PES už sám nestačí: Restrikce se zpřísnily, ve firmách se bude hromadně testovat

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO. Protiepidemický systém (PES), který v Česku dohlíží na covid-19, už sám k zvládnutí epidemie nestačí. Vláda kvůli kritické situaci ve zdravotnictví zavedla přísnější restrikce. Kvůli tomu schválila nový nouzový stav, který má skončit 28. března. Od 1. března platí tvrdší lockdown – výrazně byl omezen pohyb, ubylo výjimek pro otevřené obchody, zcela se zavřely školy. Nadále zůstávají uzavřené restaurace či hotely, stop mají další služby a maloobchodní prodejny. Neruší se ani další tvrdá opatření, která se dotýkají trhů nebo mobilních prodejen.

Matice opatření pro jednotlivé obory podnikání v jednotlivých fázích systému PES (aneb jak se mělo uvolňovat)

O vyhlášení nového nouzového stavu rozhodla vláda 26. února po jednání Sněmovny (kde by měl být následně schválen). Poslanci totiž odmítli stávající nouzový stav, který sami nepodpořili, prodloužit. Vláda i zákonodárci by podle nich jednali v rozporu s ústavou. Definitivní podobu přísnějších opatření proti šíření koronaviru zveřejnila vláda před posledním únorovým víkendem. Platí od pondělí 1. března.

Opatření, která platí od 1. března

 • Zákaz pohybu mezi všemi okresy v ČR (s výjimkami jako cesta do práce, k lékaři, péče o blízké)
 • Omezení pohybu (při aktivitách ve volném čase) jen na katastr obce, kde lidé bydlí
 • Uzavření obchodů s výjimkami prodejen nezbytného zboží jako potraviny, léky, drogerie. Zůstávají ale i další výjimky
 • Definitivní zastavení prezenční výuky ve školách a uzavření mateřských škol (do školy nechodí ani žáci prvních a druhých ročníků ZŠ)
 • Povinné nošení respirátorů FFP 2 na pracovištích a (od 3.3.) povinné testování ve firmách (firmy dostanou na testování příspěvek od státu)
 • Karanténa je prodloužena z deseti na čtrnáct dní

  Na všech pracovištích jsou povinné respirátory FFP2, nosit je ale budeme muset na veřejnosti i venku. Bez ochrany úst a nosu už se mohou lidé pohybovat jen mimo městskou/obecní zástavbu. Cestování za hranice okresu je možné jen ve výjimečných případech, kvůli kontrolám vláda nasadila nejen 26 tisíc policistů, ale i pět tisíc vojáků. Stát bude firmám i živnostníkům kompenzovat zmíněné plošné testování, za samotestování jim dá až 60 korun na jednoho člověka. Nárok na příspěvek je na čtyři testy na zaměstnance nebo jednu osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.

Hromadné testování zaměstnanců v podnicích bude povinné okamžitě. Do pátku 12. března budou muset absolvovat testy na koronavirus všichni zaměstnanci firem nad 250 lidí, o tři dny delší termín platí pro podniky, které zaměstnávají přes 50 lidí. Informoval o tom vicepremiér Karel Havlíček. Za 14 dní má projít testy více než 2 miliony zaměstnanců. „Stačit nicméně budou antigenní testy,” doplňuje Havlíček. Firmy si mohou vybrat z více možností, preferují samotestování lidí.

Ministři po prvním březnovém jednání kabinetu doplnili, že bude zakázáno i závodní stravování v soukromých firmách. Cílem bylo zabránit sdružování lidí na jednom místě (v závodních jídelnách). O den později ale vláda toto opatření zrušila, platilo tedy jen 24 hodin.

Seznam obchodů a provozoven, které jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny – končí výjimky ze zákazu provozu platné do 28. 2. 2021

 • prodejny malých domácích zvířat
 • prádelny a čistírny
 • provozovny servisu a oprav silničních vozidel
  Provoz autoservisů nadále povolen za podmínky: klienti nesmí mít přístup do provozovny, je tedy třeba veškerou komunikaci se zákazníkem uskutečnit ve venkovních prostorách, a to včetně venkovních prostor autoservisu.
  Za obdobných podmínek mohou být nadále provozovány i pneuservisy.
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost
  Provoz povolen pro nutnou výrobu klíčů (např. po zlomení, apod.), za podmínky řešení distančním způsobem (např. online objednání služby a předání nového klíče v rámci výjimky umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem)
 • provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace)
 • provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod. (pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje na tržnicích a tržištích)
 • provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček
 • prodejny zbraní a střeliva
 • papírnictví
 • prodejny dětského oblečení a dětské obuvi
 • provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • mobilní provozovny s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod.

Informace o aktuálně platných zákazech a omezeních, včetně výjimek

Kvůli kritické situaci (nejhorší od počátku epidemie) přitvrdila vláda částečně už od 25. února. Lidé musejí ve všech vnitřních prostorách a tam, kde nemohou dodržovat rozestupy více než dva metry, povinně nosit respirátor třídy FFP (do 1. března dvě jednorázové chirurgické roušky).

Respirátor si lidé povinně nasazují v obchodech, zdravotnických zařízeních, veřejné dopravě, ale také na mezinárodních letištích, nástupištích, v přístřešcích a čekárnách. Výjimka nadále platí pro děti do 15 let. Vláda zároveň souhlasila s vyčleněním 7,5 milionu masek a téměř 3,5 milionu respirátorů FFP 2 ze zásob Správy státních hmotných rezerv pro finančně nezajištěné domácnosti.

Co chtěli hejtmani?

V neděli 14. února měl definitivně skončit nouzový stav. Vláda pro jeho prodloužení nesehnala dostatek hlasů v Poslanecké sněmovně. Nakonec se ale kabinet dohodl s hejtmany, kteří požádali o vyhlášení nového nouzového stavu do 28. února. Vláda na oplátku zástupcům krajů slíbila, že připraví změnu legislativy.

Původně se měla také uvolňovat některá opatření, na konci února už ale zbývá na jednotkách intenzivní péče jen čtrnáct procent volných lůžek a každý den je situace horší. Hejtmani předtím vyzvali vládu k urychlenému přijetí nového pandemického zákona, který byl se senátní úpravou přijat 26. 2. Přijetí zákona má umožnit efektivní boj s pandemií (pokud není situace kritická i bez nouzového stavu). Hejtmani chtěli také co nejrychlejší návrat dětí do škol. Zejména žáci devátých ročníků ZŠ a studenti maturitních ročníků se měli do lavic vrátit už počátkem března, což je ale s ohledem na rychlé šíření viru vyloučeno. Kraje požadovaly také to, aby byli kromě starších lidí přednostně očkováni učitelé.

Uvolnit se podle hejtmanů měla omezení sportovních aktivit pod širým nebem (amatérský sport) a zástupci krajů žádali i otevření obchodů a restartu některých služeb. Důležitým bodem je také samotestování ve firmách a na pracovištích, kde se virus stále šíří nejvíce.

Zákaz cestování mezi okresy

Kabinet zakázal lidem od 1. března cestovat mezi jednotlivými okresy, Pražané by neměli opouštět území hlavního města. Z omezení pohybu samozřejmě existují výjimky jako cesta do zaměstnání, za lékařem, případně kvůli péči o blízké. Restrikce budou platit minimálně tři týdny. Jinak se lidé mohou pohybovat po svém regionu například za nákupy, v případě volnočasových aktivit venku (procházky, venčení psa, výlety na kole) by neměli opouštět katastr své obce. Pokud budou lidé potřebovat vycestovat mimo okres na některou z výjimek (kontroly budou probíhat namátkově po celé zemi a kromě Policie ČR by je měly zajišťovat tisíce vojáků) měli by se prokázat doklady a předložit následující vyplněné formuláře. Ti, kteří jedou za prací, potřebují potvrzení zaměstnavatele.

Pokud žijí lidé jinde než na adrese trvalého bydliště (uvedené v občanském průkazu), měli by to při kontrole doložit rovněž.

Co je rizikové skóre PES?

Každou fázi systému PES určuje hodnota rizikového skóre, které si můžete sami spočítat v interaktivní aplikaci.

Nejvyšší riziko je potenciálně na čísle 100, před Vánocemi bylo skóre přes 80 a nákaza se šířila stále rychleji. Vláda proto rozhodla o zavedení nejpřísnějších protiepidemických opatření, která nadále platí. Také začátkem března se index pohybuje kolem čísla 80.

Detailní informace k aktuálním zákazům a omezením

Průběžný lednový pokles počtu nakažených i hospitalizovaných (kdy PES reálně odpovídal 4. stupni, ale vláda ponechala v platnosti opatření pro 5. stupeň) se zastavil, vláda proto rozhodla o dalším zpřísnění od 30. ledna. Byly za tím i obavy ze šíření takzvaných britských mutací viru, jež jsou výrazně nakažlivější. Na konci února roste počet infikovaných stále rychleji, přibývá i pacientů v nemocnicích a nové mutace viru už v Česku převládají.

Zpřísnění od 30. ledna (nad rámec původních restrikcí pro stupeň 5)

 • Lidé mohou cestovat pouze do vlastních rekreačních objektů, v nichž mohou být pouze členové jedné domácnosti.
 • Ubytovací služby smějí využívat pouze osoby na služební cestě bez dalšího doprovodu. Musejí se prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele či objednatele služby.
 • Pro veřejnost se definitivně uzavírají vleky a lanovky
 • Vláda zakázala cizincům cestovat do ČR až na výjimky (práce, škola, cesta za příbuznými ze závažných rodinných důvodů na povolené akce)
 • Zakázán je prodej na trzích a v mobilních provozovnách.
 • Zakázány jsou opět návštěvy v nemocnicích u pacientů na lůžkách akutní péče (výjimky mají děti či pacienti v terminálním stadiu v nemocnicích/hospicech a otcové při porodu).
 • V autoškolách musejí instruktoři i žáci využívat nově respirátory třídy FFP2

  Lidé se mohou nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny. Toto opatření platí od 1. února. Předtím mohli zájemci na opakovaný test po pěti dnech.

Zpět na začátek

Opatření v 5. stupni PES platná do odvolání

Během prvního prosincového týdne se po uvolnění Česko vrátilo na čísla, jež odpovídala stupni číslo 4. Vláda ale návrat k částečnému lockdownu o několik dní odložila, než se nakonec v pátek 18. prosince opět zavřely restaurace či ubytovací zařízení. Služby jako kadeřnictví či kosmetiku mohli lidé využívat jen do 27. prosince, kdy se definitivně uzavřela také většina obchodů. Poslanci schválili nouzový stav naposledy koncem ledna na čtrnáct dní, s dalším prodloužením pomohli vládě hejtmani (prozatím do 28. února). Nový nouzový stav zřejmě v březnu Sněmovnou projde a bude platit do 28. 3.

Výjimku ze zákazu mají stále kromě potravin, drogerie, tabáku a lékáren prádelny a čistírny, myčky aut (bez obsluhy), optika či květinářství. Fungovat mohou i prodejny bílé techniky. Otevřené zůstávají i autoservisy, zákazníci ale od 1.3. nesmí dovnitř do provozovny.

V supermarketech je stále možné prodávat jen nezbytně nutné zboží. Jinými slovy si lidé v supermarketech nemohou koupit to, co neseženou v malých prodejnách potravin (například elektroniku, hračky či oblečení). Od 19. ledna mohly být otevřené ještě papírnictví a obchody s dětským oblečením a obuví. To ale 1. března končí. Ze seznamu výjimek mizí i obchody se zbraněmi a střelivem, galanterie, zámečnictví a další (viz výše).

Už několik týdnů jsou hranice uzavřeny pro cizince (kromě výše uvedených výjimek). I ti, kteří mohou do České republiky přijet, ale musejí od 5. února dodržovat přísnější opatření, která vláda zavedla první únorové pondělí.

Od pátku 5. února se zpřísňují pravidla cestování do ČR. Důvodem je hlavně snaha tlumit nové mutace viru. Zavádí se kategorie velmi vysoce rizikových zemí. Příjezd z nich znamená PCR test, pětidenní karanténu ukončenou testem a povinnost nosit respirátor 10 dní.

Tomáš Petříček, ministr zahraničí

Počty lidí na bohoslužbách se s přechodem na pátý stupeň systému PES snížily na 10 procent kapacity kostela. Na veřejnosti se můžete setkat pouze ve dvou. Na svatbách a pohřbech se pak může sejít maximálně patnáct lidí.

V pátém stupni skončila také prezenční výuka na školách s výjimkou žáků prvních a druhých tříd základních škol a dětí z mateřských a speciálních škol. Ostatní se po vánočních prázdninách do škol nevrátili a přešli k distanční výuce. Od 1. března už nechodí do školy ani nejmenší děti, zavřené jsou i školky.

V provozu pro veřejnost nejsou lyžařské vleky a lanovky. Amatéři si zatím uvnitř nezasportují, sportovní areály a haly jsou do odvolání zavřené. A týmové sporty nejsou v pátém stupni povolené ani pod širým nebem. Noční zákaz vycházení platí nadále od 21 hodin do páté ráno.

Provozovatelé lyžařských areálů vs. vláda

Vláda v průběhu ledna slíbila, že k uvolnění a přechodu do 4. stupně dojde v momentě, kdy bude v nemocnicích méně než 3000 pacientů hospitalizovaných s covid-19. Koncem února je to zhruba 7000 lidí, pacientů ovšem přibývá a zvyšuje se reprodukční číslo. Na uvolnění spoléhali zejména zástupci lyžařských areálů, pro které jsou únor a březen nejdůležitějším obdobím v sezóně.

V lednu zaslali provozovatelé lyžařských středisek a zástupci cestovního ruchu vládě výzvu se žádostí o otevření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný to připouštěl, nakonec si to ale vzhledem ke špatné epidemiologické situaci rozmyslel a vláda o možném otevření areálů ani nehlasovala. Vyloučeno je to i v posledním únorovém týdnu.

V současnosti je už téměř jisté, že budou muset vlekaři odepsat celou letošní sezonu, několik menších areálů už potvrdilo, že neotevře v žádném případě. Státu přitom během zimy slibovali, že dokáží dat pohybu lidí na sjezdovkách řád a budou lépe kontrolovat dodržování pravidel. V areálech bylo totiž v lednu a únoru plno i bez fungující infrastruktury – lidé na sjezdovkách sáňkovali nebo jezdili na bobech. „Lidi na hory jezdí tak i tak, a když bude otevřeno, někdo na to bude alespoň dohlížet, předejde se chaosu a bude to bezpečnější. Určitě je na místě dodržovat rozestupy a nosit roušky,” řekl ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Zpět na začátek

Nový systém náhrad a vyšší bonus

Vláda se shodla na novém plošném systému kompenzací, který je podle vicepremiéra Karla Havlíčka mimořádně velkorysý a bude stát více než 20 miliard korun. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza nicméně ČTK sdělil, že program považuje za velký omyl vlády. „Program poškodí více podnikatelů, než kterým pomůže,“ myslí si Prouza.

V novém programu náhrad by měli podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb aspoň o 50 procent, dostat příspěvek 500 korun na den za každého zaměstnance. Vzorem pro tento dotační titul byl jeden z nejpozději zavedených programů COVID gastro uzavřené provozovny.

Také podle Hospodářské komory je program nerovný a nespravedlivý. Asociace hotelů a restaurací ČR uvedla, že sníží dosavadní pomoc uzavřeným provozům až o 75 procent. Více než tři desítky oborových organizací se připojily k otevřenému dopisu vládě, ve kterém popsaly výhrady k návrhu kompenzací a vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra Havlíčka a ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) k jednání.

V polovině února vláda schválila také nový kompenzační bonus pro OSVČ a malá eseróčka. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, je navýšený na 1 000 korun denně a není již vázán na nouzový stav. Platit by měl po dokončení legislativního procesu, a to zpětně od 1. února 2021.

Ministerstvo financí se vrátilo k jarní strategii, kdy nárok vznikal všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. „Na bonus tak nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách. Klíčové přitom bude umět prokázat propad příjmů vyšší než 50 procent,“ říká ministryně financí. Senát nakonec vládní verzi podpořil, ačkoli i k němu měly výhrady podnikatelské svazy.

Vláda také schválila 22. února opětovné prodloužení programu Antivirus, tentokrát do konce dubna 2021.

Všichni, kteří musejí zůstat doma v karanténě nebo v izolaci, by měli mít nárok na stoprocentní nemocenskou. Návrh ministryně práce a sociální věcí Jany Maláčové schválila na počátku března vláda a ještě jej musí posvětit Sněmovna.

Fialový PES: Prodejci už nemají zelenou

Zelenou dostal byznys ve třetím stupni, kdy se tři týdny před Vánocemi otevřely všechny obchody, hotely, penziony a restaurace. Vydrželo to ale jen čtrnáct dní. Od pátku 18. prosince jsou restaurace a ubytovací zařízení opět zavřené. Obchody bez ohledu na sortiment měly na deset dní výjimku, dokonce mohly prodávat i na Štědrý den do 12 hodin. Výjimka ale po svátcích skončila.

V prodejnách potravin či drogeriích nadále platí omezení jeden člověk na 15 m2. V obchodních centrech by měly být dodržovány dvoumetrové rozestupy a dětské koutky zůstávají zavřené. Prodej přes výdejní okénka vláda restauracím povolila, ale jen do 21 hodin.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu

„Vláda znovu vytvořila svými nařízeními obrovský zmatek. Místo, aby nechala otevřené malé prodejny, vytvořila nový systém, ve kterém se nikdo nevyzná,“ kritizoval na počátku roku vládní nařízení prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Malé obchody podle něj nikdy nebyly zdrojem nákazy.

Úřad zveřejňuje aktuální skóre denně na svém webu

Postižení podnikatelé dostanou již dříve schválené kompenzace. „Dostanou 100 procent nájmu na tři měsíce, 100 procent mezd a odvodů, speciální kompenzace za pokoje pro ubytovací zařízení a gastro bonus pro všechny majitele restaurací ve vazbě na počet zaměstnanců,“ slíbil vicepremiér Karel Havlíček. Restauratéři mají nárok na bonus 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. Čerpat budou moci podporu například i na manželku, která v podniku pracuje.

Každý provozovatel ubytovacího zařízení dostává na jeden pokoj a konkrétní den, kdy musel mít zavřeno, příspěvek od 100 do 330 korun.

Detailně: matice opatření protiepidemického systému pro průmysl a obchod

Zpět na začátek

Nespokojení hostinští a zástupci pivovarů

„Nejistota je u systému PES přesně to, co nám vadí nejvíc. Potýkáme se s tím už od března. Vláda něco vyhlásí a za týden už to neplatí. Začátkem prosince jsme se dozvěděli, že budeme mít otevřeno do deseti večer, pak do 20:00 a v prosinci se to zase mění. Rok 2020 možná přežijeme, ale předpokládám, že budeme propouštět,“ řekl po znovuzavedení restrikcí v pátém stupni hostinský z Prahy Milan Petřík.

Podnikatelům v gastronomii vadilo nejvíce to, že se vláda před svátky částečně přestala řídit tabulkou PES. Pokud bylo Česko ve třetím stupni, měly být hospody včetně výdejních okének otevřeny do 22 hodin a konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti povolena. V uplynulých měsících to ale bylo jinak. V lednu čísla odpovídala stupni číslo 4, nicméně v ČR stále platily restrikce pro pátý stupeň.

Po přesunu do 4. a 5. stupně zástupci gastro sektoru oznámili: Bez kompenzací nepřežijeme.

Pivovary, společně s AMSP ČR a dalšími partnery nešetří stížnostmi na vládu a koalici. Sami alespoň spustili iniciativu Bezpečná restaurace, jejímž cílem je sjednotit hygienická pravidla v gastronomii a podpořit jejich dodržování ze strany hostů i personálu v době, kdy budou podniky případně znovu otevřené.

Podnikatelé si stěžovali už na to, že museli zavírat do osmi hodin večer, nyní musejí mít zavřeno celý den a spoléhají jen na výdej jídel u okének případně přímý rozvoz zákazníkům.

Pomoc pro restaurace: Den okének pomohl, bude mít pokračování

Svaz průmyslu a dopravy také ČR zjišťoval, jaká opatření proti šíření nákazy zavádějí tuzemské firmy, kde se Češi nakazí nejčastěji. Podle něj podniky pravidelně dezinfikují pracoviště i nářadí a provozní prostředky, instalovaly ochranná plexiskla, měří teplotu u vstupu a tam kde je to možné, doporučují home-office. Některé firmy samy preventivně testují antigenními testy či trasují zaměstnance. Nyní bude testování ve firmách povinné.

Zpět na začátek

PES? Rozpaky na straně podnikatelů

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), ale i další podnikatelské svazy, nadále nesouhlasí zavedením omezení počtu zákazníků tak, že smí být v prodejně jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Toto opatření už ale platí tři měsíce beze změny a zůstane v platnosti i nadále.

Vládu jsme opakovaně upozornili, že tento odborně nezdůvodněný limit povede k vytvoření značné koncentrace lidí před vstupem do obchodů a nákupních center, a 20 až 30 % zákazníků nebude možno vůbec obsloužit. Navíc toto opatření zbytečně zvýší mobilitu lidí, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat tu s nejmenšími frontami, zmiňuje SOCR v tiskové zprávě. První týdny ukázaly, že se to částečně děje. Prosincové otevření všech obchodů (uzavřeno bylo asi 70 procent provozoven) to částečně změnilo a front ubylo. Ani po dalším následném uzavření se situace k horšímu většinou nezměnila.

Protiepidemický systém PES pro podniky znamená, že budou muset další měsíce fungovat v režimu, jehož výsledkem bude závislost na státní podpoře, nebo propouštění zaměstnanců a definitivní uzavření provozoven, konstatovala Hospodářská komora.  Ta předložila před zavedením nového systému vládě vlastní návrhy (respektive návrhy podnikatelů, jež zastupuje), ministerstvo zdravotnictví je prý ale v PES příliš nezohlednilo.

Zpět na začátek

Je nutný nouzový stav?

HK ČR se stejně jako opozici nelíbí, že všechna opatření PES včetně těch v nejnižším stupni rizika vyžadují nouzový stav.

„To v praxi znamená, že vláda předpokládá udržení nouzového stavu v řádu mnoha měsíců, což považujeme za naprosto nepřijatelné. Stejně tak není vůbec zřejmé, při jakých počtech pozitivně testovaných či počtech hospitalizovaných se závažnými komplikacemi v nemocnicích nastupuje ten který režimový stupeň. To popírá avizovaný transparentní systém, ve kterém si každý občan a podnikatel bude moci jednoduše predikovat postup regulačních opatření,“ domnívá se prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vláda nicméně slíbila, že systém upraví.

Hospodářská komora také uvedla, že je připravena pokračovat v jednáních s kabinetem o úpravě modelu i přípravě kompenzačních programů tak, aby ještě více zohledňovaly podnikatelský sektor.

jap

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem