Záruky cestovním kancelářím budou pokračovat i v roce 2022

Národní rozvojová banka se spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu domluvily na pokračování podpory pro cestovní kanceláře prostřednictvím nástroje „Záruka cestovním kancelářím“.

Ten bude od nového roku plynule navazovat na úspěšný program COVID Záruka CK. Cestovní kanceláře jeho prostřednictvím získávají záruku za spoluúčast, kterou musí složit při sjednávání pojištění pro případ úpadku.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navazující formou podpory reaguje na zpřísnění podmínek pojišťoven pro sjednání povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

Záruka Národní rozvojové banky (NRB) cestovním kancelářím pomáhá zejména v tom, že snižuje vázanost jejich vlastních prostředků u pojišťovny a usnadňuje jim tak cestu ke sjednání povinného pojištění pro případ úpadku.

Vzhledem k tomu, že pandemická situace má i nadále nepříznivý vliv na cestovní ruch a cestovní kanceláře mají potíže při získávání tohoto zákonného pojištění, tak se NRB s MMR a MPO domluvily na pokračování této formy pomoci. Doposud jej využilo 101 cestovních kanceláří, když jim celkově byly vystaveny záruky v objemu 96 milionů korun. 

Od 1. ledna 2022 dojde na základě vládou schváleného materiálu k navýšení alokované částky pro záruky o dalších 200 milionů Kč. Společně s prostředky z roku 2021 tak bude na záruky pro CK pro příští rok (do 30. 6. 2022) k dispozici až 400 mil. Kč. Celková alokace umožní také zvýšit maximální limit výše bankovní záruky za spoluúčast.

Nabídka služeb Národní rozvojové banky, a. s.

Záruka může být poskytnuta CK k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců opakovaně, což nebrání uzavření další záruky pro smlouvu nově sjednanou, pokud pojistná doba začne v době od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Jedná se rovněž o možnosti žádat ještě letos o záruku na pojistné smlouvy s počátkem pojistné doby od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bude-li dosaženo dohody, žádost bude možno podat na kterékoliv pobočce NRB či také prostřednictvím webových stránek banky

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme