Spojené arabské emiráty

Rozcestník informací o Spojených arabských emirátech:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

V souvislosti s pandemií covidu-19 zaznamenala ekonomika Spojených arabských emirátů v roce 2020 pokles o 5,5 % HDP. Dle další vládní predikce je v příštím roce očekáván návrat k opětovnému růstu přibližně 3,6 %. I když je ekonomika země relativně dobře diverzifikovaná, stále je do jisté míry závislá na obchodu s ropou.

Tahounem dalšího hospodářského růstu má být v nadcházejících letech výhradně neropný sektor, zejména projekty spojené se světovou výstavou EXPO 2020, která byla s ohledem na pandemii odložena na období od 1. října 2021 do 31. března 2022. Organizace světové výstavy poskytne hospodářství nový růstový impulz v souvislosti s očekáváním velkého počtu nových investorů a návštěvníků, což značně podpoří nárůst spotřeby a přinese zvýšenou poptávku například po službách.

Strategické plány národního hospodářství Spojených arabských emirátů jsou založeny především na digitální ekonomice a mají přispět k vytváření příležitostí pro přímé zahraniční investice a k celkovému ekonomickému rozvoji. Jedním z hlavních dlouhodobých vládních cílů je zvýšit hospodářskou bezpečnost postupnou digitalizací ekonomiky a zaváděním blockchainových technologií, zejména ve finančních transakcích a službách.

Od vypuknutí nákazy covidu-19 uvolnila federální vláda země stimulační balíček pro stabilizaci hospodářství v celkové výši 388 mld. AED (105,6 mld. USD), což odpovídá 2 % HDP. Převážná většina opatření se týká zajištění dostatečné likvidity pro malé a střední společnosti a snížení, případně úplného zrušení, povinných poplatků v souvislosti s podnikáním (obnovení licence k podnikání, udělení pracovního povolení atp.). Země má značné finanční rezervy a stabilní bankovní sektor.

Jako nedílnou součást své střednědobé strategie boje proti současnému celosvětovému poklesu cen ropy v důsledku pandemie covidu-19 vydaly Spojené arabské emiráty mezinárodní tranši dluhopisů ve výši 7 mld. USD, která by měla zajistit dostatek finančních prostředků v rozpočtu v době očekávaného snížení příjmů z prodeje ropy. SAE mají jednu z nejvíce diverzifikovaných ekonomik v celém regionu GCC a z tohoto pohledu nejsou očekávána žádná větší rizika. Federální státní rozpočet na rok 2021 počítá s výdaji ve výši 58 mld. AED.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Elektrotechnika

Spojené arabské emiráty jsou jednou z několika zemí s vlastním vesmírným programem. V aktivní fázi je projekt mise na Mars, kdy byla v červenci 2020 vypuštěna meziplanetární sonda s názvem „Naděje“ a v únoru 2021 úspěšně vstoupila na oběžnou dráhu. Jejím hlavním cílem je zkoumání atmosféry rudé planety. Investice do vesmírných technologií (telekomunikační satelity) v současnosti dosáhly celkem 4 mld. USD.

Vesmírná agentura Spojených arabských emirátů představila koncem roku 2019 novou národní strategii a investiční plán (National Space Strategy 2030 a National Space Investment Plan), které mají zajistit další podporu rozvoje odborných znalostí, vesmírné turistiky a průzkumných misí v oblasti vesmíru. Vzhledem k absenci místního elektrotechnického průmyslu se téměř veškerá elektrotechnika dováží.

ICT

Hospodářská politika země se v souvislosti s pandemií covidu-19 výrazně zaměřuje na posilování digitalizace a další rozvoj infrastruktury a komunikace se státní správou. V tomto směru bude využívána nová technologie 5G, kterou Spojené arabské emiráty začínají používat ve všech ekonomických oblastech. Trh informačních technologií roste průměrným tempem přibližně 4,5 % ročně. Zvýšená poptávka po IT službách je způsobena dynamickou vládní strategií e-governmentu, budováním tzv. smart cities a s tím spojenými požadavky na bezpečnost datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do budoucna stát hlavním růstovým faktorem zájmu zejména o ICT služby.

Obranný průmysl

Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek. To se spolu s napjatými vztahy s Íránem promítá do růstu výdajů na obranu a bezpečnost, které mají v příštích 5 letech růst tempem 7 % ročně. Federální vláda hodlá rovněž navyšovat výdaje na vnitřní bezpečnost. Prioritními oblastmi jsou ochrana strategické infrastruktury a personální a kybernetická bezpečnost. Možnosti pro české společnosti jsou v dodávkách zabezpečovací techniky, radarové techniky, komunikační techniky, lehkých zbraní a munice a IT služeb.

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
e-mail: commerce_abudhabi@mzv.cz
www.mzv.cz/abudhabi