Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru

Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky. S provozem callcentra pomáhají i dobrovolníci z řad veřejnosti. (naposledy aktualizováno 2. 4. 2020)

Na stránce naleznete nejčastější otázky a odpovědi členěné do 3 okruhů podle míry detailu:

Jak na to?

 • V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.
 • Vyzkoušejte také našeho CHATBOTA! Červená ikona či okénko vpravo dole na této stránce. Je opravdu chytrý a má velké množství aktuálních informací.
 • Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím Expertní informační linku pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 224 854 444.

Obecné odpovědi, pokud Vaše podnikání nespadá do explicitně vyjmenovaných výjimek:

 • Jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími prostředky komunikace na dálku je možná.
  Prostředky komunikace na dálku jsou jakékoli prostředky, které mohou být použity k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem bez jejich současné fyzické přítomnosti (telefon, email, fax, internetové komunikátory apod.).
 • Od 18. března 2020 platí usnesení č. 251 o doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech. Všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu, osob v obdobném poměru.
 • Od 1. dubna 2020 od 06:00 hod. se do dne 11. dubna 2020 do 06:00 hod. nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).
 • Od 1. dubna 2020 od 06:00 hod. se do dne 11. dubna 2020 do 06:00 hod. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 • Z Usnesení vlády ČR č. 282 k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro seniory je nově zakázána přítomnost všem osobám v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.  Nově zákaz platí tedy jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. Pro menší obchody je omezení zrušeno. Doporučení SOCR ČR „Pravidla chování s v obchodech“ (POZOR info o nákupu seniorů tam uvedené neplatí!)
 • Provádění služeb v domácnostech – doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta např. servis, oprava důležitého zařízení, ověřit předem, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě, tak aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků.
 • Dodávky elektrické energie, plynu, odečty, poplatky za roční rezervovanou kapacitu apod. řeší Energetický regulační úřad – uveřejnil výzvu ke shovívavosti vůči spotřebitelům
 • Dále uvedené zákazy a omezení se nevztahují na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
 • Náležitosti týkající se nabídky zdravotnických potřeb od firem směřovat na email healtechsupport@czechinvest.org  
 • Náležitosti tykající se přeshraničního pohybu osob, zboží směřovat na email covidtransport@czechinvest.org
 • MPO zveřejnilo 19. března průběžně doplňovaný přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu.
 • MPO zveřejnilo 20. března průběžně doplňovaný přehled firem nově vyrábějících dezinfekční prostředky na ruce podle receptury doporučené WHO.
 • Podmínky dovozu osobních ochranných pomůcek na stránkách Celní správy ČR.
 • Nejčastější otázky týkající se „práv spotřebitelů v době koronaviru“ shrnuje web Česká obchodní inspekce.

Zpět na začátek

ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ DOTAZY UVEDENY NÍŽE

Základní přehled dle oborů podnikání

DŮLEŽITÉ: Při všech současných aktivitách, jak už podnikatelských, tak i nepodnikatelských je třeba důsledně dodržovat především usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kde se mimo jiné zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Dále je zde také uvedeno, že mohou být konány pouze nezbytné cesty a pochůzky k obstarání základních životních potřeb. 

V kontextu výše uvedeného je proto nezbytné zvážit v zájmu ochrany veřejného zdraví, zda podnikatelská, respektive nepodnikatelská anebo jiná činnost/aktivita, kterou osoba vykonává, je za současných okolností, kdy je vyhlášen Nouzový stav ČR, zcela nezbytná.

Obchody s potravinami

Prodavačky/prodavači, kteří podepsali pracovní smlouvu po 15. 3. 2020, nemusí mít zdravotnický průkaz, vstupní lékařskou kontrolu. Postačí Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a způsobilost. Zároveň není potřeba u zaměstnanců provádět periodické lékařské prohlídky. U zahraničních pracovníků, bylo automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání, víz k pobytu, a to na dobu 60 dní po skončení nouzového stavu.

Otevřeno smí mít:

 • maloobchodní prodej – v samoobslužných provozech musí bezplatně zákazníkům u vchodu do prodejny poskytnout jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)
 • smíšené zboží, resp. prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin nepředstavuje převážnou část činností provozovny – povolen je pouze prodej potravin a pouze za podmínky, že část provozovny, ve které se prodávají potraviny je oddělena od ostatních částí provozovny
 • prodej nebaleného pečiva – za podmínek:
  a) v místě odběru nedochází ke shlukování osob,
  b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • zabalené zboží – nemusí dodržovat požadavky pro uvádění na trh (nemusí mít etikety)
 • cukrárna, lahůdkářství – pouze prodej cukrářských a lahůdkářských výrobků, nikoli jejich konzumace v provozovně
 • prodej čokolády, kávy, čaje – pouze prodej, nikoli jejich konzumace v provozovně
 • prodej přes internet a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • kavárna – pouze bez konzumace v provozovně
 • nápoje, vinotéka, pivotéka – pouze bez konzumace v provozovně
 • jídlo/káva do jednorázových obalů
 • zdravá výživa
 • potraviny kombinované s výdejem jídla – v tomto případě není okénko nutné, doporučujeme však omezit blízký kontakt osob na minimum
 • pekárna
 • sádka ryb – v provozovně vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistit zvýšená hygienická opatření (zejména desinfekci)

Odpovědi na konkrétní dotazy ohledně obchodů s potravinami

Nepotravinářské obchody (rozhoduje převažující sortiment obchodu)

Otevřeno smí mít:

 • hygienické zboží, kosmetika a jiné drogistické zboží, desinfekce 
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
 • noviny a časopisy, tabákové výrobky a el. cigarety  
 • prodej přes internet a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • květinářství
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie
 • pokladní prodej jízdenek
 • prodejny stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů – prodej pouze pro podnikatele a živnostníky, bez přítomnosti veřejnosti
 • potřeby pro děti (výživa, pleny)
 • čerpadla, instalatérské potřeby – prodej pouze pro podnikatele a živnostníky, bez přítomnosti veřejnosti
 • pohonné plyny, plynové bomby, uhlí a jiná paliva
 • prodejna náhradních dílů pro zemědělské, lesnické stroje a dopravní prostředky
 • nářadí – prodejna a půjčovna – prodej pouze pro podnikatele a živnostníky, bez přítomnosti veřejnosti
 • ochranné bezpečnostní pomůcky a technika
 • doplňkový prodej na čerpacích stanicích – nelze však formou posezení
 • prodej kamene, štěrku, písku v kamenolomu – prodej pouze pro podnikatele a živnostníky, bez přítomnosti veřejnosti
 • potřeby pro domácnost – pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, rukavice nebo jiné prostředky bránící šíření kapének, desinfekci)

Otevřeno NESMÍ mít:

 • obchod s barvami, laky – ano pouze za podmínky, že převažuje drogistické zboží
 • výpočetní a telekomunikační technika, spotřební elektronika – je možno pouze zajišťovat servis
 • obchod s videohrami a herními konzolemi
 • železářství
 • tonery, tiskařské potřeby
 • svítidla
 • malá zahradní technika
 • ozvučovací, osvětlovací a video technika
 • rybářské potřeby
 • hodinářství
 • papírnictví, kancelářské potřeby

Zpět na obory

Odpovědi na konkrétní dotazy
ohledně obchodů s nepotravinářským sortimentem

Další služby

Otevřeno smí mít:

 • optika (brýle, kontaktní čočky a související zboží)
 • prádelny a čistírny – mimo provoz samoobslužných prádelen a čistíren
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany (zásilkovny)
 • banky, včetně stavebních spořitelen, pojišťoven, cenné papíry, směnárny, hotovostní převody – transakce však musí probíhat přes okénko a dodržovat diskrétní zóny, aby se klienti neshlukovali ve frontách
 • provoz pohřební služby a provozování krematoria 
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýza ve stavebnictví
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost – včetně servisu zahradní techniky, výroby klíčů
 • oprava, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost (myčky, pračky), sklenářství, instalatérství, kominictví
 • realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence
 • servis nástrojů a kovovýroba, stavebních strojů – pouze pro podnikatele a živnostníky bez přítomnosti veřejnosti
 • překladatelství, tlumočnictví – pouze prostřednictvím internetu a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • sběrný dvůr, kompostárny
 • deponie, skladování materiálu, sklady
 • veřejné parkoviště a WC
 • prodej energií – pouze prostřednictvím internetu a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • taxi služba – provozovaná držitelem koncese a osobou s oprávněním řidiče taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
 • služby zahradnictví, úpravy zahrad – pouze mimo provozovnu
 • soukromá lékařská zařízení – doporučuje se však objednávat pacienty na určenou hodinu, aby nedocházelo ke shlukování většího počtu lidí v čekárnách
 • půjčovna a rozvoz zdravotnických pomůcek
 • stěhovací služby
 • úklidové služby
 • prodej povolenek a umožnění sportovního rybolovu – pouze individuální lov ryb na udici s omezením kontaktu s jinými osobami

Otevřeno NESMÍ mít:

 • svatby, křtiny
 • vnitřní a vnější sportoviště, fitness, tréninky (i v přírodě) – individuální trénink je povolen, s trenérem se živností nikoliv
 • zastavárna, bazar, starožitnictví, antikvariát
 • kadeřnické a vizážistické služby, pedikúra, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby – lze poskytovat pouze individuálně MIMO PROVOZOVNU
 • činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (provádění permanentního make-upu, tetování, piercingu apod.)
 • provozování solárií, saun, bazénů, plováren, wellness, vířivek a solných jeskyní  
 • provoz heren a kasin
 • sběrna, výkup surovin
 • kroužky, kurzy pro děti a kojence
 • jazykové školy, odborná školení – pouze v místě objednatele, doporučení realizovat prostřednictvím internetu a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • rámování obrazů – pouze výroba na základě objednávek na internetu a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • zpřístupnění zahrad či parků s placeným vstupem veřejnosti

Zpět na obory

Odpovědi na konkrétní dotazy
ohledně dalších služeb

Stravování

Otevřeno smí mít:

 • provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem – nesmí být v nákupním centru s prodejní plochou nad 5 000 m2
 • zaměstnanecké stravování – pouze pro vlastní zaměstnance
 • stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb
 • stravování vězeňských zařízení
 • prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny – nesmí být v nákupním centru s prodejní plochou nad 5 000 m2
 • pojízdný stánek s potravinami
 • prodej alkoholu k přímé konzumaci – vinárna, vinotéka, pivotéka, pivovar – prodej rozlévaného alkoholu pouze přes výdejní okénko
 • restaurace – pouze přes výdejní okénko
 • školní jídelny – pro veřejnost přes výdajové okénko mimo provozovnu
 • bufet – pouze přes výdajové okénko
 • rozvoz jídel

Zpět na oboryOdpovědi na konkrétní dotazy ohledně stravování

Ubytování

Otevřeno smí mít:

 • ubytovny
 • školská ubytovací zařízení
 • ubytování cizinců – pouze do doby opuštění území ČR a cizinců s pracovním povolením na území ČR
 • lázeňská zařízení – pouze pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň z části z veřejného zdravotního pojištění.

Otevřeno NESMÍ mít:

 • hotely, motely apod. poskytující ubytovací služby – povoleno pouze osobám:
  za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  – již ubytovaným cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR
  – osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu

Zpět na oboryOdpovědi na konkrétní dotazy ohledně ubytování

Automobily, silniční vozidla

Otevřeno smí mít:

 • pohonné hmoty a palivo
 • opravy silničních vozidel, pneuservis, autolakovna, včetně oprav jízdních kol – pokud není v provozovně více než 30 osob současně
 • odtahy a odstraňování vozidel v provozu
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • taxislužby a rozvoz potravin – pouze taxislužba provozovaná držitelem koncese a osobou s oprávněním řidiče taxislužbyPravidla pro rozvoz potravin vozidly taxi
 • stanice STK
 • myčky automobilů
 • půjčovny osobních a nákladních aut, karavanů – pouze individuálně mimo provozovnu
 • čištění interiérů vozidel

Otevřeno NESMÍ mít:

 • prodej nových a ojetých aut, přívěsných vozíků – pouze individuálně mimo provozovnu  
 • autoškoly

Zpět na obory

Domácí zvířata a potřeby pro zvířata

Otevřeno smí mít:

 • malá domácí zvířata, krmivo a další potřeby pro zvířata
 • veterinární péče
 • krematorium pro zvířata

Otevřeno NESMÍ mít:

 • stříhání psů, trénink domácích zvířat – pouze individuálně mimo provozovnu 

Zpět na obory

Zpět na začátek

ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ DOTAZY

Poznámka: Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

1.   Opatření na podporu podnikání

 1. Kdy budou spuštěny bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele? A budou se poskytovat OSVČ nějaké finanční kompenzace v návaznosti na současnou situaci?
  Program COVID I byl spuštěn již od 16. 3. 2020, aktuálně je příjem žádostí pozastaven. Ve čtvrtek 2. 4. 2020 byl spuštěn program COVID II, informace na stránkách ČMZRB. Další opatření pro OSVČ – ošetřovné, finanční příspěvek pro OSVČ v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců a platí i pro živnostníky, kteří pečují o děti mladší 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Vyplácet se bude jako dotace na základě žádosti, která obsahuje čestné prohlášení více viz 2. Ošetřovné pro OSVČ. MF rovněž předloží návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
 2. Může využít nějaký dotační program umělec jako náhradu mzdy za zrušená vystoupení?
  Ve čtvrtek 2. 4. 2020 byl spuštěn program COVID II. Další informace přímo od ČMZRB. Další kompenzační balíčky budou vládou přijímány v návaznosti na vyhodnocení všech ekonomických dopadů. Na ochranu zaměstnanosti MPSV rovněž připravilo program ANTIVIRUS.
 3. Když zaměstnavatel nemá prostředky na vyplacení mzdy, co má dělat?
  Je možné využít záruční program COVID II. MPSV rovněž připravilo program ANTIVIRUS. Další podpora státu je realizována prostřednictvím drobných podnikatelských úlev; patří sem posunutí termínu daňového přiznání, možnost opožděného výkazu DPH, zrušení správních poplatků, posunutí 3. a 4. vlny EET..
 4. Bude se program Cílené podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS vztahovat jen na firmy, nebo také na OSVČ mající zaměstnance?
  Tento program je skutečně určen na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům, pokud má tedy OSVČ zaměstnance, může si o podporu z programu ANTIVIRUS zažádat. Pro OSVČ, kteří nemají zaměstnance, je určeno odpuštění záloh na sociální pojištění a možnost využít mimořádnou pomoc.
 5. Od jakého data platí pozastavení povinnosti evidovat tržby v EET?
  Elektronická evidence tržeb (EET) bude pozastavena po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
 6. Jak se bude platit DPH?
  Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.
 7. Mám jako OSVČ nárok na odpuštění záloh na důchodové pojištění i v případě, kdy mám možnost provozovat živnost, ale z důvodu nedostatku zdrojů musím zavřít?
  Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března do srpna 2020.
 8. Jak probíhá podpora výrobců zdravotnických věcí? Podmínky programu Czech Rise Up?
  MPO poskytuje podnikatelům dvě formy dotace:
  Program Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč.
  – výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020
  – žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020
  – příjemce MSP
  – míra podpory 50 %
  – výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč
  – územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha
  – zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)
  Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19, alokace 200 mil. Kč
  – žádosti bude možné podávat v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020
  – maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)
  – trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace
  Více informací najdete na webu MPO.
 9. Připravují se podpůrné programy pro velké podniky?
  Vláda rozšířila alokaci na záruky pro velké společnosti prostřednictvím EGAP, a to na výši 330 mld. Kč. Více informací na https://www.egap.cz/
 10. Platí program Antivirus či jiné programy také pro chráněné dílny?
  Program ANTIVIRUS je určen zaměstnavatelům. Více informací na webu MPSV https://www.mpsv.cz/antivirus.
 11. Jak má postupovat OSVČ, která je v insolvenci?
  Jde-li o otázky týkající se sociální pomoci, kontaktujte prosím MPSV, případně ČSSZ. Dotazy týkající se daní obdržíte na webu MF. Jde-li o ošetřovné pro OSVČ, pak příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
 12. Uvažuje se o náhradě fixních nákladů živnostníkům?
  K úhradě fixních (provozních) výdajů slouží program bezúročných půjček COVID I, u něhož ČMZRB aktuálně pozastavila příjem žádostí. Od 2. 4. byl zahájen příjem žádostí v rámci programu COVID II. Komerční banky poskytovat bezúročné půjčky k úhradě provozních nákladů podnikatelů. Více informací najdete na www.cmzrb.cz. O náhradách fixních nákladů stát v současné době neuvažuje, podnikatelé však mohou využít zapojení do program ANTIVIRUS (náhrada nákladů spojených s úhradou mezd či nemocenské zaměstnanců). Jsou jim také odsunuty daňové povinnosti a odpuštěny platby na sociálním a zdravotním pojištění.
 13. Jak mám postupovat, pokud jsem jako OSVČ ukončil činnost? Mohu si činnosti znovu obnovit a mít tak nárok na podporu?
  Pokud došlo k přerušení či zrušení živnosti, je nutné k jejímu obnovení kontaktovat živnostenský úřad a živnostenské oprávnění obnovit či jej znovu ohlásit. Odpuštění minimálních plateb za sociální a zdravotní pojištění se vztahuje na všechny OSVČ. Ostatní podpůrné programy se řídí svými nastavenými kritérii.
 14. Na jakou podporu mají nárok osoby, pracující na DPP / DPČ?
  Současná opatření cílí zejména na OSVČ, malé a střední podniky a další zaměstnavatele. Pokud osoby dříve pracující na DPP / DPČ přišly o zaměstnání, mohou se obrátit na Úřad práce, případně místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Pro více informací o státní sociální podpoře a pomoci se doporučujeme obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz .

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.   Ošetřovné pro OSVČ

 1. Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?
  Jedná se o Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.
 2. Kde najdu definici drobného, malého a středního podnikatele?
  Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
  Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
  V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
 3. Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení?
  Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou ve stupni I (lehká závislost).
 4. Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?
  Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.
 5. Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?
  O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.
 6. Pokud jsem si OSVČ pozastavila živnostenské oprávnění a následně jej obnovím, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?
  Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy živnost nebyla pozastavena.
 7. Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem)
  Program je určen pro OSVČ na hlavní činnost. Jednatelé a společníci nejsou OSVČ.
 8. Je-li živnost zastavená/pozastavená, má osoba nárok na ošetřovné pro OSVČ?
  Nemá.
 9. Dojde-li k obnovení živnosti, má osoba na ošetřovné pro OSVČ nárok?
  Ano, má, a to ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.
 10. Rodiče (OSVČ) sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali, ptají se, zda mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?
  Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.
 11. OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využit odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?
  Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.
 12. V případě, že by školka/dětská skupina znovu otevřela a ostatní školy by byly stále zavřené.  Rodiče se bojí nákazy. Může rodič OSVČ zůstat s dítětem doma a pobírat dále ošetřovné?
  Dotace se vyplácí zpětně, dle podmínek je Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020. Období duben není prozatím řešeno.
 13. OSVČ masérka, má teď pozastavenou činnost. Od 1. 4. bude žádat o ošetřovné. Může jít na noční brigádu? 
  Podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat. Nelze tedy o ošetřovné žádat, pokud má pozastavenou činnost. 
 14. Má babička nárok na ošetřovné když je OSVČ na hlavní činnost a stará se o 4,5 letou vnučku.  Matka dítěte je zdravotnice a chodí do práce. Babička není duchodkyní a je s dcerou ve společné domácnosti. Matka je samoživitelka.
  Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.
 15. Vztahuje se nárok na ošetřovné OSVČ i na advokáty? Paní nefunguje formulář pro IČO.
  Ošetřovné pro OSVČ poskytované přes MPO je určeno pouze pro OSVČ na hlavní činnost. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí mj. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů. Více na stránkách MPO: Podnikání/živnostenské podnikání/ Ošetřovné pro OSVČ – výzva I. Do formuláře lze uvést DIČ.
 16. Lze kombinovat ošetřovné pro OSVČ s nemocenskou?
  Bohužel to nejde, protože jako osoba nemocná nemůžete pečovat z důvodu své zdravotní indispozice o jinou osobu. Primární starostí nemocné osoby by mělo být vlastní vyléčení. Vhodné by bylo, aby o „Ošetřovné“ požádal někdo jiný z rodiny, který splní podmínky programu.
 17. OSVČ má spolupracující osobu (manželku). Může ona žádat o ošetřovné?
  Pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost tak ano, pokud však má ošetřovné ze zaměstnaneckého poměru, tak ne.
 18. OSVČ pobírá příspěvek na péči na jedno dítě (7 let), jde o první stupeň závislosti. Může podat žádost o ošetřovné na další dvě děti (10 a 13 let)?
  Jelikož je pobírán příspěvek na péči v prvním stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.
 19. Má nárok na ošetřovné OSVČ cizí státní příslušnosti podnikající v ČR, jehož děti navštěvuji školu v sousední zemi?
  Bohužel nemá nárok, program “Ošetřovné” pro OSVČ primárně řeší důsledky vyplývající ze zavřených školských zařízení v ČR, ne v zahraničí.
 20. Lze ošetřovné kombinovat s přímou podporou 25 tis. Kč?
  Ano. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v současné době nevylučuje možnost čerpat ošetřovné pro OSVČ. Rovněž podmínky programu ošetřovného nevylučují možný příjem nárokovaný dle předmětného návrhu zákona. Doporučujeme však sledovat legislativní proces.
 21. Smí žádat o ošetřovné OSVČ, která má dítě ve střídavé péči a partner/ka tuto podporu nečerpá?
  Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měl dítě ve své péči.
 22. Může OSVČ, pokud nemá svou datovou schránku ani elektronický podpis, žádost o ošetřovné zaslat prostřednictvím datové schránky někoho jiného?
  Ne. Z podstaty věci, kdy je nutné autentizovat osobu žadatele. Pokud nemá datovou schránku ani zaručený podpis, může zaslat podepsanou žádost a příslušné přílohy poštou.
 23. Jaký formulář je nutné přiložit k žádosti za účelem potvrzení o uzavření školského zařízení?
  Dokládá se: doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné. Viz https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
 24. Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy)?
  Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.
 25. OSVČ nemá konto a nechce si ho zřizovat, je možná výplata ošetřovného pro OSVČ i jinou formou?
  Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

3.   Pracovněprávní problematika

 1. Mohou přijet Ukrajinci s povolením k pobytu na 90 dní a pracovat?
  Nemohou. Cizinci, kteří tu již jsou, mohou zůstat, i když jim vypršelo povolení k pobytu. Na základě usnesení vlády č. 198 je pak u legálně pobývajících osob automaticky prodloužen jejich pobyt minimálně do doby ukončení nouzového stavu, i kdyby jim platnost oprávnění v době nouzového stavu vypršela. Zároveň usnesením vlády č. 248 došlo k prodloužení vydaných povolení k zaměstnání o 60 po skončení nouzového stavu, za podmínky, že zaměstnavatel sjedná s cizincem prodloužení pracovněprávního vztahu. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR a nesplňují jednu z výjimek podle usnesení vlády č. 334 (což ukrajinští pracovníci nesplňují), na území ČR nemohou vstoupit.
 2. Jsem podnikatel a chci desinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit? Jak ji reálně dostanu?
  Pro poptávku ochranných prostředků, desinfekce lze využít stránky Spojujeme Česko, kde lze poptat potřebné prostředky pomocí platformy CoVpoint. Rovněž je možné oslovit některou ze společností vyrábějících dezinfekci dle receptury WHO. Více informací na webu MPO.
 3. Je možno nabrat do výroby dezinfekčních prostředků brigádníky bez vstupní lékařské prohlídky, kterou v současné době fakticky nelze zajistit?
  Ano. Podle usnesení vlády č. 214 v rámci krizových opatření lze u pracovníků, kteří vstoupí do pracovního vztahu v době od 15. 3. 2020, čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zdravotní průkaz podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vzor čestné prohlášení je přílohou uvedeného usnesení vlády (Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a způsobilost).
 4. Zaměstnanec odmítá nosit roušku na pracovišti?
  Dle usnesení č. 247 se zakazuje od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doporučujeme kontaktovat MPSV www.mpsv.cz.
 5. Kdy bude vypláceno ošetřovné?
  Výplata dávky hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy úřad sociálního zabezpečení doklad pro nárok na výplatu dávky obdržel. Doporučujeme se sledovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 6. Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec má rodinného příslušníka v karanténě?
  Pro osobu sdílející domácnost s povinnou, nebo nakaženou osobou není karanténa automaticky povinná. Je pak na domluvě s lékařem a zaměstnavatelem. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu. Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.
 7. Jak postupovat v případě, že nošení roušky brání v provozování pracovní činnosti (např. skláři)?
  Pokud to není nebezpečné pro výkon práce, tak je též povinnost nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na pracovišti. Nutno řešit individuálně se zaměstnavatelem.
 8. Jak mají žádat o ušlý zisk osoby, které se živí jako umělci – svobodné povolání, které nespadá pod živnostenský úřad?
  Ne, nemohou. Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Čj.: MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 dle bodu I. se tento zákaz nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
 9. Zaměstnance odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy
  Odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 10. Jaká je forma kompenzace pro osoby, kterým byla zrušena práce na DPČ?
  Po skončení DPČ nebo DPP je možné se hned následující den evidovat na ÚP ČR. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou na webu MPSV. Obě žádosti je třeba vyplnit a zaslat ÚP ČR v místě trvalého pobytu. Bližší informace k tomu, jak se evidovat, jak postupovat, co je vše potřeba jsou na webu MPSV a ÚP ČR. Pro poskytování podpory v nezaměstnanosti musí být splněna podmínka získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců před zařazením do evidence ÚP ČR. Pokud by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme kontaktovat ÚP ČR telefonicky nebo elektronicky a projednat možnost poskytnutí dávky hmotné nouze.
 11. Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?
  Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).
 12. Kam se obrátit o pomoc v případě nedostatku finančních prostředků na živobytí?
  Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.
 13. Jak postupovat v případě, že náboženské vyznání zakazuje nošení ochranných prostředků?
  Vláda ČR nařídila povinnost nosit ochranu úst a nosu pro všechny občany ČR všude kromě bydliště s výjimkou dětí do dvou let a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Při porušení povinnosti hrozí pokuta ve výši 10 až 20 tis. Kč.
 14. Co dělat v případě, že mám dítě starší 13 let a nevztahuje se na mě již ošetřovné?
  Pokud se jedná o dítě starší 10 let se specifickými potřebami, kdy je skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jedná se o nepojmenovanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy musí bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnance. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat zaměstnavateli. Zaměstnanec by tedy měl zaměstnavateli předložit „potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení“ a dále doporučujeme předložit ze strany zaměstnance zaměstnavateli „čestné prohlášení“, ve kterém zaměstnanec specifikuje nezbytnost osobní péče o dítě se specifickými potřebami, která nemůže být poskytnuta jinou osobou. Ošetřovné, ani náhrada mzdy/platu za dobu trvání překážky v práci v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, nicméně není vyloučeno, aby se zaměstnavatel odchýlil ve prospěch zaměstnance od zákona a právo na náhradu v určitém rozsahu přiznal nad rámec zákona.
 15. Má zaměstnavatel v obchodním centru právo nutit zaměstnance chodit do práce, i když musí být provozovna zavřena?
  Zákaz maloobchodního prodeje či omezení vstupu veřejnosti do provozovny automaticky neznamená, že zaměstnavatel nadále nemůže zaměstnancům přidělovat práci, tj. výkon práce není bez dalšího vyloučen. Zaměstnanec tak například může provádět inventuru zboží či jiné činnosti, avšak zaměstnavatelem přidělovaná práce musí být v souladu se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě. Není-li tomu tak, zaměstnanec může výkon takové práce odmítnout.
 16. Má zaměstnavatel povinnost zprostředkovat roušky nebo ochranné prostředky prodavačům a zaměstnancům obchodů?
  Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště s výjimkou dětí do dvou let a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Současně platí, že zaměstnavatel by měl své posouzení rizik přehodnotit a při přijímání opatření k minimalizaci působení rizik nejen vycházet ze všeobecných preventivních zásad (a to v tom pořadí, v jakém jsou v § 102 odst. 5 zákoníku práce uvedeny), ale též respektovat doporučení zaměstnavatelům uvedené v čl. III. Usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Za daných okolností může být k dosažení přijatelné úrovně rizika kombinovat více opatření, která jinak sama o sobě nejsou dostatečně účinná. Obecná povinnost vybavit zaměstnance rouškou dána není, vždy záleží na hodnocení rizik u konkrétních činností.
 17. Týká se přiznání daní i podnikatelů, kteří platí přes datovou schránku?
  Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. Toto plošné prominutí se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, zda mají či nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.
 18. Má rodič nárok na ošetřovné v případě docházky dítěte do soukromé školky?
  Čerpat ošetřovné člena rodiny (OČR) má právo i rodič dítěte, které navštěvuje soukromou mateřskou školu.
 19. Jak probíhá platba za zaměstnance, kterému není přidělena práce a musí zůstat doma?
  Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem.
 20. Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?
  Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takovéto „řešení“ se z pohledu zaměstnance nejeví výhodné. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. Je-li pracovní poměr ukončen dohodou, může se nezaměstnaná osoba evidovat na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Ohledně způsobu podání této žádosti doporučujeme rovněž sledovat stránky www.uradprace.cz s aktuálními informacemi. Pokud jde o výši podpory v nezaměstnanosti, pak tato je v případě, že zaměstnanec ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, nižší, a to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Jinak činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
 21. Pokud má některý zaměstnanec prokázaný koronavirus, půjde do karantény celé pracoviště, nebo třeba jenom jeho směna?
  Není nutno, aby celá firma musela jít do karantény. Doporučujeme nicméně konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

4.   Přeshraniční pohyb

 1. Mohu cestovat za prací do zahraničí ve vzdálenosti více než 100 km od hranic?
  Ano, v případě pendlování do Německa a Rakouska a za podmínky splnění pravidel pro pendlerství, platné od 26. 3. s modifikací podle usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 – pobyt v zahraničí minimálně 21 dní, po návratu 14 denní karanténa. Pracovník má povinnost maximálního omezení kontaktu s místním personálem a je mu zakázán volný pohyb po ČR s výjimkou cest k obstarání nejnutnějších potřeb, k lékaři, na pohřeb, zpět do místa bydliště a vyřízení nejnutnějších úředních záležitostí, pokud se pracovník nepodrobil povinné nařízené karanténě. Při cestách nad 100 km je nutné použít hraniční přechod s režimem 24/7.
 2. Jaká pravidla platí pro pendlery, kteří pendlují pravidelně ze Slovenska nebo Polska?
  Pro pendlery mezi ČR a Slovenskem / Polskem platí stávající pravidla.
  – pravidelné překračování vnitřních hranic (nově se již nevyžaduje překračování hranice alespoň 3x týdně, osoba tedy může pendlovat dle potřeby – ale pozor! – Polsko po osobách vstupujících na svoje území vyžaduje 14-ti denní karanténu a Slovensko má jiná pravidla pro pendlery)
  – místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
  – pendler musí mít u sebe potvrzení přeshraničního pracovníka od zaměstnavatele (knížka přeshraničního pracovníka se již nevyžaduje)
  – pendler má povinnost maximálně omezit kontakt s místním personálem na území daného cizího státu
  – pendler má zakázán volný pohyb po ČR s výjimkou cest k obstarání nejnutnějších potřeb, k lékaři, na pohřeb, zpět do místa bydliště a vyřízení nejnutnějších úředních záležitostí, pokud se pendler nepodrobil povinné nařízené karanténě.
  Pro více informací doporučujeme sledovat web MV ČR, viz například: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx  a https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx
 3. Může občan německého příslušenství žijící v Německu s živností v ČR, cestovat za prací do ČR, kde má provozovnu?
  Je třeba se obrátit na Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz. Platí zákaz vstupu cizinců na území ČR, pokud nemají trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Toto neplatí, pokud je vstup cizince v zájmu ČR. Výjimky z tohoto zákazu stanovila vláda svým usnesením č. 334 ze dne 30. března 2020. V rámci těchto výjimek jsou reflektováni čeští pracovníci pracující v sousedních státech a pracovníci působící v rámci kritické infrastruktury nebo servisu kritické infrastruktury. Pokud by tedy německý živnostník neměl trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR, tak by za prací do ČR cestovat nemohl.
 4. Je možné, aby vycestovala do zahraničí i jiná osoba, než pendler?
  V současnosti platí zákaz vstupu na území ČR a vycestování z území ČR, a to až na výjimky stanovené usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020. Cestování za hranice z osobních důvodů není povoleno.
 5. Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem/prodej dobytka a následný převoz do zahraničí?
  Konkrétní případ je třeba konzultovat s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou. Z hlediska současné koronavirové nákazy při dodržení nyní platných nařízení není obchodování se zvířaty a tudíž i jejich přeprava ohrožena. Pouze při čekání při kontrolách na hranicích na některých přechodech je z hlediska ochrany zvířat proti jejich týrání ohrožena maximální povolená délka jejich přepravy, ale zde by mělo platit jejich přednostní odbavení, což platí i při běžných situacích. Jinak zpracovatelský masný průmysl potřebuje surovinu pro zásobování fungující obchodní sítě, která má však trochu jiné toky surovin (i masných) – omezené velkoobchodní dodávky do hromadného stravování (školní, závodní a veřejné jídelny, restaurace, hotely, rekreační a lázeňská zařízení atd.) a naopak zvýšené dodávky do maloobchodní sítě z důvodu zvýšeného domácího stravování obyvatelstva. Jedná se nejen o tuzemský masný průmysl, ale i zahraniční, kam je smluvně dodávána část tuzemské živočišné produkce – např. i mléka. Současná opatření zatím významně neomezují tuzemský ani zahraniční obchod se zvířaty.
 6. Platí výjimka pro pendlery pracující ve zdravotnictví pro každodenní překračování CR/N/A hranic od 26. 3.?
  Ano, pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníky základních složek integrovaného záchranného systému platí výjimka ze zákazu překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem.
  Vyžaduje se pouze:
  1) Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS – co jsou základní složky IZS viz informace k pendlerům na webu MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx  + pozor na nový vzor potvrzení na webu MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx, nutno používat od 1.4.!
  2) Místo výkonu práce do 100 km od státní hranice.
  Nevyžaduje se:
  – Knížka přeshraničního pracovníka
  – Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
  – Karanténa po návratu
  Od 30. 3. 2020 platí pro tyto přeshraniční pracovníky také:
  – Povinnost maximálního omezení přímého kontaktu s místním personálem na cizím území (usnesení vlády č. 334 z 30. 3. 2020)
  – Zákaz volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů (usnesení vlády č. 334 z 30. 3. 2020), pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě.
 7. Mám dopravní firmu / jsem řidič kamionu / dodávky do 3,5 t. a chci dovážet / přivážet zboží ze zahraničí. Mohu tuto činnost provozovat?
  Ano, nákladní doprava má výjimku přes přejezd hranic. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva dopravy www.mdcr.cz a Ministerstva zahraničí www.mzv.cz. Pracovníci mezinárodní dopravy mají výjimku ze zákazu vycestovat z ČR a vrátit se na území ČR podle usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 viz web MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx.
 8. Je možné vycestovat vozem kategorie N1 pro syna do Švédska v rámci mezinárodní přepravy?
  Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) – pouze po předložení letenky/palubní vstupenky, může vycestovat z ČR následně se do ní vrátit. Je třeba se s dotazem obrátit přímo na Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, v konkrétním případě může pomoci také příslušná česká ambasáda.
 9. Jak je to s řidičem kamiónu a pendlerem, který ukončí pracovní povinnosti v rizikové zemi a vrátí se na delší dobu zpět do ČR? Musí do karantény?
  Ano. Při návratu do ČR je povinná karanténa 14 dní, nahlášení návratu svému lékaři a ten určí další postup (např. dostavení se na odběrné místo na testy).
  Pro pracovníky mezinárodní dopravy navíc v návaznosti na usnesení vlády č. 334 ze dne 30. 3. 2020 platí:
  – Povinná nařízená karanténa, pokud doba předpokládaného pobytu na území ČR je delší než 21 kalendářních dní nebo pokud doba vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní
  – Povinnost maximálně omezit přímého kontaktu s místním personálem na cizím území, pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě
  – Zákaz volného pohybu po území ČR s výjimkou: cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, pokud se osoba nepodrobila povinné nařízené karanténě
 10. Mohu využít všechny hraniční přechody s Německem a Rakouskem, když jedu kamionem?
  Ne, jenom ty s režimem 24/7 a hraniční přechody pro pendlery. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra.
 11. Může pendler jet za prací i na méně než 3 týdny (např. jeden týden) a pak být 14 v karanténě? Ohledně práce pendlera není doba strávená v zahraničí přesně stanovena.
  Záleží na zemi, v které pracuje. V případě pendlerů pracujících v Německu a Rakousku to možné není. Na základě usnesení vlády č. 334 ze dne 30. 3. 2020 musí pendler v těchto zemích zůstat alespoň 3 týdny. V případě Slovenska a Polska musí pendler cestovat do těchto zemí alespoň 3x týdně. Z Německa či Rakouska je samozřejmě možné se vrátit i dříve,nicméně takový pracovník ztratí pozici pendlera a další výjezd v režimu pendlera mu nebude umožněn.
 12. Pokud se vrátí rodinní příslušníci z rizikových zemí, musí jít do karantény i jejich rodinní příslušníci, se kterými jsou na území ČR v jedné domácnosti?
  Ne. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu.
 13. Česká občanka má rizikové těhotenství, ale její ošetřující lékař je v Německu, jde o manželku pendlera, a proto oba manželé využívají možnosti německého zdravotního pojištění. Může dojíždět na pravidelné prohlídky, a pokud ne, jak má postupovat?
  Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx, kde jsou uvedeny výjimky zákazu vycestovat z ČR stanoveného na základě usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020. Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. písm. k) usnesení neplatí na: osoby v případě naléhavé mimořádné situace. Jedná se např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, porod (akceptuje se i cesta otce na porod – nutno doložit), dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky nebo na území České republiky a další (více viz https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelove-situace.aspx).
 14. Je nějak regulován nebo omezen dovoz zdravotnických prostředků do ČR?
  Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.
  Více informací lze nalézt na následujících internetových stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx
 15. Může slovenský občan pracující v ČR přejíždět přes hranice na Slovensko?
  Na Slovensko přejet může, jelikož se jedná o slovenského občana, nicméně je nutné brát v potaz opatření přijatá Slovenskem, kdy tento občan může být umístěn do karantény. Doporučujeme sledovat informační kanály SK. Do ČR pak může přejíždět pouze, spadá-li do výjimky udělené pendlerům ze strany MV. Více informací na https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx
 16. Platí stejné podmínky pro pendlery z Německa a Rakouska, kteří pendlují do ČR, jako pro české pendlery?
  Pro pendlery z Rakouska a Německa do ČR platí stejné podmínky jako pro pendlery z ČR do Německa a Rakouska, tj. musí mít potvrzení pro přeshraniční pracovníky. Nově nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě. V ČR musí zůstat alespoň 3 týdny a následně před návratem do ČR musí mít 14 dní pauzu (karanténu jim nelze nařídit, neboť jsou občany jiného státu). Více info na https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx
 17. Mohu vycestovat, když pracuji jako řidič kamionu v Německu a do zaměstnání se dopravuji autem?
  Výjimky ze zákazu vycestování jsou stanoveny Ministerstvem vnitra, které poskytuje rovněž výklad ke specifickým otázkám a poskytuje aktuální informace na https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx
 18. Mohou pendleři překračovat hranici mezi ČR a Polskem?
  Přeshraniční pracovníci překračující hranici ČR s Polskem (v obou směrech) sledujte prosím web Ministerstva vnitra kvůli možné úpravě pravidel díky opatření na polské straně.
 19. Může firma realizovat servisní / montérské práce v Německu / Rakousku?
  Od 16. března 2020 po dobu nouzového stavu není dovoleno českým občanům cestovat do zahraničí. Výjimky z tohoto zákazu stanovuje Ministerstvo vnitra. Česká firma může v zahraničí realizovat pouze servisní služby související s kritickou infrastrukturou jiného státu. Více informací o výjimkách najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx.
 20. Je zapotřebí nějaká povolenka, dovozní licence na nákup z Číny a následný prodej ochranných obleků a zdravotnického materiálu související s koronavirem na území ČR  a ostatních evropských zemí, potažmo celého světa?
  Ano, dovozní licence je potřeba, více viz stránky Celní správy ČR. Náležitosti týkající se nákupu, nabídky, poptávky zdravotnických potřeb směřovat na CzechInvest, na healtechsupport@czechinvest.org.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

5.  Obchody s potravinami

 1. Potraviny ve své provozovně také prodávají ovocné čerstvé šťávy pod registrací rychlého občerstvení, mohou pokračovat nebo mají vydávat ven?
  Ano, mohou pokračovat.
 2. Je možné otevřít obchod s širokým sortimentem čaje, krmivo, květiny, hnojiva, svíčky, nepřevažuje zde prodej potravin, krmiva, popř. je možné to řešit prodejem přes okénko?
  Ano. Prodej potravin je povolen. Měl by však být zachován odstup nejméně 2 metry pro kontakt s ostatními osobami a zajištěna hygienická opatření. Z hygienických důvodů přednostně využíván bezhotovostní platební styk.
 3. Lze provozovat prodej slepic? Není definováno jako malé domácí zvíře?
  Ano, avšak je doporučeno primárně respektovat nouzový stav.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

6.  Obchody s nepotravinářským sortimentem

 1. Při prodeji na základě online objednávky může být v provozovně otevřena výdejna balíčků, e‑shopu?
  Ano, je to možné. Doporučujeme realizaci výdeje realizovat přednostně prostřednictvím přepravních společností, případně pomocí výdejového okénka tak, aby se lidé neshlukovali uvnitř výdejny.
 2. Mohu mít otevřenou zastavárnu, bazar, antikvariát?
  Ne.
 3. Mohu nechat otevřený velkoobchod jakéhokoliv typu?
  Ano.
 4. Může být otevřený krámek s parukami pro onkologické pacienty a pacienty, kteří mají kožní zdravotní problémy.
  V případě uzavřené smlouvy se zdravotní pojišťovnou prodeji zdravotnických prostředků (paruk) se zákaz prodeje na tento obchod nevztahuje a může mít otevřeno.
 5. Jak postupovat v případě souběhu několika živností v rámci jedné prodejny? Některá je na seznamu povolených a jiná na seznamu zakázaných?
  Podle toho, jaká podnikatelská činnost, respektive sortiment převažuje. Pokud bude převažovat sortiment povolený, může být provozovna otevřená.
 6. Provoz malého obchodu v malém městě, kde je v současnosti papírnictví, hračky, drogistické zboží, čisticí prostředky apod.?
  Provoz možný podle toho, jaká podnikatelská činnost převažuje, pokud bude převažovat činnost „povolená“, může být provozovna otevřená.
 7. Je možný provoz betonárky?
  Ano, ale bez přítomnosti nepodnikatelské veřejnosti v provozovně, respektive mohou zde nakupovat podnikatelé pro své podnikatelské aktivity. Současně pokud obchod zajistí prodej prostřednictvím internetu a dalšími prostředky komunikace na dálku, může mít otevřeno.
 8. Výdejny a zásilkovny – jedná se o problém s kamennými centrálami velkých e‑shopů, kam chodí hodně lidí a jsou v prodejně. Jak řešit jejich situaci?
  Doporučujeme omezení výdejen a zásilkoven (a tím i výdejen s elektro zbožím), aby fungovaly pouze skrz výdejové okénko a lidé se neshlukovali uvnitř. V případě Alzy, Mall, CZC a dalších obdobných maloobchodů je zcela nezbytné, aby bylo dodržováno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ve kterém se zakazuje volný pohyb osob na území ČR s výjimkou nezbytně nutných pochůzek za účelem obstarání životně důležitých potřeb. Maloobchodník je povinen zajistit plnění uvedeného opatření. Pokud chce svoji obchodní aktivitu zachovat v tomto nouzovém období, musí zajistit, aby výdej zboží byl realizován mimo provozovnu, například přes výdejní box, okénku atp., nebo jiným způsobem, který zajistí minimální osobní kontakt. Doporučujeme výdej realizovat přednostně prostřednictvím přepravních společností.
 9. Může být otevřená prodejna / půjčovna nářadí?
  Ne, prodej a půjčování v provozovně pro veřejnost je zakázán.
 10. E-shop je možné při převzetí zboží platit v hotovosti?
  Ano, není to zakázáno, nicméně je preferována a doporučována bezhotovostní platba.
 11. Obchod prodává oblečení, zároveň ale vyrábí a prodává roušky. Může mít otevřeno za účelem prodeje pouze roušek? (vyrábí je a prodává)
  Prodej oblečení není dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povolen. Povolen je prodej zdravotnických prostředků. Tudíž prodej roušek, které jsou nyní nedostatkový sortiment, je žádoucí. Je potřeba zajistit dodržování hygienických opatření, odstup osob alespoň 2 metry.
 12. Prodej havarovaných vozů (nejedná se o klasický autobazar nebo prodejnu vozů)?
  Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví prodej havarovaných vozů nespadá do povolených výjimek.
 13. Musí mít živnostník s sebou k nákupu ve stavebninách svůj živnostenský list?
  Ano, podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví lze prodávat stavebniny pouze pro podnikatele a živnostníky, nikoliv pro veřejnosti. Z tohoto důvodu je nutné se prokázat dokladem opravňujícím k této činnosti.
 14. Papírnictví, obchůdek ve městě s klasickým sortimentem školních a kancelářský potřeb, může být otevřeno?
  Papírnictví a kancelářské potřeby nemohou mít otevřeno, neboť nejsou součástí výjimky pro zachování provozu maloobchodu.
 15. Hygienické zboží formou stánkového prodeje mimo tržiště? Je to možné provozovat?
  Je stanovena výjimka ze zákazu prodeje výrobků a služeb u hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží. Stánek nabízející toto zboží může být v provozu.
 16. Co se rozumí prodejnou domácích potřeb, která může být v provozu, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci?
  Domácí potřeby (převažující sortiment) mohou mít otevřeno pouze v případě, že prodávají také prostředky ochrany dýchacích cest (roušky, šátky) a další prostředky ochrany (rukavice, dezinfekce).
  Za prodejny s domácími potřebami se považují takové maloobchodní prodejny, které jsou zaměřeny na sortiment užívaný v domácnosti. Jedná se například o kuchyňské potřeby a nádobí, drobné spotřebiče, pomůcky pro úklid a další domácí práce (čištění, praní, žehlení), doplňky pro domácnost, drogistické zboží. Aby tak provozovna mohla být ode dne 2. 4. 2020 otevřena, musí kumulativně splňovat náležitosti (i) prodejny s domácími potřebami (rozhoduje převažující sortiment obchodu), (ii) v níž lze nakoupit prostředky ochrany dýchacích cest (roušky, šátky) a další prostředky ochrany (rukavice, dezinfekce).

Zpět na obsah konkrétních dotazů

7.   Stravování

 1. Pozůstalí požádali hospodu (uzavřenou), zda v ní mohou pořádat soukromou smuteční hostinu. Mohou?
  Nemohou. Hospoda je brána jako provozovna, která musí být v rámci usnesení vlády uzavřena pro vstup osob. Akt pohřbu jako takový je povolen.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

8.   Ubytování

 1. Jak má postupovat hotel u zahraničních turistů, kterým je znemožněn odlet zpět do země, kde mají trvalý pobyt a chtějí prodloužit rezervaci.
  Prodloužit rezervaci na dobu nezbytně nutnou je možné. Cizince lze ubytovat podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v ubytovacím zařízení do doby opuštění území ČR.
 2. Mám penzion, hotel, hostel, ubytovnu a jezdí ke mně skupiny dělníků cca na měsíc, mohu je nyní ubytovat?
  Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. 13361/2020-3/ lze ubytování provozovat jen v ubytovnách, lázních a školských ubytovacích zařízení. V jiných ubytovacích zařízeních poskytujících ubytovací služby (hotel, hostel, penzion, kemp apod.) je ubytování povoleno pouze osobám:
  – za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  – již ubytovaným cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR
  – osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu
 3. Lze stornovat již zaplacené ubytovací služby, když je předpokládaný nástup 31. 3. 2020?
  Ano, je nutné vstoupit v jednání s poskytovatelem této služby a dohodnout se na podmínkách vzhledem ke krizové situaci.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

9.   Další služby

 1. Je možné poskytovat dopravně-psychologické vyšetření?
  Pokud je to poskytování zdravotní péče dle zákona č. 372/2011, o zdravotních službách, pak ano.
 2. Mohou být otevřená soukromá rehabilitační zařízení?
  Ne. Podle usnesení vlády č. 252 jsou povolena lázeňská zařízení, pokud v nich je poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění.
 3. Je povolena opravna obuvi a klíčů v obchodním centru?
  Ano.
 4. Mohu mít otevřenou psychologickou poradnu?
  Ano. Jedná se o specializovanou zdravotní službu, která je v době krizového stavu pro některé osoby zcela nezbytná. Je ale nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce), používat ochranné prostředky (roušky, respirátory), udržovat odstup minimálně 2 metry. Současně zvážit, zda službu neposkytnout na dálku prostřednictvím internetu, telefonu atp. Službu mohou poskytovat osoby s příslušným vzděláním, např. magistr psychologie nebo PhDr.
 5. Může proběhnout projednání pozůstalosti u notáře za aktuální situace, když by se jednání musela zúčastnit skupina lidí z velmi rizikových skupin?
  Doporučujeme, pokud to není nezbytné nutné tuto schůzku v zájmu ochrany veřejného zdraví odložit. Advokátní a notářské kanceláře, exekutorské úřady a insolvenční správci však na výkonu své působnosti nejsou omezeni a pozůstalost může být projednána za dodržování přísných hygienických pravidel.
 6. Servis strojů pro ostatní provoz – mohu?
  Pokud se jedná servis, respektive prodej náhradních dílů k výrobním technologiím, tak tento provoz může být otevřen.
 7. Je IT služba – instalace systémů atd. ve školách a úřadech povolena? Je tato služba povolena v rodinách?
  Ano.
 8. Mohu poskytovat služby jako fyzioterapeut?
  Ano, pokud se jedná o poskytování zdravotní péče.
 9. Jsou otevřené magistráty pro registraci SPZ?
  Úřady v době nouzového stavu mají úřední hodiny v omezeném režimu. Je proto nutné si na příslušném úřadě dálkovým přístupem konkrétní úřední hodiny ověřit. Prosím obraťte se na informační linku příslušného úřadu.
 10. Je možné mít otevřen servis vysokotlakých vodních čističů?
  Ano.
 11. Jaké jsou náležitosti k přepravě výstavních exponátů?
  V době nouzového stavu se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR a doporučuje se zachovávat odstup od ostatních osob nejméně 2 metry, využívat při platbě bezhotovostní platební styk, zajistit zvýšená hygienická opatření (dezinfekce). Doprava výrobků není omezena. Je však potřeba zvážit, zda transport tohoto materiálu je bezpodmínečně nutný vzhledem k dané situaci a zda nelze odložit na pozdější dobu.
 12. Objevují se požadavky, aby firmy na odpočet vody a elektřiny nevstupovali do domova důchodců, k seniorům, do domácností. Dá se to plošně zakázat? Je možné dále provozovat odečty energií?
  Zakázat to zcela nelze, lze však udělat tzv. samoodečet a tento odečet odevzdat distributorovi. S dotazy ohledně elektřiny se obracejte přímo na Energetický regulační úřad www.eru.cz.
 13. Soukromé zdravotnické zařízení poskytuje v provozovně ambulantně zdravotní služby v oboru fyzioterapeut, rehabilitační a fyzikální medicína, ergoterapeut a tělovýchovné lékařství. Může mít otevřeno?
  Vzhledem k tomu, že léčebná rehabilitační péče je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, zdravotní péčí, nejedná se tedy o činnost zakázanou ve smyslu Usnesení vlády č. 215. Nicméně je nutné zvážit, zda výkon uvedených činností je nezbytně nutný s ohledem na současnou situaci. Pro více informací doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz.
 14. Vlastním chovný rybník a chtěl bych prodávat povolenky, na základě kterých pak rybáři chodí chytat ryby. Je toto možné?
  Výjimka ze zákazu během nouzového stavu a stávajících omezujících podmínek se vztahuje na: individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností (Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě). Výjimka se nevztahuje na: společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob např. členské schůze), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich.  Lovící osoby musí dále dodržovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, podle kterého (bod I. odst. 2 písm. b) a c) tohoto opatření) je nařízeno omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti nebo při výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné. Současně upozorňujeme, že lov ryb je možné provádět pouze:
  a) Ve vyhlášeném rybářském revíru   
  b) Na rybníku v režimu rybníkářství 
  V režimu rybníkářství je tedy možné, aby osoby mající pověření rybníkáře prováděly individuální lov ryb na udici. Toto pověření je možné poskytovat za úplatu. Více informací Vám poskytne Ministerstvo zemědělství.
 15. Jazykové školy, rekvalifikační kurzy – lze pokračovat ve výuce ve firmách/kurzech pro dospělé? 
  Lze pokračovat pouze za podmínky, že toto vzdělávání se koná ve firmách, tj. v místě objednatele – zaměstnanci by nemuseli za tímto účelem nikam chodit/jezdit. Vzhledem k výraznému doporučení vlády na home office však doporučujeme tyto aktivity zrušit. Doporučujeme sledovat informace na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie.
 16. Je možné provozovat individuální trénink v přírodě případně trénink na motocyklech (jedná se o sportovní klub)?
  Součástí přijatých opatření je i omezení volného pohybu osob. Rozhodující je forma individuálního tréninku. Pokud sportovec trénuje sám, tak je možné trénink provozovat. Pokud by šlo o trénink sportovce s trenérem se živností, pak ne.
 17. Může mít otevřeno firma zajišťující výrobu a aplikaci ortopedických vložek a to pouze na základě zakázkové výroby pro určitého pacienta, který má vždy poukázku od svého lékaře (ortopeda). Jsou také zároveň smluvním partnerem zdravotní pojišťovny a je veden jako smluvní výdejce, nejsou však výdejnou, nicméně podnikají na základě živnostenského zákona.
  V případě uzavřené smlouvy se zdravotní pojišťovnou prodeji zdravotnických prostředků (ortopedických vložek) se zákaz prodeje na tento obchod nevztahuje a může mít otevřeno při zajištění hygienických pravidel (roušky, rukavice apod.).
 18. Rámování obrazů/Rámařství – je možný příjem nových a výdej stávajících zakázek po předchozím objednání?
  Pokud by docházelo k výrobě rámu na základě objednávek po internetu, pak ano. Příjem a výdej zakázek je však jednoznačně služba nespadající v současné době do výjimek z provozu stanovených opatřením MZD.
 19. Je možné mít otevřeno výdejní okénko rychlého občerstvení na poliklinice?
  Ano, prodej přes provizorní výdejové okénko je pro stravovací služby možný, i pro rychlé občerstvení. Nemělo by docházet ke shlukování osob. Prodejní místo musí být vybaveno pomůckami osobní hygieny. Zákaz provozu je uplatňován jen na obchodní centra s výměrou nad 5 000 m2.
 20. Vztahuje se výjimka pro servisy také na servis zahradní techniky (sekačky, traktůrky)?
  Výjimka vztahuje na opravy, údržbu a instalaci strojů pro domácnost, a to včetně zahradní techniky.
 21. Kompostárna (svoz a ukládání bioodpadu). Může být otevřeno?
  Kompostárna by pravděpodobně měla spadat do kategorie sběrných dvorů – povoleny, kde dochází ke sběru odpadu a případně následné recyklaci, ne k výkupu.
 22. Prodej a vyzvedání vozů. Může proběhnout individuálně mimo provozovnu?
  Individuálně mimo provozovnu je prodej nových i ojetých aut, stejně tak přívěsných vozíků možný.
 23. Ubytování za účelem výkonu práce. Jakým způsobem by ubytovaní měli tento účel prokazovat?  Například potvrzení od zaměstnavatele či něco dalšího?
  Jde-li o zaměstnance, tak potvrzením ze strany zaměstnavatele či obdobnou formou prokazující odůvodněnost potřeby ubytování. Jde-li o podnikatele, pak formou čestného prohlášení spolu s doklady prokazujícími odůvodněnost potřeby jeho ubytování (např. objednávka, smlouva o dílo s objednatelem apod.).
 24. Je možné provozovat v současné době historickou zahradu v centru Prahy (s placeným vstupným – park, např. Ledenburská zahrada, zahrady pod Pražským hradem, Vrtbovská zahrada)?
  Ne.
 25. Je možná prohlídka mobilních domů, které se prodávají přes internet? Domy nejsou obsluhovány personálem. Zásadní dotaz je zda je možná fyzická prohlídku MD bez přítomnosti obsluhy před nebo po uzavření kupní smlouvy.
  S účinností od 27. 3. je umožněn prodej služeb realitního zprostředkování v provozovně realitního zprostředkovatele (za dodržení hygienických pravidel). Prohlídky nemovitostí prováděné mimo provozovnu realitního zprostředkovatele se v současné době omezeného volného pohybu nedoporučují. Smyslem a účelem přijatých opatření je minimalizace pohybu veřejnosti mimo své bydliště, zaměstnání a další místa stanovená opatřeními. Prohlídky realit ze strany veřejnosti mezi těmito výjimkami stanoveny nejsou. Není-li to nezbytné, doporučujeme prohlídky posunout do doby, kdy pomine opatření omezení volného pohybu. Pokud je však mobilní dům na základě kupní smlouvy převeden do vlastnictví kupujícího, pak se výše uvedená omezení ve stanoveném rozsahu neuplatní a dům ve svém vlastnictví navštívit může. Vlastnická práva a jejich nezbytný výkon přijatá opatření nijak neomezují.
 26. Je povolen prodej galanterie v provozovně, kde to není převažující činnost/sortiment?
  Při otevření či uzavření jakéhokoliv provozu vždy rozhoduje převažující obchodní činnost.
 27. Lze provozovat kominictví? A pokud ano, za jakých podmínek?
  S ohledem na bezpečnostní a protipožární důvody je umožněno provést službu u zákazníka, nicméně je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření a doporučujeme provést transakci pomocí internetu či dalšími prostředky komunikace na dálku.
 28. Jakým způsobem lze provozovat opravny oděvů?
  Prodej služby opravna oděvů je živností volnou (praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží), pro kterou není stanovena výjimka ze zákazu pro maloobchodní prodej v provozovnách. Jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalších prostředků komunikace na dálku je možná.
 29. Lze provozovat tržiště – malé, menší než 5 000 m2, prodávající zahrádkářské potřeby, květinářství, napěstované rostlinky atd.?
  Maloobchodní prodej na tržištích a tržnicích je zakázán.
 30. Podnikatel provozuje hudební klub. Jelikož teď nemůže mít otevřeno, rádi by ho přetvořili na coworkingové centrum pro lidi, kteří jsou doma s dětmi, a nedá se tam pracovat v klidu. Má představu oddělených kójí s rozestupem 2 metry, zabezpečenou desinfekcí atd. Dotaz zní, zda by takto podnikat mohl a jak by měl provoz případně vypadat, aby splňoval nařízení.
  Coworking není službou, která by aktuálně spadala do výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách daného v opatření Ministerstva zdravotnictví.
 31. Firma prodávající a servisující čisticí stroje nenašla odpověď, zda se na ně vztahují omezení.
  Servis čistících strojů spadá do výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách daného v opatření Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. Prodej je možný pouze pro podnikatele.
 32. Může být železářství otevřené pro podnikatele a živnostníky?
  Velkoobchod jakéhokoli typu může být otevřen.
 33. Lze provozovat provoz pily: výroba dřeva a prodej stavebního řeziva stavebníkům a pořez zemědělcům?
  Ano, prodej stavebního dřeva živnostníkům a podnikatelům je možný.
 34. Paní zakoupila byt a do katastru nemovitostí byla vkládána minulý týden, nyní by mělo dojít k předání bytu, avšak developer s odvoláním na nouzový stav odmítá původní termín předání bytu uskutečnit. Je toto správný výklad?
  Je-li nemovitost na základě kupní smlouvy již převedena do vlastnictví kupujícího, pak vlastnická práva a jejich nezbytný výkon přijatá opatření nijak neomezují.
 35. Internetový obchod vydává zboží přes okénko. Může stejným okénkem přijímat i reklamace?
  Ano při zajištění zvýšených hygienických standardů. Doporučujeme však reklamace odložit na dobu po ukončení mimořádných opatření, více o právech spotřebitelů v době nouzového stavu viz stránky České obchodní inspekce.
 36. Může obchod přes okénko přijímat zbraně k úpravě a opravě?
  Otevření výdejového okénka na servis zbraní pro veřejnost není aktuálně součástí výjimek ze zákazu otevřených provozoven.
 37. Může být v provozu směnárna?
  Směnárenská činnost není živností (§ 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona), směnárna tedy může být v provozu.
 38. Může amatérské divadlo streamovat své představení bez diváků?
  Streamovat je možné, nicméně jelikož je omezen volný pohyb osob a kontakty mezi osobami na nezbytně nutné, mělo by amatérské divadlo zvážit vystupování.
 39. Může mít otevřeno stánek v obchodním centru, kde se poskytují finanční služby Home Credit?
  Ano. Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr není živností, tudíž je jeho provoz povolen. Je však doporučeno, aby transakce probíhaly přes okénko a byly dodržovány diskrétní zóny tak, aby se klienti neshlukovali ve frontách.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

10.   Ostatní

 1. Když provozovna uzavře jednu svou část, aby se dostala pod 5000 m2, je to v pořádku?
  Ne.
 2. Jsou povolena soudní řízení?
  Ano. Zákaz se nevztahuje na činnost soudů, které konají na základě zákona. Doporučujeme však kontaktovat příslušnou kancelář soudu, neboť mohou být přijímána opatření za účelem minimalizace výskytu veřejnosti v prostorách soudů.
 3. Lze svolávat valné hromady společníků družstva, akciové společnosti?
  Důležité schůze svolávané na základě zákona (v tomto případě 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích) patří mezi výjimky stanovené usnesením vlády č. 199 ze dne 12. března 2020.
 4. Jak postupovat v případě, kdy si nemůžu vyzvednout důchod?
  Zavolat na danou poštu a domluvit se na předání v souladu s pravidly uvedenými na stránce České pošty (https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb).
 5. Odložení splátky úvěrů?
  Je třeba se obrátit na příslušnou banku. Zástupci bank se dne 12. 3. dohodli na tom, že lidem, kterým život zkomplikovala koronavirová epidemie, umožní tříměsíční odklad splátek hypoték a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.
 6. Pravidla pro dodržování reklamační doby v případě, že je provozovna zavřena.
  Stanovisko ČOI k reklamacím (a další informace) jsou uveřejněny na stránkách ČOI pod tímto odkazem https://www.coi.cz/prava-spotrebitelu-v-dobe-nouzoveho-stavu/. Ve stanovisku se uvádí, že krizová opatření problematiku uplatňování a vyřizování reklamací specificky neupravují. Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, nedostatkem zaměstnanců, kteří musí doma hlídat děti, jsou v karanténě apod.
 7. Jakým způsobem ukončit živnostenské podnikání, když živnostenské úřady jsou zavřené? Jak přerušit živnost emailem? Kde lze stáhnout formulář na stránkách MPO? 
  Žádost o ukončení živnostenského podnikání (resp. žádost o zrušení živnostenského oprávnění) lze podat živnostenskému úřadu e-mailem, zasláním do datové schránky nebo písemně poštou. Nemá-li email zaručený elektronický podpis, je třeba podání doplnit písemně do pěti dnů, případně později, jakmile to situace dovolí. Po dobu trvání nouzového stavu živnostenskými úřady však toto nebude vyžadováno.
  K doplnění podání lze případně přistoupit až dodatečně po ukončení krizové situace, tj. poté, jakmile budou nouzový stav, popřípadě další mimořádná opatření přijatá v souvislosti s rozšířením koronavirové nákazy na území ČR, vládou odvolány.
  Formulář je na webu MPO k dispozic v dokumentu Jednotný registrační formulář. V případě oznámení o přerušení provozování živnosti použijte Změnový list. Přerušení provozování živnosti nutně nemusí být oznámeno úřadu na oficiálním formuláři, postačí pokud z podání bude jednoznačně patrno, kdo je činí.
 8. Lze vykonávat živnost, když v průběhu nouzového stavu vyprší osvědčení/oprávnění k provozování činnosti (elektrikář, plynař)?
  Živnostenské oprávnění lze prodloužit po dohodě s živnostenským úřadem, preferuje se elektronická komunikace. Podnikání bez oprávnění není možné.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!
Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Zpět na začátek

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všehny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení, redakce BusinesInfo.cz

Pravidelné novinky e-mailem