Ukrajina

Rozcestník informací o Ukrajině:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Šíření covidu-19 začalo ukrajinskou ekonomiku ovlivňovat počátkem března 2020. S tím bylo spojeno odložení veletrhů, zrušení regionálních fór, utlumení dopravy, omezení celé řady výrob apod. Na Ukrajinu se vrátil větší počet ukrajinských občanů pracujících v zahraničí.

K nejvíce zasaženým sektorům v důsledku pandemie lze zařadit oblast turistického a zábavního průmyslu, dopravu a veřejné stravování, naopak růst vykázal maloobchod, zdravotnictví a farmaceutický průmysl, chemický průmysl a IT sektor.

Ukrajinský export se v roce 2020 meziročně snížil o 1,7 % a import poklesl o 11 %. Ukrajinský veřejný dluh dosahoval na konci roku 2020 90 mld. USD, tj. 63 % HDP. V důsledku pandemie došlo na Ukrajině v roce 2020 ke snížení HDP o 4 % a v roce 2021 se očekává hospodářský růst v rozmezí 3–5 %.

V reakci na pandemii covidu-19 přijala Nejvyšší rada Ukrajiny již v polovině března 2020 „protikrizové zákony“ zahrnující opatření na podporu domácích podnikatelů a obyvatel (moratorium na daňové audity, výjimky z placení pokut, osvobození od platby nájmu při nemožnosti využití nemovitosti apod.).

Populární se stal program „Dostupné úvěry 5–7–9 %“ k podpoře malých a středních podniků, byly zjednodušeny procedury veřejných zakázek (tj. bez elektronických aukcí) a procedury pro registraci léků (pokud jsou registrovány v EU). Národní banka Ukrajiny zavedla program na refinancování bank.

V polovině dubna 2020 byl schválen „protikrizový rozpočet“, kde se oproti původnímu rozpočtu příjmy snížily o 11 %, výdaje se zvýšily o 7 % a byl posílen rezervní fond vlády. V květnu 2020 ukrajinská vláda schválila program na podporu ekonomiky zahrnující mj. opatření pro jednotlivé sektory.

Na podzim 2020 byla přijata další opatření včetně poskytnutí jednorázové částky ve výši 235 EUR na podporu podnikatelů/fyzických osob postižených omezujícími karanténními opatřeními.

V době pandemie se Ukrajině ztížil přístup na mezinárodní finanční trhy, nicméně ukrajinská vláda je makroekonomicky podporována Mezinárodním měnovým fondem, EU a dalšími mezinárodními finančními institucemi, jako je Světová banka, EBRD apod.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na Ukrajině pokračuje v roce 2021 realizace programu prezidenta „Velyke budivnyctvo“ (Velké budování) se zaměřením na rekonstrukci rozsáhlé sítě silnic. To vytváří možnosti pro české dodavatele techniky a technologií pro společnosti zapojené do těchto programů a v segmentu stavebnictví všeobecně. Každoročně v listopadu je organizován specializovaný veletrh komunální a silniční techniky – Avtodor Expo.

Další možnosti existují v rámci předpokládané transformace státní železnice Ukrzaliznicja (dodávky komponentů, modernizace lokomotiv apod.) a zajištění osobní železniční dopravy mezi západní Ukrajinou a ČR. Možnosti pro spolupráci jsou také při modernizaci veřejné dopravy na Ukrajině (vozy metra, tramvaje, autobusy, trolejbusy).

Energetický průmysl

Energetika představuje důležitý strategický sektor, který prochází celou řadou reformních a modernizačních kroků. Perspektivní je na Ukrajině oblast energetické účinnosti a rozvoj segmentu obnovitelných zdrojů energie, který je zajímavý i z investičního hlediska.

Zajímavá je modernizace energetické infrastruktury včetně jaderných elektráren. Mezinárodní finanční instituce (EIB, EBRD apod.) poskytují přednostně financování pro „zelené“ projekty. V říjnu 2021 je plánován Významný veletrh – Power Engineering for Industry.

ICT

Perspektivním sektorem ukrajinské ekonomiky je oblast digitalizace, a to i v návaznosti na silný IT sektor na Ukrajině. Aktivity rozvoje digitalizace koordinuje Ministerstvo pro digitální transformaci Ukrajiny (vytvořené v září 2019), státní rozpočet pro rok 2021 vyčlenil na rozvoj sektoru 104,4 mil. USD.

Velmi populární a rychle se rozvíjející je na Ukrajině elektronická služba „Diia“, tj. mobilní aplikace (řidičský průkaz, pas, ID karta) a portál „jedno okno pro poskytování elektronických služeb státem“ (registrace firem, rodný list apod.), která má již několik milionů uživatelů.

Možnosti pro české společnosti existují zejména v oblasti spolupráce s příslušnými ukrajinskými státními institucemi a společnostmi při rozvoji různých aspektů a programů digitalizace. K podpoře této spolupráce je možné organizovat bilaterální semináře či konzultace. Další možnosti pro české společnosti existují v rámci rozvoje smart cities (zavádění elektronických jízdenek, elektronické jízdní řády, multifunkční elektronické karty pro obyvatele apod.).

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Rostoucí pozornost je na Ukrajině věnována výstavbě moderních skládek, závodů na třídění a zpracování odpadů a čističek odpadních vod ve vybraných městech. České společnosti se mohou prosadit spíše jako subdodavatelé technologií pro ukrajinské generální dodavatele. V sektoru je též lepší dostupnost financování (EIB, EBRD apod.).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pandemie obrátila větší pozornost na sektor zdravotnictví a na potřebu jeho dalšího rozvoje, což se mj. projevilo výrazným růstem výdajů na zdravotnictví pro rok 2021 ve státním rozpočtu. S tím je spojené budování nových částí nemocnic a zlepšení jejich vybavení zdravotnickým zařízením a technologiemi a též poptávka po zdravotnickém materiálu.

Státní nemocnice realizují nákupy prostřednictvím elektronického systému ProZorro (rozhoduje zejména cena nabídky). Soukromé nemocnice jsou pružnější a často nakupují přímo od výrobců, což vytváří možnosti pro české společnosti.

Předpokladem je však existence zástupce společnosti na Ukrajině, který se účastní jednání s představiteli soukromých nemocnic k nákupům zařízení a materiálu. V říjnu 2021 je plánován významný veletrh – Public Health.

Zemědělský a potravinářský průmysl

V roce 2020 byl schválen zákon ke zrušení moratoria na prodej zemědělské půdy (moratorium se ruší od poloviny roku 2021). Zrušení moratoria v roce 2021 pravděpodobně nasměruje investice do nákupu zemědělské půdy a zpomalí se investice do dalších segmentů v zemědělství. Nadále platí omezení prodejů půdy cizincům.

Pandemie covidu-19 zasáhla sektor zemědělství minimálně a nadále tak existují dobré exportní příležitosti u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií, u energetického zařízení na biomasu (zemědělské odpady), u potravin v oblasti zdravé výživy a různých delikates (sušené maso, sýry). Na přelom září a října se připravuje výstava AGROEXPO (www.ukragroexpo.com).

Velvyslanectví ČR v Kyjevě
e-mail: commerce_kiev@mzv.cz
www.mzv.cz/kiev
• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí