Velká Británie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

16. 1. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

Velká Británie je vyspělou zemí, ve které se prolíná úcta k tradicím (včetně těch průmyslových) spolu se širokým zaměřením na nejmodernější technologie, výzkum a vývoj. Velká Británie je v současnosti pátou největší ekonomikou světa (dle nominální hodnoty HDP) a druhou největší evropskou ekonomikou. Rok 2016 byl ve znamení červnového referenda, ve kterém 51,9% účastnících se voličů rozhodlo o odchodu země z Evropské unie. Na výsledek referenda reagovala britská ekonomika na jednu stranu prudkým poklesem kurzu libry vůči dolaru i euru, na stranu druhou se nenaplnily negativní předpovědi a za celý rok 2016 dosáhl růst britského HDP velmi slušných 1,8%; růst tedy jen mírně zpomalil z 2,0% HDP v roce 2015. V růstu, byť tempem pomalejším než jaké bylo predikováno před referendem, pokračovala ekonomika i v roce 2017, kdy britským exportům pomáhá oslabená libra. Britská nezaměstnanost dosahuje v roce 2017 nejnižších hodnot za poslední desetiletí, na spotřebitele však začíná doléhat zvýšená inflace a na firmy zdražující se suroviny a subdodávky ze zahraničí, způsobené slabším kurzem libry. Ačkoliv průmyslu se daří, 80% britské ekonomiky je tvořeno službami a na ty začíná v roce 2017 doléhat nejistota spojená s brexitem. Výhled ekonomického růstu Velké Británie pro celý rok 2017 byl proto na podzim 2017 zredukován na 1,5 % HDP, tedy na nejnižší úroveň v rámci zemí G7. Nejistota ohledně budoucí podoby vztahů s EU a dopadů brexitu se projevuje v rozkolísanosti i dalších ekonomických indikátorů, především míře investic, výkyvech nálad spotřebitelů i firem, i rychlých reakcích kurzu libry na politická prohlášení a změny.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey).

Velká Británie je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů. S rozlohou 229 850 km² je největším ostrovem Evropy a devátým na světě. Hlavním městem je Londýn.

Spojené království (UK) je konstituční monarchií s dvoukomorovým Parlamentem; Dolní komora (House of Commons), Horní komora (House of Lords). Výkonná moc patří vládě v čele s premiérem / premiérkou, kterým je zpravidla leader nejsilnější parlamentní strany. Hlavou státu je od roku 1952 královna Alžběta II., jež je zároveň formální hlavou vlády a jurisdikce, hlavou anglikánské církve a vrchním velitelem všech ozbrojených sil Spojeného království.

Složení vlády:

V mimořádných volbách dne 8. června 2017 získala nejvíce křesel v Dolní sněmovně Parlamentu Konzervativní strana (318 mandátů), ale ztratila dosavadní většinu v Dolní komoře Parlamentu (z 650 křesel v Dolní komoře je k nadpoloviční většině zapotřebí 326 křesel). Dosavadní premiérka Theresa Mayová, která mimořádné volby vyvolala, provedla po volbách několik změn ve složení vlády a vyjednala podporu své menšinové vládě od Demokratické unionistické strany ze Severního Irska, která disponuje 10 mandáty. Aktuální složení vlády po dalších změnách, které proběhly na podzim 2017 a v lednu 2018 (stav k 15.1.2018):

 • Předsedkyně vlády, první lord státní pokladny a ministr pro státní správu: Theresa Mayová
 • Ministr pro úřad vlády (vedoucí úřadu vlády) a kancléř vévodství Lancaster: David Lidington
 • Ministr financí: Philip Hammond
 • Ministryně vnitra a ministryně pro ženy a rovné příležitosti: Amber Ruddová
 • Ministr zahraničních věcí: Boris Johnson
 • Ministr obrany: Gavin Williamson
 • Ministr spravedlnosti a lord kancléř: David Gauke Ministr školství: Damian Hinds
 • Ministr pro odchod z Evropské unie: David Davis
 • Ministr mezinárodního obchodu a předseda obchodní rady: Liam Fox
 • Ministr hospodářství, energetiky a průmyslové strategie: Greg Clark
 • Ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Jeremy HuntMinistryně práce a důchodů:  Esther McVey
 • Ministr dopravy: Chris Grayling
 • Ministr pro bydlení, komunity a místní správu: Sajid Javid
 • Vůdce Dolní sněmovny: Andrea Leadsomová
 • Vůdce Sněmovny lordů: Natalie Jessica Evansová, baronka Evansová z Bowes Park
 • Ministr pro Skotsko: David Mundell
 • Ministr pro Wales: Alun CairnsMinistr pro Severní Irsko: Karen Bradley
 • Ministr pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova: Michael Gove
 • Ministryně pro mezinárodní rozvoj: Penny Mordauntová
 • Ministry digitalizace, kultury, médií a sportu: Matt Hancock
 • Předseda klubu Konzervativní strany v Dolní Sněmovně Parlamentu a ministr bez portfeje:  Brandon Lewis

 Zdroj:  https://www.gov.uk/government/ministers

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 65 648 100 (odhad červen 2016), podíl ekonomicky činného obyvatelstva činí 75,1 % (říjen 2017)
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,8 % (odhad červen 2016)

Demografické složení:

 • 0–14 let (17,8 % z celkového počtu)
 • 15–24 let (12,3 %)
 • 25–54 let (41 %)
 • 55–64 let (11,6 %)
 • 65 let a více (17,8 %)
 • 85 let a více (2,4%)

Národnostní složení:

 • Angličané (83,9 %)
 • Skotové (8,4 %)
 • Velšané (4,8 %)
 • Irové (2,9 %)

Náboženské složení:

 • křesťané (59,9 %)
 • ateisté (31,2 %)
 • muslimové (4,8 %)
 • hinduisté (1,4 %)
 • sikhové (0,6 %)
 • židé (0,5 %)
 • budhisté (0,4 %)
 • jiná náboženství (1,3 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel

2013

2014

2015

2016

2017 (oček.)

HDP/obyvatele (GBP)

27 136

27 756 

28 142

28 448

28 640

Růst HDP (%)

1,9 

3,1

2,2

1,8

1,9

Míra inflace (%)

2,3 

1,5

0,4

1,0

2,1-2,8 

Míra nezaměstnanosti (%)

7,6 

6,2

5,4

4,9

4-5

Zdroj: Office for National Statistics (údaje k 1. 10. 2017) 

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Hospodářský vývoj Velké Británie v roce 2017 závisí především na třech faktorech: 1/ reakcích trhů na průběh jednání o vystoupení UK z EU; 2/ na vývoji v EU a 3/ na vývoji na světových trzích. Očekává se, že se i nadále podaří udržet vysoká úroveň zaměstnanosti. Pokud jde o investice, v období od referenda o odchodu země z Evropské unie nastalo období nejistoty a výkyvů (podrobněji o investicích viz samostatná kapitola). Nejvýznamnější vliv na britskou ekonomiku má i nadále propad kurzu libry po referendu v červnu 2016, resp. po říjnové konferenci Konzervativní strany, během které premiérka Mayová oznámila hlavní obrysy preferované podoby brexitu. Jelikož nejistota finančních trhů z dalšího vývoje již byla takto do kurzu promítnuta, aktivace článku 50 SEU na konci března pak již na kurz libry neměla zásadní negativní vliv. Libra je tak i v září 2017 nadále slabší o 12% proti dolaru a o 10% proti euro oproti kurzu před 12 měsíci a ekonomové předpokládají spíše její další oslabení během roku 2017, zejména vůči dolaru. Důsledky oslabené libry jsou dva: jednak se díky slabší domácí měně od poloviny roku 2016 výrazně daří britskému exportu, který roste a táhne výrobu. Na stranu druhou se ale již začínají projevovat dopady zvyšujících se cen na spotřebitele, a spolu s poklesem růstu reálných mezd (po odečtení zvyšující se inflace aktuálně jen 0,1%, s perspektivou dosažení záporných hodnot během roku 2017) způsobují, že spotřebitelé přestávají utrácet a klesá růst klíčového sektoru služeb, který se 78% HDP tvoří páteř britské ekonomiky. Strukturální slabinou britské ekonomiky zůstává nízká produktivita práce (o 35% nižší než v Německu a 18% nižší než průměr G7); britská vláda hodlá tento problém adresovat prostřednictvím nového fondu pro inovace a infrastrukturu ve výši 23 mld. GBP v příštích pěti letech, který by se měl zaměřit na vědu, hi-tech výzkum a mj. tak přilákat investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet byl za rok 2016 v deficitu 2,6% HDP (tedy podstatně méně, než původně plánovaných 3,7% či dokonce 4,3% dosažených v roce 2015) a rozpočet připravený konzervativní vládou na rok 2017 počítá s deficitem ve výši 2,9% HDP a jeho snižováním až na 2,0% v roce 2021.

Státní rozpočet

Finanční rok

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 2017-2018

Příjmy (mld. GBP)

612

648

667

716  744

Výdaje (mld. GBP)

720

732

743

772  802

Saldo (mld. GBP)

-108

-84

-76

-52  58,3

Zdroj: ONS

 

Fiskální (rozpočtový) rok probíhá v UK od 1. 4. do 31. 3. pro státní sektor a korporátní daně. Bilance rozpočtu veřejného sektoru vykazuje nepřetržitý deficit od finančního roku 2002/03.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance a devizové rezervy

 

2012

2013

2014 

2015

 2016

Bilance běžného účtu

-61 925

-76 442

-84 998 

-80 233 -84 504

Bilance kapitálového účtu

835

737

625

820  981

Bilance finančního účtu

-49 129

-65 427

-93 455

-93 779  -99 456

Devizové rezervy (v mil. USD)

103 972

106 247

107 216

130 417 136 586

Zdroj: Office for National Statistics, v mil. GBP (krom údaje o deviz. rezervách)

Zahraniční zadluženost, dluhová služba, veřejný dluh vůči HDP

UK je dlouhodobě kapitálově soběstačná země a vůči zahraničním subjektům disponuje krátkodobými půjčkami překlenovacího rázu. Velká Británie naopak patří ke světovým věřitelům a je členem Pařížského klubu věřitelů. Nemalé pohledávky má UK zejména vůči rozvojovým zemím.

V předchozích letech britská vláda kryla své finanční potřeby prostřednictvím kvantitativního uvolňování - především se jednalo o prodej dluhopisů s dlouhodobou splatností (gilts) až 50 let (na jaře 2012 ministr Osborne ohlásil prodej dluhopisů až se 100 letou splatností). Druhým, neméně důležitým, nástrojem k řešení vládního druhu byly dluhopisy s krátkodobou splatností (treasury bills) většinou na jeden až tři měsíce. Vláda obsluhuje státní dluh také prostřednictvím produktů National Savings & Investments (NSI).

Státní dluh byl na konci finančního roku 2016/17 ve výši 86,6% HDP (1,72 bilionu GBP, tj. 62 tis. GBP na každou britskou domácnost; státní dluh výrazně narost v důsledku finanční krize, ještě v letech 2007-2008 byl ve výši 35,5% HDP) a s očekávaným nižším růstem ekonomiky je pravděpodobné jeho navyšování až na 88,5% v roce 2019. Vývoj ekonomiky a její další zpomalení očekávané v souvislosti s brexitem vedly vládu k opuštění závazku dosažení vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 – nově předpokládá vyrovnaný rozpočet až v polovině příští dekády.

Informace o aukcích dluhopisů

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém:

Britské bankovnictví disponuje třetím největším objemem depozit na světě (po USA a Japonsku). Centrální banka Bank of England (BoE) je po švédské Riksbank druhou nejstarší dosud činnou emisní bankou. BoE byla založena v roce 1694, jako soukromá společnost, a zestátněna v roce 1946. Krátce po nástupu labouristů k moci v květnu 1997 získala nezávislost v oblasti měnové politiky – stanovuje výši úrokových sazeb, čímž ovlivňuje směnný kurz libry. V čele BoE stojí guvernér jmenovaný na pět let. Od 1. 7. 2013 je jím Mark Carney, jehož funkční období bylo prodlouženo do června 2019.

Bank of England (BoE):

 • spravuje vládní účty a účty orgánů místní (samo)správy, operuje s vládními cennými papíry
 • vede účty bank, poskytuje jim úvěry
 • nezávisle stanovuje úrokové sazby a určuje tak cenu mezibankovních půjček
 • je jediným emitentem hotovostních peněz na území UK (skotské libry emitované The Royal Bank of Scotland zůstávají v oběhu z tradice a jsou vydávány pouze proti stažení příslušného objemu britských GBP z oběhu)
 • přispívá k udržení stability finančního systému jako celku
 • po referendu o odchodu z EU snížila BoE v srpnu 2016 základní úrokovou sazbu na 0,25% a oznámila nákup dalších vládních dluhopisů v rámci politiky kvantitativního uvolňování v hodnotě 70 mld. GBP

Hlavní typy peněžních ústavů v UK:

 • obchodní banky: univerzální banky poskytující širokou škálu finančních služeb jako běžné účty, vklady, úvěry (např. HSBC, RBS, Barclays, Lloyds TSB, Abbey);
 • stavební spořitelny (building societies): poskytují podobné finanční služby jako obchodní banky. Podle zákona musí tvořit 75 % jejich činnosti poskytování hypoték a úvěrů pro vybavení domácností. V zemi působí cca 60 stavebních spořitelen (např. Nationwide, Britannia);
 • zahraniční banky: v zemi působí 250 zahraničních bank ve formě pobočky či reprezentační kanceláře (např. Banca Commerciala Romana);
 • investiční fondy: investiční společnosti získávající finanční zdroje prodejem vlastních akcií nebo půjčkami od jiných finančních subjektů. Investují většinou do firemních akcií. Akcie investičních trustů jsou obchodovány na burze (např. Fidelity International);
 • podílové fondy: obdoba investičních trustů. Finanční zdroje získávají prodejem svých podílů (units). Podílové nesmí na rozdíl od investičních společností získávat finanční zdroje půjčkami od jiných finančních subjektů.

Regulátorem britského finančního systému je Financial Conduct Authority (FCA), dohled nad britskými bankami pak provádí tzv. tripartita – FCA, Bank of England a ministr financí. Zahraniční banky ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) potřebují na základě směrnice EU k působení v UK pouze souhlas od domovského regulačního úřadu. Všechny vklady u britských bank jsou od 1. 1. 2011 zákonně pojištěny do výše £ 85 000,- (ekvivalent € 100 000) na fyzickou/právnickou osobu.

Na základě měřítka tržní hodnoty je největší britskou bankou HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Velkou britskou bankovní čtyřku dále doplňují bankovní domy Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS) a Lloyds TSB. Zatímco první dvě jmenované instituce propluly finanční krizí bez státní pomoci (HSBC získala prostředky primárním úpisem akcií a Barclays přitáhla investory z Blízkého východu), záchrana RBS a Lloyds TSB před insolvencí stála britské daňové poplatníky přes jeden bilion liber. V roce 2008 byly hospodářské výsledky všech britských bank ovlivněny finanční krizí – HSBC např. musela odepsat investice za 8,7 mld. GBP. Zatímco HSBC a Barclays se v roce 2009 vrátily k ziskovému hospodaření, znárodněné RBS a Lloyds TSB prohloubily ztrátu (především kvůli téměř 70 % meziročnímu nárůstu špatných úvěrů). Moody’s Investors Service a Standard & Poor’s odhadují, že britský bankovní sektor musel v období od začátku krize v roce 2007 do konce roku 2010 odepsat cca 150 miliard GBP špatných investic a úvěrů. Podle nových regulací budou muset banky oddělit své investiční a retailové aktivity. V květnu 2017 vláda oznámila prodej svého posledního podílu akcií banky Lloyds.

Pojišťovny:

Pojišťovnictví vytváří 2,5 % HDP. Britský pojišťovací sektor, na nějž připadá téměř desetina světových příjmů z pojistného a v němž působí okolo jednoho tisíce firem, je největším v Evropě a třetím největším na světě (po USA a Japonsku). Převážná většina pojišťoven nabízí všeobecné pojištění (auta, domácnosti, komerční pojištění); zhruba pětina z nich zprostředkovává dlouhodobé pojištění (životní a penzijní pojištění), přibližně sto pojišťoven pak obchoduje s oběma druhy pojištění. Britský pojišťovací trh je velmi konkurenční. Pojištění jako forma spoření je v zemi velmi populární; dlouhodobé výdaje na pojištění (v přepočtu na hlavu) jsou po Švýcarsku druhé nejvyšší na světě.

Separátní část britského pojišťovacího trhu představuje Londýn, který je největším světovým trhem pro mezinárodní pojištění a zajištění (námořní a letecké dopravy). Londýn je také jediným místem na světě, kde působí všech 20 největších pojišťoven a zajišťoven. Nejznámější britskou pojišťovnou je více než 300 let stará instituce Lloyd’s, která se zabývá především pojištěním námořní dopravy a zajištěním. K největším pojišťovnám (na bázi výše pojistného) se řadí Norwich Union (Aviva), Prudential, Old Mutual, Legal & General, The Royal Bank of Scotland. Za zmínku také stojí, že pojišťovny jsou největšími domácími vlastníky akcií britských firem.

Londýnská burza (London Stock Exchange)

Londýnská burza patří z hlediska tržní kapitalizace mezi pět největších burz světa a je největší burzou evropskou. Plánovanou fúzi London Stock Exchange s Deutsche Boerse ve výši 24 mld. liber na počátku roku 2017 neschválila Evropská komise s tím, že by krok vytvořil de facto monopol na obchodování s cennými papíry s pevným výnosem.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) je zemí s relativně nízkou mírou zdanění ve srovnání s průměrem EU. Mezi největší výhody britského daňového systému patří množství daňových úlev a nízké odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.

Níže uvedené daňové sazby platí pro Velkou Británii (tj. Anglie, Wales a Skotsko), v Severním Irsku se místy vyskytují výjimky, zejména u obecních daní. V souvislosti s nově vyhlášeným rozpočtem na finanční rok 2017/2018 byly daňové parametry upravovány.

Na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a partnery ve firmě se vztahuje povinnost podat daňové přiznání za uplynulý finanční rok (1. 4 - 31. 3.), nejpozději do 30. 9. (písemně) nebo do 31. 1. (elektronicky). Nedodržení termínu se trestá pokutou ve výši 100 GBP.

Daně a odvody na sociální pojištění (pozn.: státní zdravotní pojištění není vyčleněné zvlášť) vybírá HMRC tj. HM Revenue and Customs (Daňová a celní správa Jejího veličenstva)

Daňový základ

Firmy registrované v UK a občané s trvalým pobytem v UK (tax domiciled residents) podávají daňové prohlášení HMRC, kde zdaňují celosvětové zisky a příjmy. Firmy registrované mimo území UK a občané s trvalým pobytem mimo území UK (non-domiciled residents) platí pouze daň ze zisku a příjmu vzniklého na území UK. Zahraniční příjem britských daňových rezidentů je plně zdanitelný v místě vzniku a daň zaplacená v zahraničí se odečítá od daňového základu v UK. Toto umožňují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které UK uzavřela s téměř 100 zemí.

Některé firmy v UK však mohou být řízeny a spravovány ze zahraničí, i když tu nemají žádné zastoupení ani činnost. Tyto firmy mohou být posuzovány jako rezidentní mimo území UK, a to kvůli příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Firmy registrované mimo UK mohou být považovány za rezidentní, pokud jsou z UK řízeny. Takový statut by však vyžadoval větší přítomnost v UK než jen ve formě pobočky, která zdaňuje pouze zisky vzniklé na území UK.

Hlavní druhy daní:

Income Tax (daň z příjmu)

Sazba daně pro daňový rok 2017-18

Roční příjem

20 %

0 - 33 500 GBP

40 %

33 500 - 150 000 GBP

45 %

150 000 GBP +

Zdroj

Podrobný výklad. Roční daňová úleva (personal allowance) pro každého poplatníka je 11 500 GBP (bez ohledu na příjem). Sleva z daně pro manžele je min. 3 260 GBP až max. 8445 GBP v závislosti na příjmech. Sleva pro nevidomé je 2 320 GBP.

Tax on dividends (daň z dividend)

Dividendy se od daňového období po 6. dubnu 2016 nezdaňují do výše 5 000 GBP; nad tuto úroveň se zdaňují dle úrovně příjmů plátce, u plátců s příjmem do 45 000 GBP sazbou 7,5%, u plátců s příjmem 45 000 – 150 000 GBP sazbou 32,5% a u plátců s příjmy nad 150 000 GBP sazbou 38,1%.  Podrobný výklad.

Capital Gains Tax (daň z kapitálových výnosů)

Daň se platí z prodeje následujících věcí: movitostí (kromě auta), nemovitostí (krom bydlení sloužícího jako trvalé bydliště), akcií (od placení CGT jsou osvobozeny investice do individuálních spořicích účtů - ISA allowances) Pro rok 2016-17 byla daňová úleva (tax-free allowance) stanovena na 11 300 GBP. Zisk nad tuto hranici je zdaněn jednotnou sazbou ve výši 10 % (nebo 18% v případě objektů rezidenčního bydlení) u osob s celkovými zdanitelnými příjmy do 45 000 GBP, resp. 20% (28% na rezidenční bydlení) u osob s vyššími příjmy; je nicméně možné uplatnit případnou akumulovanou ztrátu z minulých let. Daňovou úlevu (entrepreneurs relief) mají jednotlivci, kteří prodají svou firmu a dále vlastníci alespoň 5 % podílu ve firmě, kteří jej prodají a v takové firmě pracují. Tito lidé zaplatí daň ve výši 10 % z celoživotního zisku do 1 mil. GBP. Více o problematice danění zisků z prodeje cenných papírů.

Tax on Foreign Income (zdanění zahraničních příjmů)

Osoby trvale žijící v UK zde daní i své zahraniční příjmy. Osoby žijící v UK déle než 7 let, ale nemající zde trvalé bydliště (non-domiciled residents) platí daň ze zahraničních příjmů převedených do UK. Existuje-li mezi UK a zemí ze které příjmy pochází dohoda o zabránění dvojího zdanění, lze uplatnit zápočtem daň zaplacenou v zahraničí. Nechtějí-li osoby s trvalým bydlištěm v zahraničí ale dlouhodobě žijící v UK zdanit zde své zahraniční příjmy, musí uhradit roční paušální poplatek 30.000 GBP. Uvedené se nevztahuje na osoby do 18 let a osoby s příjmy do 2.000 GBP. Povinnost podat přiznání daní z příjmu se vztahuje na všechny osoby, které v jednotlivém roce pobývali v UK 183 dní a více. Daňové přiznání podává rovněž osoba, která strávila v UK ve čtyřech po sobě následujících letech v průměru 91 dní a více. Podrobný výklad.

Corporation Tax (daň ze zisku právnických osob)

K 1. 4. 2015 došlo k úpravě sazby daně ze zisku právnických osob. Jednotná sazba je 19 %. Sazby pro minulé roky, tedy platné do konce března 2016 jsou znázorněny v tabulcev níže uvedeném odkazu. Jednotná sazba se ovšem netýká firem těžících ropu a zemní plyn v UK (tzv. ring fence companies), pro které je sazba stanovena na 30%, respektive při příjmech pod 300 000 GBP ročně na 19%.

Zdroj

Daň je splatná 9 měsíců a 1 den po konci účetního roku. Přihlášení k platbě této daně je nutné do tří měsíců po začátku účetního roku firmy, v opačném případě hrozí pokuta. Pro následnou platbu corporation tax nejsou zasílány výzvy k platbě, firma si platbu a následné vyplnění Company Tax Return (formuláře pro vrácení daně) musí monitorovat sama.

National Insurance (odvody na sociální a zdravotní pojištění)

 • Zaměstnanec (class 1) odvádí 12 %, pokud je jeho týdenní mzda 157-866 GBP (680-3750 GBP měsíčně). Z výdělku do 157 GBP týdně se neplatí žádné odvody na pojištění. Kdo vydělává více než 866 GBP týdně, platí navíc 2 % ze mzdy nad tuto hranici.
 • Zaměstnavatel (class 1) odvádí 13,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, pokud je vyšší než 157,01 GBP týdně; toto se liší u zaměstnanců mladších 21 let.
 • OSVČ  - osoba samostatně výdělečně činná (class 2) s ročním ziskem mezi 6 025 GBP a 8 163 GBP, odvádí na pojištění 2,80 GBP týdně. OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (class 4) s ročním ziskem 8 164 GBP a více odvádí 9 % ze zisku v rozpětí 8 164 a 45 000 GBP, resp. 2 % zisku nad 45 000 GBP. Lidé do 16 let a v důchodovém věku neodvádí žádné příspěvky na pojištění.
 • Specifické sazby existují pro ředitele společností, majitele pronajímaných nemovitostí a rybáře na sdílených lodích.

Podrobná tabulka sazeb odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Inheritance Tax (dědická daň), Gift Tax (darovací daň)

Dědické dani nepodléhá majetek v hodnotě do 325 000 GBP. Hodnota majetku přesahující tuto hranici se daní sazbou 40 % nebo 36 % v případě, že je minimálně 10 % majetku určeno na charitativní účely. Výše darovací daně závisí na délce života dárce od okamžiku po darování majetku. Pokud rodiče darují svůj majetek dětem, zvyšuje se hranice na 425 000 GBP. Pokud dárce žije alespoň 7 let od darování daru, darovací daň se neplatí. V opačném případě se daň vypočte podle tabulky progresivních sazeb. Dědická daň se neplatí v případě, že celé dědictví přechází na druhého z manželů v rámci manželství či registrovaném partnerství s trvalým bydlištěm v UK, nebo pokud celé dědictví přechází registrovaným charitativním organizacím. Každý rok lze bez povinnosti platit daň darovat jedné osobě až 3.000 GBP najednou anebo po částech. Každý rok lze rovněž darovat částky do 250 GBP libovolnému počtu lidí bez povinnosti uvádět tyto dary v daňovém přiznání. Speciální výjimky jsou stanoveny pro svatební dary, dary politickým stranám či dary osobám příbuzným či blízkým pro zajištění jejich životní úrovně.  Podrobný výklad.

Value Added Tax (VAT, daň z přidané hodnoty)

V UK existují 3 sazby VAT: 0 %, 5 %, 20 %. VAT podléhá většina obchodních transakcí na území UK a Isle of Man. VAT podléhá rovněž dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Hranice pro povinnou registraci za plátce VAT je obrat vyšší než 85 000 GBP za uplynulých 12 měsíců či kratší dobu. Některé produkty a služby jsou z VAT zcela vyňaty (např. známky, finanční transakce). Podrobný výklad.

20 % (standard rate)

 • většina zboží a služeb

5 % (reduced rate)

 • elektřina, plyn a jiné palivo pro domácnosti a charitativní organizace
 • dámské hygienické potřeby
 • dětské autosedačky
 • stavební bytové rekonstrukce
 • výrobky umožňující přestat kouřit

0 % (zero-rate)

 • většina potravin (výjimky tvoří např. alkohol, zmrzlina, čokoláda, potrava pro domácí zvířata)
 • voda pro domácnosti
 • semena a jiné prostředky pro rozmnožování rostlin pro výrobu potravin
 • živá zvířata určená pro lidskou potravu
 • knihy, noviny, časopisy, mapy
 • dětská obuv a oblečení
 • léky na recept
 • lékařské a chirurgické přístroje, pokud pomáhají postiženým
 • magnetické pásky, přehrávače, radiopřijímače pro slepce
 • nová bytová výstavba
 • zboží pro charitativní organizace, jež je darováno za účelem dalšího prodeje
 • odvoz a zpracování odpadů
 • doprava osob (u lodí a letadel alespoň 12 lidí)
 • doprava osob a zboží do/z Velké Británie
 • určité typy karavanů a hausbótů
 • obuv a přilby pro průmyslové užití
 • motocyklové a cyklistické přilby
 • vydání bankovek
 • pojištění, prodej, leasing a pronájem půdy a budov (neplatí pro garáže, parkovací místa, hotelové ubytování)
 • peněžní půjčky, loterie, sázkařské a hrací aktivity
 • některé vzdělávací a školící činnosti
 • členské příspěvky u některých organizací
 • export zboží a služeb
 • zlato a bankovky.

Podrobný seznam sazeb.

Excise Duty (spotřební daň)

Dani podléhají pohonné hmoty, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a dopravní prostředky.

Spotřební daň na pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Daň

benzín, nafta

57,95 pencí/litr

bionafta, bioethanol

57,95 pencí/litr

LPG (zkapalněný plyn)

31,61 pencí/kg

zemní plyn

24,70 pencí/kg

LTO (lehký topný olej)

10,70 pencí/litr

Zdroj

Detailní přehled informací je spotřební dani na pohonné hmoty. Spotřební daň na pohonné hmoty, plyn, uhlí a elektřinu upravuje na jednotném trhu EU Směrnice 2003/96/ES.

 Spotřební daň na tabák a tabákové výrobky

Tabákové výrobky

Daň

Cigarety

16,5 % z MOC + 207,99 GBP za 1000 cigaret

Doutníky

259,44 GBP/kg

Ručně balený tabák

209,77 GBP/kg

Ostatní tabákové výrobky a žvýkací tabák

114,06 GBP/kg

Zdroj

Spotřební daň na tabák a tabákové výrobky upravují na jednotném trhu EU Směrnice 95/59/ES, Směrnice 92/79/EHS.

 Spotřební daň na alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje

Daň

lihoviny (za každé procento podílu alkoholu)

28,74 GBP/hektolitr

pivo (za každé procento podílu alkoholu)

19,08 GBP/hektolitr + 5,69 GBP u nejsilnějších piv (nad 7,5% abv), resp. + 8,42 GBP u méně silných piv (1,2-2,8% abv)

víno (obsah alkoholu 1,2 - 4 %)

88,93 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 4 - 5,5 %)

122,30 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 5,5 - 15 %)

288,65 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 15 - 22%)

384,82 GBP/hektolitr

šumivé víno (obsah alkoholu 5,5 - 8,5 %)

279,46 GBP/hektolitr

šumivé víno (obsah alkoholu 8,5 - 15 %)

369,72 GBP/hektolitr

Zdroj

Spotřební daň na alkoholické nápoje upravuje na jednotném trhu EU Směrnice 92/83/EHS

 

Road Tax (silniční daň) 

Silniční daň (osobní auta - platí pro vozidla poprvé zaregistrovaná mezi 1.3.2001 do 1.4.2017)

Skupina

Emise CO2 (g/km)

Roční daň - pohon benzín, nafta

Roční daň -  alternativní   pohon

A

0-100

£0,00

£0,00

B

101-110

£20,00

£10,00

C

111-120

£30,00

£20,00

D

121-130

£115,00

£105,00

E

131-140

£135,00

£125,00

F

141-150

£150,00

£140,00

G

151-165

£190,00

£180,00

H

166-175

£220,00

£210,00

I

176-185

£240,00

£230,00

J

186-200

£280,00

£270,00

201-225

£305,00

£295,00

L

226-255

£520,00

£510,00

M

255+

£535,00

£525,00

Zdroj

Silniční daň (osobní auta - platí pro vozidla poprvé zaregistrovaná po 1.4.2017) 

Emise CO2 (g/km)

Roční daň - pohon benzín, nafta

Roční daň -  alternativní   pohon

0-1

£0,00

£0,00

1-50

£10

£0,00

50-75

£25

£15

76-90

£100

£90

91-100

£120

£110

101-110

£140

£130

111-130

£160

£150

131-150

£200

£190

151-170

£500

£490

171-190

£800

£790

191-225

£1200

£1190

226-255

£1700

£1690

256+

£2000

£1990

Zdroj

 Silniční daň (lehká užitková vozidla, motocykly a autobusy)

Lehká užitková vozidla

Motocykly

Autobusy

Hmotnost

Roční daň

Objem motoru (cm3)

Roční daň

Počet sedadel

Roční daň

do 3,5 t

240 GBP

do 150

18 GBP

10-17

165 GBP

 

 

151-400

41 GBP

18-36

220 GBP

 

 

401-600

62 GBP

37-61

330 GBP

 

 

601 a více

85 GBP

62+

500 GBP

Zdroj

Silniční daň (nákladní vozidla bez návěsu)

Hmotnost

2 nápravy

3 nápravy

4 a více náprav

do 7 500 kg

165 GBP

165 GBP

165 GBP

do 12 500 kg

200 GBP

200 GBP

200 GBP

do 14 000 kg

200 GBP

200 GBP

200 GBP

do 15 000 kg

210 GBP

200 GBP

200 GBP

do 19 000 kg

650 GBP

200 GBP

200 GBP

do 21 000 kg

650 GBP

230 GBP

200 GBP

do 23 000 kg

650 GBP

650 GBP

230 GBP

do 25 000 kg

650 GBP

650 GBP

450 GBP

do 27 000 kg

650 GBP

650 GBP

650 GBP

do 44 000 kg

650 GBP

650 GBP

1200 GBP

Zdroj

Samostatné sazby se týkají tahačů, dle počtu náprav - viz podrobnosti.  

Zahraniční kamiony včetně českých (soupravy o hmotnosti nad 12 tun) musí od dubna 2014 platit daň z používání britské silniční sítě. Podrobné informace k sazbám této daně.

Další druhy daní:

Stamp Duty/Land Tax (daň z koupě nemovitosti)

Plátcem daně je kupující. Výše daně závisí na ceně kupované nemovitosti (pozemek, dům). Od daně jsou osvobozeny převody nemovitostí pro charitativní organizace. Od prosince 2014 se při nákupu nemovitosti do 125 000 GBP neplatí žádná daň; pro dalších 125 000 GBP hodnoty nemovitosti je daňová sazba 2 %, na dalších 675 000 GBP je sazba 5 %, na dalších 575 000  GBP sazba 10 % a na zbytek je sazba 12 %. Tato daň se nevztahuje na Skotsko, kde je místo toho zavedena Land and Building Transaction Tax. Podrobněji o těchto daních.

Air Passenger Duty (daň z civilní letecké dopravy)

Air Passenger Duty (APD) byla představena poprvé v roce 1994 se sazbou 5 GBP pro UK/EU a 10 GBP mimo EU. Od té doby se pro pasažéry cestující jinak než v ekonomické třídě několikrát zvýšila. Od 1. dubna 2016 byly sazby zvýšeny, a to bude pokračovat i v roce 2017. Skupiny C a D budou od dubna 2015 zrušeny a tyto destinace budou nově v pásmu B.

Daň z civilní letecké dopravy

 

Snížená   sazba

Standardní   sazba

Vyšší sazba

Pásmo A (0-2 000 mil)

13 GBP

26 GBP

78 GBP

Pásmo B (2 001-4 000 mil)

75 GBP

150 GBP

450 GBP

Pásmo C (4 001-6 000 mil)

zrušeno

Pásmo D (více než 6 000 mil)

zrušeno

Zdroj

Climate Chance levy (daň z klimatické změny)

CCL se skládá z:

 • Hlavní sazby CCL
 • Carbon Price Support (CPS)

Daň z klimatické změny (hlavní sazby)

Komodita

Sazba od 1. dubna 2016

Sazba od 1. dubna 2017

Elektřina

0,559 pence/kwh

0,568 pence/kwh

Plyn

0,195 pence/kwh

0,198 pence/kwh

Jakýkoliv ropný plyn nebo jiný plynný uhlovodík dodávaný v kapalném stavu

1,251 pence/kg

1,272 pence/kg

Jakákoliv jiná zdanitelná komodita

1,526 pence/kg

1,551 pence/kg

Zdroj

Hlavní sazby CCL se týkají energetických produktů, jako jsou elektřina, plyn a uhlí k použití jako palivo obchodními spotřebiteli.

Sazby CPS se týkají energetických produktů, jako jsou uhlí, plyn používaný k výrobě elektřiny od 1. dubna 2017.

Daň z klimatické změny (CPS)

Komodita

Sazba od 1. dubna 2015

Sazba od 1. dubna 2016 (platná do 31. března 2019)

Plyn

0,334 pence/kwh

0,331 pence/kwh

LPG

5,307 pence/kg

5,280 pence/kg

Uhlí a jiná pevná fosilní paliva (ropný koks, hnědé uhlí, atd.)

156,860 pence/gcv

154,790 pence/gcv

Zdroj

Landfill Tax (daň z uložení odpadu na skládku)

Patří mezi ekologické daně, k dispozici jsou dvě sazby. Standardní sazba daně je 86,1 GBP/tuna, nižší sazba (pro neaktivní odpad) je 2,70 GBP/tuna. 

Zdroj

Aggregates Levy (daň z těžby kamene, písku a štěrku)

Patří mezi ekologické daně. Současná sazba daně je 2 GBP/tuna. Platí se i při dovozu materiálu ze zahraničí. 

Council Tax (obecní daň)

Jedná se o daň z rezidenčních nemovitostí, kterou vybírají místní (obecní) úřady. V Anglii se daň vypočítává z hodnoty nemovitosti v dubnu 1991, ve Walesu z hodnoty v roce 2003. Podle hodnoty je nemovitost zařazena do odpovídajícího daňového pásma (A-H). Ocenění nemovitostí a rozpětí jednotlivých daňových pásem se liší v Anglii, Skotsku, Walesu i Severním Irsku. Sníženou sazbu obecní daně platí některé skupiny občanů (např. invalidé, samostatně žijící osoby). Majitelé druhé a další nemovitosti z ní platí obecní daň se slevou 10-50 %, pokud v ní nikdo nebydlí. Existují také určité možnosti pro krátkodobé a dlouhodobé neplacení daně.

Obecní daň v Anglii

Skupina

Hodnota

Poměr

Poměr v %

Průměr

A

do £40 000

6/9

67 %

£845

B

£40 001 až   £52 000

7/9

78 %

£986

C

£52 001 až   £68 000

8/9

89 %

£1 127

D

£68 001 až   £88 000

9/9

100 %

£1 268

E

£88 001 až £   120 000

11/9

122 %

£1 550

F

£120 001 až   £160 000

13/9

144 %

£1 832

G

£160 001 až   320 000

15/9

167 %

£2 112

H

£320 001 a   více

18/9

200 %

£2 533 

Zdroj

Business Rates (daň z podnikání resp. využívání podnikatelských prostor)

Daň odvádí většina vlastníků nemovitostí určených k podnikání (obchody, kanceláře, restaurace, atd.). Základem pro výpočet daně je zdanitelná hodnota nemovitosti. Tuto hodnotu stanovuje každých 5 let státní úřad pro oceňování - The Valuation Office Agency. Poslední přehodnocení nemovitostí proběhlo v dubnu 2010. Zdanitelná hodnota odpovídá profesionálnímu odhadu výše ročního pronájmu příslušné nemovitosti na volném trhu. Daň z podnikání se rovná součinu zdanitelné hodnoty a multiplikátoru (číslo), který každoročně stanovuje britská vláda. Existují různé daňové úlevy (např. nevyužité nemovitosti, charitativní organizace, neziskové organizace náboženského a vzdělávacího charakteru, podniky na venkově). Daň se liší v Anglii, Skotsku a Severním Irsku. 

Zdroj

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: