Zimbabwe: Vztahy země s EU

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Zimbabwe a rovněž k největším obchodním partnerům.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zimbabwe

1 Norfolk Road, P.O.Box MP 620, Mt Pleasant

Harare, Zimbabwe

Telefon: 263 4 338158-164 / +263 772 568 980

Fax: +263 4 338165

E-mail: Delegation-Zimbabwe-hod@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU28 patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Zimbabwe, v roce 2017 se do EU dovezlo zboží v hodnotě 452,2 mil. Euro, do Zimbabwe se vyvezlo zboží ve výši 191 mil. Euro. Největšími obchodními partnery jsou Velká Británie, Itálie, Nizozemí a Belgie.

 

V komoditním složení zimbabwských vývozů do EU dominuje hovězí maso, dále tabák, ocel a diamanty, dále pak řezané květiny, čerstvá zelenina. EU do Zimbabwe vyváží strojírenské výrobky všeho druhu, dopravní prostředky, léky a potraviny.

 

Zimbabwe se zařadilo po bok tří dalších zemí jiho- a východoafrického regionu, které podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství s EU (iEPA). Dohoda vstoupila v platnost v roce 2012, čímž odpadla veškerá cla a kvóty na zimbabwské zboží dovážené do EU s výjimkou cukru a rýže (na tyto komodity se vztahovala přechodná období). Vývozy z EU do Zimbabwe se liberalizují postupně až do výše 80 %.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dne 1. 11. 2014, byla obnovena přímá rozvojová spolupráce mezi EU a zimbabwskou vládou. V rámci 11. Evropského rozvojového fondu (EDF) poskytne EU v letech 2014–2020 rozvojovou pomoc ve výši 234 mil. Euro rozdělenou do následujících sektorů:

  1. zdravotnictví (88 mil. €)
  2. hospodářský rozvoj založený na agroprůmyslu (88 mil. €)
  3. dobrá správa věcí veřejných a posilování institucí (45 mil. €)

Částka 6 mil. EUR bude směřovat na podporu organizací občanské společnosti, 3 mil. EUR získá ministerstvo financí Zimbabwe a další úřady zapojené do implementace EDF a 4 mil. mají podpořit technickou spolupráci.

 

Podrobnější informace: https://eeas.europa.eu/delegations/zimbabwe/1867/zimbabwe-and-eu_en; https://eeas.europa.eu/delegations/zimbabwe/1868/eu-projects-zimbabwe_en

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: