Svatý Tomáš a Princův ostrov: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále v textu zkráceně Svatý Tomáš)

República Democrática de São Tomé e Príncipe

Složení vlády (k 1. 6. 2017):

Manuel Pinto da Costa, prezident (v této funkci byl již v letech1975 – 1991; znovu od r. 2011); o výkonné kompetence se dělí s premiérem, kterého jmenuje na základě výsledku parlamentních voleb.

Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa- premiér

Natália Pedro da Costa Umbelina Neto- ministryně zahraničních věcí

Óscar Sacramento e Sousa- ministr obrany a vnitra

Edite Ramos da Costa Tenjua - ministryně spravedlnosti, veřejné správy a parlamentních záležitostí

Hélio Silva Vaz d´Almeida- ministr plánování a financí

António Álvaro de Graça Dias - ministr zemědělství, rybářství a rozvoje venkova

Fernando Maquengo Freitas - ministr pro veřejná díla a infrastrukturu, přírodní zdroje a životní prostředí

Maria Tomé d'Araujo - ministryně zdravotnictví a sociálních věcí

Demóstene Vasconcelos Pires dos Santos – ministr turistického ruchu, obchodu a průmyslu

Jorge Lopes Bom Jesus - ministr výchovy, kultury a vědy

Danilson Alcántara Fernandes Cotú – ministr mládeže a sportu

Adelino Lucas – státní tajemník premiéra pro komunikaci

José Maria Amado Fonseca – státní tajemník pro infrastrukturu a životní prostředí

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 197 541  (2017) - jedná se o nejmenší africkou zemi

Hustota: 207 obyvatel na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: odhadem 40 – 50 %

Roční přírůstek: 1,78 % (2016)

Dle zpráv portugalských mořeplavců byly ostrovy v době jejich objevení neosídleny, současní obyvatelé jsou tedy původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků) Mestiko (rovněž forros nebo filhos de terra - synové země, potomci prvních portugalských osadníků a osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z Cape Verde, Angoly a Mosambiku) a Evropané, v drtivé většině Portugalci.

Náboženské skupiny:

Římští katolíci: 55.7%, ostatní křesťanské církve cca. 20 %, jiné 6 %, ateisté: 21 %.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoj HDP

4 %

4,3 %

4,5 %

5,1%

4 %

Inflace

10,6 %

8,5 %

6,4 %

5,2%

5,1 %

Svatý Tomáš dosahuje v poslední době solidního ekonomického růstu, jehož pokračování je předpokládáno i v tomto roce. Růst je založen zejména na přímých zahraničních investicích a turistickém ruchu. Přestože je země hodnocena Světovou bankou jako země se středním příjmem (tři roky po sobě HDP/obyv. přesáhlo 1250 USD), zásadním problémem zůstává nezaměstnanost, jejíž výše je odhadována na 13,5 %.

Země je výrazně zaměřená na vývoz kakaa (roční příjmy z vývozu činí cca USD 5 mil.) a závisí tak na jeho světových cenách. Změnu v ekonomické situaci země by mohl přinést nález ropných ložisek, nicméně intenzivní průzkum dosud nepřinesl očekávané výsledky. V r. 2013 francouzská firma Total upustila od dalšího průzkumu ložisek ve Sdílené ekonomické zóně s Nigérií. Přestože se i nadále pracuje s plánem na společnou těžbu právě s Nigérií, současné nízké ceny ropy tomu nejsou příliš nakloněny.

Vláda Svatého Tomáše se snaží otevřít zemi zahraničí a modernizovat a rozvíjet její ekonomiku. Součástí této strategie byla daňová reforma, modernizace finančního systému a zafixování kurzů domácí měny na euro. Rovněž byla podepsána Dohoda o ekonomické spolupráci s Portugalskem.

V nedávné minulosti došlo k výraznému ulehčení procesu zakládání nových podniků a Svatému Tomáři patří v žebříčku Doing business Světové banky v této kategorii 35. místo. Celkově je v žebříčku Doing business na 162 místě. Dalším potenciálním zdrojem prostředků je pro Svatý Tomáš rozvoj turistického ruchu, ke kterému v posledních letech dochází.

Podíl odvětví na HDP se v posledních letech příliš neměnil: služby 60 %, zemědělství 22,5%; stavebnictví 9,6 %, zpracovatelský průmysl 7,7 % a těžební průmysl 0,7 %.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vláda Svatého Tomáše věnovala v minulosti velké úsilí snižování státního dluhu, který v roce 2006 činil 360 mil. USD. V rámci programu snižování dluhu nejchudších zemí došlo k jeho snížení na 222 mil. v roce 2013. S cílem vyrovnat příjmy a výdaje státního rozpočtu byl ve spolupráci s MMF přijat plán makroekonomické politiky, který byl podmínkou pro čerpání úvěrové linky MMF pro roky 2015 - 2018. Schodek rozpočtu v roce 2016 dosáhl 3,9 % a celkové zadlužení 92.78 % HDP.

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Mil. USD 

2012

2013 

2014

2015

2016

Běžný účet

-99

-80 

-103,69

-78,61

-61,52

Kapitálový účet

40,4 

28,8

29,59

32,1

29,73

Finanční účet

-65,8

18,5

16,02

19,54

-56,33

Devizové rezervy

51,6

63,8

N/A

 N/A

N/A

Veřejný dluh/HDP

78,3 %

71,4 %

71,6%

 75 %

92 %

Zdroj: World Development Indicators, květen 2017

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Banco Central de São Tomé e Principe, Av. 12 de Julho São, Caixa Postal 13 São Tomé; tel.: +239 122 1269, 122 2292, fax: +239 122 2777, mail: bcentral@bcstp.st , web: www.bcstp.st

Komerční banky

Banco International de São Tomé e Principe, Praça da Independencia, Caixa Postal 536, São Tomé; tel.: +239 122 1436, 122 1445, fax: +239 122 2427, mail: bistp@cstome.net

Banco Equador São Tomé e Principe, Rua de Moçambique, Caixa Postal 361 São Tomé; tel.: +239 122 6150, fax: +239 122 6149, e-mail: banco_equador@cstome.net

Pojišťovna

SAT Seguros, Avenida 12 de Julho, São Tomé; tel.: +239 122 6161, fax: +239 122 6160, e-mail: satinsuran@cstome.net

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Před několika lety proběhla rozsáhlá reforma daňového systému, jejíž účelem bylo systém zjednodušit a učinit jej více transparentním. V zásadě se ovšem jednalo o navýšení většiny sazeb tak, aby mohl být pokryt schodek státního rozpočtu.

Přehled zákonných norem v oblasti zdanění na Svatém Tomáši.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: