400 projektů pro design. CzechTrade spojuje podniky s designéry

Už 13 let pomáhá agentura CzechTrade zejména malým a středním firmám ve vylepšování designu výrobků či celkové prezentace. K užitečným nástrojům patří i Adresář designérů a finanční podpora na využití služeb designérů. Letos se také vrací projekt Design centrum. 

Design je velkou příležitostí, jak dodat výrobkům další přidanou hodnotu. Nelze ho chápat jen povrchně, jako změnu barvy nebo obalu, ale mnohem šířeji jako celkový přístup k výrobku, k jeho technickému řešení nebo použití nových materiálů či technologií.

Právě správně aplikovaný design, kde nejde o konceptuální umění a kde estetika vyvažuje funkčnost a kvalitu, dodává českým značkám sebevědomí a schopnost konkurovat již zavedeným světovým brandům. Kreativita se stále více stává hybnou silou průmyslu a pozitivně ovlivňuje ekonomiku zemí. CzechTrade si je vědom, že mnoho českých firem podniká v oblasti kreativních průmyslů a také těmto společnostem nabízí pomocnou ruku při jejich obchodních aktivitách.

Od roku 2008 se agentura v roli nástupce po Design centru ČR věnuje aktivitám zaměřeným na rozvoj průmyslového designu. V souladu se strategií ministerstva průmyslu a obchodu o podpoře malých a středních podniků tak činí pod značkami Design pro export a Design pro konkurenceschopnost. Také je jediným členem mezinárodní organizace Evropské kanceláře designérů (BEDA) za Českou republiku.

Firmy mohou za zvýhodněných podmínek využívat služby profesionálních designérů z Adresáře designérů www.designers-database.eu a CzechTrade jim díky internímu projektu Design pro konkurenceschopnost uhradí až polovinu výdajů do výše 50 tisíc korun. Vedle začínajících designérů se v adresáři prezentuje také řada držitelů prestižních ocenění, jako jsou Red Dot Award nebo Czech Grand Design. Firmy tak mohou díky finanční podpoře snadněji dosáhnout na kvalitní design od profesionálů. Adresář designérů současně propagují zahraniční kanceláře CzechTrade v 60 zemích na pěti kontinentech.

Letos CzechTrade revitalizoval značku Design centrum, aby podpořil klíčové oblasti kreativních průmyslů, zejména pak průmyslový design. Hlavní snahou je najít potenciál českých firem a umožnit jim spojení s budoucími technologickými trendy. Připravuje aktivity zaměřené na rozvoj designu jako nástroje ekonomické prosperity, zvyšování poptávky po těchto službách ze strany průmyslu, podporu internacionalizace českých firem a jejich propagace v zahraničí. V neposlední řadě počítá s podporou designérů při vyjednávání jejich zájmů v Česku i v zahraničí a zajištění jejich systémové podpory a financování. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Petr Kraselovský, ředitel odboru Fondů EU a kreativních průmyslů CzechTrade.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme