3. Bavorsko-český den pro firmy

Místo konání:
Grafenau, Elsenthal-Siedlung 15 Německo
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
01. 04. 2019

Dne 1. dubna 2019 proběhne v německém Grafenau 3. Bavorsko-český den pro firmy.Již téměř ve všech odvětvích představuje servis dynamickou rostoucí oblast. Digitalizace umožňuje vytvářet nové servisní modely napříč odvětvími. Digitalizace vytváří prostor pro nové služby. Současně také mění současné procesy a přispívá k propojení doposud oddělených systémů služeb. Tím se vytváří potenciál pro přidanou hodnotu, popř. to vede až k novým, částečně dokonce disruptivním, obchodním modelům.

3. Bavorsko-český den pro firmy chce ukázat, jaké nové možnosti se firmám nabízí a jakým způsobem mohou profitovat. Využijte také naši přeshraniční platformu k tomu, abyste v rámci „get together” získali kontakty na firmy a vysoké školy z Čech a Bavorska a na základě nich tak vytvořili nové obchodní kontakty.

Informace:

  • Účast na akci je bezplatná.
  • Registrujte se nejpozději do 27. března 2019 na emailu j.pongratz@euregio-bayern.de.
  • Všechny přednášky budou simultánně dvojjazyčně (česky a německy) tlumočeny. V rámci zajištění přeshraničního networkingu budou tlumočníci k dispozici zdarma během celé akce i po skončení přednášek.


Kontaktní informace

+420 296 342 500Pravidelné novinky e-mailem