Seznámení s novým generálním konzulem Ruské federace a aktuální otázky česko-ruských ekonomických vztahů

Seznámení s novým generálním konzulem Ruské federace proběhne dne 14. září 2021 od 14:00 do 16:00 v Brně.

Datum konání
14.09.2021
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Rusko Rusko
Místo konání
RHK Brno
Další akce v kategoriích

Pokud Vás zajímá, jakým směrem a způsobem se bude vyvíjet situace v česko-ruských obchodních vztazích, přijměte pozvání na diskuzi v rámci kulatého stolu, kterého se 14. září 2021 na RHK Brno budou mj. účastnit nový generální konzul Ruské federace v Brně Alexander Alexandrovič Kalačev, předseda představenstva a. s. Alta Vladimír Plašil a generální ředitel společnosti ExploR Capital a. s. Martin Černoušek.

Ruská federace (RF) je rozlohou největší země na světě, se 145 mil. obyvateli patří také mezi nejlidnatější státy světa. Dle informací Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě je Rusko, společně se Spojenými státy, nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR mimo EU. V historickém kontextu vypadala struktura vzájemné obchodní výměny tak, že ČR vyváží do RF především stroje a průmyslová zařízení, z Ruska nakupujeme především ropu, zemní plyn, kovy a chemické produkty. V posledních letech ovšem roste důležitost podnikání v Rusku prostřednictvím místních investic českých společností, protože ruská vláda požaduje po cizích firmách tzv. lokalizaci, tedy přenos části nebo i celé výroby do Ruska. Roste i tlak na přenos vývoje výrobků, IT produkty domácí provenience jsou zvýhodňovány při státních tendrech a zavádění do podniků a bank se státní majetkovou účastí.

Evropská unie je jako celek stabilně hlavním obchodním partnerem Ruské federace. Do konce minulého desetiletí bylo hlavním obchodním partnerem mezi jednotlivými zeměmi Německo. V průběhu druhého desetiletí 21. století ale Rusko z politických i čistě pragmaticky obchodních důvodů začalo masivně rozvíjet obchodní vztahy s Čínou, což z ní od let 2014-15 udělalo hlavního obchodního partnera Ruska. Evropské výrobky jsou stále v Rusku považovány za standard kvality, firmy i jednotlivci v ně mají důvěru a očekávají od nich vysokou kvalitu a spolehlivost.

Obchodní výměna mezi ČR a Ruskem pak stojí na surovinových a průmyslových historických vazbách, které postupně nahrazují nové obory, vzniklé po transformaci obou ekonomik. Česká ekonomika se ale proměnila daleko více než ta ruská, což způsobuje, že malé a střední české firmy se špičkovým produktem v Rusku často neuspějí, protože na zpracování tak velkého trhu nemají dostatek kapitálu a lidských kapacit. Velké podniky, na kterých dříve stál náš vývoz do Ruska, již z velké části neexistují a roli integrátorů a inženýringu často převzaly zahraniční společnosti. To dělá dodávky z ČR, především investičního charakteru, velice složité, také to silně snižuje marži. Česko má sice stále výhodu z dobrého jména, tyto vazby ale postupně slábnou. Rusko postupně objevují i firmy bez dřívějších historických vazeb, za poslední roky třeba v oblasti telekomunikací a internetu, poradenství, právních služeb nebo kosmetiky. V nedávné minulosti se objevilo také několik podniků, které v ČR realizovaly větší investice. ČR má v Rusku investováno kolem 500 mil. USD. Velká část vzájemného obchodu probíhá přes ruské občany v ČR, kde je registrováno přes 14.000 společností s ruskými vlastníky.

Vzájemný obchod silně zasáhla ekonomická krize v Rusku v letech 2014 – 15, kdy došlo ke znatelnému poklesu našeho vývozu, od roku 2016 český export zase postupně rostl. Na jeho útlumu se podepsaly rovněž ekonomické sankce, které začala Evropská unie uplatňovat od roku 2014 a také diplomatické napětí, které zavládlo v česko-ruských vztazích kvůli výbuchům ve Vrběticích. Koronavirová pandemie zasáhla Rusko o něco později než evropské země, restriktivní míry se naplno projeví až ve druhé čtvrtině tohoto roku. Ekonomiku, která se do té doby opírala o přebytkový státní rozpočet, kladnou obchodní bilanci, nízkou nezaměstnanost, vysoké rezervy zlata a klesající inflaci, podle všeho čeká za toto roční období v meziročním srovnání pokles až o osm procent. Kromě dopadu pandemie na ekonomiku se Rusko bude muset také vyrovnat s propadem cen ropy.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pak nově rozhodlo o zařazení Ruské federace mezi země, ve kterých bude v roce 2021 probíhat projekt na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA). Partnerem pro jeho realizaci v místě bude firma ACM, vlastněná českou podnikatelkou, zodpovědné za správné vedení projektu bude Velvyslanectví ČR v Moskvě. Jeho smysl spočívá v poskytování kvalitních služeb českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na ruský trh připravují a úhradě až 70 % vzniklých nákladů na služby na území Ruské federace (při splnění podmínek). Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky.

Aktuální Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
O. Hrdlička / hrdlicka@rhkbrno.cz / +420 532 194 918

Doporučujeme