Intrastat – aktuálně v roce 2019

Dne 17. dubna 2019 proběhne v Brně seminář Intrastat – aktuálně v roce 2019.

Datum konání
17.04.2019
Typ akce
Seminář
Místo konání
Brno, Výstaviště 569/3
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Seminář je určený všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok 2018/ 12 mil. Kč v roce 2019.

Obsah:

 • Výkaz Intrastat
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – ve znění nařízení vlády č. 323/2018
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, v platném znění
  • Vznik zpravodajské jednotky – nové prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka (ZJ) a její povinnosti
  • Zánik ZJ
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2019
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech Intrastat prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

Informace:

 • Účast pro přihlášené zdarma.
 • Přihláška na seminář 

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ martinkova@rhkbrno.cz / +420 532 194 930

Doporučujeme