Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Místo konání:
Jihlava, Komenského 31 Česká republika
Typ akce:
Seminář
Datum konání:
26. 09. 2019

Dne 26. září 2019 proběhne v Jihlavě seminář, jehož cílem je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.Budou představeny programy určené na pořízení výzkumných center, na realizaci výzkumu, na pořízení technologií, na vytváření partnerství s výzkumnou sférou, na úspory energií v podnicích, na pořízení obnovitelných zdrojů energie, na akumulaci energie, elektromobilitu a další. 

Program:

  • 09:00 – 09:15 Registrace účastníků
  • 09:15 – 10:00 Žádost o platbu v OP PIK
  • 10:00 – 10:15 Coffee break
  • 10:15 – 11:00 Monitoring projektu v OP PIK
  • 11:00 – 11:30 Pro zájemce individuální konzultace vyplňování ŽoP

Po semináři mají účastníci možnost využít individuálních konzultací včetně vyplňování ŽoP v IS KP14+.

Informace:

  • Účast na semináři je bezplatná.
  • Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (max. dvě osoby za společnost).
  • Registraci je možné učinit nejpozději do 24.9.2019 na adrese: jihlava@agentura-api.org
  • V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.


Kontaktní informace

+420 296 342 994Pravidelné novinky e-mailem