hinduismus, křesťanství). Abú Dhabí je sídlem katolického biskupa pro celou oblast Arabského poloostrova. Náboženská tolerance však platí pouze pro vyznání, nikoliv pro aktivní šíření jiného než islámského náboženství.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

V roce 2021 zaznamenala ekonomika Spojených arabských emirátů růst o 3,8 %. Světová výstava EXPO 2020 v Dubaji výrazně oživila realitní trh a potažmo stavebnictví. Státní developeři zahájili řadu megaprojektů s investicemi v řádu desítek mld. USD. Role Dubaje jako výrazného světového centra obchodu (brána do Afriky a Asie), letecké a námořní přepravy, finančního a turistického centra se tak dále posiluje. SAE mají silnou diversifikační vizi a dělají vše proto, aby tuto vizi naplňovaly. Podíl průmyslu na tvorbě HDP se má z nynějších 17 % zvýšit v příštích 10 letech až na 25 %. Základem průmyslu má být výroba hliníku, skla a oceli. Součástí diversifikační hospodářské politiky SAE je výrazný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2020 je v provozu I. blok jaderné elektrárny Barakah (1400 MW), II. blok byl dokončen v roce 2021 a další dva bloky jsou ve výstavbě. V roce 2050 má činit jejich podíl na energetickém mixu 40 %. Politika podpory vědy, výzkumu a inovací je hlavní vládní strategickou vizí dalšího rozvoje ekonomiky. V dlouhodobém horizontu bude stále patrnější zásadní změna, a tou je posílení centralizace SAE, což znamená posílení vlivu nejsilnějšího emirátu Abú Dhabí na rozhodovací procesy v rámci celé federace. Dubaj se již nebude rozvíjet nezávisle a nekoordinovaně, ale ve větším spojení se svým silnějším sousedem. Ekonomika Spojených arabských emirátů nedisponuje dostatečnými výrobními kapacitami a je do značné míry závislá na dovozu ze zahraničí. 

Příspěvek neropného sektoru Spojených arabských emirátů k celkovému hospodářskému výkonu země vzrostl v roce 2021 na 72,3 %. Růst neropného sektoru podnítily hotely a restaurace, velkoobchod a maloobchod a sektory zdravotních a sociálních služeb, které v roce 2021 představovaly 21,3 %, 14,1 % a 13,8 % HDP.

Podíl jednotlivých emirátů na tvorbě HDP: Abu Dhabi 55 %, Dubai 35 %, Sharjah 5 %, zbylé 4 emiráty celkem 5 %.


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 1,7-5,53,85,35,1
HDP/obyv. (USD/PPP) 70 093,2066 773,8070 160,0075 450,0079 950,0
Inflace (%) -1,9-2,10,24,43,5
Nezaměstnanost (%) 2,23,2N/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 315,9259,5346,5431,2443,2
Import zboží (mld. USD) 267,9226,4307,4359,6395,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 74,862,378,811898,7
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 9,89,910,110,310,5
Konkurenceschopnost V.63IX.63N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 02.VII02.VII02.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) 2
Veřejný dluh (% HDP) 75,7
Bilance běžného účtu (mld. USD) 37,1
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH 5 %

Kromě samostatných rozpočtů jednotlivých emirátů mají Spojené arabské emiráty rovněž rozpočet federální. Federální rozpočet je koncipován vždy s nulovým deficitem. V posledních letech končí rozpočet mírnými přebytky. Hospodaření 3 nejvýznamnějších emirátů Abú Dhabí, Dubaje a Sharjah se na tvorbě HDP podílí z 95 %, Federální rozpočet Spojených arabských emirátů na rok 2022 činí 58,931 miliardy AED (cca 16 miliard USD).

Rozdělení rozpočtu:

 • Sociální rozvoj: 32,9 %
 • Sociální dávky: 8,21 %
 • Vládní záležitosti: 36,5 %
 • Infrastruktura a ekonomické zdroje: 3,86 %
 • Finanční investice: 4%
 • Ostatní federální výdaje: 14.5 %.

K problematice státního rozpočtu je nezbytné uvést, že část příjmu Abú Dhabí z prodeje ropy není vykazována jako příjem rozpočtu, ale je přímo převáděna do rezervních fondů, z nichž největší ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) vlastní aktiva v odhadované hodnotě cca 900 mld. USD.

Saldo státního rozpočtu v roce 2021 činilo 2 % z HDP, veřejný dluh 75,7 % a bilance běžného účtu 37,1 mild USD. Daň z přidané hodnoty byla zavedena v lednu 2018 ve výši 5%. Spojené arabské emiráty se také rozhodly poprvé ve své historii zavést od 1.6.2023 korporátní daň ve výši 9 % z čistého zisku přesahujícího 375.000 AED/rok (cca 100 000 USD).


2.3. Bankovní systém

V SAE provozuje činnost cca 20 místních a 29 zahraničních bank, dále dvě banky investiční (Arab Emirates Investment Bank Ltd., Wardley Middle East Ltd.), jedna banka specializovaná (Emirates Industrial Bank), dvě investiční instituce (Abu Dhabi Investment Authority a Abu Dhabi Investment Council), dvě instituce pro rozvoj (Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development a U.A.E. Development Bank) a 40 zahraničních bank zde má své reprezentační kanceláře. Největší emirátskou bankou je First Abu Dhabi Bank (FAB), která vznikla dne 1.4.2017 fůzí National Bank of Abu Dhabi (NBAD) a First Gulf Bank (FGB). First Abu Dhabi Bank má základní kapitál 2,97 mld. USD a spravuje aktiva ve výši 182 mld. USD. Druhou největší bankou je dubajská Emirates NBD. Tyto dvě banky spolu s Abu Dhabi Commercial Bank a Mashreq Bank kontrolují více jak dvě třetiny trhu.

Organizací bankovní a finanční soustavy v SAE je pověřena Centrální banka SAE (Central Bank of U.A.E.), která na základě federálního zákona č. 10 z roku 1980 o zřízení Centrální banky, fungování peněžního systému a organizaci bankovních služeb, vydává směrnice a opatření k naplnění tohoto zákona. Centrální banka vydává licence k činnosti komerčním bankám, upravuje a kontroluje jejich aktivity. V roce 1996 zpřísnila podmínky pro založení poboček zahraničních bank v SAE mj. stanovením minimálního upsaného kapitálu a rezerv ve výši cca 500 mil. USD a prokazatelnými nejméně desetiletými (úspěšnými) aktivitami v oboru.

2.4. Daňový systém

Daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a spotřební daň nejsou zavedeny. Výjimkou je pouze zdanění zisků zahraničních bank (20 %) a ropných společností (55 %). Z tohoto důvodu neexistuje ani tzv. DIČ (daňové identifikační číslo) společností (s výjimkou registrace k placení DPH, která byla zavedena od 1.1.2018).

V Dubaji je zavedena tzv. „Municipality tax“, která nahrazuje daň z pronájmu nemovitostí. Nájemci nemovitostí platí 5 % (10 % pokud jde o právnické osoby) z průměrné hodnoty ročního pronájmu nemovitosti. Municipality tax je uplatňována také pro hotely a ubytovací zařízení, kde se k ceně pokoje připočítává 10 % service charge a 10 % municipality tax.  Od 1.1.2017 zavedl i emirát Abu Dhabi daň z pronájmu nemovitostí ve výši 3 % ročního nájmu, tzv. „municipality fee“, kterou platí nájemce ve svém měsíčním účtu za vodu a elektřinu. V emirátu Sharjah se vybírá daň z pronájmu nemovitostí ve výši 2,5 %, která je splatná při každoročním prodlužování nájemní smlouvy. Neexistence primárního daňového zatížení je do určité míry kompenzována kromě nepřímých daní uvedených výše i zatížením v podobě vysokých životních nákladů (nájmy, služby, různé poplatky, zdravotnictví, mýtné SALIK, parkování MAWAQIF, zvažovaný penzijní fond pro cizince žijící v Dubaji atd.)

Od 1. 1. 2018 byla zavedena daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. Od daně je osvobozeno cca 100 položek a služeb spadající pod sektor zdravotnictví a školství, dopravní služby, a prodej použitých residenčních nemovitostí. Registrace k DPH je povinná. Za účelem výběru a správy DPH byl zřízen Federální daňový úřad (Federal Tax Authority). 

Spojené arabské emiráty se rozhodly poprvé ve své historii zavést od 1.6.2023 korporátní daň ve výši 9 % z čistého zisku přesahujícího 375.000 AED/rok (cca 100 000 USD). Ze zemí GCC zůstává jen Bahrajn, který zatím tuto daň nezavedl. Nejvyšší korporátní daň ze zemí GCC má Saúdská Arábie (20%) zatímco Omán má 15 % a Katar a Kuvajt  plošně 10 %. SAE z 9 % zůstanou s nejnižší korporátní daní z celého regionu.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Vztahy s EU upravuje všeobecná Dohoda o spolupráci mezi EU a GCC z roku 1988, jejíž smluvní stranou se po svém vstupu do EU stala i Česká republika. Ta je základem stále rozjednané Free Trade Agreement (FTA), u které jednání mezi oběma bloky probíhají již od vytvoření projektu celní unie států GCC v roce 2003. SAE jsou nejvýznamnějším obchodním partnerem EU v regionu Blízkého východu. V roce 2021 dosáhl celkový vývoz EU do SAE cca 29,8 mld. Euro.


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 34 055,8029 308,3029 872,8026 015,1029 807,70
Import do EU (mil. EUR) 7 531,408 851,907 246,508 680,509 446,00
Saldo s EU (mil. EUR) -26 524,4-20 456,4-22 626,3-17 334,6-20 361,7

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Po vzniku SAE v prosinci 1971 představoval nejvýznamnější investiční akci ČR v SAE projekt na výstavbu elektrárny a desalinační jednotky Umm Al Naar v Abú Dhabí, který v roce 1984 dokončil PZO Škodaexport. V 90. letech vývoz stagnoval s výjimkou let 1997-1998, kdy se podařilo zrealizovat kontrakt s armádou SAE na dodávku 1 200 vojenských nákladních automobilů Tatra 815. Celkový vzájemný obchod ČR se SAE je v současné době druhý největší v regionu BVA (po obchodu ČR s Izraelem). V objemu vývozu ČR však SAE zaujímají v regionu BVA první místo. Ve velké míře se však jedná o reexport zboží do dalších regionů.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 2,215,915,314,5N/A
Import do ČR (mld. CZK) 19,42,32,32,1N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 17,2-13,6-13-12,4N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Čína se v roce 2021 umístila na prvním místě jako největší obchodní partner země, což představuje 11,7 % celkového zahraničního obchodu Spojených arabských emirátů se světem a hodnota neropné obchodní výměny mezi oběma zeměmi činila okolo 58 miliard USD, což je nárůst o 27 % od roku 2020. Indie se umístila na druhém místě, což představuje 8,7 % celkového neropného obchodu země s hodnotou okolo 45 miliard USD, následovaná Saúdskou Arábií na třetím místě s příspěvkem 6,6 % a hodnotou okolo 34 miliard USD během roku 2021, což dosáhlo růstu o 20 % ve srovnání s rokem 2020. Spojené státy americké se umístily na čtvrtém místě, protože jejich obchodní výměna se SAE vzrostla o 8,1 % ve srovnání s rokem 2020, zatímco Irák se umístil na pátém místě.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 232 422,5243 534,1236 813,9206 097,6264 695,2
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 225 090,4213 402,4220 469,3197 031,7251 808,5
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 7 332,130 131,716 344,69 065,912 886,7

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Spojené arabské emiráty se řadí na 15. místo na světě a první regionálně v indexu důvěry v zahraniční investice společnosti Kearney, a to díky legislativě přátelské k investorům, která se snaží chránit investory, poskytovat nové investiční příležitosti a zajistit stabilitu podnikání. Silné úvěrové ratingy od mezinárodně uznávaných agentur odrážejí úvěruschopnost federální vlády. Robustní úvěrový profil Spojených arabských emirátů vychází z vysokého HDP na obyvatele, silných mezinárodních vztahů, inovativních politik na podporu udržitelného rozvoje a přispívajících faktorů, které ovlivňují schopnost Spojených arabských emirátů odolávat ekonomickým a finančním výzvám.

Ratingy

 • Fitch Ratings AA-
 • Moody’s Investors Service AA2

Přímé zahraniční investice ve Spojených arabských emirátech jsou především v odvětvích:

 • velkoobchod a maloobchod
 • realitní činnosti
 • finanční služby a pojištění
 • výroba
 • těžba

Hlavními investory ve Spojených arabských emirátech jsou: Švýcarsko, Velká Británie, Indie, Spojené státy americké, Francie, Rakousko, Japonsko, Království Saúdské Arábie, Kuvajt a Nizozemsko.

Přímé zahraniční investice (PZI) ve Spojených arabských emirátech jsou upraveny federálním zákonem vyhláškou Federal Law by Decree No. 19 of 2018 Regarding Foreign Direct Investment Cílem zákona je podpořit investiční prostředí, rozšířit a diverzifikovat výrobní základnu a přilákat přímé zahraniční investice do pokročilých technologií, znalostí a školení. Umožňuje zahraničním investorům vlastnit až 100 procent podniku. Mezi další pobídky a výhody patří záruka ochrany investic, možnost finančního převodu, možnost změny partnerství, fúze, nabytí a převod vlastnictví v souladu se zájmem investora.

Zákon se vztahuje pouze na cizí státní příslušníky, kteří zakládají investiční projekty na pevnině (Mainland) Spojených arabských emirátů a splňují kritéria minimálního základního kapitálu požadovaného pro každou povolenou činnost PZI. Mezi další podmínky patří schopnost investičního projektu:

 • využívat moderní technologie
 • přinášet vysokou přidanou hodnotu
 • podílet se na výzkumu a vývoji
 • splňovat požadavky licenčních subjektů ve Spojených arabských emirátech.

Instituce

Oddělení přímých zahraničních investic na Ministerstvu hospodářství má na starosti navrhování politik přímých zahraničních investic, sestavování komplexní databáze investičních údajů a informací a vytváření atraktivního prostředí pro přímé zahraniční investice.

Výboru pro přímé zahraniční investice předsedá Ministerstvo hospodářství. Odpovídá za přípravu seznamu hospodářských odvětví a činností, které jsou povoleny pro přímé zahraniční investice. Seznam povolených aktivit se nazývá Pozitivní seznam. Výbor může také schválit více aktivit PZI, které nejsou zahrnuty do pozitivního seznamu, podle doporučení příslušných místních a federálních licenčních subjektů.

Povolené ekonomické činnosti pro přímé zahraniční investice – pozitivní seznam

V roce 2020 vydal kabinet Spojených arabských emirátů usnesení Resolution No. 16 of 2020 Concerning the Determination of the Positive List of Economic Sectors and Activities Eligible for Foreign Direct Investment and Percentage of their Ownership. Uvedené usnesení uvádí 122 ekonomických činností v pozitivním seznamu. Tyto aktivity jsou povoleny pro 100% zahraniční vlastnictví. Pod pozitivním seznamem jsou 3 kategorie, ve kterých může investor zahájit své podnikání. 

 • zemědělství
 • výrobní sektor
 • sektor služeb

Činnosti, které nejsou povoleny pro přímé zahraniční investice – negativní seznam.
Existují určitá odvětví a hospodářské činnosti, které nejsou pro přímé zahraniční investice povoleny. Tento negativní seznam obsahuje následující aktivity:

 • průzkum a výroba ropných materiálů
 • vyšetřování, bezpečnost, vojenský sektor, výroba zbraní, výbušnin a vojenského vybavení, zařízení a oděvů
 • bankovní a finanční činnosti, platební systémy a nakládání s hotovostí
 • pojišťovací služby
 • Poutě hadždž a služby Umry a další činnosti uvedené v článku 7 zákona o přímých zahraničních investicích.

Právní forma přímých zahraničních investic

Projekty přímých zahraničních investic mohou mít kteroukoli z těchto právních forem:

 • společnost s ručením omezeným, včetně společnosti s jednou osobou (jedním vlastníkem)
 • soukromá akciová společnost, včetně společnosti jedné osoby (jednoho vlastníka).

Podpora přímých zahraničních investic v různých emirátech – instituce

 • Abu Dhabi Investment Office (ADIO)
 • Dubai FDI 
 • Sharjah FDI Office (Invest in Sharjah)


3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Vztahy s EU upravuje všeobecná Dohoda o spolupráci mezi EU a GCC z roku 1988, jejíž smluvní stranou se po svém vstupu do EU stala i Česká republika. Jednání o Free Trade Agreement (FTA), probíhají již od vytvoření projektu celní unie států GCC v roce 2003. V roce 2008 země GCC jednání jednostranně ukončily a podle prohlášení svého tehdejšího generálního tajemníka Abdula Rahman al Attiyah se k jednacímu stolu vrátí pouze v případě, že EU podepíše předběžný návrh smlouvy v podobě, která státům GCC vyhovuje. Neúspěch jednání znevýhodňuje vývozce z EU oproti těm zemím, které Dohodu s GCC v poslední době buď již podepsaly (Singapur), nebo o ní intenzivně jednají (Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie a Pákistán).

Smlouvy s ČR

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic (Abu Dhabi, 23. 11. 1994)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Washington, 30. 9. 1996)
 • Dohoda o letecké přepravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů (Abu Dhabi, 15. 12. 2002)
 • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů (Abu Dhabi 24.1.2022)


3.4. Rozvojová spolupráce

Vzhledem k vyspělosti ekonomiky Spojených arabských emirátů, Česká republika této zemi zahraniční rozvojovou pomoc neposkytuje. České republice byla poskytnuta humanitární pomoc na odstranění škod po záplavách v roce 2002 ve výši 20 000 USD prostřednictvím Společnosti Červeného půlměsíce. Spojené arabské emiráty jsou jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci na světě. Od roku 2015 jsou SAE na prvním místě na světě, co do podílu poskytnuté rozvojové pomoci vůči svému ročnímu národnímu příjmu. V této oblasti předčily např. Norsko, Lucembursko a Švédsko.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Elektrotechnika

Emirátská meziplanetární mise 2028 je jeden ze stěžejních pilířů “Projektů 50“, které jsou řadou rozvojových a ekonomických projektů, jejichž cílem je urychlit rozvoj Spojených arabských emirátů. Kosmická agentura Spojených arabských emirátů pracuje na zřízení prvního střediska kosmického výzkumu na Středním východě. Centrum, které bude během pěti let stát téměř 600 milionů CZK, bude fungovat jako inkubátor pro kosmický výzkum a inovace. Mezi další projekty patří Mars Science City, investice o objemu 3 miliard CZK. Z výše uvedeného vyplívají obchodní příležitosti nejen pro firmy operující v oborech elektrotechniky a satelitní komunikace, ale také pro firmy z potravinářství, energie, vodohospodářství, zemědělství  a 3D tisku.

▶ ICT

Výdaje na IT ve Spojených arabských emirátech vzrostou v letech 2020–2023 o 6,5% a dosáhnou celkem 170 miliard CZK. Poptávka po softwaru a službách bude ve střednědobém horizontu pohánět růst výdajů na IT. Zejména poptávka velkých průmyslových odvětví po řešeních v oblasti cloud computingu, analýzy dat, kybernetické bezpečnosti a IoT, jenž přináší obchodní příležitosti pro české firmy působící v těchto oblastech.

▶ Obranný průmysl

Odhaduje se, že Spojené arabské emiráty vynaložily v roce 2020 na obranu 415 miliard CZK, což je 5,6% HDP a řadí je na druhé místo v poměru výdajů na obranný průmysl v regionu.  Nově se zaměří na výrobu nesmrtící munice, osobní ochranné prostředky a profesionalizaci základních vojenských jednotek.

▶ Zemědělství a potravinářský průmysl

Spojené arabské emiráty během své Vize 2021 spustili projekt Strategie potravinové bezpečnosti 2051, který má za úkol postavit zemi mezi lídry v zemědělských inovacích, potravinové bezpečnosti a soběstačnosti v následujících 30 letech. SAE v posledních letech investovali více jak 6 miliard korun do zemědělských projektů a inovací. EU je pro SAE třetím největším obchodním partnerem a export evropských potravin v posledních letech překonal růst 20%.

▶ Herní průmysl

Očekává se, že herní trh na Středním východě poroste během prognózovaného období 2021-2026 o CAGR ve výši 12,1%. Herní průmysl se ve Spojených arabských emirátech rozšiřuje s rostoucím zájmem a investicemi do místního rozvoje domácích talentů a her. Pokud jde o výdaje, jedná se o velmi rozmanitý region. Očekává se, že průměrný hráč v zemi utratí 2400 CZK ročně.

▶ Doprava

Železniční program Spojených arabských emirátů, který byl zahájen jako součást “Projektů 50“ s investicí v hodnotě 300 miliard CZK, představuje integrovanou strategii pro železniční sektor ve Spojených arabských emirátech pro nadcházející desetiletí. Zahrnuje národní síť železničních projektů, které by spojily sedm emirátů a klíčová města Spojených arabských emirátů. Očekává se, že program vytvoří ekonomické příležitosti ve výši 1,2 biliónu CZK.

Více informací v Mapě oborových příležitostí

Mapa globálních oborových příležitostí | BusinessInfo.cz


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

4.2. Oslovení

Konverzace by měla být živá, s aktivním zapojením obou stran a vzájemným respektem. V žádném případě se nesmí jednat o nevhodný monolog jedné strany. Používání křestních jmen v pokročilé fázi jednání je naprosto běžné. V případě prvního kontaktu je vhodné zvolit formálnější oslovení (Mr., Mrs. s uvedením příjmení partnera), a to s vědomím kulturních rozdílů v používání křestních jmen v obchodním styku. Na případné oslovení křestním jménem ze strany svého partnera je možné zareagovat stejným způsobem. Emiráťané získávají své vzdělání  většinou na prestižních univerzitách v zahraničí, v této souvislosti mohou být jednání vedena standardně v anglickém jazyce.

4.3. Obchodní schůzka

Emiráťané mají rodinné vztahy vždy na prvním místě a společný čas s rodinou a blízkými rádi tráví nerušeně zejména v průběhu státních svátků a dnů pracovního volna. V tomto ohledu je potřeba předem plánovat a volit vhodné termíny k setkání. Určitě se však naleznou výjimky a bude rovněž záležet na konkrétních okolnostech či naléhavosti situace. Všeobecně v  každé arabské zemi je samozřejmě potřeba respektovat čas na modlitbu a SAE nejsou výjimkou. 

Počítejte s tím, že dohodnutý termín jednání se může na základě rozhodnutí emirátského partnera změnit i pár minut před plánovanou schůzkou, s čímž je nutné počítat a nedat najevo negativní emoce.

Emiráťané jsou lidé se silnou vazbou na rodové a kmenové tradice. Hlavní slovo mají vždy starší členové rodiny. V případě prvního setkání jsou velmi obezřetní a potenciální partnery si pečlivě prověřují. Emiráťané jsou usměvaví, pohostinní a komunikativní. Evropana může někdy až zaskočit pomalost jednání, která však odráží spíše pomalejší životní rytmus a styl (inšalláh – dá-li bůh). Pokud se jedná o první setkání, je vhodné nabídnout Vaši vizitku. 

Úcta k formálním autoritám jako náboženství, státní správa, policie, armáda je v emirátech velká a žertovat na tato témata je krajně nevhodné. Evropský zejména ten český smysl pro humor není emiráťanům příliš blízký a není doporučováno pokoušet se uspět s vtipkováním. Zároveň však ale není důvod se za odlišnosti ve způsobu zábavy stydět, jen je potřeba vyhnout se snaze rozesmát a pobavit za každou cenu. Při hovoru, a to ani při té nejvášnivější debatě, neskáčou emiráťané svému partnerovi nikdy do řeči a svou případnou nevoli dají najevo tím, že se jednání pokusí ukončit. Nedoporučuje se, žádná kritika SAE. Při jednáních je naprosto běžná přítomnost žen, nicméně v pozici vedoucího je vnímán pozitivně spíše muž. Výměna darů v rámci jednání je naprosto běžnou součástí. S ohledem na kulturní odlišnosti, určitě není vhodné darovat např. alkohol.

Průvodním znakem všeobecně arabské obchodní kultury je snaha o jednoduchost a přímost. Při prezentaci a jednáních je proto lepší používat krátká a jasná stanoviska bez přílišného vysvětlování a popisování složitých souvislostí.

V případě, že se jednání vyvíjí špatným směrem, snaží se jej co možná nejdříve ukončit a odejít.

Spojené arabské emiráty jsou federací 7 emirátů a každý emirát má svou vlastní obchodní komoru a zóny volného obchodu tzv. Free Trade Zones s mnohdy odlišnými pravidly. Základní principy v rámci obchodního práva jsou sjednocené na federální úrovni. Před zahájením jednání je tedy nutné seznámit se s podmínkami v konkrétním emirátu. Firmy umístěné v zónách volného obchodu mají velmi omezené možnosti vstupu na emirátský trh tzv. „Mainland“

Nabízet alkohol při obchodních jednání není vhodné!

Kromě běžného obleku, muži v emirátech používají tradiční dlouhé košile zvané „kandura“. Tato košile má stejnou hodnotu jako oblek, který je v místních klimatických podmínkách velmi nepraktický. Ženám se vždy doporučuje delší sukně a zakrytá ramena. Absence kravaty není v žádném případě vnímána negativně.

Na jednání by v žádném případě neměl chybět člověk s rozhodovací pravomocí.

Pozvání domů lze očekávat až po vybudování dlouhodobě fungujícího obchodního vztahu. V počátečních fázích to není obvyklé.

4.4. Komunikace

Emiráťané získávají své vzdělání  většinou na prestižních univerzitách v zahraničí, v této souvislosti mohou být jednání vedena standardně v anglickém jazyce.

Úcta k formálním autoritám jako náboženství, státní správa, policie, armáda je v emirátech velká a žertovat na tato témata je krajně nevhodné.

Písemný styk je založen především na tradičních dopisech případně e-mailech, které by ideálně měly být zodpovězeny v co možná nejkratší době. V opačném případě se určitě obrňte velkou dávkou trpělivosti, emiráťané nespěchají. E-mailová a telefonická komunikace by vůbec měla být základem udržování obchodních vztahů. Dlouhé odmlky v komunikaci nejsou vnímány pozitivně. Emiráťané chtějí věci řešit rychle a ihned, nicméně od druhé strany vyžadují čas a trpělivost. 

Trendem komunikovat prostřednictvím mobilního telefonu a aplikace WhatsApp. V případě, že budete požádáni o sdělení čísla mobilního telefonu, určitě neváhejte s jeho předáním. Je naprosto běžné, že přes aplikaci WhatsApp se posílájí smlouvy, dohody i nabídky. Aplikace ovšem slouží pouze pro dopisování. Hovory přes aplikaci jsou blokovány, to platí i pro Messenger. Pro video hovory se většinou využívá aplikace Zoom, nebo Teams. 

4.5. Doporučení

Kvalitní místní právní zástupce je zřejmě nejdůležitější radou, která Vám pro jednání v SAE může být doporučena. Pozor na rozdíly v rámci islámského práva „šaríja“, podle kterého se rovněž řeší některé obchodní spory. Vždy si předem zjistěte, podle jakého práva by se případné spory řešily.

Forma a kvalita prezentace je velice důležitá. K prezentaci firmy, či produktu se běžně používají kvalitní videa o délce cca 1 minuty. Na video navazuje krátká PPT prezentace, která uvádí zásadní body. Prezentující by měl mít kvalitní prezentační dovednosti.

4.6. Státní svátky

Státním svátkem je 2. prosinec – den, kdy v roce 1971 podepsalo 6 emírů společnou smlouvu o vytvoření federace SAE. Emirát Ra‘s al-Khaimah se připojil v následujícím roce. Svátek se slaví dva dny, tedy 2.a 3.12. Od roku 2015 se slaví další státní svátek, kterým je Den mučedníků dne 30.11. V zemi se dále dodržují všechny náboženské muslimské svátky, které jsou stanovené podle lunárního muslimského kalendáře (hijri) a každý rok se posouvají o 10 dní zpět.

V roce 2022 připadají svátky na následující dny:

 • 1.1. Nový rok, 
 • 1.4. – 30.4. Svatý měsíc Ramadán,
 • 30.4.-4.5. Eid al-Fitr (ukončení půstu)
 • 8.7. Den Arafata
 • 9.7.-11..7., Eid al-Adha (Svátek oběti),
 • 30.7. Al-Hijra (islámský Nový rok),
 • 8.10. Mouloud (Narození Proroka), 
 • 1.12. Den mučedníků,
 • 2.12. a 3.12. Národní den,

Během Ramadánu je často velmi obtížné sjednat schůzku, místní obchodníci muslimského vyznání v průběhu tohoto období obecně o pracovní záležitosti nejeví příliš zájem.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Klíčové právní normy a předpisy týkající se obchodně-podnikatelské činnosti v SAE:

• zákon č. 2/2015 o obchodních společnostech („Commercial Companies Law“), vč. dodatků obsahuje klíčová ustanovení k založení, formy, organizace statutárních orgánů, právního vymezení odpovědnosti, dělení zisků, atd.

• zákon č. 18/1981 o obchodním zastoupení („Commercial Agency Law“), který stanovuje pravidla pro obchodní zastoupení zahraničních společností v SAE. Zavádí možnost využívat několika obchodních zástupců (agentů či distributorů) zároveň, čímž se ruší dříve platný princip výhradního zástupce (exkluzivita).

• zákon č. 19 z roku 2018 o podpoře přímých zahraničních investic specifikuje podporované hospodářské sektory pro vstup zahraničních investorů, kritéria, která musí splnit, státní podpory pro příliv PZI do země, atd. Za určitých podmínek umožňuje až 100 % vlastnictví společnosti zahraničním subjektem.

Z pohledu úrovně a přívětivosti podnikatelského prostředí „Doing Business“ Světové banky (World Bank Group – WBG) pro 2020 se SAE umístily na 16. pozici.  Dovozní licenci uděluje Ministersvo hospodářství (MOE) místním společnostem registrovaným u hospodářské komory v příslušném emirátu, ta zpravidla platí jeden rok. Pro speciální produkty, např. střelné zbraně, výbušniny, léčiva či exotická zvířata jsou zapotřebí speciální povolení a licence specializovaných úřadů či ministerstev.

Spojené arabské emiráty  jsou vázány jednotným celním sazebníkem Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (Gulf Cooperation Council – GCC), který osvobozuje pohyb zboží a služeb v rámci GCC od veškerých cel a stanovuje společný vnější celní tarif ve výši 5 % pro většinu zboží dováženého ze zemí mimo GCC. Osvobozeny od vnějšího tarifu jsou některé základní potraviny a léky či zdravotnické prostředky. Na vybrané výrobky, zejm. některé produkty chemického či petrochemického průmyslu, alkohol a tabákové výrobky se naopak vztahuje zvýšená celní sazba ve výši 50 – 100 % z důvodu ochrany místního průmyslu.  Celní poplatky je třeba zaplatit v místní měně. Dovoz zbraní a munice je možný výhradně po udělení zvláštního povolení ministerstva vnitra. U dodávek zboží z masa nutno přiložit tzv. Halal Certificate o tom, že zvíře, z něhož maso pochází, bylo zabito dle muslimského rituálu.

Jak pro distribuci zboží, tak i pro účast ve státních zakázkách, je klíčovým prvkem nalezení vhodného místního zástupce/distributora. Při výběru zástupce je nezbytné postupovat velmi obezřetně, neboť podle „Commercial Agency Law“ (zákon 18/1981 ve znění pozdějších dodatků dodatků) lze zastupitelskou smlouvu rozvázat pouze vzájemnou dohodou mezi zástupcem a zastoupeným, a to bez ohledu na to, zda již pozbyla platnosti uplynutím doby, či ne, nebo z důvodů, které uzná tzv. Commercial Agency Committe u Ministerstva ekonomie, případně z rozhodnutí soudu. V případě sporu lze vzájemný vztah ukončit prostřednictvím soudu (povinná je vždy místní jurisdikce, i kdyby bylo ve smlouvě uvedeno jinak) a s vysokým odstupným pro místního partnera. Do doby vynesení soudního rozhodnutí, rozvázání zastupitelské smlouvy dohodou, či rozhodnutí Commercial Agency Committe nesmí zahraniční firma spolupracovat s jiným zástupcem (byť by předchozí zastupitelská smlouva byla na dobu určitou a pozbyla platnosti) a její obchodní aktivity v zemi (dovozy) mohou být na žádost stávajícího zástupce pozastaveny.

U zastupitelského vztahu je ze zákona povinná exkluzivita pro zástupce, tu je však možné regionálně omezit pouze na oblast jednoho emirátu. Na každý emirát je tak možné mít jiného agenta/distributora. Agent/distributor (sponzor) však může pokrývat území i několika nebo i všech emirátů. Omezení zastupitelského vztahu lze učinit i v oblasti předmětu zastoupení, tj. prodávaného/nabízeného výrobku či služby. Jedna zahraniční firma tak může mít na stejném území zástupců více, každého z nich však pro odlišný a jednoznačně definovaný výrobek/službu. Zastupitelská smlouva musí být notářsky ověřena a registrována u Ministry of Economy (na federální úrovni), nebo u jeho příslušného registru obchodních zastoupení v jednotlivých emirátech, pokud je zástupce pověřen zastupováním pouze v dílčím emirátu. Výše nastíněná zákonná úprava zastupitelského vztahu nabádá k velmi pečlivému a rozvážnému výběru místního partnera – zástupce. Proto české firmy volí v řadě případu raději založení vlastní pobočky nebo společného podniku s místním partnerem, jehož vliv na chod společnosti lze omezit doprovodným smluvním ujednáním, tzv. „side agreement“.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Obchodní právo SAE umožňuje založení 10 různých forem společností. České firmy využívají nejčastěji Limited Liability Company (společnost s ručením omezeným) nebo Free Zone Establishment. Podrobnosti k těmto formám jsou uvedeny níže. Dalšími formami jsou např. Public Joint-stock Company (min.kapitál – 10 mil. AED, s nominální hodnotou 1-100 AED, pro banky 40 mil. AED), nebo Private Joint-stock Company (min. kapitál – 2 mil. AED, předseda správní rady a většina ředitelů musí být emirátské státní příslušnosti), využívané v bankovnictví, pojišťovnictví a dalších finančních službách.  Podmínky pro zahraniční investice jsou upraveny následujícími zákony: Federal Companies Law, the Commercial Agencies Law, the Federal Industry Law, Government Tenders Law. K nejdůležitější změně platné od 1. prosince 2020, patří možnost založit Limited Liability Company jako 1 osoba se 100% podílem zahraničního kapitálu na tzv. mainlandu, avšak s jistými omezeními činnosti v konkrétních sektorech jako energetika, vodohospodářství, letectví, obrana a bezpečnost, doprava a jiné strategické sektory. V tomto případě je vlastnický podíl stále omezen.

Branch Office – (pobočka zahraniční firmy) nemá vlastní právní subjektivitu a je považována za součást mateřské firmy. Oproti LLC (viz níže) je pro založení nezbytný předchozí souhlas (licence) Ministry of Economy. Branch office musí mít místního sponzora tzv. „Service Agent“, který je státní příslušnosti SAE a který garantuje, že činnost kanceláře odpovídá místním normám a vydané licenci. Pro zřízení Branch Office není nutné složit základní jmění, skládá se pouze 50 tis. AED (v případě registrace v emirátu Abu Dhabi) jako kauce na případné neplacení povinných poplatků, např. s vystavením víz. Licence se každoročně prodlužuje. Obdobnou, ale pro založení jednodušší formou je Representation Office, která však nesmí (na rozdíl od Branch Office) provádět obchodní činnost.

Limited Liability Company (LLC) – obdoba českého s.r.o. Může být založena 1–50 členy, min. kapitál (který byl např. v Dubaji 300 000 AED (82 000 USD), v Abú Dhabí 150 000 AED) byl v roce 2009 dekretem prezidenta zrušen a v současné době není v „Commercial Companies Law“ již vyčíslen, nicméně jeho výše musí být podle tohoto zákona adekvátní pro dosažení cílů zakládané společnosti. Licence společnosti vystavená DED se musí každý rok obnovovat, poplatky činí cca 12 tis. AED. Podrobný postup pro založení LLC i Branch office je uveden na stránkách orgánu pro registraci obchodních společností tzv. Department for Economic Development“ (DED) v Abú Dhabí nebo v Dubaji.

5.3. Marketing a komunikace

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu a využívání HSP reflektují místní spotřebitelská a kulturní specifika. Používají se téměř všechny formy marketingu a propagace známé z vyspělých ekonomik. Reklamní kampaň by však měla být u spotřebního zboží dvojjazyčná (angličtina, arabština) a zahrnovat i arabská periodika (40 % populace je arabsky mluvící, 15 % jsou místní státní příslušníci). Nejrozšířenějšími anglicky psanými deníky jsou Khaleej Times a Gulf News. Obsah všech médií (místních i importovaných) kontroluje National Media Council, která též vydává příslušné licence vydavatelům.

V posledních letech byly vytvořeny dvě mediální volné zóny: 1/ Dubai Media City (DMC, www.dubaimediacity.com) and 2/ twofour54 (www.twofour54.com) v Abu Dhabi, které se snaží přitáhnout investory do mediálních a marketingových služeb, včetně hudební a filmové produkce. Firmy, které v těchto volných zónách působí, mají zaručeno, že vláda nebude jejich výstupy cenzurovat, pokud budou respektovat pravidla místního vkusu a zvyklostí. Spotřební zboží musí mít dvojjazyčné (anglické i arabské) označení etiket a návodů k použití (arabština je oficiálním jazykem a jazykem státních institucí). Potravinové etikety musejí zahrnovat: název výrobku a značku, datum výroby a expirace (musí být natištěno na originál obalu, dodatečná nálepka je nepřípustná), zemi původu, jméno a adresu výrobce, netto váhu v metrických jednotkách, seznam ingrediencí včetně aditiv v pořadí důležitosti. Tuky a oleje musejí být uvedeny zvlášť. Etiketa musí být v arabštině, nebo v arabštině i angličtině. Dodatečné arabské nálepky jsou povoleny. I když většina obyvatel ovládá plynně angličtinu, doporučují se též prezentační materiály v arabštině, neboť většina tzv. „decision makers“ jsou Arabové (Emiráťané, Libanonci, Egypťani) a ukázka přizpůsobení se místní kultuře bude tak předností ve srovnání s konkurencí.

Vzhledem k rozšířenému používání internetu (80 % obyvatel) a mobilních telefonů se stále více se využívá přímého marketingu, který je však zajišťován místními distributory, včetně místních internetových obchodů. Ty využívá 40 % populace. Internetový prodej roste tempem 30 % ročně. Nejvíce se takto nakupuje elektronika. Nejčastějším platebním instrumentem je platební karta a platba v hotovosti při doručení zboží. Pyramidový nebo multilevel marketing není povolen. V rámci marketingové komunikace není vhodné používat nástroje, které by mohly být v rozporu s islámským náboženstvím.

Populární platformy sociálních médií ve Spojených arabských emirátech v roce 2022

Používání sociálních médií je mezi obyvatelstvem Spojených arabských emirátů velmi rozšířené. Většina lidí sleduje streamovací aplikaci, která poskytuje širokou škálu obsahu, tj. YouTube. Tuto aplikaci používá 87,4% populace. Uživatelé WhatsApp nejsou pozadu, 80,2% populace používá tuto síťovou službu denně. Facebook nebo Meta (jak je dnes známo) má 79% uživatelů z celkové populace.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

SAE je členskou zemí WTO a signatářem Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Proto zde platí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví příslušné mezinárodní standardy, pokud jde o registraci patentů, ochranných známek atd., a právních postihů v případě porušování těchto standardů. V roce 2002 byla přijata první legislativa na ochranu práv k duševnímu vlastnictví, konkrétně Zákon o registraci ochranných známek (Trademark law), Zákon o registraci patentů (Patent law) a Zákon o autorských právech (Copyright law). Ochrana práv duševního vlastnictví v SAE a zejména kontrola a postihy v jejich porušování vychází z této legislativy, a proto by se české firmy neměly spoléhat, že budou jejich práva respektována a vymáhána pouze na základě mezinárodních ujednání částečně přijatých do místní legislativy. Konzultace s místním právníkem specializovaným na tuto problematiku a následná registrace práv u místních úřadů je zde proto nezbytná.

Registraci patentů a ochranných známek provádí Ministerstvo ekonomiky. Ministry of Economy, P.O. Box 901, Abu Dhabi, UAE, Tel: +971-2-626-5000; Fax: +971-2-626-2922, E-mail: info@economy.ae, Website: www.economy.gov.ae, Dr. Ali Ibrahim Al Hosani, Undersecretary for Intellectual Property, Mr. Fawzi Al Jaberi, Manager, Copyrights Tel: +971-2-613-1415, Ms. Fatema Al Hosani, Manager, Trademarks Tel: +971-2-613-1431 & 1430, Mr. Khalfan Al Suwaidi, Manager, Patents Tel: +971-2-613-1402 & 1406. V 05/2015 došlo k výraznému navýšení poplatků spojených s registrací obchodních známek.

Vzhledem k postavení Dubaje, jako hlavního logistického centra obchodu Asie s Evropou, se Dubaj stal 5. největším překladištěm (a potažmo rexportérem) padělků na světě. Do země se padělky dostávají poměrně snadno, neboť celní kontrola je při tak velkém množství dovážených výrobků pouze namátková. V případě objevení dodávek padělků, nebývají tyto (v souladu se standardy WTO) většinou zničeny na místě, ale zásilka je odeslána zpět do země, odkud přišla (většinou Čína). Ztráty emirátské ekonomiky z nelegálních kopií (PC softwarů, automobilových náhradních dílů, textilu atd.) činí podle odhadů Ministry of Economy ročně 400 mil. USD.

5.5. Trh veřejných zakázek

Podle místních zákonů (Government Tender Law) se může výběrových řízení na federální státní zakázky (vypisované ministerstvy) účastnit pouze firma, ve které místní subjekt vlastní minimálně 51%. Pokud česká firma nehodlá v zemí založit smíšený podnik s majoritním podílem místního partnera nebo Branch Office (a mít svého servisího agenta emirátské státní příslušnosti) může se státních zakázek zúčastnit prostřednictvím (a jménem) svého agenta, který musí být státní příslušník SAE nebo firma vlastněná ze 100 % státním(i) příslušníkem(y). Government Tender Law je aplikován i na většinu veřejných zakázek vypisovaných na úrovni jednotlivých emirátů. Nevztahuje se však na tendry vypisované ministerstvem obrany a vnitra. Výběrovému řízení předchází ve většině případů náročný proces předkvalifikace na tzv. „vendor list“. Podmínkou registrace firmy na vendor listu státních organizací je předchozí získání místní licence/registrace. Firmy registrované na vendor listu bývají zákazníkem k výběrovému řízení pozvány přímo. Spolu s nabídkou se skládá nabídková záruka (bid bond) ve výši 5 % z nabídkové ceny.

U státních zakázek vypisovaných jednotlivými emiráty je požadována registrace v příslušném emirátu. Firmy registrované ve free zónách se státních zakázek až na výjimky účastnit nesmějí. Zadávání veřejných zakázek probíhá tak, že zákazník-zadavatel určí výběrem konzultanta, který vypracuje technické a právní podmínky výběrového řízení a ve spolupráci se zadavatelem vypíše příslušné tendrové řízení. Osobní kontakt místních licencovaných dodavatelů s konzultantem je tak klíčový. Zadání tendru jim může být známo v předstihu, nebo přímo „ušito na míru“. Zbrojní zakázky podléhají systému ofsetů, pomocí kterého se ministerstvo obrany snaží, aby zahraniční firmy reinvestovaly v zemi část zisku z lukrativních zbrojních zakázek (ministerstvo vnitra zatím ofsetové programy nevyžaduje).

Ofsety jsou požadovány v případě, že hodnota zakázek překročila výši 10 mil. USD. Výše ofsetového závazku činí 60 % z hodnoty kontraktu a musí být splněn do 7 let. V některých případech je však možno dosáhnout odkladné lhůty (grace period). Ofsetový závazek je kombinací Input activity (max 30 % celkové hodnoty), která bývá v podobě podílu na společném podniku s místním partnerem na výrobu vojenské techniky či materiálu, s output activity (min. 70% hodnoty závazku), kterou je např. výše zisku, exportních prodejů, či zaměstnání místních sil. Pro zápočet aktivit se používá tzv. multiplikátorů, které jsou v případě input activity 1-2, v případě output activity 2-5 s ohledem na jejich přínos pro ekonomiku SAE. Ofsetový program spravuje Tawazun Economic Council.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Platební podmínky jsou, vzhledem k rozvinutému bankovnímu a finančnímu sektoru s přítomností jak zahraničních bank, tak zahraničního managementu v místních bankách, na standardní světové úrovni. Běžně používanou platební podmínkou je platba akreditivem, finanční převody jsou rychlé a platební morálka je obecně velmi dobrá. Přesto např. podíl nekrytých či falešných šeků činí v SAE cca 5,5 % oproti evropskému průměru 1 %, což se projevuje všeobecně velmi rozšířeným odmítáním osobních šeků. Vyšší podíl neplatných šeků je ovlivněn především vysokým počtem cizinců, kteří v mnoha případech platí šeky krátce před svým konečným odjezdem ze země. Průměrná doba splatnosti faktur je cca. 14 dní. V případě neuhrazení faktury a selhání další komunikace lze pohledávku řešit prostřednictvím místních orgánů činných v trestním řízení (Policie příslušného emirátu).

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Na základě Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty mohou držitelé cestovních, služebních a diplomatických pasů ČR od 7. 5. 2015 pobývat na území SAE bez víza po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výdělečného pobytu. Překročení povolené délky pobytu je penalizováno. Více informací lze získat na nově otevřeném (od 07/2015) zastupitelském úřadu SAE v Praze. Kontakt: Velvyslanectví spojených arabských emirátů, Sibiřské nám. 730/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, tel: 221 517 777 Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní doklad s minimální zbývající platností v délce 6 měsíců. Tzv. pas-blesk bez strojově čitelných údajů a bez nosiče biometrických prvků, který je vydáván s dobou platnosti na 6 měsíců, tudíž nelze pro cestu do SAE použít. Přestože existují případy, kdy byl občan ČR na tzv. pas-blesk do země vpuštěn, podobný přístup nelze garantovat a zastupitelský úřad České republiky v SAE není oprávněn jakkoli v tomto ovlivňovat místní imigrační úřady. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje svým občanům uzavřít před cestou cestovní pojištění a registrovat se v rámci aplikace „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ (DROZD). V období krize Covid-19 doporučujeme ke zvláštním opatřením v SAE sledovat webové stránky Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí: www.mzv.cz/abudhabi.

Při příletu do SAE podléhají osobní věci celní kontrole. Zakázán je dovoz výrobků z vepřového masa, pornografických či erotických materiálů (týká se videozáznamů, knih a časopisů) a materiálů, které by mohly být považovány za pomůcky pro šíření jiného než muslimského náboženství. Bezcelně je možno dovézt do emirátu Abu Dhabi cigarety v hodnotě do 2.000 AED/400 ks, doutníky v hodnotě do 3.000 AED, 2 kg tabáku, 4 litry alkoholu/24 plechovek piva (pouze nemuslimové a pouze letecky), a dary, vč. parfémů, v hodnotě do 3.000 AED. V případě vstupu do země prostřednictvím letiště v Dubaji lze bezcelně dovézt 400 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 500 g tabáku, 4 litry alkoholu či 2×24 plechovek piva a dary v hodnotě do 3.000 AED. Dovoz alkoholu je zcela zakázán do emirátu Sharjah. V r. 2007 byly na letišti v Dubaji instalovány extrémně citlivé přístroje na indikaci drog. Při zjištění byť i nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Toto varování platí obdobně také pro mezinárodní letiště v Abú Dhabí. Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu povolených a zakázaných léků, popřípadě si včas v ČR opatřit požadované lékařské potvrzení pro jejich dovoz. V případě nejasností je možné ověřit možnost dovozu konkrétního léku telefonicky na čísle: +971-2-6117359 (Drug Control Department). Pro dovoz zvířat je vyžadováno předložení veterinárního osvědčení, potvrzení o očkování proti vzteklině a potvrzení o nepřítomnosti vztekliny v domovské zemi. Povinná směna valut není v SAE zavedena. Cestující do a ze SAE ale musí při hraniční kontrole deklarovat převoz finanční hotovosti nad 10 000 EUR, resp. ekvivalentu v jiné měně. České řidičské průkazy nejsou místními úřady akceptovány.

Během krátkodobých turistických pobytů lze v zemi řídit automobil na základě kombinace mezinárodního řidičského průkazu a českého řidičského průkazu. Předložení mezinárodního řidičského průkazu požadují standardně autopůjčovny. V případě dlouhodobého pobytu českého občana v SAE je nutno požádat o vystavení místního řidičského průkazu na dopravní policii, uhradit poplatek ve výši cca 4.000 AED a absolvovat místní autoškolu.

Cestování mezi jednotlivými emiráty je naprosto bezpečné. MHD a taxi je v místních podmínkách na výborné úrovni a velmi využívané místním obyvatelstvem.5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Základní podmínkou pro práci a dlouhodobý pobyt je udělení tzv. rezidenčního víza (Resident Visa) vázaného na pracovní povolení, které je platné pouze pro určitou konkrétní firmu. Tzn. že zde neexistuje systém typu amerických zelených karet, který by zaměstnanci umožňoval volně přecházet od jednoho zaměstnavatele ke druhému. Tento systém platí pro všechny cizince bez rozdílu. V praxi to vypadá tak, že místní firma žádá pro svého nového pracovníka pracovní povolení na imigračním úřadu v tom emirátu, kde má svoji registraci a platnou licenci. K žádosti je třeba přiložit kopii pasu, fotografie a ověřené potvrzení o dosaženém vzdělání, které musí legalizovat Velvyslanectví SAE v Praze a superlegalizovat Ministerstvo zahr. Věcí SAE. Pokud je vše v pořádku, přibližně za 10 dní vystaví Immigration Office pracovní povolení a tzv. Employment Visa, na které může zaměstnanec přijet do země. Po příjezdu absolvuje předepsané lékařské prohlídky (TBC, AIDS atd.) a podle jejich výsledku je vydáno rezidenční vízum. Cena za vyřízení je cca 3 000 AED + poplatky za legalizace, vízum má platnost 3 roky. Během platnosti víza lze přerušit pobyt v SAE maximálně na 6 měsíců v řadě

Zaměstnavatel (ve free zóně i „mainlandu“) je povinen složit za každého zaměstnance tzv. „Security deposit“ ve výši 5000 AED a ceny zpáteční letenky. Tato záloha je uvolněna při výstupu zaměstnance, či v případě zrušení pracovního poměru. Každý zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr, má 60 dnů na vyhledání nového pracovního místa, čímž získá nového sponzora a nové pracovní vízum. Pokud v této lhůtě nové zaměstnání a nového sponzora nenalezne, musí opustit zemi. Od 1.1.2016 platí 3 nové dekrety ministerstva práce, které upravují pracovně-právní vztahy. Dekrety mají lépe chránit postavení zahraničních pracovníků v SAE vůči jejich zaměstnavatelům. Dekret č.425/2015 stanoví náležitosti závazné nabídky pracovního poměru, předložené k podpisu zaměstnanci ještě před příjezdem zaměstnance do země, kterou zaměstnavatel přikládá k žádosti o pracovní povolení za účelem vydání pracovního víza. Po příjezdu do země, tato závazná nabídka k práci bude ve stejném znění změněna na pracovní smlouvu, která bude po podpisu oběma stranami řádně registrována na pracovním úřadě. Změny jsou povoleny pouze formou dodatku, který nesmí být v rozporu s pracovním právem a zněním původního kontraktu. Dekret č.422/2015 přesně stanoví možnosti a způsoby ukončení pracovního poměru, oběma či jednou ze stran. Dekretč.423/2015 upravuje možnosti změny zaměstnavatele po i před ukončením stávajícího pracovního poměru (v případě oboustranného souhlasu po 6 měsících, v případě nesouhlasu zaměstnavatele nejdříve po 2 letech) a roli pracovního úřadu v této změně.

Minimální mzda není pro zahraniční zaměstnance stanovena. Sociální péči mohou čerpat výhradně občané emirátské národnosti. Zdravotní pojištění je poskytováno zaměstnavatelem v rámci podmínek stanovených v pracovní smlouvě ze zákona.

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnější veletrhy v roce 2022:

INTERSEC

 • Datum a místo konání: leden 2022 v Dubaji
 • Web: http://www.intersecexpo.com
 • Popis: Veletrh Intersec je jedním z největších veletrhů svého druhu v regionu zaměřeného na technologie a vybavení pro ochranu osob, průmyslových a obytných objektů, požárních, záchranných a bezpečnostních složek, bezpečnost provozu výrobních zařízení a bezpečnostní informační systémy.

IDEX

 • Datum a místo konání: leden 2023 v Abu Dhabi
 • Web: www.idexuae.ae
 • Popis: Je nejvýznamnější světová přehlídka zbrojního průmyslu (koná se každé dva roky v Abu Dhabi). Světoví výrobci jej považují za vstupní bránu do odbytově velmi zajímavé oblasti MENA a západní a jižní Asie.

GULFOOD

 • Datum a místo konání: únor 2022 v Dubaji
 • Web: www.gulfood.com
 • Popis: Patří mezi nejvýznamnější potravinářské veletrhy na světě. Považuje se za vstupní bránu na trhy v regionu MENA.

ARAB HEALTH

 • Datum a místo konání: leden 2022 v Dubaji
 • Web: www.arabhealthonline.com
 • Popis: ArabHealth představuje největší regionální přehlídku výrobků a služeb, které se týkají zdravotnictví, doplněnou o řadu mezinárodních konferencí.

MIDDLE EAST ENERGY

 • Datum a místo konání: březen 2022 v Dubaji
 • Web: www.middleeastelectricity.com
 • Popis: Veletrh je zaměřen na obory spojené s výrobou, přenosem a distribuci elektrické energie.

DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW

 • Datum a místo konání: březen 2022 v Dubaji
 • Web: www.boatshowdubai.com
 • Popis: Tento veletrh patří mezi nejprestižnější jachtařské akce v regionu Blízkého východu a setkávají se na ní majitelé největších jachet na světě.

GITEX TECHNOLOGY WEEK

 • Datum konání: říjen 2022 v Dubaji
 • Web: www.gitex.com
 • Popis: Gulf Information Technology a souběžně pořádaný GulfComms je třetím největším světovým veletrhem ICT. GITEX je vhodnou platformou pro firmy podnikající v IT a telekomunikacích.

GULFOOD MANUFACTURING, ISM, SPECIALTY FOOD A PRIVATE LABEL

 • Datum konání: listopad 2022 v Dubaji
 • Web: www.gulfoodmanufacturing.com, www.prime-expo.com, www.speciality.ae, www.ism-me.com
 • Popis: Spojení 4 zajímavých potravinářských veletrhů se zaměřením na výrobní technologie, cukrovinky, gourmet a privátní značky.

ABU DHABI AIR EXPO

 • Datum konání: listopad 2022 v Abu Dhabi
 • Web:  www.abudhabiairexpo.com
 • Popis: Abu Dhabi Air Expo, jediná mezinárodní výstava letectví a kosmonautiky v hlavním městě Spojených arabských emirátů. V posledních letech v Abu Dhabi prudce vzrostl letecký a kosmický průmyslu a výstava je tedy ideálním místem pro propagaci českých firem operujících v tomto odvětví s cílem prosadit se na trhu Blízkého východu.

Informace a aktuální termíny veletrhů lze získat na níže uvedených webových stránkách a adresách hlavních místních výstavišť: Abu Dhabi National Exhibitions Company ADNEC: www.adnec.ae, Dubai World Trade Centre: www.dwtc.com


6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí:

 • Poštovní adresa: Marina Village, Villa A09, Breakwater Area, P.O.Box 27009, Abu Dhabi, U.A.E.
 • Telefonní spojení na ZÚ: sekretariát, víza, informace: +971 2 6782 800; fax: +971 2 6795 716; e-mail ZÚ: abudhabi@embassy.mzv.cz, obchodně/ekonomický úsek: commerce_abudhabi@mzv.cz, konzulární a vízový úsek: consulate_abudhabi@mzv.cz
 • Pracovní doba pro veřejnost: pondělí – pátek 9:00 až 15:00 hod.
 • Mapka úřadu je k dispozici na webové stránce ZÚ: www.mzv.cz/abudhabi

Spojení z letiště a z centra města: Pro dopravu z letiště na velvyslanectví je možné použít taxi, vůz s řidičem, případně využít autobusu z letiště provozovaného soukromým operátorem. Doporučujeme používat všudypřítomné taxi, které jsou cenově dostupné. Letiště leží na okraji města a je poměrně dobře dostupné ze všech částí. Cesta z letiště v Abú Dhabí na velvyslanectví by v závislosti na aktuální dopravní situaci neměla zabrat více než 40 minut a z Dubaje počítejte s časem okolo 2 hod.

Kancelář CzechTrade v Dubaji byla registrována v únoru 2007 a sídlí na adrese:

 • Trade Promotion Agency of the Czech Republic
 • Dubai World Trade Center Tower – Sheikh Rashid Tower, 7th Floor, Office No. 21, P.O.Box 9759 DUBAI, United Arab Emirates
 • Vladislav Polách, Director CzechTrade UAE in Dubai CzechTrade 
 • Phone: +971 4 309 7018 Fax: +971 4 309 7019 Mobile: +971 50 4509941
 • E-mail: vladislav.polach@czechtrade.cz www.czechtrade.ae

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • nepřetržitá ambulance: 998
 • policie: 999
 • hasiči: 997
 • dopravní policie: 90001234

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

 • Ministerstvo hospodářství – www.economy.gov.ae
 • Department of Economic Development Abu Dhabi (podmínky registrace firem v Abu Dhabi a on-line registr) – https://added.gov.ae/
 • Department of Economic Development Dubai (podmínky registrace firem v Dubaji a on-line registr) – https://dubaided.gov.ae/Default/en
 • Abu Dhabi e-government – www.tamm.abudhabi/en
 • Obchodní a průmyslová komora Abu Dhabi – www.abudhabichamber.ae
 • Obchodní a průmyslová komora Dubai – www.dubaichamber.com
 • Organizace pro kontrolu certifikace dovážených výrobků – www.esma.gov.ae
 • Centrální banka SAE (Central Bank of U.A.E.) www.cbuae.gov.ae
 • Burzy cenných papírů: Dubai Financial Market (DFM) www.dfm.ae, holding Borse Dubai www.borsedubai.com, Abu Dhabi Securities Exchange – www.adx.ae, Dubai International Financial Exchange (DIFX) – www.difxlistings.com
 • Informace o aktuálních veletrzích: www.dwtc.com, ww.adnec.ae