Cirkulární ekonomika a příležitosti pro byznys v kontextu covid-19 a ekonomické krize

Místo konání:
online Česká republika
Země určení:
Česká republika Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
19. 05. 2020

Dne 19. května 2020 od 17:00 do 18:15 proběhne webinář, na kterém se mimo jiné seznámíte se sedmi základními principy, na nichž je postavena cirkulární ekonomika.

Cirkulární ekonomika se stala jedním z TOP témat klíčových akcí letošního roku. COVID-19 však přišel jako rána z čistého nebe a může se zdát, že cirkulárním tématům odeznělo. Situaci nepomáhají ani výroky předních politických představitelů, které už nyní odsouvají evropský Green Deal na druhou kolej.

Je to ale skutečně tak? Není naopak cirkulární ekonomika příležitostí pro nasměrování budoucího ekonomického rozvoje správným směrem? A jak na ni pohlíží české firmy, které deklarovaly cirkulární principy jako své prioritní oblasti?

Byť je dnes situace velmi vypjatá, zdaleka to neznamená útlum v oblasti udržitelnosti. Spíš naopak! A proto byste měli být u toho. Druhý dech v rozvoji byznysu je dnes třeba přijmout jako výzvu i příležitost.

O tom všem bude povídat Soňa Jonášová na svém cirkulárním webináři, na kterém se mimo jiné dozvíte:

• Sedm základních principů, na kterých je postavena cirkulární ekonomika.
• Co je Akční plán pro cirkulární ekonomiku.
• Jaké příležitosti cirkulární ekonomika nabízí.
• Konkrétní příklady dobré praxe.
• Co znamená COVID-19 pro cirkulární ekonomiku a kde hledat cesty pro její uplatnění.

Informace:Kontaktní informace
Pořadatel/gestor

Ing. Ivana Hekerle

+420 777 563 943Pravidelné novinky e-mailem