Vláda schválila novou pomoc podnikatelům zasaženým pandemií

Vláda Petra Fialy schválila v polovině února další pomoc podnikatelům zasaženým pandemií covid-19. Podpora se týká cestovního ruchu, pořádání akcí a zájezdové dopravy a provozovatelů a organizátorů adventních trhů.

Vláda tak chce podpořit pořadatele adventních trhů, kteří doplatili na předvánoční zpřísnění opatření, a dále zástupce vybraných podnikatelských sektorů, které byly nejvíce zasaženy pandemií. Jde o podnikatelské subjekty za tří oblastí: cestovního ruchu, pořádání akcí (například sportovních či kulturních) a eventů a zájezdové dopravy. Pro podnikatele z cestovního ruchu a pořádání akcí jsou připraveny dokonce dva programy.

Ilustrační fotografie

Trhovce zasáhly předvánoční restrikce, stát jim pomůže

Nově schválená finanční kompenzace za zrušené adventní trhy se týká jak samotných stánkařů, tak i organizátorů trhů. Provozovatelé mohou žádat odškodnění za dobu od 26. listopadu do 25. prosince 2021, kdy byl provoz trhů zakázaný. Finance se budou vyplácet na základě pravidla de minimis, na které není potřeba notifikace Evropské komise.

AMSP chce s vládou jednat o nových kompenzačních programech, má výhrady

Stánkaři provozující jeden stánek mohou žádat o pět tisíc korun za den, trhovci se dvěma stánky o osm tisíc korun za den a obchodníci se třemi a více stánky mají nárok na 11 tisíc korun za den. Maximální podpora pro stánkaře tak může činit až 330 tisíc korun.

Organizátoři adventních trhů pak budou moci získat až 80 % z nákladů, které měli na organizaci zrušeného trhu. Podpora se netýká organizátorů, jejichž trhy byly pouze omezeny, nikoliv zrušeny. Celkem může jeden žadatel získat příspěvek až 5 milionů korun.

„Shodli jsme se, že naše vláda poskytne podnikatelům pomoc až do výše zhruba pět miliard korun, kterými se budou kompenzovat ztráty, které vyplývaly z opatření, která provedla předcházející vláda. Ta opatření se týkají stánkařů na adventních trzích, týkají se také oblastí cestovního ruchu, pořádání akcí a také nově i zájezdové dopravy. Jsem velice rád, že jsme i v těchto rozpočtově složitých časech našli finanční prostředky a našli dohodu jak pomoci podnikatelům, kteří byli opatřeními v důsledku covidu skutečně postiženi,“ doplnil premiér.

Schválena další trojice programů

Program COVID – Nepokryté náklady mohou využít subjekty, kterým za období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat oproti roku 2019 nejméně o 50 procent. Oprávněným žadatelům program poskytne podporu ve výši poloviny nepokrytých fixních nákladů, pořadatelům akcí pak 70 %. Žadatel z oblasti cestovního ruchu může získat maximálně 1,5 milionu korun, pořadatelé akcí pak až 3 miliony. Na program jsou vyčleněny dvě miliardy korun. 

Vláda zruší v březnu většinu opatření, neočkovaní už mohou do restaurací

Druhým programem je COVID 2022 – Sektorová podpora. Zde je stanovena podpora na jednoho příjemce ve výši 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru. Celkem pak opět může žadatel z oblasti cestovního ruchu získat 1,5 milionu korun, pořadatelé akcí pak až 3 miliony. V programu je připraveno 1,75 miliardy korun.

Pro podnikatele z oblasti zájezdové dopravy je připravený program COVID Bus. Cílem je posílení likvidity, zachování provozu a udržení stávající nabídky služeb a pracovních míst. Na podporu mají nárok subjekty, jejichž obrat poklesl v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 (oproti stejnému období roku 2019) vinou pandemie alespoň o 50 %. Jeden žadatel může z programu získat maximálně 2,5 milionu korun. Na výši příspěvku bude mít vliv například kapacita či emisní třída autobusů. Alokace programu je 400 milionů korun. 

HK ČR: Vláda zohlednila naše připomínky

Navrhovaná podoba sektorových kompenzací pro podnikatele zohledňuje většinu připomínek Hospodářské komory, uvedli zástupci svazu. Dobrým signálem je podle Komory to, že kabinet aspoň pro některá zasažená odvětví sáhl po „odzkoušeném způsobu kalkulace výše podpory“, jak jej podnikatelé znají z loňských programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady.

„Oceňuji především konstruktivní komunikaci s ministerstvem průmyslu a obchodu v posledních týdnech. Vnímáme jasně dané rozpočtové limity, a proto realisticky chápeme, že ministerstvo, respektive vláda nemohla vyhovět úplně všem podnikatelským požadavkům. Základní kostra dotačních programů je nicméně pro firmy nastavená vcelku přijatelně,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Komora kvituje i navýšení původně zamýšlené maximální výše covidové podpory. Podpora, kterou by tak mělo být umožněno podnikatelům čerpat, je diferencovaná podle druhu odvětví a dosahuje hodnoty od 330 tisíc do 5 milionů korun.

Komora ale vyjádřila i částečnou nespokojenost. Nastavené hranice přesto považujeme zejména pro velké firmy za nedostačující. Pro řadu podniků jsou takové částky spíše symbolickým gestem než efektivní náhradou nákladů na překonání krize,“ upozorňuje Vladimír Dlouhý. „A litujeme, že se nepodařilo najít cestu, jak pomoci širšímu okruhu dodavatelů firem z nejvíce zasažených oborů, dodává.

S využitím tiskové zprávy HK ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme