Doprovodná podnikatelská mise do Sultanátu Omán

Ve dnech od 24. do 28. března 2019 proběhne doprovodná podnikatelská mise předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Jaroslava Kubery do Sultanátu Omán, která bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Datum konání
24.03.2019 - 28.03.2019
Typ akce
Mise
Místo konání
Muscat,
Další akce v kategoriích

V průběhu mise se ve spolupráci s Ománskou obchodní a průmyslovou komorou uskuteční v Muscatu Česko-ománské podnikatelské fórum a B2B rozhovory. Muscat je hlavním městem od roku 1793 s téměř milionem obyvatel.

Následně se delegace přemístí do guvernátoru Dafár a jeho hlavního města Sálala, které je druhým nejvýznamnějším městem Ománu a významným přístavem na břehu Arabského moře. Zde se rovněž uskuteční podnikatelské fórum a B2B rozhovory.

V rámci mise se předpokládá, že podnikatelská delegace doprovodí předsedu Senátu na některé oficiální i společenské akce a navštíví několik pamětihodností.

Sultanát Omán stejně jako Česká republika mají bezkonkurenčně výhodnou pozici, co se týče polohy v regionu, která přispívá obchodním příležitostem. Omán je strategicky položen mezi Evropou a Asií, a je zároveň vstupní branou na Blízký východ s velkou historií a kulturním dědictvím. Vzhledem k ambicióznímu programu vlády na diverzifikaci ekonomiky má být do budoucna vybudována řada průmyslových závodů z oblasti zpracování ropy a zemního plynu (výroba polyetylénů, močoviny, atd.) a oblasti těžby a zpracování nerostných surovin (těžba železné rudy a barevných kovů, vápence a mramoru a výroby finálních výrobků z nich, např. stavebních hmot). Perspektivu tak mají dodávky zařízení pro povrchovou těžbu (rypadla, nakladače, přepravníky, řezačky kamene), výrobu cementu, tvárnic, výrobu keramických a mramorových dlaždic a obkladů, atd.

Zakládání nových průmyslových odvětví v současnosti předchází rozsáhlé budování infrastruktury – letiště, přístavy, silnice, železnice, produktovody, elektrárny, odsolovací stanice a rekonstrukce a rozšíření elektrické sítě. Jakékoli dodávky pro silniční, železniční a energetickou infrastrukturu mají proto perspektivu. Perspektivní jsou zejména dodávky zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů – Omán vyhlásil záměr na výstavbu několika fotovoltaických elektráren. V současné době se fotovoltaické články využívají zejména pro napájení komunikačních zařízení na ropných vrtech v odlehlých oblastech, kde neexistuje energetická distribuční síť.

Rovněž je zájem o spolupráci v oblasti lázeňství, cestovním ruchu, zemědělství, potravinářských technologiích, čištění odpadních vod a právní služby při zakládání firem.

Informace:

  • Výše účastnického poplatku:
    • pro členy HK ČR: 2 324,- EUR, resp. 59 500,- Kč
    • pro ostatní: 2 556,- EUR, resp. 65 450,- Kč 
  • Informace o misi a k přihlášení 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ talafus@komora.cz

Doporučujeme