Informační den k programům Inter-Eureka a Eurostars 3

Dne 15. září 2021 proběhne informační den k podprogramu Inter-Eureka, Eurostars 3 a dalším grantovým programům podporujícím mezinárodní VaVaI.

Datum konání
15.09.2021
Typ akce
Seminář
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Podprogram Inter-Eureka představuje vhodný nástroj k zapojení mezinárodního rozměru do podnikového výzkumu malých, středních i velkých podniků, nezřídka právě ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VVŠ, VVI i ostatních). Podprogram je otevřen projektům v kategorii průmyslový výzkum a experimentální vývoj, projekty mohou probíhat multilaterálně i bilaterálně. Předpokládané vyhlášení výzvy proběhne na podzim 2021.

Program Eurostars 3 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce malých a středních podniků provádějících vlastní výzkum a vývoj. Nově program nabídne finanční podporu i firmám bez předchozí výzkumné zkušenosti, ale s ambicemi a schopnostmi vyvíjet nové produkty, procesy a služby. Výzva k předkládání projektů bude uveřejněna ke konci června, deadline je stanoven na 7. října 2021.

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
B. Vacátková / vacatkova@tc.cz

Doporučujeme