Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Dne 3. října 2019 proběhne v Brně seminář, na kterém zazní možná řešení aktuálních nejpalčivějších problémů vnitřního trhu EU z pohledu českých podnikatelů.

Datum konání
03.10.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brno, Malinovského nám. 3
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriíchProgram:

 • 09:15 – 09:30 Registrace
 • 09:30 – 10:00 Přeshraniční poskytování služeb v německy mluvících zemích – rizika a příležitosti – Mgr. Martin Bednář, LL.M., ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, MPO
  • nejčastější problémy poskytovatelů služeb v německy mluvících zemích
 • 10:00 – 10:15 Představení aktivit a služeb MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU – Mgr. et. Mgr. Jan Poruba, vedoucí oddělení vnitřního trhu a služeb, MPO
  • SOLVIT, ProCoP, JKM, Jednotná digitální brána
 • 10:15 – 10:45 Příběhy z praxe na vnitřním trhu EU – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
 • 10:45 – 11:15 Možnosti financování pro malé a střední podniky – Mgr. Irena Bartoňová Pálková, Viceprezidentka Hospodářské komory ČR
 • 11:15 – 11:30 Přestávka
 • 11:30 – 12:00 Finanční nástroje EU (EIB, EIF) – Ing. Ladislav Dvořák, CSc., manažer pro strategické projekty, Česká spořitelna a.s.
 • 12:00 – 12:30 Budoucnost vnitřního trhu pro malé a střední podniky – Mgr. Pavel Fára, Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • 12:30 – 13:00 Vysílání pracovníků v rámci EU – současný stav – RNDr. Jitka Ryšavá, Enterprise Europe Network
  • tipy a nejčastější problémy
 • 13:00 – 13:30 Vysílání pracovníků v rámci EU – výhled do budoucna – JUDr. Miroslav Fuchs, MPSV
  • revize směrnice o vysílání pracovníků
 • 13:30 – 14:00 Oběd, networking

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ info.een@tc.cz / +420 234 006 154

Doporučujeme