Česko na křižovatce

Konference Česko na křižovatce proběhne za účasti předsedy Vlády České republiky Petra Fialy dne 1. září 2023 od 09:00 do 15:00 v Praze.

Datum konání
01.09.2023
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9
Další akce v kategoriích

Potřebuje Česká republika novou národní vizi a strategii? Kde jsou hrozby a příležitosti pro naši ekonomickou konkurenceschopnost? Musíme jednat odvážně a rychle nebo máme dost času? Přihlaste se na konferenci Česko na křižovatce a odhalte vize a strategie na příštích 30 let!

Rostoucí energetická náročnost, rychlý celosvětový technický a technologický vývoj i rostoucí konkurenceschopnost okolních zemí staví českou ekonomiku i společnost před nutnost v krátké době zrealizovat strategické investice v oblasti energetické, dopravní a další technické infrastruktuře a také v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací a pracovního trhu.

Čelní představitelé významných firem a podnikatelé budou diskutovat na konferenci o formulaci a prosazení celospolečenské vize, efektivních strategiích a podmínkách pro nastartování nového ekonomického růstu českého hospodářství.

Je žádoucí a nezbytné identifikovat klíčové hrozby a překážky, které brzdí a limituji růst české ekonomiky a zároveň využít všech příležitostí a potenciálu, který Česká republika má, ať už díky své poloze v srdci Evropy, své průmyslové tradici nebo svým úspěšným firmám a podnikatelům nejen v tradičních, ale také v nových oborech průmyslu a podnikání s vysokou přidanou hodnotou.

Zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, zástupci finančního sektoru, představitelé stavebnictví, klíčových manažerů a také významných osobností podnikatelského a společenského života se rozhodli přispět společnými silami k přijetí jasné vize státu pro následující dekády a ke zpracování a implementaci realizačních strategií, které takovou vizi budou naplňovat.

Je společnou odpovědností politické reprezentace státu, zástupců podnikatelů, zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců přinést nezbytnou shodu na dalším směrování našeho státu a jeho budoucí prosperity.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ office@komora.cz / +420 266 721 300

Doporučujeme