Ukrajina: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
101 Volodymyrska St.
Kyiv, 01033 Ukraine
Tel: +380 (44) 390 8010
E-mail: ukraine@eeas.europa.euukraine-press@eeas.europa.eu 
Pracovní doba: Po-Pá 9:00-13:00, 14:00-17:30

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Evropská unie představuje pro Ukrajinu strategického obchodního partnera. Dokazuje to nejen strmý pokles obratu vzájemného obchodu s Ruskem, ale i posílení výměny právě s členskými zeměmi EU. Od 1.1.2016 vstoupila v platnost Prohloubená a komplexní dohoda o zóně volného obchodu (DCFTA), která je součástí Asociační dohody. Dohoda má za cíl umožnit propojení obou trhů (na většinu dováženého zboží platí nulové clo), příblížit ukrajinské standardy těm, které platí v Evropské unii, a podpořit tak diverzifikaci a zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinského exportu i ekonomiky jako celku.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie poskytuje Ukrajině kromě politické také rozsáhlou finanční pomoc, která má od roku 2014 za cíl nejen stabilizovat makroekonomickou situaci, ale přispět rovněž k nastartování ekonomiky (a především investic) a přispět tak k implementaci prováděných a zamýšlených reforem. EU se na podporu reformního procesu zavázala vyčlenit až 12,8 mld. EUR, z toho:

  • EU poskytne půjčky v celkové výši 3,4 mld. EUR v rámci tzv. makrofinanční pomoci. 2,21 mld. EUR už byly vyplaceny, výplata další1,2 mld. EUR může být provedena v blízké budoucnosti v návaznosti na pokrok v implementaci reforem v dohodnutých oblastech (ústavní a volební reforma, boj proti korupci, reforma oudnictví, zlepšení podnikatelského prostředí, reforma státní správy atd.).
  • 8,9 mld. EUR poskytnou společně Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Půjčky mají sloužit k obnově a rozvoji oblasti dopravy, energetiky, zemědělství, malého a středního podnikání, bankovnictví a nerostných surovin. EIB a EBRD rovněž umožnily nákup plynu pro topnou sezónu 2015/2016.

Granty ve výši 500 mil. EUR pak zahrnují:

  • 355 mil. EUR v rámci tzv. smlouvy o výstavbě státu (state building contract), které jsou určeny na boj proti korupci a reformy v oblasti veřejné správy, soudnictví, ústavy a volebního systému.
  • 10 mil. EUR na podporu občanské společnosti při obnově schopnosti podporovat a monitorovat reformní proces.
  • 110 mil. EUR na rozvoj soukromého sektoru a posílení ozdravení ukrajinské ekonomiky. Kromě technické asistence v oblasti zlepšování legislativního rámce pro malé a střední podnikání přispěje EU i na budování regionálních poradních center pro podnikatele.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: