Moderní zemědělství, implementace SP SZP 2023 – 2027 a podpora CLLD

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem a MAS Naděje zve všechny zájemce z řad podnikatelů na akci s názvem Moderní zemědělství, implementace SP SZP 2023 – 2027 a podpora CLLD.

Datum konání
23.11.2023
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Národní dům, Nádražní 261, Podbořany
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Seminář s exkurzí bude zaměřen na oblast inovací směřovaných do rozvoje venkovského prostoru s vazbou na zemědělství s cílem výměny zkušeností za účasti zástupců z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK). Představeny budou taktéž příklady dobré i špatné praxe inovačních postupů zejména v oblasti Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV) v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027 (SP SZP) včetně implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území Ústeckého kraje. Seminář je navíc doplněn exkurzí na příkladech dobré praxe z PRV. Exkurze je v místě konání semináře a blízké vzdálenosti. V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. Kamila Rejčová / kamila.rejcova@masnadeje.cz / +420 775 250 233

Doporučujeme