From Farm To Form

Místo konání:
online Hlavní město Praha
Země určení:
Česká republika Česká republika
Typ akce:
Konference
Datum konání:
10. 11. 2020

Dne 10. listopadu 2020 proběhne online konference určená odborné veřejnosti, představitelům zemědělských a potravinářských podniků, zástupcům obchodních řetězců i pracovníkům dozorových či certifikačních orgánů – tj. všem, kteří se zabývají kvalitou a bezpečností potravin.

Konference bude letos tvořit jednu ze samostatných sekcí na největší kvalitářské konferenci u nás – Mezinárodní konferenci kvality. Ta se u nás pravidelně koná jako součást akcí Listopadu Měsíce kvality, letos s mottem „Kvalita – konkurenční výhoda v nejistém období“.

Téma:

Nosnou myšlenkou konference je téma Digitalizace a robotizace v zemědělství a potravinářství.

Obsah:

Konference je rozdělena do tří tematických bloků.

V prvním bloku zazní příspěvky představitelů orgánů státní správy, ve druhém zkušenosti zpracovatelů – na úrovni zemědělců i potravinářských průmyslových podniků a třetí blok bude věnován novinkám z obchodních řetězců a z oblasti veřejného stravování.

Konference From Farm to Fork je vhodnou příležitostí i pro neformální setkání zástupců všech zainteresovaných stran a pro aktivní výměnu informací.

Další informace budou uvedeny na webu České společnosti pro jakost.Kontaktní informace

+420 221 082 269Pravidelné novinky e-mailem