CzechTrade

CzechTrade je proexportní agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím hlavním úkolem je napomáhat zvyšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích, a to bez ohledu na jejich vývozní zkušenosti. Kvalitu a profesionalitu široké nabídky služeb proto ocení jak firmy, které se dosud nezapojily do zahraničního obchodu, tak i firmy, které jsou již ostřílenými matadory na mezinárodních trzích.

Začínáme s exportem

CzechTrade vám pomůže odhalit nové příležitosti pro vaše podnikání prostřednictvím balíčku služeb pro exportéry. Vyplněním dotazníku připravenosti si můžete ověřit připravenost vaší firmy na podnikání na zahraničních trzích, což je základem vašeho dalšího úspěchu.

Exportní příležitosti

V on-line databázích exportních příležitostí zveřejňovaných na stránkách BusinessInfo.cz naleznete denně aktualizovanou nabídku zahraničních poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem.Od roku 2008 CzechTrade zprostředkovává na stránkách BusinessInfo.cz interaktivní seznam oborových příležitostí. Jde o jednoduchý nástroj pro identifikaci exportního potenciálu z pohledu identifikovaných exportních příležitostí ve vybrané zemi pro určitý průmyslový obor.

Exportní vzdělávání

Exportní vzdělávání CzechTrade nabízí českým firmám vzdělávací akce s tématikou mezinárodního obchodu. Realizuje jednodenní i dvoudenní semináře; ucelené kurzy; exportní konference; diskusní fóra; firemní
školení na zakázku a další formy vzdělávání s proexportní tematikou.

Design pro export

Od roku 2008 nabízí CzechTrade služby v oblasti průmyslového designu nejen výrobním firmám pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti, ale i samotným designérům. Adresář designérů. Projekt Design 2.

Zahraniční kanceláře

Služby zahraničních kanceláří agentury CzechTrade vycházejí vstříc individuálním potřebám každého klienta a vždy respektují specifika konkrétního cílového trhu a oboru. Zahraniční zástupci využívají při realizaci služeb znalosti místního prostředí a zkušenosti získané díky dlouhodobému působení v dané zemi.

Poradenství

Správný výběr vývozních teritorií je zásadním předpokladem pro úspěch a ve výsledku ušetří nemalé náklady. Firma může konzultovat své exportní záměry s oborovými specialisty CzechTrade, kteří se nejprve detailně seznámí s firmou, jejími výrobky, službami a potřebami. Následně doporučí další kroky, které povedou k úspěšnému exportu.

Informační služby

Centrum informačních služeb (CIS) představuje centrum analytických a datových služeb a koordinační centrum evidující poptávky po exportních službách. Jsou zde zpracovávány analýzy trendů a obchodních příležitostí, teritoriální screening, charakteristiky trhu, analýzy položek, oborový sreening a další.

Prezentace a veletrhy

Podpořit svůj zahraniční marketing můžete vlastní internetovou prezentací v oficiálním Adresáři exportérů vládní agentury CzechTrade nebo účastí na některém z námi nabízených veletrhů v zahraničí. Přehled všech akcí pořádaných CzechTrade naleznete v Kalendáři akcí.

Kompletní přehled služeba informace o nich naleznete na stránkách agentury CzechTrade.