Smart Manufacturing Matchmaking 2022

Využijte příležitost navázat kontakt se zástupci firem, výzkumných organizací a orgány veřejné správy, které se zabývají oblastí Smart Manufacturing a Industry 4.0.

Datum konání
17.11.2022 - 18.11.2022
Typ akce
Pracovní setkání
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
online
Oblasti podnikání
Další akce v kategoriích

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou aktuálními tématy napříč obory. Společnost čelí novým výzvám, ale také využívá příležitosti, které přinášejí nové technologie. Využijte možnost virtuálních jednání a nabídněte inovační technologie zástupcům firem, institucí a měst. Cílem akce je propojit evropské subjekty, navázat nové obchodní kontakty, najít partnery pro další výzkum a vývoj nebo seznámit se s nejnovějšími technologiemi, které už nalezly své praktické uplatnění.

Určení:

Akce je vhodná pro zástupce firem, start-upů, pracovníky univerzit a výzkumných center.

Informace:

  • Účast na akci je bezplatná.
  • Registrace je otevřená až do zahájení akce. Čím dříve se ale přihlásíte, tím více času máte na výběr partnerů pro jednání.
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Michaela Jahodová / jahodova@bic.cz / +420 377 205 215

Doporučujeme