Český export a podnikání

Měsíčník Český export a podnikání je magazín určený především vývozcům a dalším podnikatelům působícím v oblasti přeshraničního obchodu. Každé číslo je zacíleno na určitou zemi nebo region, který je zajímavou destinací pro české podniky. Měsíčník přináší doporučení stran toho, o které výrobky nebo služby je v dané zemi aktuálně zájem, jaké jsou kulturní odlišnosti při jednání s místními partnery nebo jakou lze pro obchod získat pomoc u českých veřejných institucí. Magazín také zprostředkovává zkušenosti konkrétních vývozců, kteří už na zahraničních trzích uspěli.

Exportu a podnikání předcházel magazín Export a podnikání (2019), magazín Český Exportér (2018 a 2017)magazín Český Export (2016 a 2015).

Magazín Český export a podnikání je připravován v úzké spolupráci s proexportní agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a s dalšími institucemi podporujícími český vývoz.

Září – Andské země – číslo vychází 21. 9. 2020

Vybrané články pro vás připravujeme k publikaci na webu.

Červenec/srpen – Německo – číslo vychází 20. 7. 2020

Červen – Nigérie – publikace 15. 6. 2020

Květen – Vietnam – publikace 18. 5. 2020

Duben – Export za časů koronaviru – publikace 20. 4. 2020

Březen – Nizozemsko – publikace 16. 3. 2020

Leden/únor – Brazílie – publikace 10. 2. 2020

Pravidelné novinky e-mailem