Aktualizováno

Jaká jsou pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna

Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování na pracovištích. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili vakcinaci třetí dávkou.

Pro firmy je hromadné testování dvakrát týdně nepříjemnou povinností, která zabere mnoho času a může podnikům přinášet i logistické a administrativní problémy. Při velkém počtu nakažených pak může být ohrožen i provoz podniku. Níže nejdete odpovědi na otázky, na které se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanci často ptají.

Ilustrační fotografie

Jak často se testovat?
Všichni se budou testovat pomocí antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím kole. Není‑li zaměstnanec v termínu v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.

Co dělat, když zaměstnanec odmítne testování?
Pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel to ohlásí hygieně.

Platí, že neotestovaný zaměstnanec musí dodržovat tato opatření:

  • nosit respirátor
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních, pokud je to vzhledem k povaze práce možné
  • stravovat se odděleně od ostatních pracovníků

Zaměstnavatel musí prostřednictvím organizačního opatření co možná nejvíce omezit setkávání toho zaměstnance s ostatními na pracovišti. Pokud je to možné, měl by poslat tohoto zaměstnance na home office.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů k opatřením kvůli covid-19

Jakými testy se lze testovat?
Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.

Jak postupovat, když vyjde pozitivní test?
Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět pracovních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí.

Jak má zaměstnanec s pozitivním testem postupovat po ukončení karantény?
Zaměstnanec po návratu do práce opět podstoupí testování, tedy rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti.

Jsou nějaké výjimky, kdo se testovat nemusí?
Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují ti, kdo s ní žijí ve stejné domácnosti. Testovat se nemusí ani ti zaměstnanci, kteří pracují na home office a nedochází na pracoviště.

Dále se nemusí testovat ten, kdo:

  • podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem
  • podstoupil v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem
  • podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli předložit potvrzení o jedné z výše uvedených skutečností.

Jak dlouho se bude testovat?
Záleží na vývoji epidemiologické situace. V tuto chvíli vláda počítá s tím, že testovat se bude dva až tři týdny (do konce ledna, případně do prvního únorového týdne)

Co musí udělat zaměstnavatel?
Zaměstnavateli, osobě samostatně výdělečně činné a právnické osobě, která zajišťuje testování, se nařizuje:

  • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů
  • zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje tyto údaje: název, případně jméno a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty zaměstnavatele, datum testování, jméno a příjmení testované osoby, její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, pokud jí nebylo přiděleno rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, její adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo evidenční, obec, poštovní směrovací číslo), její kontaktní telefonní číslo, případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka), a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Jak je to s příspěvkem na testy?
Na principu příspěvku se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) – příspěvek je až 60 korun na jeden test na jednoho zaměstnance.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme