Spojené arabské emiráty

Rozcestník informací o Spojených arabských emirátech:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Dle střednědobého výhledu vlády Spojených arabských emirátů zaznamená ekonomika v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 pokles o 5,3 %, v příštím roce se však očekává opětovný růst o 2,3 %. I když je ekonomika země relativně slušně diverzifikovaná, stále je do jisté míry závislá na obchodu s ropou. Tahounem dalšího hospodářského růstu má být v nadcházejících letech výhradně neropný sektor, zejména projekty spojené se světovou výstavou EXPO 2020, která byla s ohledem na pandemii COVID-19 odložena na období od 1. října 2021 do 31. března 2022. Organizace světové výstavy poskytne hospodářství nový růstový impulz v souvislosti s očekáváním velkého počtu nových investorů a návštěvníků, což značně podpoří nárůst spotřeby a přinese zvýšenou poptávku například po službách. Strategické plány národního hospodářství Spojených arabských emirátů jsou založeny především na digitální ekonomice a mají přispět k vytváření příležitostí pro přímé zahraniční investice a celkovému ekonomickému rozvoji. Jedním z hlavních dlouhodobých vládních cílů je zvýšit hospodářskou bezpečnost postupnou implementací digitální ekonomiky a blockchainových technologií, zejména ve finančních transakcích a službách.

Od vypuknutí nákazy COVID-19 uvolnila federální vláda země stimulační balíček pro stabilizaci hospodářství v celkové výši 282,5 mld. AED, což odpovídá 1,8 % HDP. Převážná většina opatření se týká zajištění dostatečné likvidity pro malé a střední společnosti a snížení, případně úplného zrušení povinných poplatků v souvislosti s podnikáním (obnovení licence k podnikání, udělení pracovního povolení atp.). Země má značné finanční rezervy a stabilní bankovní sektor. Jako nedílnou součást své střednědobé strategie boje proti současnému celosvětovému poklesu cen ropy v důsledku pandemie COVID-19 vydaly Spojené arabské emiráty mezinárodní tranši dluhopisů ve výši 7 mld. USD, která by měla zajistit dostatek finančních prostředků v rozpočtu v době očekávaného snížení příjmů z prodeje ropy. SAE mají jednu z nejvíce diverzifikovaných ekonomik v celém regionu GCC a z tohoto pohledu nejsou očekávána žádná větší rizika. Pro rok 2020 je s ohledem na aktuální hospodářský útlum a pokles cen ropy predikován deficit státního rozpočtu ve výši 1,6 % HDP.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

ICT

Hospodářská politika země se v souvislosti s pandemií COVID-19 bude výrazně zaměřovat na posilování digitalizace a další rozvoj infrastruktury a komunikace se státní správou. V tomto směru bude využívána nová technologie 5G, kterou Spojené arabské emiráty začínají používat ve všech ekonomických oblastech.

Trh informačních technologií roste průměrným tempem přibližně 4,5 % ročně. Poptávka po IT službách roste rychleji než poptávka po hardwaru a softwaru, a její růst tak mění strukturu trhu s IT, na kterém je očekáváno, že v roce 2021 budou IT služby převládat s podílem 41 %. Zvýšená poptávka po IT službách je způsobena dynamickou vládní strategií e-governmentu, budováním tzv. „smart cities“ a s tím spojenými požadavky na bezpečnost datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do budoucna stát hlavním faktorem růstu poptávky zejména po ICT službách.

Obranný průmysl

Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek. To se spolu s napjatými vztahy s Íránem a Katarem promítá do růstu výdajů na obranu a bezpečnost, které mají v příštích 5 letech růst tempem 7 % ročně. Federální vláda hodlá rovněž navyšovat výdaje na vnitřní bezpečnost. Prioritními oblastmi jsou ochrana strategické infrastruktury a personální a kybernetická bezpečnost. Možnosti pro české společnosti jsou v dodávkách zabezpečovací techniky, radarové techniky, komunikační techniky, lehkých zbraní a munice a IT služeb.

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí
e-mail: commerce_abudhabi@mzv.cz
www.mzv.cz/abudhabi