Ukrajina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ukrajinou (2011-2015) (v mld. CZK)

 

Export

Import

Obrat

Bilance

2011

24,4

24,8

49,2

-0,4

2012

33,4

22,3

55,7

+11,1

2013

32,4

23,5

55,9

+8,8

2014

20,6

23,9

44,5

-3,3

2015

15,0

 20,6

35,5

-5,6

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Období vývozu

Kód zboží

Název zboží

Název země

Stat. hodnota CZK(mil.)

2015

8517

Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn

Ukrajina

738,8

2015

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

Ukrajina

726,7

2015

8536

Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,

Ukrajina

597,5

2015

8544

Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Ukrajina

507,0

2015

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

Ukrajina

491,4

2015

8707

Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

Ukrajina

382,6

2015 

9018

Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj 

Ukrajina 

377,9

2015 

8421

Odstředivky přístroje k filtrování čištění 

Ukrajina 

341,2 

2015

3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

Ukrajina

335,4

2015

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

Ukrajina 

330,6

 

Období dovozu

Kód zboží

Název zboží

Název země

Stat. hodnota CZK(mil.)

2015

2601 Rudy železné koncentráty výpražky kyzové

Ukrajina 

9 212,2

2015

8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Ukrajina 

2 811,3

2015

2706 Dehet černouhelný hnědouhelný rašelinový aj

Ukrajina 

*

2015

7208 Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla

Ukrajina 

599,7

2015

2614 Rudy titanové koncentráty

Ukrajina 

424,2

2015

2707 Olej produkty destilace vysokotepelných dehtů

Ukrajina 

*

2015

2716 Energie elektrická

Ukrajina 

362,6

2015

4407 Dřevo rozřezané,štípané,loupané,i hoblov.apod.,>6mm

Ukrajina 

352,8

2015

9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

Ukrajina 

265,6

2015

7207 Polotovary ze železa oceli nelegované

Ukrajina 

216,7

* - Individuální hodnota

Zdroj: ČSÚ

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet (mil. CZK) 2015

Položka

Kredit 

Debet

Saldo

 Služby  8 789,4  1 612,2  7 177,2

  Výrobní služby u cizích fyz. vstupů (služby zpracování zboží)

 0,6 208,4 -207,8
   Opravy a údržba jinde neuvedené  13,3 45,4 -32,1
   Doprava  528,1 918,4 -390,3 
      Námořní doprava  0,0 0,0 0,0
      Letecká doprava  36,4 4,0 32,4 
      Jiné druhy dopravy  491,7 908,0  -416,3 
      Poštovní akurýrní služby  0,0 6,5  -6,5 
   Cestovní ruch  7 677,2 0,0  7 677,2 
      Pracovní cesty  5 806,7 0,0  5 806,7 
      Soukromé cesty  1 870,4 0,0  1 870,4 
   Stavební práce  11,3 0,0  11,3 
   Pojišťovací služby a penzijní financování  95,1 33,0  62,1 
   Finanční služby  0,0 4,8  -4,8 
   Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené  2,7 0,2  2,5 

  Telekom. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

 128,8 197,8 -69,0 
   Ostatní podnikatelské služby  301,3 179,6  121,7 
      Výzkum a vývoj  0,7 0,1  0,6 
      Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení  104,6 28,5  76,2 
      Technické služby, služby spojené s obchodem a ostatní podnikatelské služby  196,0 151,0  45,0 
   Osobní, kulturní a rekreační služby  0,8 16,9  -16,1 
   Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené 30,1 7,6 22,6
   Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

 Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem k omezeným možnostem financování a pojišťování exportu však v roce 2014 došlo k dramatickému propadu kupní síly, což se odrazilo i na vzájemném obchodu. Řada firem musela omezit své působení, vč. do té doby nejsilnějšího dovozce Škody Auto, jejichž díly a příslušenství tvořily do roku 2013 významnou část českého vývozu na Ukrajinu.

V současné době je na Ukrajině aktivní např. firma MND, která investovala do nákupu plynových ložisek na západě Ukrajiny, Škoda JS, která se dlouhodobě podílí na modernizaci a zvyšování bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren nebo telekomunikační firma TTC Marconi.

Pozitivním příkladem česko-ukrajinské spolupráce je výstavba výzkumného a výrobního komplexu farmaceutické firmy Interchim, jejímž hlavním dodavatelem a autorem inženýrského řešení byla česká firma Block a.s.. V minulosti probíhala také kooperace českých společností Cegelec a Kvazar s ukrajinskou korporací Bohdan v oblasti společné výroby trolejbusů. Ukrajinský partner vyrábí karoserii a podvozek, zatímco české společnosti zabezpečují elektrické vybavení.

Samostatné dodávky strojírenských techniky realizují také např. ČKD, Vítkovice, Alta, TOS Varnsdorf, Weiler Holoubkov, Smeral Brno, Kovosvit, Strojírny Čelákovice.

Firmy Bauer a Brunnthaller působí v oblasti dodávek technologií pro živočišnou výrobu.

Společnost Ekotechnik Praha je aktivní v oblasti výstavby solárních elektráren.

Z dalších firem lze jmenovat  firmy Ravak (Příbram – sanitární technika), LECO Instrumente (Plzeň – zařízení pro průmyslové laboratoře), TTC Marconi, Sitel ( telekomunikační technika a zařízení), Alstom Power (Brno – průmyslové kotle), Tedom (Třebíč – kogenerační jednotky), PEKM Kabeltechnik (Liberec – výroba automobilových svazků), Hamé – dodávky potravinářských výrobků, společnost Tekro (výrobce a dodavatel krmných směsí a vitamínových koncentrátů pro živočišnou výrobu). V oblasti zpracování biomasy, výroby peletek je aktivní například společnost Biotal.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled aktuální smluvní základny je k nalezení na stránkách Velvyslanectví ČR na Ukrajině.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce s Ukrajinou v gesci České rozvojové agentury a humanitární pomoc Ministerstva zahraničních věci ČR je zajišťovaná díky mimořádné pomoci vlády České republiky pro Ukrajinu. Dosavadní spolupráce se odehrává v rámci vládního usnesení č. 167 ze dne 12. března 2014, kterým vláda vyslovila souhlas s poskytnutím pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2014 až 2016, a to vynaložením finančních prostředků v celkové výši 50 mil. Kč. Pomoc je Ukrajině poskytována i nad rámec tohoto usnesení. V rámci humanitární a rozvojové pomoci se ČR zaměřuje na oblast zdravotnictví (nákup zdravotnického vybavení) a na poskytování materiální pomoci tzv. vnitřním uprchlíkům.

Česká republika pokračuje ve finanční podpoře transformačních procesů a občanské společnosti v Ukrajině, dále podporuje reformy v oblasti školství a nezávislých médií a boj s korupcí. Značně byla navýšena také podpora studentské mobility.Česká republika na sebe vzala po dohodě s UA partnery roli koordinátora donorské komunity v oblasti školství a vědy. Čistě rozvojová pomoc se zaměřuje na pomoc vysokým školám evakuovaným z východní Ukrajiny a v rámci MLP na pomoc nemocnicím (nákup zdravotnického vybavení).

Další informace na webu ČRA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: