Výzva pro podnikatele COVID – Adventní trhy

Cílem programu je podpora podnikajících subjektů v oblasti adventních trhů, jimž bylo nařízením přijatým vládou ČR v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19 zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů.

Příjem žádostí bude zahájen 1. března v 9:00 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Ilustrační fotografie

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

  • Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021
  • Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.
  • Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč
  • Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis
  • Podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům:

Podpora trhovcům

  • V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den
  • V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den
  • V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den

 Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

Podpora organizátorům

Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Registrace

Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete na webu AIS MPO (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

Další informace k programu na portálu BusinessInfo.cz

Přílohy

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme