Aktualizováno 14. 9. 2021

Koronavirus a podnikatelé, kde hledat pomoc?

Koronavirus covid-19 ovlivňuje české firmy i OSVČ. BusinessInfo.cz vám už od března 2020 nabízí aktuální informace o situaci, o omezeních a o pomoci i podpůrných programech. Jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Informace pro podnikatele

Finanční pomoc a podpora
Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům
V tabulkách: pro FIRMYpro OSVČ
Dotační portál AIS MPOPřehled dotačních programů
Usnesení vlády související s bojem proti koronaviru
Možné kombinace covid dotací pro firmy a OSVČ (10. 5. 2021) PDF verze
Možné kombinace covid dotací s výzvou 3.3 z programu COVID – Kultura (10. 5. 2021)PDF verze
e-Book „Covid dotační programy pro firmy a OSVČ v gesci MPO“ (10. 5. 2021)
Leták „Do kdy lze žádat o covid dotační programy pro firmy a OSVČ“ (4. 6. 2021)PDF verze
COVID – Nepokryté náklady – příjem žádostí od 19. dubna do 19. července
COVID – Nepokryté náklady II. výzva – příjem žádostí od 28. června
Odpovědi na nejčastější dotazy ke COVID N.N. II. výzva
COVID III (záruky za provozní bankovní úvěry pro rok 2021) – Info o programu na webu ČMZRB
Podpora COVID – Kultura – 4. výzva – (podání od 3. 8. do 22. 9.)
Podpora COVID – Kultura – památky (3.4.) – (podání od 17. 6. do 21. 9.)
Odpovědi na nejčastější dotazy 3. výzvy
COVID Záruka CK (2. 3. zahájen příjem žádostí) ; Podpora pro velké CK
COVID Záruka Sport (žádosti do 30. 6. 2023)
Záruka ke komerčním úvěrům pro malé a střední podnikatele
Pomoc Exportní a garanční pojišťovnyProgram COVID Plus
a České exportní banky
CzechTrade poskytuje exportní poradenství, nabízí i novou službu Market Entry
Daňová opatření Finanční správy ČR (FS ČR)
MF připravilo velký liberační balíček
Odpuštění sankcí a pokut v případě prodlení
Odklad daňových povinností (generální pardon MF)
EET: Podnikatelé nebudou evidovat tržby do 1. ledna 2023
Infolinka pro daňové poplatníky – 225 092 392

Další důležité zdroje

FAQ

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů a živnostníků z informační linky pro podnikatele ohledně opatření proti šíření koronaviru a aktuálních podpůrných programech.

Informační linky

1221
Celorepubliková informační linka
(prac. dny 8 – 19, víkend 9 – 16:30 hodin).
Linka pomůže v těchto oblastech:
1. Cestování – 2. Výsledky mých testů – 3. Zdravotní potíže – 4. Rizikový kontakt – 5. Karanténa – 6. Aktuálně platná mimořádná opatření.

 • Informační linka pro živnostníky a podnikatele – Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho agentury: linka 1212
  (prac. dny 8 – 16 hodin), 224 854 444
  Kontaktní emaily pro COVID programy
 • Zdravotnická linka – Ministerstvo zdravotnictví:
  224 972 222 (prac. dny 9 – 17 hodin)
 • Zdraví a hygiena – Státní zdravotní ústav: 
  724 810 106 a 725 191 367, -370
 • Doprava – Ministerstvo dopravy:
  CZ 225 131 810 a EN 225 131 820
 • Zahraniční cesty – Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200 a 224 183 100
 • Bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci – Ministerstvo vnitra: 974 815 394, -395, -396
 • Daně – MF: 225 092 392
 • Nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění – ČSSZ: 800 050 248
 • Nezaměstnanost, sociální dávky – ÚP ČR: 844 844 803
 • Vzdělávání a sport – MŠMT : 778 725 602, 771 139 398
 • Potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky – MZe: 221 814 595
 • Ministerstvo obrany – psychologická pomoc pro veřejnost: 973 255 140, -141, -142
 • Na tísňové linky 112 a 155 volejte jen v případě ohrožení života!

Krajské hygienické stanice

Kontakty na zdravotní pojišťovny (ZP):

Více na erouska.cz

Informační materiály ke stažení

Aktuality z České republiky

Zpět na začátek

Aktuality ze světa

Ekonomické důsledky ve světě podrobně v aktualizovaném přehledu situace ve světě.

Zpět na začátek

Pracovněprávní vztahy

Aktuality Ministerstva práce a sociálních věcí

Krizové ošetřovné

Kdo má nárok?

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci (včetně lidí pracujících na DPP/DPČ, pokud odvedli z dohody v předchozích třech měsících nemocenské pojištění), kteří nemohou vykonávat práci z důvodu ošetřování/péče o

 • dítě mladší 10 let
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez omezení věku
 • děti starší 10 let závislé mna péči jiných lidí využívající služby stacionářů a obdobných zařízení
 • děti, které se nemohou zúčastnit výuky kvůli karanténě v rodině

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Nové parametry ošetřovného už schválila Sněmovna a Senát (musí jej podepsat prezident)

Na jakou částku mám nárok?

Ošetřovné odpovídá 70 procentům vyměřovacího základu tedy hrubé mzdy, minimálně jde o 400 korun denně.

Na ošetřovném se mohou dvě osoby (typicky rodiče) střídat, a to klidně i po dnech.

Jak postupovat?

Rodiče nahlásí v práci, že nastupují na ošetřovné

Vyplní formulář, který bude v brzké době dostupný na webu ČSSZ

Formulář odevzdá svému zaměstnavateli, který ho odešle na příslušnou Obvodní správu sociálního zabezpečení (OSSZ)

Kdy bude ošetřovné vypláceno

Po celou dobu trvání mimořádných opatření (uzavřené školy, stacionáře, karanténa) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Další informace budou k dispozici po definitivním schválení zákona

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzdaČistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)
Ošetřovné (70 %)
14 600 Kč12 124 Kč12 000 Kč
20 000 Kč15 850 Kč12 450 Kč
28 000 Kč21 365 Kč17 400 Kč

Nejčastější dotazy na webu MPSV

Budou mít nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?

Pokud bude právní úprava schválena, nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření skutečně i pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Budou mít nárok na ošetřovné OSVČ?

Ošetřovné pro OSVČ bude stejně jako na jaře realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Kdy si mohu požádat o ošetřovné?

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Jaký formulář musím vyplnit?

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři.

Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Podle navrhované právní úpravy bude nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání.

Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Znovu však upozorňujeme, že případné podávání žádostí na stávajících tiskopisech je předčasné a nezajistí dřívější vyplacení dávky. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude podle navrhované právní úpravy možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.

Zpět na začátek

Archiv opatření a informací z roku 2020 a 2021
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Služby
• Teritorium: Česká republika | Zahraničí