Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

(Aktualizováno 3. 3. 2021) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky ohledně podpůrných programů COVID Nájemné, Ošetřovné a další.

Jak na to?

 • V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.
 • Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím Expertní informační linku pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 1212.

Celorepubliková informační linka 1221

V září 2020 začala fungovat celorepubliková informační linka 1221.
Ve všední dny se dovoláte od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 16.30 hodin.
Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 1. Cestování
 2. Výsledky mých testů
 3. Zdravotní potíže
 4. Rizikový kontakt
 5. Karanténa
 6. Aktuálně platná mimořádná opatření (vč. informací o zákazu volného pohybu osob, omezení hromadných akcí, pohybu a pobytu v přírodě, organizaci svateb a pohřbů, právu pokojného shromažďování a doporučeních zaměstnavatelům)

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!

Další info: www.businessinfo.cz/koronavirus

Vše k daňovému přiznání za rok 2020

Průvodce samotestováním pro firmy a OSVČ

COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR
Protiepidemický systém ČR

Informace k aktuálním zákazům a omezením platným od 3. března 2021

Informace k aktuálním zákazům a omezením – Opatření platná do 28. 2. 2021 v dokumentu typu word

Kterým činnostem končí výjimky ze zákazu provozu ke 28. únoru 2021

Zákaz provozu, výjimky a podmínky

Maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách (včetně výdejových okének) ve dnech pondělí až neděle v čase 05:00 – 20:59 (s výjimkou státních a ostatních svátků) – týká se pouze živností podle živnostenského zákona

 • výjimku mají prodejny potravin
 • výjimku mají prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích
 • výjimku mají prodejny paliv
 • výjimku mají prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • výjimku mají lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
 • výjimku mají prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • výjimku mají prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • výjimku mají prodejny novin a časopisů
 • výjimku mají prodejny tabákových výrobků
 • výjimku mají provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • výjimku mají provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem
 • výjimku mají prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • výjimku mají pokladny prodeje jízdenek
 • výjimku mají květinářství
 • výjimku mají provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • výjimku mají provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • výjimku mají myčky automobilů bez obsluhy
 • výjimku mají prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny
 • výjimku mají provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren
 • vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob
 • provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem

Důležité:

 • Jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat
 • Zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (viz § 3 živnostenského zákona)
 • Zákaz se nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny (např. páskou), do kterých není zákazníkům umožněn přístup

Podmínky pro provozovatele (vztahující se k výjimkám; nevztahují se na vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob):

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.
 • Jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh.
 • V případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách (včetně výdejových okének) v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod., a ve státní a ostatní svátky – týká se pouze živností podle živnostenského zákona

 • výjimku mají čerpací stanice s palivy a mazivy
 • výjimku mají lékárny
 • výjimku mají prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích
 • výjimku mají prodejny ve zdravotnických zařízeních
 • výjimku mají provozovny stravovacích služeb, které mají výjimku ze zákazu provozu
 • vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob

Autoservis, pneuservis

 • převzetí a předání vozu mimo prostor provozovny (klienti nemají přístup do provozovny, veškerou komunikaci se zákazníkem je nutné uskutečnit ve venkovních prostorách, a to včetně venkovních prostor autoservisu/pneuservisu)

Zámečnictví/výroba klíčů

 • nutnou výrobu klíčů (např. po zlomení, apod.) lze řešit distančním způsobem (např. online objednání služby a předání nového klíče v rámci výjimky umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem)

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna mimo obchodní centra a v obchodních centrech s prodejní plochou do 5 000 m2

 • výjimka platí pro provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének
 • výjimka platí proškolní stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání
 • výjimka platí pro provozovny v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.
 • výjimka platí pro prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.
 • Podmínky vztahující se k výjimkám:
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry
  • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky
  • zákaz produkce živé hudby a tance
  • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost
  • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna v obchodních centrech s prodejní plochou nad 5 000 m2

 • je umožněno pouze výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou

Hudebních, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky

 • bez přítomnosti veřejnosti

Cukrárny, lahůdky, vinotéka, pivotéka

 • je umožněno pouze pokud se nejedná o provozování pohostinské činnosti (tzn. běžně je zde jen pultový prodej s sebou); v opačném případě lze přes okénko.

Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení (kina, divadla apod.) včetně cirkusů a varieté

 • je umožněno pouze bez přítomnosti diváků v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že:
  • ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce
  • je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi
  • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky

Poutě a podobné tradiční akce

Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, (vč. vzdělávacích kurzů, např. jazykové kurzy, příprava na přijímací zkoušky, kreativní kurzy, kurzy z oblasti psychoterapie, HR, ovládání PC, koučink, rekvalifikační kurzy)

 • praktická výuka a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • profesní vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů ČR, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a členů jednotek požární ochrany
 • činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • činnosti vedoucí k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, a činnosti vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • další vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, směřující k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • zakazuje se v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti

Veletrhy

Herny, kasina a sázkové kanceláře

Vnitřní sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostory venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center

 • výjimka pro sportovní činnost ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují
 • výjimka pro sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány

Umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní

 • výjimka pro poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

Zoologické a botanické zahrady

Muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a podobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária

Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

Lyžařské vleky a lanové dráhy

 • výjimka pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb
 • výjimka pro využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby

Služby péče o dítě v dětské skupině

 • výjimka pro dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb
 • výjimka pro dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení

Krátkodobé a rekreační ubytovací služby

 • výjimka pro ubytování osob, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
  • (i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele
  • (ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby
 • výjimka pro ubytování osob, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona
 • výjimka pro ubytování cizinců, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území ČR v souladu s jinými předpisy
 • výjimka pro ubytování osob, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
 • výjimka pro ubytování osob za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností patřičného usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky
 • výjimka pro ubytování osob, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytného doprovodu

Tržiště, tržnice a mobilní provozovny (prodej ve stáncích,v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej

 • výjimku mají pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně
 • Podmínky vztahující se k výjimkám:
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry
  • v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa
  • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru
  • zakazují se stoly a místa k sezení

Knihovny

 • Výjimku ze zákazu má výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.
 • Při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Zpět na začátek

Omezení provozu a podmínky

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 • za podmínky použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob
 • není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.
 • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.)
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.
 • je zakázán provoz dětských koutků
 • provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh
 • prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou

Poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče

 • lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Další informace:

 • Autoservisy a pneuservisy mohou od 1. 3. 2021 fungovat s tím, že klienti nesmí mít přístup do provozovny. Je třeba tedy veškerou komunikaci se zákazníkem uskutečnit ve venkovních prostorách, a to včetně venkovních prostor autoservisu.
 • Velkoobchodní prodej je obecně povolen.
 • Služby poskytované u zákazníků (např. doma, ve firmě) nejsou obecně zakázány.
 • Zahrádky provozoven stravovacích služeb musí být rovněž zavřeny.
 • Jsou zakázána výdejní okénka u výše uvedených zakázaných provozoven s výjimkou provozoven stravovacích služeb za stanovených omezení.
 • Je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti, tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.
 • Venkovní sportoviště (střelnice, minigolf, tenis apod.) mohou být v provozu s výjimkou vnitřních prostor těchto sportovišť.
 • Co se rozumí prodejnou domácích potřeb?
  Za prodejny s domácími potřebami se považují takové maloobchodní prodejny, které jsou zaměřeny na sortiment užívaný v domácnosti. Jedná se například o kuchyňské potřeby a nádobí, drobné spotřebiče, pomůcky pro úklid a další domácí práce (čištění, praní, žehlení), doplňky pro domácnost, drogistické zboží.

Co je prodejní plochou?

 • Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:
  • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
  • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
  • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.
 • Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.
 • Pravidla pro prodej oblečení a obuvi
  • je možné zkoušet oblečení a obuv po předchozí dezinfekci rukou
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům
 • Pravidla pro maloobchodní prodejny potravin se samoobslužným prodejem
  • poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • v případě prodeje nebaleného pečiva zajistit, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 • Pravidla pro provoz ubytovacích zařízení
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
  • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.
 • Plocha obchodního centra
  • Neuplatní se možnost zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn výhradně jen všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.
 • Provádění služeb v domácnostech
  • Doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta např. servis, oprava důležitého zařízení, ověřit předem, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě, tak aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků.
 • Dodávky elektrické energie, plynu, odečty, poplatky 

Zpět na začátek

Poznámka: Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

1.   Opatření na podporu podnikání

 1. Jak fungují bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele?
  Na webu ČMZRB jsou zveřejněny podrobnosti k programu COVID III, který se uplatní na úvěry, které jsou sjednány do 31. prosince 2020. Podnikatelé a firmy do 250 zaměstnanců tak získají ručení za provozní úvěry až do výše 90 % z úvěru. Podniky s 250 až 500 zaměstnanci pak získají ručení za provozní úvěry až do výše 80 % z úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. V průběhu října bude představeno možné prodloužení programu COVID III.
 2. Od jakého data platí pozastavení povinnosti evidovat tržby v EET?
  Elektronická evidence tržeb (EET) bude pozastavena do konce roku 2022. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
 3. EET povinnost byla pozastavena. Jakou formu dokladu má tedy obchodník nyní vydávat?
  Pozastavení evidence EET nemění nic na povinnost prodejce vydávat kupujícím daňový doklad, požádá-li o to kupující. Formu takového dokladu si daňový subjekt zvolí dle svých technických možností. Obdobné dotazy doporučujeme směřovat na Finanční správu.
 4. Připravují se podpůrné programy pro velké podniky?
  V květnu 2020 vznikl systém záruk EGAP (program COVID Plus) za splacení úvěrů poskytovaných bankami proexportně orientovaným vývozcům, výrobním a obchodním podnikům, jež se potýkají s nedostatkem své likvidity v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené pandemií COVID-19.
  EGAP tím získal nástroj, kterým může nejen podpořit české exportéry a investory přímo, ale i nepřímo prostřednictvím zvýšení úvěrových linek od bank. To se může týkat i pracovního kapitálu v souvislosti s přípravou a financováním výroby pro export, úvěrů na provoz, na provozní kapitál a rozšíření podnikání poskytnutých vývozcům nebo výrobcům – dodavatelům pro vývoz (přímým a nepřímým výrobcům).
  Od 1. července 2020 bylo nově umožněno čerpat záruku i podnikatelským subjektům, jejichž oborem převažující ekonomické činnosti je pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava a činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti.
  Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
  Financování poskytnuté úvěrující bankou vývozci nebo výrobci činí nejvíce 25% obratu/ tržeb za rok 2019, nejméně však 5 mil. Kč, a nesmí překročit v souhrnu s jakéhokoliv financováním poskytnutým úvěrující bankou vývozci nebo výrobci a s ním propojeným osobám (ESS – ekonomicky spjatá skupina) částku 2 mld. Kč. Dne 14. 12. 2020 vláda schválila prodloužení programu do 30. 6. 2021 vč. úpravy některých jeho dílčích parametrů.
 5. Jak je to s hlavní činností OSVČ v případě, že je to 1. nebo 2. stupeň invalidity? Je to i v tomto případě vedlejší činnost?
  Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší mj., pokud OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu i pro invaliditu 1. a 2. stupně. Aby se však takové osobě započítala doba podnikání pro účely výpočtu budoucího starobního důchodu, musí platit pojistné na důchodové pojištění, a to buď ze zákona (její daňový základ v kalendářním roce dosáhl stanovené rozhodné částky), nebo pokud se k důchodovému pojištění na kalendářní rok sama přihlásí.
 6. Je způsobilým žadatelem z COVID programů (nájemné, kultura, gastro – provozovny atd.) osoba, která využila některých z úlev stanovených generálními pardony ministryně financí?
  Pokud žadatel využije liberačních balíčků  popř. je domluven s finanční správou na splátkovém kalendáři, nepovažuje se za neplátce, který by ztrácel nárok na podporu, tzn. může žádat v dotačních programech COVID.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.  Samotestování u společností podnikajících v ČR a OSVČ

Průvodce samotestováním pro firmy a OSVČ

Základní informace k testování ve firmách, hrazení, dle velikosti firem, termíny

 1. Kde je umístěn seznam firem, které dodávají antigenní testy pro firmy?
  Seznam je umístěn na webu Ministerstva zdravotnictví.
 2. Týká se testování ve firmách i zaměstnanců, kteří jsou na DPP/DPČ s objemem výrazně nižším než 180h měsíčně?
  Ano. Testování se vztahuje i na dohodáře, ale jen na ty, za které firma platí odvody na zdravotní pojištění. Ostatní se mohou testovat prostřednictvím testovacích center, kde je testování poskytováno každé 3 dny zdarma.
 3. Jak mám řešit firemní testování u pracovníků na dohodu?
  Na testování pracovníků na dohodu, za které firma neodvádí zdravotní pojištění, nelze požadovat dotaci. Tito pracovníci se mohou testovat prostřednictvím testovacích center, kde je testování poskytováno každé 3 dny zdarma.
 4. V průvodci testováním píšete: Testy pořídím ve velkém objemu přímo od distributora. Kde najdu seznam možných distributorů?
  Aktuálně byl vytvořen seznam antigenních testů, pro které vydalo MZ výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., u něhož jsou uvedeny rovněž kontaktní údaje distributorů. Seznam těchto distributorů se postupně rozšiřuje tak, jak jsou jim udělovány výjimky Ministerstvem zdravotnictví.
 5. Jaká je výše příspěvku na testy pro firmy? Popřípadě jakým způsobem se dá uplatnit sleva na testy?
  Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. Sleva se neuděluje, k úhradě uvedené částky dochází zpětně.
 6. V průvodce testováním stojí: „Jednou měsíčně vykáži firmy vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů.“ Kde lze najít příslušný formulář? V jakém formátu má firma vést evidenci testování všech zaměstnanců?
  Společnost či OSVČ si průběžně ukládá účtenky za nakoupené testy. Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně FAQ.
   (VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech)
 7. Mám zaměstnance s minimálním úvazkem, za které firma neprovádí odvody. Jak mohu nárokovat dotaci na testování zaměstnanců?
  Pokud zaměstnanci nejsou zdravotně pojištěni, nelze nárokovat dotaci. Platí, že tito zaměstnanci mají možnost nechat se testovat prostřednictvím tzv. 1 pilíře, tj. přes testovací centra resp. prostřednictvím zdravotníků, kde je testování poskytováno co 3 dny zdarma.
 8. Kde seženu formulář k vykázání počtu provedených testů vůči zdravotní pojišťovně?
  Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně FAQ. Na webu pojišťoven je provizorní formulář, kde firmy uvidí, jaké údaje po nich budou pojišťovny k testování požadovat. Pojišťovny připravují interaktivní formuláře, které budou k dispozici v okamžiku, kdy bude moct požádat u uhrazení nákladů za testy, tj. od začátku dubna. (VZOR evidence ke stažení: Vzor přehledu o provedených testech)
 9. Jak funguje antigenní test v případě samotestování? Provádí se stěry, kloktání?
  Každý typ testu má popsán vlastní způsob odběru – viz tabulka Seznam antigenních testů od MZ ČR.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

3.  COVID-NÁJEMNÉ – Výzva 3

Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021  on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy https://najemne.mpo.cz. Všechny formuláře a čestná prohlášení jsou přístupná v informačním systému MPO pro příjem žádostí.
Dotazy mohou být zasílány na covidnajemne@mpo.cz.

Základní parametry výzvy 3 programu COVID Nájemné

Dotazy jsou tematicky členěny. Dotazy

Dotazy k souběhu podpor a Dočasnému rámci (DR)

Základní informace najdete rovněž na webu ÚOHS.

 1. Jak se limit „800 000 / 1 800 000 EUR na podnik“ počítá? Na příjemce?
  Dle ustanovení bodu 11 Sdělení o pojmu státní podpora se za podnik považuje hospodářská entita. Tedy dle judikatury ESD EU by se limit měl počítat na hospodářskou jednotku – tj. skupinu, pokud není v rozhodnutí EK stanoveno jinak.
 2. Je limit 800 000 EUR / 1 800 000 EUR počítán na členský stát, tj. započítávají se do limitu také podpory, které podnik (skupina) obdržela od jiných členských států?
  Limit se vztahuje na členský stát. Tj. podnik, resp. skupina (hospodářská jednotka) může od každého členského státu obdržet podporu dle bodu 3.1 DR ve výši 800 tis. EUR / 1 800 000 EUR.
 3. Jak stanovit volný limit dle bodu 3.1 DR pokud zároveň člen skupiny čerpal dle uvedeného bodu DR v zahraničí?
  Limit je stanovený pouze na členský stát. Tedy podpory poskytnuté od jiných čl. států se do limitu nezapočítávají.
 4. Jak se prakticky (aplikuje na žadatele) určí „jeden podnik“ (skupina)?
  Dle Dočasného rámce se skupina – hospodářská jednotka určuje na základě Přílohy I. GBER a ustálené judikatury Evropského soudního dvora.
 5. Mají nárok na podporu společnosti, které čerpají ostatní podpory z podpůrných programů Vlády ČR (např. Antivirus)? Počítají se taktopřijaté finance do dočasného rámce EK?
  Ano, mají nárok. Program Antivirus není veřejnou podporou. Dočasný rámec Evropské komise, který podpory limituje 800 000 EUR / 1 800 000 EUR na žadatele, se tak vztahuje na program Covid-Nájemné, příp. další programy notifikované Komisí ostatními resorty.
 6. Ad článek 7.12 Výzvy 3 – Počítá se pro účely kalkulace pouze s reálně poskytnutou podporou, nikoliv s tím, o co bylo neúspěšně žádáno?
  Ano. Do dočasného rámce Evropské komise se počítá jen poskytnutá podpora.
 7. Je možné čerpat podporu z Výzvy 3 (COVID – Nájemné) a zároveň čerpat COVID – Ubytování? Předmětem je hotel disponující restaurací.
  Z hlediska programu Covid-Nájemné je možné čerpat obě podpory. Doporučujeme se s dotazy na souběh podpor k programu Covid-Ubytování obrátit na MMR.
 8. Je CN3 opět slučitelná s Antivirem, příspěvkem pro OSVČ, ošetřovným pro OSVČ?
  Program Covid-Nájemné lze kombinovat s programem Antivirus a ošetřovným pro OSVČ, i s kompenzačním bonusem.
 9. Je možný souběh podpor Covid-Nájemné a Covid-Cestovní ruch?
  Příjemce podpory může kumulovat podporu de minimis dle výzvy COVID Cestovní ruch s podporou dle obecného nařízení o blokových výjimkách anebo se schválenými podporami dle jiných článků Dočasného rámce EK za předpokladu, že budou dodržena ustanovení a pravidla kumulace v těchto nařízeních uvedená (€ 800 tis. / 1 800 000 EUR) (zdroj. MMR)
 10. Lze souběžně čerpat podporu z programu Covid-Nájemné a Covid-Ubytování (na 2 provozovny Covid-Nájemné a Covid-Ubytování na 1 provozovnu) na 1 IČO?
  Ano, souběh podpor Covid-Nájemné a Covid-Ubytování je možný, jelikož se zde podpora vztahuje na jiná rozhodná období.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k vyplňování žádostí v systému AIS MPO

 1. Co je to identifikační číslo provozovny?
  Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které je odlišné pro každou provozovnu konkrétního podnikatele. Má-li podnikatel více provozoven, má každá provozovna své individuální IČP. Podniká-li v jedné provozovně více podnikatelů, má každý z podnikatelů také své individuální IČP k dané provozovně. IČP je přidělováno živnostenským úřadem a je součástí veřejné části živnostenského rejstříku.
 2. Jak žadatel zjistí identifikační číslo provozovny? Má nájemce identifikační číslo provozovny, kterou má pronajatou od pronajímatele, nebo má identifikační číslo provozovny pouze její majitel?
  IČP je veřejný údaj, který provozovatel zjistí z živnostenského rejstříku. Může se v něm sám vyhledat a následně pod svým podnikáním klikne na možnost Údaje s historií. Ve spodní části najde IČP. IČP by měl mít každý podnikatel registrované ke své provozovně, kterou ohlásil živnostenskému úřadu. IČP je tedy napsáno na podnikatele, který má v daném místě svou provozovnu. IČP se přiděluje provozovnám s vazbou na podnikatele a živnost. Pro účely programu Covid-nájemné se tedy jedná o nájemce, který v daném objektu provozuje své podnikání.
 3. Ad článek 9.2 písm. h) Výzvy – V případě, že je žadatelem právnická osoba, požaduje MPO kumulativně identifikaci (i) osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, (ii) osob s podílem v této právnické osobě, (iii) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu?
  Kumulativně pouze v případě, že takové osoby existují. Obligatorní jsou údaje o osobě, která jedná za zastoupeného. V případě, že osoby uvedené v bodech (ii) a (iii) neexistují, pak stačí v systému jen tuto skutečnost uvést (odškrtnout „Neexistují osoby s podílem v osobě žadatele“ resp. „Neexistují osoby, v nichž má žadatel podíl“).
 4. V případě, že by některá z osob vyžadovaných dle čl. 9.2 písm. h) byla právnickou osobou, jakou další identifikaci takové osoby MPO požaduje?
  Jde-li o osobu s podílem v právnické osobě žadatele, uvádí se % výše takového podílu, IČO a obchodní název nebo jméno a příjmení takových osob. Jde-li o osoby, v nichž má žadatel podíl, uvádí se pouze IČO takové osoby. Systém automaticky vygeneruje obchodní název.
 5. V případě osob, v nichž má žadatel podíl dle čl. 9.2 písm. h) Výzvy, je nezbytné poskytnout úplný přehled společné účasti takové osoby?
  Postačí uvést pouze IČO takové osoby, systém automaticky vygeneruje její obchodní název.
 6. Bude možnost nahrát do systému jiné dokumenty, než předepsané? Například plná moc za pronajímatele? Které přílohy budou generovány automaticky?
  Automaticky budou generována čestná prohlášení. Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020 a doklad o zaplacené části nájemného za rozhodné období musí být vloženy do systému žadatelem. Do systému bude také možné nahrát jiné typy dokumentů (např. plná moc od pronajímatele).
 7. Žadatel provozuje 5 kaváren v OC, 4 z nich však pod jménem své ze 100 % vlastněné dceřiné společnosti. Jak postupovat?
  V tomto případě musí žadatel registrovat a podat 2 žádosti. Jednu žádost na mateřskou společnost a další na dceřinou společnost, na kterou jsou hlášeny provozovny.
 8. V případě, že má žadatel v současné době poskytnutou podporu ve výši 9,5 mil. Kč a poslední žádost má na 1 mil. Kč, tedy o 0,5 mil. Kč vyšší, než je max. podpora pro jednoho žadatele, jak má postupovat? Když vyplňuje žádost, není možné částku upravit. Mají žádat na reálnou částku a systém jim akorát vyplatí pouze 0,5 milionu?
  Žadatel vyplní žádost standardním způsobem, nehledě na stanovený limit. Snížení přiznané částky podpory na hranici limitu 10 mil. Kč provede sám systém a žadateli bude v případě přiznání podpory proplacena částka do celkového limitu.
 9. Nájemci se v průběhu rozhodného období změnila vlastnická struktura. K jakému datu má žadatel uvést vlastnickou strukturu? Jakým způsobem uvést případ, kdy dvě osoby společně vlastní ve společnosti 100 %?
  Vlastnická struktura žadatele se uvádí k datu podání žádosti. Pokud však změna vlastnické struktury mohla ovlivnit způsobilost žadatele, je nutné také zohlednit vlastnickou strukturu v rozhodném období a o této skutečnosti informovat hodnotitele prostřednictvím Nástěnky v systému AIS MPO.
 10. Majitel (FO) restaurace ve výkonu trestu od 6/2020, datová schránka zrušena ze strany vězeňské služby. Poraďte, jak požádat o COVID nájemné. Jsou tam zaměstnanci a před uzavřením byla restaurace v provozu. Může se to obejít nějak přes datovou schránku účetní kanceláře.
  Je přípustné podání žádosti v zastoupení. Do systému pak vstupuje a žádost podává zmocněnec. Takto zmocněný uživatel v systému musí předložit zmocnění opatřené uznávanými elektronickými, nebo úředně ověřenými podpisy.
 11. Jak má žadatel postupovat, pokud chce zrušit již podanou žádost?
  Žádost je nutné mít ve stavu „Vrácen k doplnění“ a poté je možné využít tlačítko „Odstoupit od žádosti“.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k platbám

 1. Je pronajímatel povinen snížit nájem o 30 %?
  Není, Výzva 3 podmínku udělení 30 % slevy nevyžaduje.
 2. Když žadatel zaplatí pouze 50 % ceny nájmu, vystavuje se riziku penále ze strany pronajímatele. Jak to může nájemce řešit?
  Smluvní záležitosti jsou ponechány plně na domluvě mezi nájemcem a pronajímatelem.
 3. Provozovatel v nájmu zaplatil nájemné v plné výši, a pokud se domluví na dobropisu s majitelem nemovitosti za říjen-prosinec, bude moci žádat o COVID nájemné? Může žádat o podporu, když vše uhradil včas v plné výši? Lze tuto slevu vymáhat s příslibem, že bude refundována?
  Podstatné je prokázat úhradu alespoň 50 % nájemného. V případě uhrazení plné výše nájemného za rozhodné období od 1. října do 31. prosince 2020 vznikne žadateli nárok na podporu už ze samotné podstaty plného uhrazení nájmu.
 4. Jak postupovat v případě, když lhůta pro platbu nájemného za rok 2020 vyprší až koncem února 2021?
  Žadatel o podporu z programu COVID-Nájemné – Výzva 3 musí nejpozději den před podáním žádosti uhradit alespoň 50 % z ceny nájemného za rozhodné období říjen až prosinec 2020, a to i v případě pozdějšího data pro úhradu nájemného. Pokud je tedy nájemné stanoveno ročně, pak nájemce uhradí 50 % z poměrné části ročního nájemného za rozhodné období říjen až prosinec 2020, případně vyčká s podáním žádosti až koncem února po uhrazení platby nájemného za celý rok 2020.
 5. Bude podpora části nájemného z programu Covid – Nájemné zdanitelným příjmem nájemce?
  COVID-nájemné je provozní dotací, která je skutečně zdanitelným příjmem. Podnikatel si tak může určitou část kompenzace odečíst z daní. Podrobnější informace na BusinessInfo.cz
 6. Jak uplatnit nárok na podporu v situaci, kdy stejnou provozovnu užívá nájemce a jeho podnájemce, přičemž každý z nich užívá část prodejny? Může nájemce uplatnit nárok na podporu počítanou ze souhrnu nájemného, které platí pronajímateli bez ohledu na to, že užívá pouze část provozovny a druhou část užívá podnájemce? Může podnájemce rovněž požádat o podporu ke své provozovně ve stejném objektu, přičemž by při stanovení rozhodného nájemného kalkuloval se souhrnem zaplaceného nájemného za rozhodné období poníženého o slevu danou nájemcem podnájemci?
  Podstatné je, kdo má v daném objektu ohlášenou provozovnu. Pokud má v objektu nahlášenu provozovnu nájemce, pak tento žádá o podporu za část provozovny, v níž provozuje své podnikání. Obdobně platí stanovisko k podnájemci – pokud má ohlášenou provozovnu podnájemce, pak tento žádá o podporu za část provozovny, v níž provozuje své podnikání. Není možné, aby žádal na celý prostor nájemce a rovněž podnájemce, aniž by přihlíželi, jakou část objektu každý z nich užívá k provozování své podnikatelské činnosti.
 7. Žadatel neplatí fixní, ale pouze variabilní nájemné. Po dohodě s pronajímatelem zvažuje uzavřít nájemní smlouvu se zpětnou účinností ke dni 01.01.2020, ve které by bylo nájemné sjednáno fixní částkou.
  Smlouvu se zpětnou účinností nelze akceptovat. Nájemní smlouva musí být uzavřena a účinná v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, případně do konce nájemní smlouvy, pokud skončila před 31. prosincem 2020, přičemž podmínkou je, aby nájemní vztah k dané provozovně existoval před 1. říjnem 2020.
 8. Nájemce užívá pronajatý nebytový prostor jako jeden ze dvou společných nájemců. Druhý nájemce pouze podepsal dodatek k nájemní smlouvě, ale o podporu pravděpodobně žádat nebude. Může být celá sleva na nájemném ve výši jednoho měsíčního nájmu pro oba „přičtena“ jen jednomu ze společných nájemců a stejně tak uhrazené nájemné? Nájemné za provozovnu činí 16 000 Kč.
  Jestliže činí nájemné za provozovnu celkově 16 000 Kč měsíčně pro oba nájemce, pak pokud bude jeden z nich žádat o podporu z programu Covid-Nájemné, žádá jen na tu část nájmu, kterou hradí za tu část prostoru, která jemu slouží k provozování jeho podnikatelské činnosti a uhradí   alespoň 50 % rozhodného nájemného. Pokud tedy hradí za svou část nájmu 8000 Kč měsíčně, pak musí uhradit alespoň 12 000 Kč. Sám pak bude mít nárok na podporu jen na tu část objektu, kterou má v nájmu. Bude mu tedy uznána podpora ve výši 50 % z rozhodného nájemného, tj. 12 000 Kč.
 9. Žadatel dostal slevu na nájemném v rozhodném období měsíců říjen až prosinec 2020, případně žadateli byla sleva z 2. čtvrtletí započtena v rozhodném období. Promítne se tato sleva do výpočtu způsobilých výdajů a tím do výše podpory?
  Pokud bylo původní smluvní nájemné dodatkem k nájemní smlouvě sníženo, je takovéto nižší nájemné považováno za rozhodné nájemné (tj. skutečně uhrazené). V tomto případě tedy bude podpora činit 50 % z rozhodného nájemného (tj. smluvního nájemného dodatkem sníženého). Připomínáme také, že dle článku 9.4. d) Výzvy musí žadatel doložit uhrazení nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši 50 % rozhodného nájemného.
 10. Nájemce má nájemní smlouvu od března 2020. Následně mu byl odpuštěn nájem a plné nájemné platí od 1. 9. 2020. Stačí doložit nájem před 1. 10. za září?
  Žadatel přikládá doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Jen v případě, kdy by byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020.
 11. Jak postupovat v případě, když lhůta pro platbu nájemného za rok 2020 vyprší až koncem února 2021?
  Žadatel o podporu z programu COVID-Nájemné musí nejpozději den před podáním žádosti uhradit alespoň 50 % z ceny nájemného za rozhodné období říjen až prosinec  2020, a to i v případě pozdějšího data pro úhradu nájemného. Pokud je tedy nájemné stanoveno ročně, pak nájemce uhradí 50 % z poměrné části ročního nájemného za rozhodné období říjen až prosinec 2020.
 12. Nájemník dle smlouvy o nájmu skládá pronajímateli zálohovou částku ve výši části nájemného, kterou může pronajímatel využít, je-li nájemník v prodlení s úhradou nájmu. Lze považovat za doklad o úhradě části nájemného za období 10-12/2020, bude-li zápočtem započtena tato záloha vůči vystavené faktuře na nájemné?
  Zálohové částky a kauce je možné započíst k úhradě 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti.
 13. Nájemné se každoročně zvyšuje o sjednanou výši inflace vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok. K tomuto navýšení nájemného dochází zpravidla od 1. 11., tedy poté co je inflace zveřejněna a jsou připraveny inflační dopisy pro nájemce. V letošním roce byl postup standardní a inflační dopisy s navýšeným nájemným od 1. 11. byly nájemcům odeslány během července 2020. Bude inflační doložka zohledněna při podávání žádostí?
  Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc rozhodného období přesáhnout výši průměrného měsíčního nájemného prokazovaného žadatelem dle bodu 9.4 c) Výzvy 3, jinak se za způsobilé výdaje považuje průměrné měsíční nájemné prokazované žadatelem dle bodu 9.4 c) Výzvy 3 přepočtené na délku rozhodného období.
 14. Jakou formou žadatel dokládá uhrazení nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce za období od 1. července 2019 do 30. září 2020 a dále zaplacení části nájemného za rozhodné období?
  Forma dokládání uhrazení výše uvedených plateb není pevně stanovena. Může se jednat o výpis z účtu, dohodu o započtení, příjmový doklad apod.
 15. Ad článek 9.4 písm. c) a d) Výzvy 3 – Má být takový doklad vystaven pro účely žádosti pronajímatel či nájemce?
  Jelikož žádost podává nájemce, je vystaven pro jeho účely.
 16. Pokud je nájemné dodatkem ke smlouvě sníženo, je takové nájemné považováno za výchozí pro počítání dotace.
  1) Platí to pouze při udělení slevy ex ante? Tedy před podáním žádosti?
  2) Platí to stejně pro písemné, ale i ústní slevy? Vždy se bere ten skutečně uhrazený nájem bez ohledu na formu udělení slevy?
  3) Sleva udělená dodatečně ex post, až po vyplacení dotace, z hlediska výzvy irelevantní a dotace se zpětně o tuto slevu nekrátí (žadatel ji nevrací)?
  4) Je třeba započítat i takovou slevu, která byla udělena po podání žádosti, ale před vydáním rozhodnutí?
  Ad 1) – Ano.
  Ad 2) – Ano, forma dodatku ke smlouvě není podstatná.
  Ad 3) – Ano, tato sleva je z hlediska udělené podpory irelevantní, žadatel částku nevrací.
  Ad 4) Pokud je sleva od pronajímatele udělena až po dni podání žádosti o podporu z programu Covid-Nájemné (ústně nebo dodatkem ke smlouvě), pak tato skutečnost již nemá vliv na výši rozhodného nájemného nehledě na stavu žádosti (před vydáním Rozhodnutí ministra o udělení dotace nebo až po vydáním Rozhodnutí a vyplacení dotace).
 17. Společnost platila fixní nájemné ve výši 100 000 do jara 2020, může tedy doložit fixní obvyklé nájemné. Od jara 2020 má už pouze obratové nájemné 1 % z obratu. Dle článku Výzvy 2.8 je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez pohyblivé obratové složky. Je i tomto případě vyloučeno žádat o podporu v CN3 a není tedy možno zažádat na základě doloženého obvyklého nájemného, pokud byla smlouva změněna dodatkem a nikoliv novou smlouvou?
  Pokud subjekt platí pouze obratové nájemné, není oprávněným žadatelem o podporu z programu Covid-Nájemné. Článek 2.8 Výzvy 3 stanoví, že v případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem rozhodné nájemné vyplývající pouze ze základního nájemného bez pohyblivé obratové složky.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k nedoplatkům

 1. Žadatel žádá za právnickou osobu, nicméně jako fyzická osoba je v insolvenci. Má tato právnická osoba nárok na podporu?
  Požadavek bezdlužnosti je vázán na osobu žadatele. Pokud je žadatelem právnická osoba (nehledě na to, kdo jménem této osoby žádá), která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím, není v konkurzu, úpadku, exekuci, likvidaci atp., pak to není na překážku jejímu nároku na podporu.
 2. Žadatel má nedoplatky vůči VZP, nedoplatky jsou v řešení, bohužel dohodu narušilo nařízení Vlády ČR (lze doložit). Má nárok na podporu?
  Článek 4.1 e) Výzvy 3 k programu stanoví, že žadatel nesmí být v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30. září 2020. Pokud však má stanoven splátkový kalendář, je považován za bezdlužného a nárok na podporu i nadále má.
 3. Žadatel má nedoplatky na nájemném za 10/19 – 02/20, které ale řádně na základě uzavřené dohody o splátkách hradí. Lze doložit jako doklad o zaplacení dohodu o splátkách?
  Ano, lze doložit tento doklad. Nicméně před podáním žádosti je nutné uhradit alespoň 50 % plné výše nájmu za období od 1. října do 31. prosince 2020.
 4. V případě, že žadatel zaplatí všechny závazky vůči státním institucím až nyní v lednu, a dané dluhy budou splaceny před dnem podání žádosti, má žadatel nárok na podporu Covid–Nájemné?
  Žadatel nesmí být ke dni podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30. září 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).
 5. Tazatel má nedoplatek na DPH a žádá o splátkový kalendář. Je možné žádat o podporu z programu Covid-Nájemné?
  Žadatel nesmí být ke dni podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30. června 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Rozhodující tedy je, zda měl ke dni podání žádosti dohodu o splátkách či posečkání uzavřenu.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k nároku na podporu

 1. Bude se program Covid – nájemné vztahovat i na provozovny, které byly uzavřeny z důvodu nařízené karantény zaměstnanců?
  Ne. Podpora z programu Covid – Nájemné Výzva 3 je určena nájemcům, kterým byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, nebo kterým v důsledku přijatých mimořádných opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % u provozoven, které spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020.
 2. Bude možné uplatnit žádost i na pronájem obchodu s čokoládou v OC, který byl opatřeními zasažen stejně jako ostatní provozovny?
  Program se uplatní pouze na provozovny, kterým byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, nebo kterým v důsledku přijatých mimořádných opatření klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % (v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je podmínkou pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 50 %).
 3. Mají nárok na podporu z programu COVID-Nájemné soukromé školy, které jsou v nájmu?
  Školy nenáleží do okruhu dotčených provozů obsažených v usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, nemají tedy nárok na podporu. Výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízení zařazených do rejstříku škol podle školského zákona není živností.
  Pro posouzení nároku na podporu je však podstatný druh podnikání a splnění veškerých podmínek uvedených ve výzvě. Jedná-li se o soukromou školu nezařazenou do rejstříku škol provozující volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, jejíž činnost byla v oblasti vzdělávacích akcí zakázána usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a žadatel splní podmínky Výzvy 3, pak je takový žadatel způsobilý k podání žádosti o podporu.
 4. Apartmánový dům pronajímá celý dům s byty, součástí je také recepce. Má nárok na podporu?
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 živnostenského zákona, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb, kterým byl zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Jestliže v apartmánovém domě dochází k poskytování ubytovacích služeb (živnost volná), pak je takový žadatel splňující další podmínky programu způsobilý k žádosti. Za poskytování služeb zákazníkům se naopak pro účely Programu nepovažuje nájem či podnájem provozovny.
 5. Stravovací zařízení se rozhodlo otevřít výdejové okénko, čímž si zajistilo během krizového opatření alespoň část běžných tržeb. Mají nárok na podporu?
  Ano, na podporu z programu Covid-Nájemné – Výzva 3 mají nárok také stravovací zařízení, která se rozhodla provozovat výdejová okénka. Rozhodující skutečností je, že jim byl v důsledku usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách.
 6. Podnikatel má v nájmu apartmány, které fungují jako hotel (Airbnb). Jedná se o bytové jednotky, které jsou nahlášeny jako provozovny. Má nárok na Covid-nájemné?
  Jelikož se jedná o volnou živnost – ubytovací služby s povinnou registrací pronajímaného prostoru jako provozovny, jejichž provoz byl s výjimkami zakázán, pak takový žadatel má nárok na podporu.
 7. Má zapsaný spolek a nezisková organizace nárok na podporu z programu Covid nájemné?
  Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická, nebo právnická osoba), který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, v provozovně, která měla v důsledku usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách, nebo které v důsledku přijatých mimořádných opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % u provozoven, které spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Pokud spolek nebo nezisková organizace podniká dle živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, má svou provozovnu, v níž byla v nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené a účinné před 1. červencem 2020 a splní další podmínky Výzvy 3, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. Spolek musí vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
 8. Podnikatel má nájemní smlouvu na více provozoven na stejné adrese. Má možnost žádat jako celek, nebo pouze dle příslušného využití jednotlivých prostor?
  Žadatel podává jednu žádost na jednu provozovnu. Přihlíží se k využití jednotlivých prostor, zda podnikatelská činnost byla pozastavena v důsledku usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, nebo zda u provozoven, které spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %.
 9. Má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné lektor mimoškolních kurzů?
  Ano, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti je součástí kategorie vzdělávací akce, které byly zakázány na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Pokud si lektor pronajímá provozovnu, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 10. Mají na podporu nárok cestovní kanceláře?
  Cestovní kanceláře byly uzavřeny na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, mají tedy nárok na podporu.
 11. Může dostat podporu z programu Covid-Nájemné provozovatel ubytovny, hotelu nebo penzionu?
  Ubytovací zařízení byla uzavřena na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, splní-li další podmínky Výzvy 3, pak mají nárok na podporu. Ubytovací zařízení mohou čerpat podporu i z jiných programů, např. COVID Ubytování.
 12. Je možné, aby podporu získal podnikatel, který svou provozovnu využívá zároveň jako maloobchodní i velkoobchodní prodejnu a kterému byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží maloobchodním zákazníkům, ale velkoobchodním zákazníkům směl za určitých omezení prodávat zboží i nadále?
  Ano. Nárok na podporu má podnikatel, kterému byl výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Pokud byla omezena jeho maloobchodní činnost a velkoobchodní nadále provozuje, má i přes to nárok na podporu.
 13. Bude mít na podporu nárok denní bistro s doplňkovým prodejem potravin, když v době mimořádných opatření otevřeli výdejové okénko?
  Provoz prostřednictvím výdajového okénka nevylučuje nárok žadatele na podporu z programu Covid-Nájemné, kterému byl výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020.
 14. Může být oprávněným žadatelem také příspěvková organizace města?
  Pokud příspěvková organizace města, která je činná v prostorech města, provádí doplňkovou činnost na základě živnostenského zákona a má živnostenské oprávnění, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. V opačném případě nikoli, jelikož se nejedná o oprávněného žadatele – podnikatele (fyzickou, nebo právnickou osobou) vykonávajícího podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem.
 15. Může být oprávněným žadatelem nezisková organizace? Může jím být obecně prospěšná služba bez živnostenského oprávnění, která je jazykovou školou?
  Pokud nezisková organizace či spolek podniká dle živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, vyvíjí soustavnou hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, má svou provozovnu, v níž byla v nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené a účinné v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, případně do konce nájemní smlouvy, pokud skončila před 31. prosincem 2020, přičemž podmínkou je, aby nájemní vztah k dané provozovně existoval před 1. říjnem 2020, a splní další podmínky Výzvy 3, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. Obecně prospěšná služba bez živnostenského oprávnění není oprávněným žadatelem.
 16. Naše společnost provozuje dvě provozovny (lahůdkářství a restauraci obě samostatně zapsané jako provozovny v živnostenském rejstříku) v jednom společném prostoru. Pro obě provozovny je uzavřena jedna společná nájemní smlouva, přičemž na základě nařízení vlády v souvislosti s epidemií byla uzavřena restaurace a lahůdkářství zůstalo v provozu. Je tedy možné žádat o poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Nájemné – Výzva 3 i v případě, že byla na základě nařízení vlády uzavřena pouze jedna provozovna ve společně pronajatém prostoru?
  Ano, žadatel byl postihnut usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, kdy musel uzavřít restauraci, proto má nárok na podporu i v případě, že v rámci nájmu platí za provozovnu, která nebyla uzavřena (lahůdkářství). Nárok na podporu má však jen na provozovnu, která musela být zavřena. Pokud se v případě lahůdkářství nejedná o provozování pohostinské činnosti, ale výlučně o maloobchodní prodej lahůdek – potravin, zákaz maloobchodního prodeje se na něj nevztahuje podle usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Pokud však lahůdkářství prokáže, že mu v důsledku zavedených opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %, vzniká mu nárok na podporu.
 17. Má nárok na podporu zapsaný spolek provozující mimoškolní výuku a vzdělávání (na základě živnostenského oprávnění na mimoškolní výuku a vzdělávání a se zapsanou provozovnou v živnostenském rejstříku), i když jednou z podmínek je, že oprávněným žadatelem je podnikatel vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona? Výuku v rámci hlavní činnosti poskytuje bezplatně dětem z dětských domovů, v rámci vedlejší činnosti pak za úplatu dětem a mládeži.
  Jelikož spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, a podniká-li dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné, neboť vzdělávací akce byly zakázány usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020.
 18. Má nárok na podporu také podnikatel, který užívá prostory na základě Smlouvy o právu užívání? Daný podnikatel provozuje na užívaném místě kiosek, který musel být z důvodu vládních opatření uzavřen.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 živnostenského zákona, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů. Žadatel má nárok na podporu, pokud se jedná o nájemní, podnájemní, nebo pachtovní smlouvu.
 19. Tazatelka je kosmetička v pronájmu u jiné kosmetičky, která vlastní celé studio. Smlouvu, kterou mezi sebou májí podepsanou se však nejmenuje „nájemní“, ale „smlouva o spolupráci“ (zahrnuje energie, dobré jméno značky studia atp.). Může se o podporu Covid – Nájemné ucházet? Bude jí smlouva uznána jako nájemní?
  Žádat lze pouze na smlouvy nájemní, podnájemní a pachtovní.
 20. V rozhodném období nabyla účinnosti smlouva o prodeji části závodu, kdy součástí této části závodu byla i provozovna s nájemným. Nájemcem se proto stala jiná společnost. Má tato společnost nárok na podporu.
  Nárok na podporu má ten, kdo užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, případně do konce nájemní smlouvy, pokud skončila před 31. prosincem 2020, přičemž podmínkou je, aby nájemní vztah k dané provozovně existoval před 1. říjnem 2020. Pokud tak dojde k převodu obchodního závodu, který představuje provozovnu, po 1. říjnu 2020, nemá nabyvatel takového závodu nárok na podporu nehledě na fakt, že s tímto závodem na něj byla převedena veškerá práva a povinnosti vyplývající z provozu závodu vč. nájemní smlouvy.
 21. Žadatel užívá vymezený prostor v obchodním centru na základě Smlouvy o poskytnutí práva k užívání plochy. Těmto smlouvám původně předcházela nájemní smlouva. Z důvodu nutnosti hradit DPH OC přešlo u neplátců DPH na tento typ smlouvy, nicméně jedná se v podstatě o shodná práva a povinnosti jako u nájemních smluv. Tuto smlouvu mají sjednanou zejména provozovatelé kiosků, kteří také nemohli provozovat svou činnost s ohledem na omezení vlády. Budou tyto typy smluv akceptovány?
  Smlouvy o užívání nejsou akceptovány. Akceptovány jsou pouze nájemní, podnájemní a pachtovní smlouvy, jak stanoví bod 2.9 Výzvy 3.
 22. Může zažádat soukromá mezinárodní škola (OPS) nezařazená do rejstříku škol. Žáci si u nás plní povinnou školní docházku dle povolení MŠMT. Škola má vlastní IČ.
  Pro posouzení nároku na podporu je podstatný druh podnikání a splnění veškerých podmínek uvedených ve výzvě. Jedná-li se o volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, jejíž činnost byla v oblasti vzdělávacích akcí zakázána usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 a žadatel splní podmínky Výzvy 3, pak je takový žadatel způsobilý k podání žádosti o podporu.
 23. Fitness centrum má ohlášenou provozovnu s IČP a zároveň pronajímá několika trenérům své prostory i se zařízením, aby zde mohli cvičit své klienty. Tito trenéři však nemají ohlášenou provozovnu, podnikají pouze na IČ. Může o podporu žádat fitness centrum, nebo trenéři?
  Způsobilým žadatelem je Fitness centrum, které je nájemcem prostoru sloužícího k podnikání a které má pod svým IČP ohlášenou provozovnu na živnostenském úřadě. Pokud jsou individuální trenéři podnájemci, avšak provozovnu nemají ohlášenou, pak nejsou způsobilými žadateli.
 24. Žadatel se rozhodl své s.r.o. k 31.12. zrušit a dále pokračovat od 1. 1. jako fyzická osoba podnikající. V nájmu žadatel zůstává a podniká ve stejné činnosti, ovšem pod novým IČ. Má žadatel nárok na podporu?
  Nemá, pokud žádal jako podnikající fyzická osoba, která v takové provozovně podniká od 1. 1. Pokud společnost nebyla zrušena, pak může žádat ona.
 25. Žadatel provozuje vlastní maloobchodní síť pekáren formou pultového prodeje a zároveň v těchto prodejnách, kde je tento pultový prodej, provozuje posezení pro konzumaci pekařských produktů a nápojů. V době opatření Covid měl tuto část uzavřenu. Má nárok na podporu?
  Ano, i v případě, že byl žadatel pouze částečně postižen krizovým opatřením schváleným usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 26. Má žadatel nárok na podporu, zaplatil-li jej na tři roky dopředu, od října 2018 do konce října 2021? Jak má být předložen doklad o zaplacení nájmu za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020?
  Žadatel má nárok, pokud splní veškeré podmínky Výzvy 3 a předloží doklad o zaplacení nájmu, který uhradil dopředu za celé období, jehož součástí jsou také alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z výše uvedeného období.
 27. Má nárok na podporu žadatel, který pozastavil svou živnost v období 16. – 26. 10.? Nájemní smlouva trvala a nájemné bylo hrazeno bez přerušení od počátku roku dosud.
  Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti přerušeno provozování živnosti, nebo mu nesmělo být provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona. Pokud tedy přerušil živnost na část období před podáním žádosti, má stále nárok na podporu z programu Covid-Nájemmné.
 28. Uzavřená kavárna převzala nájem dodatkem k běžící platné smlouvě, ale dodatek byl účinný až od 1. listopadu, kdy začali i platit nájem. Původní smlouva byla platná a účinná před 1. říjnem, ale tato kavárna, potenciální žadatel, ji přebírala zmíněným dodatkem od 1. listopadu, budou mít nárok?
  Jelikož je dodatek platný a účinný pro subjekt, který chce žádat, od 1. 11., není splněna podmínka čl. 4.1 písm. b) Výzvy 3, který stanoví, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020. Provozovna navíc nebyla využívána po celé rozhodné období stanovené čl. 2.4 Výzvy 3. Žadatel tedy není způsobilý k získání podpory.
 29. Žadatelka nepřetržitě podniká na stejné adrese a v rámci stejných služeb, jen do 31.12. pod jedním IČ a od 1. 1. pod jiným IČ. Jedno je vázáno na fyzickou podnikající osobu, druhé na s.r.o. Má takový žadatel nárok o podporu?
  Pokud toto podnikání bylo fyzickou osobou ukončeno, pak není možné o podporu žádat, neboť nadále není podnikatelským subjektem, který během rozhodného období podnikal v dané provozovně. V případě, když by žadatelka podala žádost na základě druhého IČ, pak by nebyla splněna podmínka, že byl nájemní vztah žadatele k dané provozovně platný a účinný před 1. říjnem 2020, tudíž na toto druhé IČ rovněž nelze žádat.
 30. Žadatelka chce zažádat o podporu, nicméně nemůže podat žádost kvůli tomu, že na jeden den (chybou) přerušila živnost – dne 2. 12. 2020. Od 3. 12. 2020 jí měla opět aktivní. Podmínkou programu je však nepřerušená živnost. Zaniká tímto žadatelce nárok na podporu?
  Ne, žadatelka má stále nárok na podporu. Přerušenou živnost nesmí mít ke dni podání žádosti.
 31. Žadatel provozuje maloobchodní prodejnu, na niž se vztahuje výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje podle bodu I. odst. 1 usnesení vlády ze dne č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 (např. prodejnu potravin), ale těžce na ni dolehl fakt, že byl tímto usnesením zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. Má nárok na podporu?
  Pokud žadatelka prokáže, že jí v důsledku zavedených opatření v dané provozovně klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %, vzniká jí nárok na podporu.
 32. Hotel platí měsíčně nájem vlastníkovi budovy, ale z důvodu vládních nařízení musel uzavřít hotelové prostory Wellness a prostory baru a jedné restaurace. Může si požádat o náhradu z Covid Nájem? V jaké výši – poměrně, nebo dle výpočtu m2?
  Žadatel si může zažádat o podporu z programu Covid-Nájemné 3 za prostory hotelu, wellness, baru i restaurace. Dle aktuálního usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 je výrazně omezen provoz všech těchto služeb. Může tak žádat o podporu na všechny uvedené provozovny.
 33. Provozovatelka fitness centra úspěšně žádala o příspěvek na nájemné v programu Covid-Nájemné 1 a 2. Provozovna stále funguje na stejném místě, ale provozovatelem OSVČ od 1.1.2021 je dcera provozovatelky. Provozovatelka nesplňuje podmínku aktivní živnosti v době žádosti. Prakticky se nic nemění, provozovna existuje, náklady na zavřenou provozovnu narůstají a dcera žadatelky nemůže žádat o příspěvek, který nutně potřebuje.
  Dcera provozovatelky nemá nárok na podporu z programu Covid-Nájemné 3, jelikož v rozhodném období provozovnu neprovozovala.
 34. Mají nárok na podporu cateringové služby (hostinská činnost) když mají pronajatou výrobnu (kancelář)?
  Ne, cateringové služby nespadají do okruhu provozoven majících nárok na podporu. Program se uplatní pouze na provozovny, kterým byl zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, nebo na provozovny, které spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %. Podstatné je, že cateringové služby obvykle v provozovnách nerealizují maloobchodní prodej ani neposkytují služby zákazníkům. Výzva se nevztahuje na provozovny typu výrobna, kancelář.
 35. Můžou o podporu žádat herny a kasina?
  Ano, herny a kasina nejsou vyjmuty z nároku na podporu. Mohou tedy žádat o podporu z programu COVID – Nájemné.
 36. Vztahuje se program Covid-Nájemné také na žadatele, kteří hradí nájemné formou finančního leasingu?
  Ano, žadatelé hradící nájemné formou finančního leasingu mají také nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 37. Žadatel provozuje venkovní hřiště na paintball, pořádá sportovně kulturní akce a v současné chvíli je uzavřen. Hřiště má v pronájmu od místní univerzity. Mám nárok na Covid – Nájemné?
  Ne, venkovní sportoviště nebyla usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 uzavřena s výjimkou vnitřních prostor těchto sportovišť.
 38. Má nárok lunapark, respektive pozemek pod ním?
  Oprávněným žadatelem programu Covid-Nájemné je podnikatel, fyzická, nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem, a která užívala provozovnu, která není v jeho vlastnictví, přičemž nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.
 39. Vztahuje se Výzva 3 k programu COVID – Nájemné také na sportovní kluby?
  Pokud sportovní klub komerčně provozuje sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra) nebo umělá koupaliště, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. Sportovní kluby mohou také v případě splnění podmínek využít podpory z programu Covid-Sport.
 40. Týká se podpora vzdělávacího zařízení pro studenty, kteří nepatří do kategorie 6 až 18 let?
  Pokud vzdělávací zařízení podniká na základě živnostenského zákona, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 41. Může o podporu v programu COVID – Nájemné žádat společnost, která provozuje kulturní akce a která vzhledem k současným opatřením nemůže pokračovat ve své výdělečné činnosti. Společnost má v nájmu prostory pro svoji činnost, ale nejedná se o „provozovnu“ ve smyslu kadeřnictví, restaurace apod. Samozřejmě za předpokladu, že splňuje ostatní podmínky programu.
  Pokud žadatel podniká dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a byl mu přímo (tj. ne zprostředkovaně) usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázán nebo omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. V opačném případě nárok na podporu nemá, ledaže jde o provozovny, které spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, jimž klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %, což se provozovatelů kulturních akcí netýká. Organizátor kulturních akcí však může žádat o podporu z programu COVID – Kultura, splňuje-li jeho podmínky.
 42. Žadatel OSVČ (živnostenské oprávnění má na lektorskou činnost), je v pronájmu, připravuje studenty na přijímací zkoušky na SŠ, maturity z matematiky a pořádá v provozovně kurzy AJ, kromě toho individuálně vyučuje matematicko-ekonomické předměty. Spadá do kategorie – „Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.“ Má nárok na podporu?
  Pokud žadatel podniká na základě zákona č. 455/1991 Sb. a bylo mu znemožněno podnikat usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, pak má nárok na podporu, pokud splní ostatní podmínky programu.
 43. Je oprávněným žadatelem penzion, který je omezen pouze pro pracovníky? Jsou obecně oprávněným žadatelem také ubytovací služby?
  Pokud by se jednalo o ubytovací zařízení, které pronajímá bydlení jen a pouze pracovníkům, resp. cizincům, kteří mohou být dle usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 ubytováni, pak žadatel nárok na podporu nemá. Pokud penzion ubytování nabízí standardně i jiným klientům, pak nárok na podporu má.
 44. Společnost má pronajaté prostory za účelem veřejného setkávání, dialogu a prezentace inovativních aktivit společnosti. Součástí tohoto veřejně přístupného showroomu je bistro, volnočasová zóna a eventový prostor pro přednášky či workshopy. V souladu s uzavřenou nájemní smlouvou probíhají v současnosti zařizovací práce, tak aby bylo možné užívání prostor za výše popsaným účelem. Lze žádat o podporu i za situace, kdy probíhá příprava pronajatých prostor?
  Nehledě na v současnosti probíhající stavební úpravy má nájemce nárok na podporu, splní-li podmínky programu, zejména jde o to, zda byla jeho činnost usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána.
 45. Nájemci se změnil pronajímatel dne 1. 10., nebo v průběhu rozhodného období. Má na podporu nárok?
  Pokud nájemce k 1. 10. 2020, nebo v průběhu rozhodného období změnil pronajímatele, ale prokáže, že k danému objektu existoval nájemní vztah žadatele, který byl platný a účinný před 1. říjnem 2020, pak bude moci žádat o podporu dle Výzvy 3.
 46. Nájemce uzavřel nájemní smlouvu s platností od 1. 10. Má nárok na podporu CN?
  Oprávněný žadatel prokazuje užívání provozovny, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné v rozhodném období. Musí však rovněž prokázat, že takový nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020. Nesplněním této podmínky žadatel nenaplní požadavky Výzvy 3 a o podporu žádat nemůže.
 47. Žadatel v období říjen a listopad podnikal jako OSVČ a od prosince změnil formu na právnickou osobu, obchodní korporaci. Má nárok na podporu a v tom případě jakým způsobem zažádá – vyplní žádost?
  Pokud se podnikatel z fyzické osoby v rozhodném období změnil na osobu právnickou, pak může žádat pouze fyzická osoba podnikatel, která měla uzavřenou nájemní smlouvu před 1. 10., a to za podmínky aktivní živnosti této FO ke dni podání žádosti.
 48. Vzdělávací společnost, která pořádá primárně prezenční vzdělávací akce v pronajatých / externích prostorách hotelů a v různých konferenčních centrech nesmí pořádat akce. Tazatele zajímá, zda spadá do kategorie subjektů majících nárok na podporu. Nejsou maloobchodní provozovna, kam by chodili zákazníci. Kanceláře, ve kterých jsou v nájmu, slouží pro administrativní činnost.
  Záměrem Výzvy 3 je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Zákaz pořádání hromadných akcí a ostatní mimořádná krizová opatření neomezující svou působností prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách nezakládají oprávněnost žadatelů v programu COVID-Nájemné. Tazatel není oprávněným žadatelem.
 49. Žadatel provozuje kancelář ke školení BOZP a PO. Z důvodu vládních omezení byl velmi snížen provoz a aktuálně je i kancelář zavřená. Neví, zda spadá do kategorie: Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy, nebo jiné kategorie vzdělávacích služeb, kde byl provoz omezen. Z důvodu omezeného pohybu musí tato školení provádět buď online, nebo je z větší části posouvá, až přijde rozvolnění. Má nárok na podporu?
  Podpora se vztahuje na maloobchodní provozovny, ve kterých byl zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Rozhodující je, zda ješkolení prováděno v ohlášené provozovně (prostá kancelář požadavky kladené na provozovnu nesplňuje). Žadatel tedy musí splnit veškeré podmínky Výzvy 3, mj. mít ohlášenou provozovnu, v níž dané služby poskytuje.
 50. Tazatel provozuje zábavní zařízení v dětských centrech, obchodních centrech atd. Všichni jejich klienti už mají po druhé v letošním roce zavřeno a oni tím pádem nemohou zařízení provozovat. Tuto činnost provozují většinou na základě Smlouvy o umístění zařízení, jejíž součástí je splátkový kalendář nájemného. Nejedná se tedy o klasickou provozovnu, nic méně je nám znemožněno podnikání, přitom nájemné běží. Mají nárok na podporu z programu Covid nájemné?
  Oprávněný žadatel podniká na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, má registrovanou provozovnu s přiděleným IČP a v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl státními orgány zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách (popř. jde o provozovny, které spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, kterým klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %) a náleží do okruhu dotčených provozů. V uvedeném případě nebyla uzavřena nájemní smlouva (alternativně podnájemní či pachtovní) a zjevně se nejedná ani o ohlášenou provozovnu. Nárok na podporu v tomto případě nevzniká.
 51. Tazatel má provozovnu čerstvě zaregistrovánu u živnostenského úřadu pro wellness centrum, od února platil za tyto prostory nájemné s plánovaným otevřením provozovny v měsíci prosinci 2020, (v prostorech, za které platil nájemné, probíhaly úpravy prostor, vybavení apod.).  Bohužel otevření provozovny nebylo možné z důvodu covid-19. Mohl by přes výše uvedené skutečnosti požádat o kompenzaci nájemného, když po celou dobu nájemné platil, nájemní smlouvu má od února a provozovnu má registrovánu?
  Za splnění i dalších podmínek Výzvy 3 má tazatel nárok na podporu, jelikož jeho nájemní vztah k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.
 52. Dětské Divadlo má na základě smlouvy pronajaté od soukromého majitele domu prostory v jeho nemovitosti, pro účely pravidelných zkoušek. K prostoru se neváže žádné identifikační číslo provozovny. Jak je možné vyplnit žádost o podporu?
  Podpora se vztahuje na maloobchodní provozovny, ve kterých podnikatel prodává zboží nebo poskytuje služby zákazníkům, a kterým byl zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, případně na provozovny spadající do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, kterým v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %. Prostory pro konání divadelních zkoušek tuto definici nenaplňují.
 53. OSVČ provozuje pivnici. Nájem platí již od listopadu loňského roku s tím, že se prostor 10 měsíců kolaudoval, takže mohl oficiálně otevřít až v půlce prosince. Může tedy o podporu na nájem zažádat?
  Pokud žadatel prokáže, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020, úhradu nájemného jak před tímto datem, tak v rozhodném období, je současně se splněním dalších podmínek Výzvy 3 oprávněným žadatelem.
 54. Může být oprávněným žadatelem podnikatel, který provozuje výdejní automaty ve školách, kde se nesmělo vyučovat?
  Za provozovnu se dle § 17 (1) živnostenského zákona považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Žadatel však musí splnit i další podmínky Výzvy 3. V případě prodejních automatů ve školách usnesení vlády, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků na základních školách, nepostačí. Stejně jako každý žadatel musí splňovat podmínku uzavřené nebo podstatně omezené provozovny v souladu s usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Tímto usnesením byl zakázán či podstatně omezen maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách. Naopak provoz automatů jím nebyl nijak dotčen.
 55. Společnost provozuje zábavní zařízení v dětských centrech, obchodních centrech atd. Tuto činnost provozují většinou na základě Smlouvy o umístění zařízení, jejíž součástí je splátkový kalendář nájemného. Nejedná se tedy o klasickou provozovnu, přitom nájemné běží. Má firma nárok na podporu z programu Covid nájemné?
  Oprávněným žadatel podniká na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, v případě podnikání dle živnostenského zákona má registrovanou provozovnu. Podpora se vztahuje pouze na nájemní, podnájemní a pachtovní smlouvy, nikoli na smlouvy o umístění zařízení.
 56. Tazatelka provozuje kosmetický salón. Má uzavřenou platnou nájemní smlouvu s pronajímatelem na svou firmu, provozovnu však provozuje jako OSVČ, na kterou je také registrovaná provozovna. Toto postoupení třetí osobě má uzavřeno smluvně dodatkem smlouvy. Postupuje tedy tento smluvní vztah na svoje OSVČ, kde je mezi s.r.o. a OSVČ uzavřeno postoupení smluvního vztahu. Je možné žádat o podporu z programu Covid-Nájemné?
  O podporu by mohla žádat jen společnost žadatelky, která má platně uzavřenou nájemní smlouvu, nicméně pokud zde tato firma nemá ohlášenou provozovnu, nemá nárok na podporu. Pokud je provozovna ohlášena na paní jako OSVČ, která zde podniká na základě dohody o postoupení práv z nájmu, pak paní jako OSVČ nemá nárok na podporu, neboť se nejedná o nájemní či podnájemní smlouvu. V případě, kdy by se jednalo o podnájemní smlouvu paní jako OSVČ se společností, kterou vlastní, by v postavení OSVČ nově měla nárok na podporu.
 57. Spadají prodejny el. cigaret do okruhu oprávněných žadatelů, nebo se jedná o tabákové výrobky, kterým byla udělena výjimka?
  Jedná-li se o tabákové výrobky, pak ty měly uděleny výjimku a mohou žádat o podporu v případě, že prokáží pokles příjmů za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 o 50 %. Pokud se jedná o prodejnu výrobků neobsahující produkty z tabáku, pak taková prodejna musela být uzavřena a žadatel má bez dalšího, splní-li podmínky Výzvy 3, nárok na podporu.
 58. Žadatel provozuje dvě prodejny v nákupních centrech v Brně. Obě prodejny zůstávají otevřené i přes vládní nařízení, díky výjimce. Pokles tržby 4Q 2019 v porovnání s 4Q 2020 není o více jak 50 %. Tazatel by rád uvedl na pravou míru to, že pojem „tržba“ nemůže být v rámci prodeje a servisu telekomunikačních služeb, které jsou vykonávány na základě franchisové smlouvy, či smlouvy o obchodním zastoupení, vnímán stejně, jako je tomu u jiných obchodních společností. Výše tržby není u jeho společnosti v přímé souvislosti se ziskem a není možné ji takto vnímat. Společnost fakturuje na základě provizního schéma, které se využívá pro všechny partnerské prodejny v České republice a tato provize není v žádné vazbě s tržbou, kterou moje společnost vytváří. Jakým způsobem může prokázat můj nárok na dotaci na nájemné?
  Aby měl žadatel nárok na podporu, je nutné, aby prokázal pokles tržeb alespoň o 50 %. V daném případě je možné svými doklady prokázat výše uvedené a doložit pokles provize alespoň o 50 %, pakliže jsou tržby zcela odváděny pouze frančízorovi a frančízant pobírá pouze provizi. Jelikož se dá předpokládat, že provize je stanovena procentuálně z tržeb, pak prokázáním poklesu provize alespoň o 50 % dojde k prokázání poklesu tržeb dané provozovny.
 59. Žadatelka provozuje stánek na bleších trzích v Praze. Provozovnu má registrovanou v RŽP. Avšak obchodní podmínky pronajímatele stanoví, že: Zaplacením nájemného za pronájem sjednaného či Provozovatelem určeného Prodejního místa v Areálu Bleších trhů ve prospěch Provozovatele vyjadřuje Prodejce svůj souhlas být vázán těmito Obchodními podmínkami. Skutečností popsanou v předchozí větě rovněž dochází k uzavření nájemní smlouvy mezi Provozovatelem a Prodejcem, jejíž předmětem je nájem Prodejního místa a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Žadatelka může doložit pokladní doklady o zaplacení nájmu za jednotlivé měsíce, tedy dle Obchodních podmínek Bleších trhů Praha uzavřela vlastně nájemní smlouvu (na každý měsíc zvlášť). Pronajímatel odmítá podepsat Čestné prohlášení, neboť dle jeho názoru smlouva o nájmu byla a je pouze ústní. Má žadatelka na podporu nárok?
  Nájemní smlouva nemusí mít obligatorně písemnou formu. Ústní smlouva tak nebrání pronajímateli, aby podepsal čestné prohlášení. Je však nutné, aby smluvní vztah naplňoval všechny náležitosti stanovené zákonem. Podmínkou nároku na podporu je existence nájemního vztahu k dané provozovně před 1. říjnem 2020. Bez znalosti konkrétních dokladů tak není možné posoudit, zda potenciální žadatel bude mít nárok na podporu.
 60. V žádosti z programu Covid-Kultura je obsažena i částka za nájemné, na kterou bychom v případě schválení obdrželi 80 %. Pakliže nyní požádáme o podporu z programu Nájemného, odmítne se automaticky námi podaná žádost o Covid kultura – výzva 2, nebo pakliže bude schválena, budeme moci vrátit dotaci z projektu Nájemné – výzva 2?
  Čl. 7.8 Výzvy 3 stanoví, že na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy 3 není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období. Pokud by žadatel na náklady spojené s platbou nájemného obdržel podporu z programu COVID Kultura, neměl by nárok na podporu stejného výdaje z programu COVID – Nájemné. Obdobně je to i naopak z hlediska podmínek stanovených programem COVID Kultura.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k provozovnám

 1. Týká se program COVID-Nájemné i nájmu prostor k podnikání, které ale nejsou provozovnou (např. kancelářský prostor)?
  Cílem Výzvy 3 je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části) a s ní přímo provozně souvisejícím zázemím. Výzva se nevztahuje na prostory k podnikání, které nejsou provozovnou.
 2. Jsou stanovena pravidla pro status pronajímatele? Má na podporu nárok nájemce provozovny, která je umístěna v objektu ve vlastnictví neziskové organizace?
  U podpory prostřednictvím tohoto programu nehraje roli, jakou právní formu má pronajímatel. Nutné je, aby nájemce byl podnikatel splňující podmínky Výzvy 3 a prostor, v němž podniká, byl provozovnou podle § 17 živnostenského zákona. Obdobně se za provozovnu pro účely tohoto Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.
 3. Jak by se mělo postupovat v případě, když součástí pronajímaného maloobchodního prostoru je rovněž sklad nebo parkovací stání a nájemné je ve smlouvě upraveno jako jednotné za celek?
  MPO nemůže nájemcům stanovit, jakým způsobem mají zajistit výpočet části nájemného, které je způsobilým výdajem pro účely programu. Předmětem nájmu má být pro účely programu provozovna dle § 17 živnostenského zákona. Cílem Výzvy 3 je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části) a s ní přímo provozně souvisejícím zázemím. Na všechny ostatní prostory, které nejsou součástí provozovny, není možné podporu žádat. Vhodné je např. požádat o tu část nájmu vztahující se k provozovně, a to výpočtem dle jednotlivých ploch, na které se vztahuje nájemní smlouva. Výběr a forma výpočtu není nijak závazně stanovena.
 4. Jakým způsobem má být pro účely podání žádosti podle Výzvy určeno rozhodné nájemné ve smyslu čl. 2.5. Výzvy, když poměr nájemného hrazeného za provozovnu nájemce ve smyslu čl. 2.3. k celkovému nájemnému hrazenému za celé prostory budovy z nájemní smlouvy nevyplývá, případně jednotlivé části budovy užívá ke svému podnikání nájemce a část budovy jeho podnájemci?
  Za rozhodné nájemnése podle bodu 2.5 Výzvy 3 považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, stanovené existující nájemní smlouvou platnou a účinnou v rozhodném období a vztahující se pouze na prostor provozovny dle bodu 2.3. Výzvy 3. Rozhodné nájemné se rovná součtu plné výše nájemného, které nájemce hradil za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Je vázáno na provozovnu, v níž podnikatel podniká a k níž byla uzavřena nájemní smlouva. Způsob výpočtu výše nájmu za provozovnu v budově, která je využita jako provozovna jen z části, je na zhodnocení žadatele. Do kalkulace a dalších smluvních vztahů MPO nevstupuje. Částka dle čl. 9.4 písm. c) a d) Výzvy 3 může být rozpočtena dodatečným příjmovým dokladem, z něhož bude patrné, která část se váže na provozovnu.
 5. Podle bodu 2.3. této výzvy platí, že „podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 živnostenského zákona“. Podle § 17 odst. 1 živnostenského zákona se za provozovnu považuje také automat pro prodej zboží. Je možné považovat za oprávněného žadatele subjekt, který sice vlastní automat na prodej zboží, ale tento automat je umístěn v prostorách pronajatých od jiného subjektu?
  Provoz prodejních automatů nebyl zakázán a nebyl součástí výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, nájemci tedy nevzniká nárok na podporu.
 6. Žadatel má v pronájmu výrobní halu a sklady a zabývá se realizací veletrhů. Tržby žadatele klesly od února téměř na nulu. Má nárok na podporu?
  Pokud žadatel podniká v ohlášené provozovně podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a jeho činnost (pořádání veletrhů) byla pozastavena usnesením vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. Podpora se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.
 7. Nájemce si pronajímá pozemek v blízkosti obchodního centra vlastněného pronajímatelem, na tomto pozemku si nájemce vybudoval budovu, v níž se nachází jeho provozovna. Nájemce tedy fakticky platí nájemné za možnost poskytovat služby v této provozovně, ale nájemní smlouva se týká nájmu pozemku.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.
 8. Nájemce má uzavřenou nájemní smlouvu ohledně provozovny (obchodní jednotky nacházející se v obchodním centru) a nájemní smlouvu ohledně skladových prostor nacházejících se v tomtéž obchodním centru. Skladové prostory tak tvoří přímo provozně související zázemí ve smyslu čl. 2.2 programu.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.
 9. Mezi povinná pole patří i zadání IČP. Naše společnost provozuje část poboček formou franšízingu, kdy nájemní smlouvy jsou uzavírány mezi naší společností pronajímatelem, ale podnikatelskou činnost v pobočce provozuje náš franšízový partner na základě smlouvy o obchodním zastoupení a podnájemní smlouvy k pobočce. Naše společnost takovou provozovnu nemá zapsanou v Živnostenském rejstříku (to má franšízant). Jak tedy postupovat v takovémto případě?
  V takovém případě má nárok na podporu franšízant, ten je v podnájemním vztahu a fakticky v místě vykonává svou podnikatelskou činnost.
 10. Pokud zaškrtnu pole „Žadatel provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona“, údaj IČP provozovny není povinný. Je tento postup v souladu s pravidly programu?
  Tento postup je v souladu s pravidly programu a jeho výzvou pouze za předpokladu, že podnikatelská činnost není prováděna na základě živnostenského zákona. Podnikatelské činnosti, které nejsou živností, stanoví taxativně § 3 živnostenského zákona. V takovém případě není nutné zadávat do systému IČP. Pokud se při hodnocení žádosti zjistí, že žadatel podniká podle živnostenského zákona, avšak IČP nevyplnil záměrně, bude MPO postupovat dle platných právních předpisů.
 11. Může zažádat žadatel, když provozovna nebyla nahlášena na živnostenském úřadě (neměla IČP) v rozhodném období a nahlásili ji až nyní 1. 1. 2021, můžeme žádat o podporu C-N?
  Ano, může. Podstatné je, aby měl provozovnu ohlášenou, měl uzavřenou a účinnou nájemní smlouvu v rozhodném období, platný nájemního vztah k dané provozovně před 1. říjnem 2020 a splnil další podmínky stanovené ve Výzvě 3.
 12. Společnost má smlouvu na pronájem restaurace v Praze již několik let. V letošním roce kontrola z ŽU zjistila, že ve Smlouvě o pronájmu je chybně uvedeno číslo domu, kde provozovna sídlí /chybně uvedeno číslo 1518/5, správně mělo být 1518/2.Na základě údajů ze smlouvy byly vyřizovány doklady k provozovně a všem živnostem. Dle vyjádření ŽU je jediná cesta k nápravě této chyby ukončit činnost provozovny na původním čísle a zřídit novou provozovnu na správném čísle domu /zůstavají všechny činnosti v této provozovně, nic se nezměnilo/. Jak má postupovat žadatelka při vyplňování žádosti? Ukončení nájemní smlouvy nezavinila. Může vyplnit pouze novou provozovnu za celé období 1. 10. – 31. 12. 2020 a potom budou částky vypočteného příspěvku na nájemné správné, nebo existuje ještě jiný možný postup?
  Žádat je možné na celé rozhodné období, i když se změní identifikační číslo provozovny. Do systému žadatelka zadá aktuální číslo provozovny.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k čestným prohlášením

 1. Pokud nájemce platí dvěma pronajímatelům (každému 50 % nájmu), musí být čestné prohlášení od každého zvlášť nebo stačí jedno, kde budou oba jejich podpisy?
  Čestné prohlášení musí doložit oba pronajímatelé, ale mohou tak učinit v rámci jednoho dokumentu. Pro čestné prohlášení pronajímatele nově není požadován úředně ověřený podpis.
 2. Máme problém s vyplněním osoby pronajímatele provozovny. Systém počítá pouze se 3 možnostmi: fyz. os. podnikající, fyz. os. nepodnikající a právnické os. V našem případě jsme ale 7 samostatných fyz. osob – spolumajitelů. V každé nájemní smlouvě jsme uvedeni všichni. V žádosti COVID – Nájemné na identifikaci takové osoby pronajímatele chybí kolonky. Jak má žadatel osobu svého pronajímatele uvést?
  Je umožněno, aby čestné prohlášení podepsal jeden z majitelů, který bude mít plnou moc jednat za ostatní a vyřídit tak žádost za všechny.
 3. Jak postupovat v případě, že pronajímatelé jsou dvě osoby každý s polovičním podílem? Je nutné druhého z nich zapsat jako zástupce pronajímatele, nebo stačí čestné prohlášení jen jednoho z nich?
  Bude potřeba doložit čestná prohlášení obou pronajímatelů. Systém tento případ zohledňuje. Případně je také možné nechat prohlášení podepsat jedním pronajímatelem s doložením plné moci od druhého pronajímatele. Pro čestné prohlášení pronajímatele nově není požadován úředně ověřený podpis.
 4. V řadě případů u objektů vlastněných fyzickými osobami je více, někdy spíše mnoho vlastníků. Je tedy možné, že vlastníci zplnomocní jednoho z vlastníků, aby podepsal čestné prohlášení – v tom případě by byl v hlavičce čestného prohlášení uveden pouze tento zplnomocněný vlastník?
  Ano, je možné zplnomocnit jednoho z vlastníků/pronajímatelů, aby podepsal čestné prohlášení.
 5. Pokud jde o smlouvu podnájemní, půjde o čestné prohlášení nájemce?
  U podnájemní smlouvy půjde o čestné prohlášení podnájemce, pokud tento podnájemce žádá o podporu. Žádá-li nájemce, pak čestné prohlášení podepisuje on.
 6. Jak postupovat a vyplnit Čestné prohlášení pronajímatele v případě, že město pronajímá nájemci pouze pozemek (ve vlastnictví obce) pod provozovnou – stánkem s občerstvením a předzahrádkou. Dřevěný stánek a předzahrádka jsou ve vlastnictví nájemce.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů. Čestné prohlášení se pak ze systému generuje automaticky.
 7. Za pronajímatele budou čestné prohlášení podepisovat dva prokuristé. Jak v tomto případě postupovat? Zaškrtnout checkbox „Čestné prohlášení pronajímatele je podepsáno na základě plné moci“? Je nutné i u prokury vkládat ověřenou verzi plné moci?
  U prokuristů není potřeba dokládat úředně ověřeno plnou moc. Pro čestné prohlášení pronajímatele nově není požadován úředně ověřený podpis.
 8. Je možné do systému nahrávat původní ČP, která de facto také dokazovala, že mezi nájemcem a pronajímatelem existuje nájemní vztah, když podepisovali slevu. Je možné tento dokument nahradit, nebo se bude trvat na znovu ověření smluvního vztahu pronajímatelem?
  Ač žadatel podal žádost v rámci první a druhé výzvy, je i při podání žádosti v rámci 3. výzvy nutné doložit pronajímatelovo nové čestné prohlášení. ČP pronajímatele ve Výzvě 3 obsahuje změny odpovídající změnám Výzvy 3.
 9. V rozhodném období došlo k prodeji nemovitosti. Původní majitel se s novým majitelem dohodl tak, že smlouva s nájemcem bude v platnosti i nadále, než vstoupí v platnost smlouva nová, která byla sjednána s účinností od ledna 2021 (tedy mimo rozhodné období) a na „mezidobí“ dojde pouze ke změně čísla účtu pro platbu nájemného (ve prospěch nového pronajímatele). Je zapotřebí doložit dvě čestná prohlášení pronajímatele? Nebo pouze jedno, na osobu (starého majitele) jejíž jméno je uvedeno ve smlouvě o nájmu.
  Pokud došlo k úpravě původní smlouvy pouze dodatkem, je nutné doložit čestná prohlášení obou vlastníků (pronajímatelů).
 10. Pronajímatel je po smrti a nebytový prostor je součástí zatím nedořešeného dědického řízení, tím pádem v současné době není právoplatný dědic nebytového prostoru. Žadatel tak nemůže doložit četné prohlášení pronajímatele, protože v současné době není nikdo stanoven.
  Žadatel musí vyčkat do skončení dědického řízení, případně se dohodnout se správcem pozůstalosti na zvoleném postupu podepsání čestného prohlášení pronajímatele, které je obligatorní podmínkou přijatelnosti žádosti o podporu. Žadateli do té doby nebrání připravit všechny ostatní náležitosti žádosti v systému AIS MPO.
 11. Bude při posuzování čestného prohlášení pronajímatele posouzena jako dostačující již existující plná moc z července tohoto roku, která zmocňuje, mimo jiné, k činění prohlášení „v souvislosti s tzv. Výzvou k programu COVID – Nájemné vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky“, nebo bude v plné moci vyžadován výslovný odkaz na „Výzvu č. 3“? Statutární zástupci společnosti pronajímatele se bohužel nacházejí mimo Českou republiku a vzhledem k současné situaci je zajištění nové plné moci velmi obtížné.
  Pokud z udělené plné moci explicitně nevyplývá, že bylo zmocnění uděleno pouze pro účely zastupování ve Výzvě 1 programu, bude možné ji použít i ve Výzvě 3. I totožnou plnou moc však musí zmocněnec připojit jako přílohu, která je součástí žádosti ve Výzvě 3.
 12. Původní smlouva na nájem nebytových prostor byla s pronajímatelem A uzavřena pouze do listopadu 2020. Od prosince 2020 je uzavřena nová smlouva s pronajímatelem B na tu samou provozovnu. Je nutné uvést oba pronajímatele a oba shodně podepíší ČP? Je problém, pokud smlouva s B není účinná před 1. 10. 2020?
  Podmínkou Výzvy 3 je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020 a zároveň platnost a účinnost nájemní smlouvy v rozhodném období. Je tak nutné uvést oba pronajímatele, kteří ČP podepíší.
 13. Žadatel doložil čestné prohlášení podepsané zplnomocněnou osobou. Doložil také pověření na tuto osobu. Podpisy jednatelů nejsou úředně ověřeny. Žadatel, resp. pronajímatel chce vědět na základě čeho je nutné, aby podpisy na pověření byly ověřeny.
  Pokud jde o podpisy jednatelů, tak ty ověřeny nemusí být, pokud mají zmocněnce, který za jejich společnost podává žádost, pak ten je v systému přihlášen přes eIdentitu a nemusí rovněž ověřovat svůj podpis na čestném prohlášení.
 14. Prosím o vysvětlení bodů v ČP žadatele:
  při podání žádosti jsem podnikatelským subjektem oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti v pronajaté provozovně, na jejíž nájem je žádána podpora;
  ke dni podání žádosti nemám přerušeno provozování živnosti, nebo mi nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo jsem nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona.
  Znamená to tedy, že pokud den po podání žádosti ukončím živnost, mám i v tomto případě nárok na podporu z programu Covid-Nájemné? Případně je v programu nastavena nějaká doba po dni podání žádosti, kdy nesmím ukončit živnost?
  Posouzení nároku na podporu je prováděno ke dni podání žádosti. Pokud tedy žadatel splní všechny podmínky ke dni podání žádosti, nepřihlíží se k následným změnám, k nimž by např. došlo mezi podáním žádosti a posouzením žádosti ze strany MPO.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

Dotazy k úhradám nájemného v cizích měnách v programu COVID nájemné

 1. V žádosti není uvedeno, že si mají žadatelé přepočíst sami kurz a není tam ani možnost přepočtený kurz uvést, jestli jsou to EUR, nebo jiná měna. Kurz ČNB se nebude přepočítávat sám?
  Ne, kurz si přepočítá každý žadatel individuálně. Měna, ze které vychází, je pak pro hodnotitele zjevná z dokladu o zaplacení a nájemní smlouvy. Postup stanovení přepočtu cizí měny na Kč je stanoven v bodě 7.3 Výzvy 3.
 2. Nájemné, které budeme uplatňovat v rámci Výzvy 3 je stanoveno i placeno v EUR, jaký kurz použít pro přepočet nároku?
  Pokud je nájemné hrazeno (strženo z účtu) v jiné měně než Kč, použije se pro stanovení výše nájemného kurz této jiné měny vůči Kč vyhlášený ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu nájemného.
 3. Nájemné je fakturováno a hrazeno v jiné měně než v Kč. Pokud tedy nájemce uhradil alespoň 50 %, konkrétně XXX EUR, není v tomto ohledu pravdivé tvrzení pronajímatele, které je v rámci generovaného čestného prohlášení předloženo k podpisu, že nájemce uhradil „konkrétně XXX Kč.“ Stejné to je i u dalších odrážek. Pokud je tedy nájemné hrazeno v EUR a v čestném prohlášení pronajímatele je CZK, nedopouští se pronajímatel protiprávního jednání, resp. neuvádí do čestného prohlášení nepravdivé údaje?
  Viz čl. 7.3 Výzvy 3. Pokud je nájemné hrazeno (strženo z účtu) v jiné měně než Kč, použije se pro stanovení výše nájemného kurz této jiné měny vůči Kč vyhlášený ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu nájemného. Podstatné pro čestné prohlášení tedy je, že suma vyjádřená v Kč odpovídá přepočtu, který je stanoven v čl. 7.3 Výzvy 3.
 4. Nájemné, které je v nájemní smlouvě sjednané jako CZK ekvivalent částky v EUR, který je vždy zjištěn dle kurzu dohodnému v nájemní smlouvě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je fakturováno v CZK. Je pravdou, že není třeba aplikovat čl. 7.3 Výzvy 3, tj. částku původního nájemného a rozhodného nájemného není třeba přepočítat dle kurzu ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu nájemného?
  Podstatné je, v jaké měně je nájemné hrazeno, ne vzorec, podle kterého se k částce došlo. Pokud je hrazeno v CZK, pak se ust. 7.3 Výzvy 3 o konverzi neaplikuje.
 5. Nájemné je stanoveno v EUR, hradí se v CZK na základě faktur pronajímatele (přepočítává kurzem na faktuře). Je nutné v tomto případě použít kurzy pro přepočty nebo se berou hodnoty v CZK jako smluvní nájemné?
  Pokud je částka nájemného účtována a hrazena v CZK, ustanovení čl. 7.3 Výzvy 3 o konverzi se neaplikuje.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

Ostatní dotazy ke COVID nájemné

 1. Bude se program vztahovat pouze na nájem anebo i na služby v rámci nájemného?
  Způsobilým výdajem je dle programu podpora určená na platbu nájemného bez DPH za období měsíců října, listopadu a prosince 2020. Na úhradu poplatků za služby a dalšího možného příslušenství nájemného podporu čerpat nelze. V případě, kdy se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, není platba DPH způsobilým výdajem a nelze na něj čerpat podporu.
 2. Nájemce platí nájemné na ruku a má doklad o platbě od pronajímatele. Postačuje tento doklad nebo musí žadatel doložit výpis z účtu?
  Forma transakce není pro způsobilost žadatele relevantní. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 3. Bude nutné při odkladu placení nájemného platit penále z prodlení?
  Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou otázkami smluvní úpravy účastníků nájemní smlouvy, do kterých poskytovatel podpory nevstupuje.
 4. Bude akceptována smlouva o smlouvě budoucí, která byla uzavřena před 1. 10.?
  V tomto případě ne, podmínkou programu je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.
 5. Do kdy (v jakém období) od podání žádosti se předpokládá, že dostanou žadatelé peníze na účet?
  Pokud bude žádost v pořádku, očekává se platba na účet do 2-3 týdnů.
 6. Jakým způsobem se bude moci o program žádat v případě zastupování klienta? Bude stačit přiložit do systému plnou moc? Tato osoba se pak tedy přihlásí do systému nebo musí samotný klient?
  Zmocněnec se do systému registruje a doloží ověřenou plnou moc žadatele, kterého zastupuje při podání žádosti. Registrace/přihlášení zmocněnců probíhá přímo.
 7. Jakým způsobem postupovat, pokud jsou všichni jednatelé žadatele, který je právnickou osobou, zahraniční fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku? Budou si např. moci zajistit eIdentitu (NIA) na českých konzulátech v zahraničí?
  Cizinci si eIdentitu zřídit nemůžou. Pro tyto případy je možné podat žádost prostřednictvím českého zástupce zmocněného na základě ověřené plné moci. Zmocněnec se do systému registruje a doloží ověřenou plnou moc žadatele, kterého zastupuje při podání žádosti. Registrace/přihlášení zmocněnců probíhá přímo.
 8. Žadatel platí v nájmu i služby/elektřinu za spol. prostory, fungování jezdících schodů, úklid veřejných prostor. Nájemné a služby nejsou v platbě rozděleny.
  Způsobilým výdajem je pouze nájemné. Je proto nutné vyčíslit pouze částku nájemného.
 9. Nájemce v září 2019 s pronajímatelem uzavřel dodatek k nájemné smlouvě, který rozšiřuje najaté prostory o další patro budovy. Dodatek nájemní smlouvy byl podepsán v září 2019, prostory patra byly převzaty v lednu 2020. Od října 2020 se smluvní nájemné mělo navýšit na částku 250 000 Kč měsíčně. Jakým způsobem bude případ ze strany schvalovatele žádosti o podporu vyhodnocen? Je důvodná obava, že program Covid nájemné se na popsané navýšení nájmu z titulu rozšíření pronajímané plochy nebude vztahovat?
  Ano. Pokud byl nájem od 1. 10. navýšen, je potřeba žádat za měsíce říjen-prosinec jednotlivě o částku rovnající se výši nájmu před 1. říjnem.
 10. Může být plná moc notářsky ověřená v zemi, kde se momentálně zdržuje? Je platná v anglické verzi?
  Ověření podpisu/legalizace podpisu je přípustná podle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování, v platném znění, a též podle zákona č. 85/2006 Sb., o advokacii, v platném znění.
  Ověřování listin, podpisů apod. v zahraničí se řídí předpisy evropského a mezinárodního práva soukromého. Pokud je plná moc ověřena cizozemským notářským úřadem, je rozhodné, jaký právní režim mezi ČR a danou zemí bude rozhodný (zda je potřeba legalizace/apostilní doložka apod.). V těchto otázkách doporučujeme kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí.
 11. Dotaz k čl. 15.1. Výzvy – naše společnost je v procesu fúze sloučením (tj. naše společnost čili nájemce, v rámci fúze zanikne a do jejího právního postavení vstoupí nástupnická společnost, na kterou přejdou všechna práva, povinnosti, závazky ze všech právních vztahů, včetně uzavřené nájemní smlouvy).  Předpokládané datum účinnosti fúze máme 30. 1. 2021. Článek 15.1 Výzvy stanoví, že není možné, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení jeho právní nástupce. Vztahuje se tento článek také na fúzi sloučením? Jak máme podat žádost o podporu, aby nebyla zamítnuta?
  V tomto případě je vhodné podat žádost co nejdříve, aby byla vyřízena před dokončením fúze. V případě, že by v průběhu řízení o vyhodnocení žádosti k fúzi došlo, aplikací čl. 15.1 Výzvy dojde k zamítnutí žádosti.
 12. Jak postupovat pro výpočet původního měsíčního nájemného v případě, kdy nájem začal po 31. červenci 2020?
  Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 13. V případě, kdy o podporu žádá podnájemník provozovny, musí být splněny podmínky programu ve vztahu mezi nájemcem a podnájemníkem nebo také mezi pronajímatelem a nájemcem (úhrada rozhodného nájemného, podpis čestného prohlášení apod.)?
  V uvedeném případě (podnájemní smlouva) vystupuje nájemce jako pronajímatel prostor. Proto musí být všechny podmínky splněny ve vztahu mezi nájemcem a podnájemníkem a čestné prohlášení musí být podepsáno nájemcem.
 14. Žadatelka přerušila provozování živnosti 1.1. a proto nemůže zažádat o podporu v programu. V případě, že si živnost znova obnoví, bylo by možné zažádat?
  Oprávněný žadatel je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. V momentě podání žádosti musí tedy aktivně vykonávat podnikatelskou činnost.
 15. Aktuálně připravujeme fúzi dceřiných společností v ČR. Datum účinnosti fúze (zápis do OR) je plánováno k 1. únoru 2021. Některé ze zanikajících společností zúčastněných na fúzi již jsou nebo se v nejbližší době stanou příjemci podpory v rámci programu COVID-Nájemné. Aplikuje se na danou fúzi § 14a zákona o rozpočtových pravidlech a je tedy nutné získat předchozí souhlas MPO s fúzí, a to pro oba případy, tj. pokud již byla podpora COVID–Nájemné v okamžiku zápisu fúze vyplacena či k její výplatě přes podanou žádost zanikající společností dosud nedošlo? Aplikuje se na tento případ čl. 15.1 Výzvy „Ministerstvo na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.“?
  Řízení o poskytnutí podpory se řídí dle čl. 12.1 Výzvy 3 § 14 a násl. zákona o rozpočtových pravidlech. Aplikuje se tak rovněž § 14a zákona, který stanoví, že pokud mají v důsledku přeměny obchodní společnosti nebo družstva práva a povinnosti přejít na právního nástupce, je nutné alespoň 60 dnů přede dnem zveřejněním projektu přeměny požádat MPO (v případě programu Covid nájemné) o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace/podpory. § 14l zákona se na takový případ neuplatní, neboť se nejedná o smrt žadatele, nebo jeho zánik, neboť v případě fúze jde o přeměnu. 
 16. Firma žadatele dne 1.12.2020 fúzovala s jinou firmou, bude podávat žádost o podporu COVID Nájemné. Otázka zní, zda zasílat žádost za původní firmu, která k 1.12.2020 zanikla, nebo za firmu do které zaniklá firma vstoupila?
  Není možné podat žádost o podporu za zaniklou společnost. Podmínkou programu je, aby byl žadatel při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory podnikatelským subjektem oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti v pronajaté provozovně, na jejíž nájem je žádána podpora. Jelikož nástupnická společnost v rozhodné době v provozovně neprovozovala podnikatelskou činnost, pak ani tato není způsobilá k podání žádosti o podporu.
 17. Žadatel má v nájmu prostor sloužící k podnikání od dvou pronajímatelů. Jeden z nich – bytové družstvo se rozhodl změnit na společenství vlastníků bytových jednotek. Do 31. 10. 2020 měl nájem prostor k podnikání od bytového družstva a od 1. 11. 2020 provozuje stejnou provozovnu v nájmu od společenství vlastníků. Jak má toto v žádosti uvést?
  Pokud došlo v průběhu rozhodného období ke změně statutu pronajímatele, je nutné uvést aktuálního pronajímatele ke dni podání žádosti, o této skutečnosti informovat hodnotitele a přiložit doklad o této změně.
 18. Je cyklicky uzavíraná měsíční nájemní smlouva ve 4Q akceptovatelnou nájemní smlouvou, zakládající rozhodné nájemné?
  Oprávněný žadatel má nájemní vztah k dané provozovně platný a účinný před 1. říjnem 2020 a prokáže úhradu nájemného dle této nájemní smlouvy před tímto datem, stejně jako úhradu alespoň 50 % rozhodného nájemného. Rozhodující je, zda před 1.10. 2020 existoval nájemní vztah a zda je smlouva platná a účinná v rozhodném období.
 19. Musí v případě fúze zanikající společnost (která obdržela státní podporu COVID Nájem) žádat Ministerstvo průmyslu o předchozí souhlas s fúzí 60 dní před zveřejněním projektu přeměny dle § 14a zákona o rozpočtových pravidlech? Nestačí pouze notifikovat dle § 39a zákona o přeměnách?
  Výzva je realizována na základě zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), postupuje se dle ustanovení § 14 písm. a), pak tedy, jestliže příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (dále jen „žadatel“), je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci toho, kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytl.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID NájemnéZpět na obsah konkrétních dotazů

4.  COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

 • Jde o „kompenzační“ nástroj pro podnikatele, kterým bylo krizovými opatřeními vlády omezeno podnikání, zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby
 • Výzva na příjem žádostí o podporu bude vyhlášena 15. ledna 2021.
 • Podpora v rámci první výzvy bude za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021

Základní infomace k programu

 1. Jsem OSVČ, nemám žádné zaměstnance ani spolupracující osoby, mám nárok čerpat dotaci v Programu?
  Ne, dotace se počítá pouze za zaměstnance v pracovním poměru, spolupracující osoby a jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 2. Mohu požádat o podporu za zaměstnance v pracovní neschopnosti, na mateřské nebo rodičovské dovolené apod.? Je způsobilé i zaměstnání malého rozsahu?
  Ano, pokud splňuje ostatní podmínky, zejména byl zaměstnancem v pracovním poměru k 31. 10. 2020, přihlášeným k tomuto datu k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.
 3. Vztahuje se dotace na administrativní pracovníky, účetní, uklízečky apod.?
  Ano, pokud lze takového zaměstnance zařadit alespoň zčásti úvazku do podporovaného odvětví.
 4. Lze žádat za osoby zaměstnávané na DPP / DPČ?
  Nelze, dotace se počítá pouze za zaměstnance v pracovním poměru, spolupracující osoby a jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 5. Lze žádat za zaměstnance propuštěné 15. října 2020? Lze žádat za zaměstnance přijaté např. v listopadu?
  Rozhodný termín pro výpočet výše dotace je 31. října 2020. Lze tedy započítat pouze osoby zaměstnané k tomuto datu, nelze započítat ani zaměstnance, se kterými byl ukončen pracovní poměr před tímto termínem, ani přijaté po tomto termínu.
 6. Kdo je spolupracující osoba?
  Podle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: spolupracující manžel/ka nebo osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nebo člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. V každém případě musela být takováto osoba k 31. 10. 2020 nahlášena na České správě sociálního zabezpečení.
 7. Je možno požádat o dotaci za sebe jakožto jednatele firmy?
  Možné to je pouze za předpokladu, že jednatel má smlouvu o výkonu funkce jednatele (a zároveň na sebe nečerpal kompenzační bonus a byl přihlášen k platbě pojistného na České správě sociální zabezpečení). Pokud má jednatel standardní zaměstnaneckou smlouvu, počítá se jako standardní zaměstnanec a lze na něj o podporu požádat.
 8. Mohou o podporu žádat i jiné právní formy, než fyzické osoby (podnikatelé) a obchodní společnosti, tedy např. spolek, sdružení, nezisková organizace apod.?
  V zásadě ano, podle podmínek výzvy může žádat jakákoli právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost, která splní všechny ostatní podmínky výzvy.
 9. Může požádat o dotaci firma, která má nedoplatky, ale má sjednán splátkový kalendář?
  Ano, viz čl. 4.1 písm. i) Výzvy.
 10. Je možné žádat o dotaci na prodejnu, kde platil zákaz prodeje jen na část nabízeného sortimentu?
  Žádat obecně lze, pokud se nejednalo pouze o doplňkový sortiment. Způsobilé k výpočtu podpory budou zpravidla jen části úvazků zaměstnanců, odpovídající danému omezení.
 11. Lze podporu kombinovat s dalšími COVID programy?
  ANO, až na některé ve výzvě uvedené výjimky, kombinace je možná v případě kompenzačního bonusu, Antiviru a Nájemného. U většiny ostatních programů platí, že se do výpočtu podpory nezahrnují zaměstnanci vykonávající svoji činnost v sektorech, které byly podpořeny ve speciálních programech (COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – Sport II a III, COVID – BUS, Agricovid a záměru programu COVID – Podpora cestovního ruchu). Tedy např. hotel si může započítat zaměstnance restaurace, pokud je tato standardně otevřena veřejnosti, a určitým podílem i případné další zaměstnance podílející se na zajištění činnosti restaurace, ale nemůže žádat např. za pokojské či recepční hotelu.
 12. V čestném prohlášení musím jako žadatel potvrdit, že za období, za které žádám o poskytnutí podpory z Programu, se vzdávám dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti se způsobilými výdaji dle Programu. Můžu přesto žádat o podporu v dalších programech podpory, jako je COVID-Nájemné, Antivirus apod.?
  Toto prohlášení nebrání v možnosti žádat o jakoukoli státem nabízenou podporu formou programů podpory a dalších podobných nástrojů.
 13. Lze žádat o podporu za restauraci, když měla otevřené výdejové okénko?
  Ano, pokud jsou splněny ostatní podmínky (byl uzavřen vnitřní prostor provozovny atd.).
 14. Jak mám vypočítat výši úvazku, pokud pracuji na směny, 6 nebo hodin denně, nebo na čtvrtinový úvazek, nebo každý měsíc jinak?
  Jako plný pracovní úvazek počítáme 8 hodin denně, resp. 40 hodin týdně. Čtvrtinový úvazek tedy představuje koeficient 0,25, smlouva na 6 hodin denně představuje 0,75 (6 děleno 8). Pokud se výše úvazku v čase měnila, je třeba vypočítat reálnou výši úvazku za říjen 2020.
 15. Mohu žádat o dotaci, pokud mám mobilní provozovnu?
  Obecně ano, mezi způsobilými činnostmi je např. i „prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách“.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

5.   Ošetřovné pro OSVČ II

Výzva za leden 2021 a 21. a 22. prosince 2020 byla zveřejněna 9. 2. 2021, příjem žádostí byl zahájen 10. 2. 2021 a ukončen bude 11. 3. 2021.

Výzva za období 1. až 30. listopadu 2020 byla zveřejněna 18. 12. 2020, příjem žádostí byl zahájen 21. 12. 2020 a ukončen 21. 1. 2021.
Výzva za období 14. až 31. října 2020 byla zveřejněna 5. 11. 2020, příjem žádostí byl zahájen 9. 11. 2020 a ukončen 9. 12. 2020.

Dotazy je možné zasílat na osetrovne@mpo.cz

 1. Co mám udělat pro úspěšné proplacení dotace?
  Je nutné si pozorně přečíst Výzvu na webu MPO. Žádosti jsou hodnoceny průběžně, v případě zjištění nesprávných údajů je vyzván žadatel k doplnění datovou schránkou nebo emailem, což prodlužuje hodnocení. Důležité je proto pečlivě zkontrolovat všechny údaje, které žadatel uvádí do žádosti – zejména RČ a číslo bankovního účtu. Také zda odpovídají skutečnosti dle živnostenského rejstříku a dalších rejstříků.
  Neposílejte žádost vícekrát, podání více žádostí komplikuje a prodlužuje hodnotící proces. 
  Pokud posíláte žádost poštou, žádost prosím nesešívejte.
 2. Mohu si zažádat o dotaci, když jsem OSVČ, starám se o dítě do 10 let a pobírám částečný invalidní důchod?
  Ne v tomto případě nemáte na ošetřovné nárok, protože nejste OSVČ na hlavní činnost. OSVČ pobírající invalidní důchod jsou osoby podnikající na vedlejší činnost. Nezohledňuje se, zda pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo pro invaliditu druhého stupně nebo pro invaliditu prvního stupně.
 3. Má rodič nárok na ošetřovné během ředitelského volna, prázdnin?
  Nemá. Jsou však propláceny víkendy a státní svátky.
 4. Má rodič nárok na ošetřovné, pokud ponechá dítě doma dobrovolně (např. ze zdravotních či  rodinných důvodů)?
  Nemá.
 5. Za jak dlouho dostanu dotaci za listopad proplacenou?
  Vzhledem k vysokému počtu žádostí je třeba počítat, že vyřízení žádosti potrvá více než 14 dní od doručení, v případě doplnění se proces prodlužuje. Vyřizování žádosti se výrazně prodlouží, pokud není žádost poslaná na správném formuláři MPO.
 6. OSVČ má spolupracující osobu (manželku). Může ona žádat o ošetřovné?
  Pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost tak ano, pokud však má ošetřovné ze zaměstnaneckého poměru, tak ne.
 7. Kdo může žádat o ošetřovné v případě střídavé péče? Který z rodičů a na základě kterých kritérií.
  U rozvedených rodičů v případě střídavé péče o dítě stanovené rozhodnutím soudu může rodič při splnění podmínek nároku čerpat ošetřovné za dny, ve kterých o dítě pečuje. Ošetřovné pro OSVČ poskytují za jednotlivé dny, kdy měl rodič dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič. Ke střídání a pobírání dávky nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si rodič-OSVČ nahlásil ½ dne a další ½ zaměstnanec). Střídání rodičů se je možné doložit prostřednictvím předepsaného tiskopisu dostupného na www.cssz.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral. Střídají-li se v péči o dítě osoby (rodiče) žijící společně s dítětem v jedné domácnosti, platí pro nárok na ošetřovné obdobné podmínky jako v případě rozvedených rodičů. O ošetřovné z nemocenského pojištění nemusí žádat pouze rodič, ale jakákoli osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti (např. babička).
 8. Žádost o ošetřovné pro OSVČ, vyplňují se tam všechny děti, nebo pouze to na které se čerpá?
  Je nutné uvést všechny děti žijící s žadatelem ve společně hospodařící domácnosti. Ošetřovné však lze čerpat pouze na jedno dítě ve společně hospodařící domácnosti.
 9. Jakým způsobem lze žádost opravit, když je uvedeno špatné DIČ, nebo jiný povinný údaj (např. číslo účtu)? Je nutné znovu žádost vyplnit?
  Neposílejte žádost podruhé, ale počkejte na výzvu k opravě.
 10. OSVČ má nedoplatky u ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ale u jedné instituce má schválen splátkový kalendář a obou institucí má podanou žádost o prominutí. Je možné žádat o ošetřovné pro OSVČ?
  Obecně pohlížíme na osobu, která má povolené splátky, či odklad, jako na bezdlužnou, a ošetřovné přiznáváme. Nicméně pokud má podanou žádost o prominutí, má pravděpodobně stále nedoplatky. Tím pádem by ošetřovné nebylo přiděleno.
 11. OSVČ měla dluh na sociálních odvodech. Chtěla by na konci dubna doplatit. Bude moci žádat za březen, i když v té době dluh měla? Bude to stejně u žádosti za duben?
  Bude moci žádat za dny, kdy neměl žádný závazek, tedy až následujícího dne, kdy dluh splatí. Doporučujeme k žádosti oddlužení doložit.
 12. Jakým způsobem bude MPO postupovat v případě, že se žádost zaslaná poštou ztratila?
  O přijetí pošty se potvrzení nevydává. Sledování zásilek je dostupné zde: www.postaonline.cz/trackandtrace. MPO neodpovídá za doručení zásilek. V případě ztráty zásilky, kterou žadatel odeslal na MPO, je třeba postupovat podle reklamačních pravidel doručovatele. Doporučujeme poslat datovou schránkou anebo zaslat doporučený dopis a mít doklad o zaslání poštou.
 13. OSVČ zaslala žádost nejprve emailem s ověřeným podpisem. Dostala vyrozumění o odstranění nedostatků, načež poslala vše znovu již doporučenou poštou.
  Při zaslání je důležité uvést do předmětu kód začínající #. Toto potvrzení je možné zaslat emailem, vždy uvádějte také Vaše IČ a DIČ. Při opravě vždy postupujte podle pokynů ve výzvě k opravě.
 14. Kde naleznu informace k Ošetřovnému pro OSVČ?
  Veškeré informace jsou na stránkách www.mpo.cz/osetrovneosvc
 15. Co mám dělat – poradíte mi, jak vyplnit formulář?
  Pečlivě si přečtěte instrukce týkající se výzvy, poté přejděte k vyplnění formuláře.
 16. Mohu podat na formuláři ČSSZ?
  Nikoli podat můžete jen na formuláři, který naleznete na stránkách www.mpo.cz/osetrovneosvc
 17. Je potřeba potvrzení o škole, školce, potvrzení o karanténě?
  V případě, že je zařízení uzavřeno z důvodu nařízení hygienické stanice či zřizovatele musí k žádosti žadatel doložit potvrzení o uzavření s uvedením období, kdy bylo zařízení uzavřeno (např. sken emailu).
 18. Lze kombinovat ošetřovné pro OSVČ s dalšími podpůrnými programy?
  Ano, od listopadové výzvy je možná kombinace s kompenzačním bonusem Ministerstva financí. Nadále je možné kombinovat s Covid – kultura a Covid – nájemné.
 19. Je možné podat žádost zpětně?
  Ne, není to možné. Žádosti je možné podávat pouze v termínech daných výzvou. Za jedno období je možné podat pouze jednu žádost.
 20. Jakým způsobem zrušit, vzít zpět žádost o ošetřovné pro OSVČ?
  Napište email na osetrovne@mpo.cz, do předmětu napsat „Storno ošetřovné říjen“, nicméně je nutné poslat žádost o zrušení žádosti oficiálně písemně nebo datovou schránkou přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu, adresa Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

6.   COVID – Veletrhy/kongresy

Cílem programu je sektorově zaměřená podpora firmám podnikajícím v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí. Sektorově zaměřená podpora COVID – Veletrhy/kongresy má za cíl udržení infrastruktury, firem a navazujících organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb.

Podrobnosti programu COVID – Veletrhy/kongresy

Zpět na obsah konkrétních dotazů

7.   Pracovněprávní problematika

 1. Zaměstnance odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy
  Podmínky odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 2. Jaká je forma kompenzace pro osoby, kterým byla zrušena práce na DPČ?
  Po skončení dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohody o provedení práce (DPP) je možné se hned následující den evidovat na ÚP ČR. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou na webu MPSV. Obě žádosti je třeba vyplnit a zaslat ÚP ČR v místě trvalého pobytu (u občana České republiky v místě trvalého pobytu nebo tam, kde se skutečně zdržuje a kde bude hledat nové zaměstnání). Bližší informace k tomu, jak se evidovat, jak postupovat, co je vše potřeba jsou na webu MPSV a ÚP ČR. ÚP ČR neposkytuje žádné kompenzace, ale může při splnění zákonných podmínek přiznat a vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Pro poskytování podpory v nezaměstnanosti musí být splněna podmínka získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců před zařazením do evidence ÚP ČR. Při přiznání a poskytování této podpory však nemůže být zároveň přiznán a vyplácen kompenzační bonus. Pokud by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme kontaktovat ÚP ČR telefonicky nebo elektronicky a projednat možnost poskytnutí některé z nepojistných sociálních dávek. Bližší informace k jednotlivým dávkám jsou uvedeny na https://www.mpsv.cz/davky-info.
 3. Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?
  Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).
 4. Kam se obrátit o pomoc v případě nedostatku finančních prostředků na živobytí?
  Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat na Úřadu práce ČR o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Pokud v rodině došlo k podstatnému poklesu příjmu a tato situace by měla trvat delší dobu, je možné na Úřadu práce ČR požádat i o další dávky, jako je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi, nebo o příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory. Vždy je ale nutné se včas obrátit na Úřad práce ČR, kde bude nalezeno vhodné řešení dané situace.
  Vše je možné zařídit elektronickou cestou, např. žádost o MOP a podklady, které je potřeba k žádosti doložit, lze nalézt na stránkách: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19. Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz. Lidé mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz. Žádosti lze v době nouzového stavu odeslat emailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze emailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem na adresu pobočky Úřadu práce ČR podle místa faktického pobytu žadatele.
 5. Co dělat v případě, že mám dítě starší 10 let a nevztahuje se na mě již ošetřovné?
  Pokud se jedná o dítě ve věku 10 let a starší se specifickými potřebami, kdy je skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jedná se o nepojmenovanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy musí bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnance. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat zaměstnavateli. Zaměstnanec by tedy měl zaměstnavateli předložit „potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení“ a dále doporučujeme předložit ze strany zaměstnance zaměstnavateli „čestné prohlášení“, ve kterém zaměstnanec specifikuje nezbytnost osobní péče o dítě se specifickými potřebami, která nemůže být poskytnuta jinou osobou. Ošetřovné, ani náhrada mzdy nebo platu za dobu trvání překážky v práci v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, nicméně není vyloučeno, aby se zaměstnavatel odchýlil ve prospěch zaměstnance od zákona a právo na náhradu v určitém rozsahu přiznal nad rámec zákona.
 6. Má rodič nárok na ošetřovné v případě docházky dítěte do soukromé školky?
  Čerpat ošetřovné člena rodiny (OČR) má právo i rodič dítěte, které navštěvuje soukromou mateřskou školu.
 7. Jak probíhá platba za zaměstnance, kterému není přidělena práce a musí zůstat doma?
  Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci, náleží zaměstnanci podle příslušných ustanovení zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu. Pokud je důvodem překážky v práci uzavření nebo omezení provozu z důvodu krizových opatření přijatých vládou nebo mimořádných opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví či jiným orgánem ochrany veřejného zdraví, náhrada mzdy nebo platu náleží podle § 208 zákoníku práce ve výši průměrného výdělku. V tomto případě je možné poskytnout příspěvek v režimu A nebo A plus cíleného programu Antivirus. Pokud nemůže zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci z důvodu omezení odbytu nebo poptávky, jedná se o překážku v práci podle § 209 zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží v tomto případě ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. V tomto případě je možné poskytnout příspěvek v režimu B cíleného programu Antivirus. Podrobné informace o jednotlivých režimech podpory programu Antivirus jsou uvedeny na www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.
 8. Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?
  Pokud zaměstnavatel navrhne zaměstnanci dohodu o rozvázání pracovního poměru, v praxi často nesprávně nazývanou jako „výpověď dohodou“ s tím, že jakmile se stávající situace způsobená šířením onemocnění COVID-19 zlepší, opět zaměstnance zaměstná, musí mít zaměstnanec na paměti, že v případě podpisu takové dohody nemá jistotu na budoucím opětovném zaměstnání. Je-li pracovní poměr ukončen dohodou, může se nezaměstnaná osoba evidovat na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce.
  Ohledně způsobu podání této žádosti doporučujeme rovněž sledovat stránky www.uradprace.cz s aktuálními informacemi. Pokud jde o výši podpory v nezaměstnanosti, pak tato je v případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, nižší, a to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Jinak činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
  Doporučujeme zaměstnavatelům, aby současnou komplikovanou situaci se zaměstnanci neřešili ukončováním pracovních poměrů, ale využitím příspěvků z programu Antivirus. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus může  zaměstnavatel v takovém případě žádat o příspěvek v režimu A nebo A plus. Podrobné informace o jednotlivých režimech podpory programu Antivirus jsou uvedeny na www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.
 9. Pokud má některý zaměstnanec prokázaný koronavirus, půjde do karantény celé pracoviště, nebo třeba jenom jeho směna?
  Není nutné, aby automaticky všichni zaměstnanci pracující na směně nebo dokonce celém pracovišti museli jít do karantény. Doporučujeme nicméně situaci konzultovat s krajskou hygienickou stanicí, která o případném nařízení karantény rozhodne.
 10. Montážní technik pracující pro zaměstnavatele jehož činnost nebyla v průběhu omezujících opatření nijak zasažena, dostal výplatní pásku, kde mu zaměstnavatel i přes to, že pracoval na plný úvazek a celý měsíc, vyúčtoval za měsíc březen 100 % mzdy po dobu 10 dnů a po zbývající březnové dny pouze 80 % mzdy. Je nějaká možnost jak situaci řešit a kam se obrátit?
  Mzda se podle § 109 odst. 1 zákoníku práce poskytuje za vykonanou práci. Mzda, tedy její výše a podmínky poskytování, se podle § 113 odst. 1 zákoníku práce sjednává smlouvou (pracovní, kolektivní či jinou), stanovuje vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo ji určuje zaměstnavatel mzdovým výměrem. Podle § 113 odst. 3 zákoníku práce musí být mzda sjednána, stanovena či určena před započetím výkonu práce, za který má příslušet. Mzdu tedy nelze v žádném případě měnit se zpětnou účinností; zaměstnanci musí být vždy (dopředu) známy podmínky, za kterých bude práci vykonávat. V případě, že má zaměstnanec podezření na porušení právních předpisů ze strany zaměstnavatele, lze se obrátit s podnětem na Státní úřad inspekce práce, resp. na podřízené oblastní inspektoráty práce. K provedení kontroly lze podat podnět, a to i prostřednictvím webového formuláře, a to zde – epp.suip.cz/epp/index.php. Bližší informace k obsahu podnětu ke kontrole jsou uvedeny na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce – www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/.
  Mezi oprávnění orgánů inspekce práce patří v souladu s § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, i poskytování základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to bezúplatně. Aktuální informace týkající se poskytování poradenství veřejnosti jsou dostupné na stránkách www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/.  V provozu je také bezplatná telefonní linka pro veřejnost (pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek, pátek 8:00-14:00), a rovněž email.
  Obecně pak lze uvést, že jestliže zaměstnanec odpracoval celý měsíc (odpracoval všechny směny), navíc v oboru, jehož provoz nebyl v době nouzového stavu omezen, je zaměstnavatel povinen mu poskytnout mzdu, a to v celém rozsahu (viz § 38 odst. 1 v návaznosti na § 141 odst. 1 zákoníku práce) za vykonanou práci.
 11. Zaměstnanec prodejny oblečení, která je zavřená, je doma a pobírá v rámci programu Antivirus 100 % náhrady mzdy. Zaměstnavatel v rámci  programu Antivirus bude žádat o plnou refundaci 100 %. Zaměstnanec si chce podat žádost o ošetřovné na dítě, kterému je mladší než 10 let a se kterým je zaměstnanec doma a hlídá ho. Má zaměstnanec nárok na ošetřovné?
  Souběh není možný, protože buď zaměstnanec pobírá mzdu – pracuje, nebo ošetřovné – zaměstnanec je doma z důvodu potřeby péče o dítě. Ošetřovné se vyplácí v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je doma kvůli uzavření školy/školky. Ošetřovné nelze vyplácet za ty dny, za které má zaměstnanec ze zaměstnání, ze kterého se dávka vyplácí, nadále započitatelný příjem. Antivirus je program, který refunduje zaměstnavateli část náhrad mezd vyplacených zaměstnancům. O ošetřovné se pak žádá s přiložením záznamů od zaměstnavatele, kde je uvedeno např.: údaje o dnech, ve kterých měl zaměstnanec v průběhu měsíce, kdy pečoval o dítě, vykonávat zaměstnání / naplánované směny. Tento údaj je zásadní pro posouzení, zda má nárok na výplatu ošetřovného, neboť tento nárok nevzniká, pokud by se dávka měla vyplácet jen za dny pracovního klidu; údaje o dnech, ve kterých zaměstnanec pracoval. Upozorňujeme, že je třeba uvést i dny, ve kterých zaměstnanec čerpal dovolenou či mu náležela náhrada mzdy z jiného důvodu (tyto dny se kladou naroveň výkonu práce).
 12. Zaměstnankyně je v povinné karanténě a doktorka ji vystavila neschopenku a přitom dostává plnou mzdu za home office od zaměstnavatele. Doktorka tvrdí, že nemocenská má přednost před plnou mzdou, zaměstnavatel opak. Jak by měla postupovat?
  Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (home office). Takovému zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda nebo plat, a proto mu nenáleží za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy nebo platu, případně od 15. dne jejího trvání nenáleží výplata nemocenského. Pokud má však zaměstnanec nařízenou karanténu a nepracuje, naleží mu za prvních 14 dnů karantény náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (případně od 15. dne jejího trvání nenáleží výplata nemocenského). Zaměstnavatel pak může požádat o příspěvek ve výši 80 % nákladů na vyplacenou náhradu mzdy z programu Antivirus – režim A.
 13. Mají zaměstnanci ZUŠ právo nenastoupit do práce, když odbory se hájí tím, že dle zákoníku práce nemají podmínky, které by zajistili bezpečnost na pracovišti? Odbory tvrdí, že ve školství je zvýšené riziko přenosu nákazy.
  Rozvolňování ve školství je navrženo tak, aby představovalo co nejmenší riziko jak pro žáky, tak pro pedagogický sbor. V tomto případě záleží na ZUŠ, protože za BOZP vždy odpovídá zaměstnavatel a při nezajištění podmínek BOZP se on vystavuje možnému postihu. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob (nutno posuzovat adekvátnost, důvodnost a bezprostřednost odmítnutí, aby bylo v souladu se zákonem).

Zpět na obsah konkrétních dotazů

8.   Ostatní

 1. Je nějak regulován nebo omezen dovoz zdravotnických prostředků do ČR?
  Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.
  Více informací lze nalézt na následujících internetových stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx
 2. Jak postupovat v případě dovozu zdravotnických prostředků (roušek) do ČR roušky přes Německo, případně na koho se obrátit?
  Některé země EU začaly uplatňovat zákaz „vývozu“ ochranných osobních pomůcek (ochranné brýle, obličejové štíty, roušky, respirátory třídy FFP2 a FFP3, ochranné oděvy a obleky, ochranné rukavice kategorie III) do jiných států EU, které jsou zásadní pro zabránění šíření koronaviru.
  Pokud budete dovážet takovéto zboží ze zemí mimo EU a zboží je převáženo přes jiný členský stát EU, doporučujeme nechat si ve státě EU propustit zboží do režimu tranzitu a finální celní řízení (propuštění do volného oběhu) provést až v České republice.
  Z celního hlediska sice existuje možnost propustit zboží do volného oběhu v jakékoli zemi EU, přes kterou je zboží dopravováno, nicméně pak bude muset tato země uplatnit zákaz přepravy („vývozu“) ze svého území. V takovém případě se tedy vystavíte nebezpečí, že příslušné celní orgány již nedovolí převoz tohoto zboží do České republiky. Z tohoto důvodu doporučujeme, jak je uvedeno výše, zboží propustit do režimu tranzitu. Objevily se rovněž obavy, že Celní správa ČR bude zmíněné zboží při „dovozu“ zajišťovat a nebude je propouštět. K této záležitosti naleznete více informací na stránce https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx
  WCO zpracovala seznam států a jejich dočasných národních opatření ve vývozu a v dovozu osobních ochranných prostředků, zdravotnického či lékařského materiálu souvisejících s pandemií COVID-19.
  – Export – http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-of-countries-coronavirus.aspx
  – Import – http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/temporary-import-support-measures-adopted-by-members.aspx
 3. Je zapotřebí nějaká povolenka, dovozní licence na nákup z Číny a následný prodej ochranných obleků a zdravotnického materiálu související s koronavirem na území ČR a ostatních evropských zemí, potažmo celého světa?
  Ano, dovozní licence je potřeba, více viz stránky Celní správy ČR. Náležitosti týkající se nákupu, nabídky, poptávky zdravotnických potřeb směřovat na CzechInvest, na healtechsupport@czechinvest.org.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!
Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Zpět na začátek

Metodika výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2
a obchodních center do 5000 m

Co je prodejní plochou?
Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

 • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
 • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
 • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory!

Plocha obchodního centra
Neuplatní se možnost umělého zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Ani do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Zpět na začátek

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všehny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, redakce BusinesInfo.cz

Pravidelné novinky e-mailem