Jak správně účtovat a zdanit majetek

Vše pro legislativně správné a finančně odpovědné zacházení s majetkem v soukromém sektoru.

Datum konání
09.03.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Další akce v kategoriích

Životní cyklus hmotného i nehmotného majetku ve firmě je provázen řadou účetních operací, které podléhají závazným legislativním úpravám. Shrnete si vše podstatné z pohledu účetnictví i zdanění hmotného i nehmotného majetku a soustředíte se na typické chyby, jejichž důsledkem může být zkreslení hospodářského výsledku nebo nesprávně odvedená daň.

Účtování majetku patří k problematickým oblastem, kde se často chybuje. Může tak docházet ke zkreslení věrného obrazu hospodaření účetních jednotek. Tyto informace z účetnictví navíc čerpá mnoho zainteresovaných osob od interních uživatelů až po kontrolory finančního úřadu.

Seminář se zaměří komplexně na účetní a daňové souvislosti nakládaní s majetkem v soukromém sektoru. Od pořizování majetku přes jeho správnou evidenci po jeho vyřazování – vše z pohledu účetnictví, daně z přidané hodnoty i daně z příjmů.

Určení:

Seminář Jak správně účtovat a zdanit majetek je určen účetním a dalším pracovníkům odpovědným za nakládání s majetkem v soukromém sektoru.

Program:

 • Kategorie dlouhodobého majetku
 • Specifika dlouhodobého nehmotného majetku
 • Specifika dlouhodobého hmotného majetku
 • Technické zhodnocování majetku
 • Zásadní rozdíl mezi hmotným majetkem v účetnictví, v DPH a v dani z příjmů
 • Ocenění dlouhodobého majetku v účetnictví, v DPH a v dani z příjmů
 • Vliv investičních dotací na ocenění dlouhodobého majetku
 • Náležitosti karty dlouhodobého majetku
 • Inventarizace majetku
 • Způsoby odepisování majetku
 • Povinnosti plátců DPH v době používání majetku (úprava odpočtu daně na vstupu)
 • Důvody pro vyřazení majetku
 • Praktické příklady

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info@seminaria.cz / +420 603 430 707

Doporučujeme