Vláda schválila podpůrné programy pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními

Podnikatelé, kteří v důsledku přijatých protiepidemických opatření přišli alespoň o 30 procent příjmů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, budou moci požádat stát o finanční kompenzace.

O jejich podobě rozhodla vláda Andreje Babiše v demisi na jednání v pondělí 22. listopadu 2021.

Osoby samostatně výdělečně činné, společníci vybraných společností s ručením omezeným a osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kterým poklesly příjmy o 30 procent, by mohli dostat kompenzační bonus ve výši až tisíc korun denně od 22. listopadu do 31. prosince s možností prodloužení do konce ledna 2022. Počítá s tím návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který vláda schválila a požádá Parlament o jeho urychlené projednání.

Podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu budou v podstatě stejné jako u stejného nástroje platného v letošním roce. Nárok na kompenzační bonus vznikne i v případě nařízené karantény nebo izolace.

Vláda odsouhlasila také vypsání nových výzev v úspěšných podpůrných covidových programech Covid – Nepokryté náklady a Covid 2021. Podnikatelé, kteří kvůli epidemické situaci a z ní vyplývajících omezení daných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví přijdou oproti srovnávacímu období o 30 a více procent tržeb, si budou moci zvolit jeden z těchto dotačních programů.

V programu Covid – Nepokryté náklady bude vypsána třetí výzva, díky níž budou moci podnikatelé získat podporu ve výši 40 procent nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele. Rozhodné období bude stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit i v prosinci.

Alternativou k tomuto programu bude opět program Covid 2021, kde bude moci zaměstnavatel při zachování stejné podmínky třicetiprocentního poklesu tržeb čerpat 300 korun na jeden plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Žadatelé nebudou moci oba programy kombinovat vzájemně a kombinovat nepůjde ani s případným kompenzačním bonusem. Souběh bude možný pouze s programem Antivirus.

Covidové programy přehledně:

  • Základní podmínka programů – pokles tržeb minimálně 30

Program COVID – Nepokryté náklady

Návrh úpravy hlavních parametrů programu CNN pro Výzvu 3

  • Rozhodným obdobím je 1. listopad až 31. prosinec 2021, které může být případně prodlouženo dle aktuální situace a účinnosti restriktivních opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.
  • Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 30 % za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019.
  • Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za rozhodné období.
  • Výše podpory činí 40 % nepokrytých fixních nákladů.
  • Limit na žadatele činí 20 mil. Kč ve Výzvě 3 programu CNN.

Souběh programu COVID – Nepokryté náklady s dalšími programy

Žadateli v programu COVID Nepokryté náklady Výzvy 3 nebude umožněn souběh žádostí týkajících se stejného rozhodného období s dalšími COVIDovými programy typu COVID 2021 či Kompenzační bonus.  Podpora typu Antivirus nevylučuje možnost u stejného žadatele podat žádost i v programu CNN, podpora v rámci programu typu Antivirus bude snižovat ztrátu žadatele v rozhodném období Výzvy 3 programu CNN.                                                     

Program COVID 2021

Návrh úpravy hlavních parametrů Programu pro Výzvu 2

  • Rozhodným obdobím je 1. listopad až 31. prosinec 2021, které může být případně prodlouženo dle aktuální situace a účinnosti restriktivních opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.
  • Oprávněný žadatel bude definován na základě usnesení vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, aktuální situace a případných dalších opatření proti šířeni COVID 19 schváleným po 18. listopadu 2021
  • Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 30 % za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019
  • Výše podpory bude součin 300 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní v rámci rozhodného období uvedeného ve výzvě. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Ve všech případech platí podmínka, že uvedení zaměstnanci byli zaměstnanci žadatele a byli přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení ke konkrétnímu datu uvedeném ve výzvě

Souběh programu COVID 2021 s dalšími programy

Žadateli v Programu Výzvy 2 nebude umožněn souběh žádostí týkajících se stejného rozhodného období s dalšími COVIDovými programy typu COVID – Nepokryté náklady či Kompenzační bonus.  Podpora typu Antivirus nevylučuje možnost u stejného žadatele podat žádost i v Programu.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme