Podnikatelé se dočkali dalšího odložení EET, prodloužen program Covid III

Vláda kvůli postupující pandemii covid-19 schválila odklad elektronické evidence tržeb až na 1. ledna 2023. Zároveň bude prodloužen program Covid III – tedy úvěry se zárukou pro firmy postižené současnou krizí.

Elektronicky evidovat tržby budou muset podnikatelé znovu od 1. ledna 2023. Ti, kteří chtějí své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak mohou činit i nadále. Ministerstvo financí k odkladu přistoupilo po zhodnocení nejaktuálnější epidemiologické situace, výhledu ekonomického vývoje a po konzultaci s podnikatelskými svazy a asociacemi.

„V tuto chvíli je však prioritou samotná záchrana podnikání. Zjednodušeně řečeno, pokud vám zatéká do podkroví, nebudete zastřihávat anglický trávník. Až střechu opravíte, můžete se zase pustit do zahrady,“ říká ministryně Alena Schillerová.

„Elektronická evidence tržeb je úspěšným projektem a dnešní konzultace s podnikateli nám potvrdila, že má stále jejich silnou podporu, byť s odkladem vzhledem k současné zdravotní situaci plně souhlasí,“ dodává.

Úvěry se zárukou i v roce 2021

Vláda v polovině října schválila také návrh novely zákona o státní záruce připravený Ministerstvem financí, která umožní prodloužení programu Covid III. Program umožní financování provozních ale nově i investičních nákladů firem komerčními bankami. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení poskytuje záruku stát. Novela zákona umožní poskytnutí podpory podnikům, které by jinak na úvěr dosáhly obtížně či příliš pozdě, i v roce 2021 a má tím přispět k udržení provozuschopnosti a zaměstnanosti. Zákon nyní míří do Sněmovny.

„Evropská komise před několika dny prodloužila ´Dočasný rámec programy pro veřejné podpory financování podnikatelů´ do poloviny příštího roku. Proto jsem ihned vládě předložila novelu zákona, která umožní, aby záruky za úvěry podnikatelům v rámci programu Covid III mohly být poskytovány i k úvěrům sjednaným v příštím roce. S Komisí přitom budeme dále jednat o jeho prodloužení až do konce roku 2021. Podmínky zaručených úvěrů zůstanou stejné, nicméně vypustíme omezení na úvěry provozní a umožníme podporu též pro úvěry investiční. Podpoříme tím likviditu našich firem a podnikatelů a jejich investice,“ prozrazuje ministryně financí Alena Schillerová.

Evropská komise tento týden oznámila své rozhodnutí prodloužit o šest měsíců časovou podmínku pro programy veřejné podpory notifikované v rámci Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření nákazy. Na základě tohoto rámce byl notifikován záruční program Covid III. Aby mohla Česká republika využít tohoto prodloužení, je nezbytné změnu promítnout do stávajícího zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů ČMZRB. V současné době kryje záruční program COVID III úvěry sjednané pouze do konce letošního roku.

SPECIÁL: Daně z příjmů 2023

Novela zákona dále rozšiřuje okruh poskytovaného ručení. Nově bude možné podpořit nejen provozní, ale také investiční úvěry. Návrh tím reaguje na poptávku ze strany podniků. Rozšíření podpořili i zástupci bankovních institucí a podnikatelských svazů. Současně se také prodlužuje doba, po kterou může být úvěr kryt ručením ČMZRB s následnou státní zárukou, a to nově až do konce dubna 2026. Těmito úpravami dojde k plnému využití prostoru, který Evropská komise svým Dočasným rámcem nabízí.

Program v současné době funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Za půjčky ručí ČMZRB a na její výzvu se do projektu zapojilo celkem dvacet finančních institucí. Na základě tržních podílů jim byly vypočítány výše zaručovaných portfolií.

Detailní informace o COVID III na webu ČMZRB

Česká republika poskytne státní záruku v rozsahu nejvýše 150 miliard korun na zajištění dluhů ČMZRB plynoucích z poskytovaného ručení za provozní a nově i investiční úvěry podnikatelům. Tato státem vlastněná banka ručí za dluhy z úvěrů poskytnutých komerčními bankami.

Plnění z ručení ČMZRB zůstává limitováno ve vztahu ke každé konkrétní bance do výše 30 % celkového úvěrového portfolia zahrnutého do programu COVID III. Objem státní záruky umožní podpořit poskytnutí až 495 miliard korun prostředků potřebných pro důležité segmenty naší ekonomiky.

Parametry v případě malých a středních firem (méně než 250 zaměstnanců):

  • ručení poskytováno nejvýše v rozsahu 90 % dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 10 %
  • plnění ze záruky v jednotlivém případě omezeno částkou 45 mil. Kč, neboť program je parametricky nastaven na úvěry do 50 milionů korun (90 % limit krytí odpovídá absolutní částce 45 milionů)

Parametry podnikatelů zaměstnávajících 250 až 500 zaměstnanců:

  • ručení poskytováno v maximálním rozsahu 80 % poskytnutého úvěru, tedy podíl úvěrující banky na riziku je minimálně 20 %
  • plnění ze záruky omezeno částkou 40 mil. Kč (80 procent z 50 milionů)

Ministerstvo financí zvolilo model, kdy žádosti o úvěry a související rizika vyhodnocují jednotlivé komerční banky. To zásadním způsobem zkracuje a zefektivňuje poskytování úvěrů oproti systému, kdy by úvěry centrálně poskytovala jedna státem ovládaná banka. Systém státních záruk je zároveň nastaven tak, aby jednotlivé komerční banky byly přímo zainteresovány na eliminaci případů úvěrových selhání žadatelů, a to kombinací tzv. individuálních a portfoliových limitů ručení.

Živnostníci a firmy s až 500 zaměstnanci mohou podávat žádosti o půjčky v programu již od konce května. K 11. říjnu bylo schváleno 2 124 žádostí v celkové hodnotě 13,2 miliardy. Do programu banky a spořitelní družstva prozatím přijaly 4 531 žádostí v objemu necelých 27 miliard. Novela zákona nyní míří do Poslanecké sněmovny.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme