Potřebujeme víc než jen vývoz mědi, ví po pandemii Chile

Na dosud nejvyspělejší jihoamerický trh dopadl koronavirus drtivě. Země hlásí velmi vysoké počty nakažených a ekonomika trpí. Podnikatelé proto volají po její diverzifikaci a nových investicích, aby hospodářství přestalo být příliš jednostranně závislé na těžbě a exportu mědi.

Chilskou ekonomiku už loni v říjnu silně ovlivnila krize spojená se společenskými nepokoji. Největší propad zaznamenala země ale až letos s vyhlášením „stavu katastrofy“ kvůli šíření nového typu koronaviru. Už od druhé poloviny dubna se snažila zavedená opatření uvolňovat z obav o ekonomickou udržitelnost situace, ale unáhlené kroky se vládě vymstily. Celkový počet nemocných přesáhl hranici 400 tisíc osob, zemřelo více než 11 tisíc lidí a Chile se dostalo do čela světových tabulek v počtu nemocných.

Obří nákladní vozy jsou zapojeny do těžby v největším otevřeném měděném dole na světě Chuquicamata.

Do chudoby se může propadnout až 15 procent obyvatel

Tato krize zanechala mnoho Chilanů bez příjmu a dlouhodobé pozastavení četných ekonomických činností, zejména pak stavebnictví a obchodu, si vybírá daň na nejchudších obyvatelích. Více než 13 procent obcí se ocitlo ve stavu extrémní chudoby a již 10 tisíc rodin (asi 40 tisíc lidí) musí čelit této situaci. Hladomor se může snadno proměnit v další pandemii. Světový potravinový program odhaduje, že počet lidí, které bude sužovat hlad, se může po celém světě do konce roku zdvojnásobit, pokud nebudou přijata nezbytná opatření. V Chile je číslo ještě vyšší – původní předpoklad, že se 8,5 procenta obyvatel ocitne do konce letošního roku pod hranicí chudoby, se navýšil na přibližných 15 procent. Přitom celkové číslo nakonec bude záviset na délce karanténních opatření znemožňujících ekonomické aktivity v zemi.

Lidé vybrali důchodové fondy

Chilská vláda se rozhodla pro přímé dodávky potravin nejchudším rodinám. Mělo jim být rozděleno zhruba 2,5 milionu potravinových balíčků. Navíc byl občanům umožněn přístup k sociálním fondům (AFP), z jejichž rezerv měly být v budoucnu vypláceny prostředky do důchodového systému. Každý občan, který do systému přispíval, si nyní může vybrat až desetinu svých rezerv. Z 11 milionů spořitelů se tak rozhodlo více než osm milionů. Tento krok však může mít do budoucna velmi negativní dopady na ekonomické zatížení státu.

V zemi samozřejmě také došlo k nevídanému nárůstu nezaměstnanosti. Počet nezaměstnaných stoupl o 42,9 procenta na 997 tisíc, zatímco počet zaměstnaných klesl o 20 procent na 8,14 milionu. Podle současných údajů stále dochází k nárůstu nezaměstnanosti a na začátku srpna míra nezaměstnanosti stoupla na současných 13,7 procenta.

Propadá turismus i investice

Export z Chile byl významně ochromen ještě před výskytem nemoci covid-19, poněvadž Čína představuje pro Chile hlavního obchodního partnera. Vývoz do této destinace už v únoru poklesl až o 10,5 procenta. Chile tomuto asijskému partnerovi prodává téměř polovinu svého vývozu mědi, na němž je ekonomika země silně závislá. Cena mědi od poloviny ledna do začátku března poklesla o 10 procent. Objem vývozu byl naštěstí opět navýšen v červnu a dopady nejsou tak drastické, jak se očekávalo.

Druhý vážný problém pro ekonomiku představuje pokles poptávky po turistických službách. Odhaduje se, že pokud se zákaz cestování prodlouží až do října, příjmy z turismu se letos sníží minimálně o 45 procent.

Zřejmě největší zjevný problém vyplývá z šířící se averze zahraničních investorů k riziku a zhoršujícím se finančním podmínkám v zemi. Část účinků je už delší dobu patrná na prudkém poklesu akciového trhu Chile. 

Šance jsou ve vodě i odpadech

Jaké obory mají v době pandemie v Chile velkou šanci? Agentura CzechTrade má vytipovány 3 + 1 nejvíce perspektivní obory, ve kterých mají české firmy velkou šanci na reálný úspěch. Jedná se o energetiku a přidružené podobory, vodohospodářství a nakládání s odpady (cirkulární ekonomika), IT a ICT. Posledním aktuálně perspektivním oborem je, stejně jako jinde ve světě, zdravotnictví, což je samozřejmě dáno velkou poptávkou po zdravotnickém vybavení v době pandemie. Neznamená to však, že české firmy nemohou uspět i v jiných oborech. Příležitostí je více než dost. 

Začíná se veřejně hovořit o budování národního chilského průmyslu. Ekonomika země je po desetiletí postavena především na těžbě nerostných surovin, hlavně mědi. Tato velmi úzce zaměřená orientace ukazuje svoji velkou zranitelnost a představitelé jednotlivých odvětví volají po nutnosti investic do dalších oblastí a větší soběstačnosti. Velká většina výrobků se musí do Chile dovážet a je to také jeden z důvodů zdejších vysokých maloobchodních cen. Do budoucna se tak počítá s masivnějšími investicemi do nových výrobních provozů, což určitě bude také přinášet příležitosti pro české firmy.

Převzato z časopisu Export a podniká, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jiří Jílek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Chile
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme