Česko-britský B2B kosmický průmyslový den

Dne 11. ledna 2021 proběhne setkání předních zástupců českého a britského kosmického průmyslu s cílem navázat dlouhodobou spolupráci v této stále význačnější oblasti.

Datum konání
11.01.2021
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Velká Británie Velká Británie
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Akce, jež je dle zaměření rozdělená na dva hlavní bloky, bude zahrnovat jak představitele stáních institucí, tak soukromé sféry. Jedinečnou příležitost zúčastnit se dopoledního setkání pak bude mít i odborná veřejnost.

Velká Británie se dlouhodobě řadí mezi přední hráče v oblasti kosmických aktivit a v rámci agentury ESA představuje velmi důležitý článek s přesahy od výzkumných projektů po financování. Průmyslový den nabízí skvělou příležitost rozvíjet tuzemské kvality s tak významným partnerem a položit základ budoucí spolupráce.

Cíl:

Cílem akce je představit český a britský vesmírný ekosystém a prezentovat technologickou vyspělost a kapacity v obou teritoriích. Stejně tak si akce klade za cíl propojit klíčové zástupce z řad firem a najít oblasti možné spolupráce včetně přihlédnutí k vyplývajícím investičním příležitostem.

Účastníci:

Účast mimo jiné potvrdila Britská vesmírná agentura (UK Space Agency) nebo zástupci vládní agentury pro mezinárodní obchod (Department for International Trade). Za českou stranu se akce zúčastní zástupci Ministerstva dopravy, zastupitelského úřadu České republiky v Londýně a agentury CzechInvest.

Program:

  • Celodenní program je rozdělen do dvou hlavních bloků, přičemž v dopolední části bude prostor věnován představení kosmických kapacit a investičnímu prostředí v obou teritoriích. Odpolední pasáž je vyhrazena pro B2B jednání a je výhradně určena pro předem sjednané subjekty z řad českého a britského kosmického průmyslu.
  • Účast na dopoledním bloku je obecně vhodná pro české firmy se zájmem o kosmický průmysl, přičemž účastníci se dozví aktuální informace z teritoria ve vztahu ke kapacitám tuzemských firem a institucí, národním strategickým plánům, financování a podpoře programů, či v neposlední řadě získají rámcový přehled o aktivitách a projektech obou zemí.

S ohledem na široký rozsah využití kosmických technologií se tak možnost účasti nabízí i pro firmy (nejen) spadající do oblasti leteckého průmyslu, IT, zemědělství či pokročilých materiálů. Akce není žádným způsobem sektorově omezena a je otevřena všem, kteří mají ať už zájem o dané téma, či v rámci diverzifikace činnosti uvažují o vstupu do odvětví.

Informace:

  • K účasti je nutná registrace nejpozději do 6. listopadu 2020 (včetně).
  • Akce se uskuteční v rámci komunikační platformy MS Teams. Den před konáním akce bude registrovaným účastníkům zaslán odkaz pro přihlášení.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ +420 296 342 500

Doporučujeme