From Farm To Form

Dne 10. listopadu 2020 proběhne online konference určená odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin.

Datum konání
10.11.2020
Typ akce
Konference
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Témata
Další akce v kategoriích

Konference bude letos tvořit jednu ze samostatných sekcí na největší kvalitářské konferenci u nás – Mezinárodní konferenci kvality. Ta se u nás pravidelně koná jako součást akcí Listopadu Měsíce kvality, letos s mottem „Kvalita – konkurenční výhoda v nejistém období“.

Téma:

Nosnou myšlenkou konference je téma Digitalizace a robotizace v zemědělství a potravinářství.

Obsah:

Konference je rozdělena do tří tematických bloků.

V prvním bloku zazní příspěvky představitelů orgánů státní správy, ve druhém zkušenosti zpracovatelů – na úrovni zemědělců i potravinářských průmyslových podniků a třetí blok bude věnován novinkám z obchodních řetězců a z oblasti veřejného stravování.

Konference From Farm to Fork je vhodnou příležitostí i pro neformální setkání zástupců všech zainteresovaných stran a pro aktivní výměnu informací.

Další informace budou uvedeny na webu České společnosti pro jakost.

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ sekretariat@csq.cz / +420 221 082 269

Doporučujeme