Českému pivu karanténa v Chile uškodila, hruškovici naštěstí ne

Na chilském trhu se už několik let úspěšně prodává české sklo, pivo či nábytek. Kvůli zavřeným restauracím a podnikům v době pandemie ale odbyt některých druhů zboží propadl skoro na nulu. Naopak sklizeň ovoce na výrobu hruškovice stihla firma Rudolf Jelínek včas, říká k důsledkům pandemie ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile Jiří Jílek.

V Chile úspěšně působí několik českých firem. Dotkla se jich krize v době koronaviru?
Těžké období tu prožívá společnost Thonet, oficiální dovozce a distributor českého dřevěného ručně vyráběného nábytku TON. Po úspěšných předchozích letech podnikání se letos jejich obchody propadly takřka na úplnou nulu. Situace souvisí právě s uzavřením restaurací a kaváren, ovšem také prakticky všech firem čili zákazníků Thonetu.

Začíná se ale postupně blýskat na lepší časy, aktuálně firma dotahuje přibližně desetinu původních tržeb a věří, že koncem letošního roku již bude na polovině. Návrat ke stavu před pandemií odhadují do dvou let. Stejnou situaci zažívají i dovozci českého piva Primátor a také Czechvar, což je obchodní označení budějovického Budvaru v zemích Latinské Ameriky. 

Je naopak nějaký příklad zboží, které se dál dobře prodává navzdory pandemii?
Ukázkou, že se během této krize nezastavily všechny obchody, je vývoz českého skla z Crystalexu z Nového Boru. Jejich dlouhodobý obchodní partner nakupuje pravidelně a nic na tom nezměnila ani současná situace.

Další česká firma, která slaví úspěch, je firma Šindlar. Mají v Chile vlastní zastoupení a zabývají se službami v oblasti krajinného inženýrství a hospodaření s vodou. Zejména jde o provázanost vodohospodářských staveb na trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzitu. V Chile vyhráli státní zakázku na vybudování přírodní čistírny odpadních vod.

V zemi, kde je spousta slunečních dní, se v současnosti čile rozvíjejí alternativní zdroje energie. Chopili se této příležitosti i nějací Češi?
Ze všech českých podniků má v Chile jednoznačně největší obchodní aktivity energetická společnost Solek Group, která sem vstoupila v roce 2014. Prostřednictvím své filiálky Solek Chile a PV Power na chilském trhu podniká ve výstavbě a provozování fotovoltaických elektráren a má již vybudované solární parky v oblastech Santa Laura, Cuz Cuz a Ovalle. Analyzují možnosti propojení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a její následné využití pro ekologickou výrobu vodíku. Jedná se tedy o velmi zajímavý projekt na ochranu životního prostředí.


Ukázkou, že se během této krize nezastavily všechny obchody, je vývoz českého skla z Crystalexu z Nového Boru. Jejich dlouhodobý obchodní partner nakupuje pravidelně a nic na tom nezměnila ani současná situace.

Češi využili také vhodné podmínky v Chile pro pěstování ovoce.
Ano, dlouhodobě na chilském trhu podniká výrobce lihovin Rudolf Jelínek. Jejich destilérka se nachází blízko města Quillón v regionu Ñuble. Jejich skvělá hruškovice z hrušek Williams putuje do celého světa. Firmy se krize spojena s pandemií koronaviru bezprostředně nedotkla. Ještě před úplným vypuknutím pandemie v Chile totiž úspěšně proběhla sklizeň ovoce a nyní, v chilském zimním období, sady odpočívají. 

Chile má geograficky velmi specifický, protáhlý tvar. Jak se liší jednotlivé regiony a jak pojmout obchodní expanzi v zemi, kde jsou tak velké vzdálenosti?
Díky své délce 4329 kilometrů se Chile pyšní neuvěřitelně rozmanitým rázem krajiny, podnebných pásů i výhod a problémů, jež v sobě tato diverzita skýtá. Vzhledem k různým klimatickým podmínkám došlo k poměrně zřetelnému rozvrstvení ekonomických aktivit v zemi. Jižně od hlavního města Santiago je významné zemědělské centrum země, naopak regiony na sever od Santiaga i extrémní sever se vyznačují převážně těžebním průmyslem. Ekonomické aktivity se musely přizpůsobit rázu krajiny a povaze ekosystémů v jednotlivých regionech. Zahraniční společnosti, které se tu chtějí prosadit, si musejí jasně stanovit své prioritní oblasti zájmu a identifikovat lokality pro svou působnost.

Jakou roli má pro obchodní vstup do země metropole?
Všechny důležité chilské firmy i organizace, které mají místo své působnosti ve vzdálenějších regionech od centrálně položeného hlavního města, jako jsou těžební a energetické společnosti, zemědělští producenti a další, si uvědomují důležitost centralizace. Většina z nich má v Santiagu svou hlavní kancelář. To umožňuje snazší komunikaci s obchodními partnery a Santiago se tak stává důležitým uzlem, v němž probíhá většina jednání. Chilané v obchodních jednáních vždy očekávají osobní kontakt a je pro ně důležité, aby potenciální obchodní partner viděl zázemí jejich výroby. Při plánování budoucí akvizice je stěžejní připravit se na přelety z hlavního města do vzdálenějších regionů, v němž se nachází samotné sídlo výroby obchodního partnera.

Santiago de Chile, Chile
Santiago de Chile, Chile

Chilané bývají někdy označováni za Angličany Jižní Ameriky. Proč?
Tohle označení je zevšeobecnění týkající se zejména chilské spolehlivosti, tendenci k přílišné byrokracii a organizaci i pořádku v zemi v původním kontextu jihoamerických zkorumpovaných vlád 90. let. Chilské jednání se mnohdy považuje za pasivně agresivní, plné ironie a klasicistické, avšak zdvořilé, což jsou vlastnosti, které by Britové snadno mohli vztáhnout i na sebe. Současný život v Chile mnohdy poukazuje na některé společné kulturní rysy obou zemí.

V letech 1840 až 1914 emigrovalo do Chile více než 50 tisíc Britů a přinesli s sebou britské školy, sportovní kluby a podniky. Fotbal je samozřejmě nejoblíbenějším sportem a úcta k fotbalistům je bezpochyby společnou vlastností obou kultur. Stejně tak i koňským dostihům se v určité době dostalo obrovské obliby.

Tradiční podobností mezi britským a chilskými lidem je jejich typická posedlost čajem. Britský čaj o páté je v Chile nahrazen zvykem „tomar once“ (dát si jedenáctku), přičemž se jedná o prakticky jednu a tutéž tradici, která charakterizuje téměř každou chilskou rodinu dnešní doby. Během posezení u čaje „o jedenácté“ se konverzuje o politice s notnou dávkou nadsázky a ironie tolik typické i pro jejich anglický protějšek.

Jiří Jílek

Je absolventem Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Před příchodem do agentury CzechTrade pracoval dva roky ve společnosti Pilsen Steel a od roku 2009 čerpal bohaté obchodní zkušenosti na trzích Latinské Ameriky, kde zastupoval vybrané české a slovenské firmy. Mezi lety 2014 a 2018 působil jako ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Kolumbii a poté vedl konzultační tým pro energetiku, zdroje a životní prostředí v pražské centrále agentury. V současnosti je ředitelem kanceláře v chilském Santiagu a současně regionálním ředitelem pro Latinskou Ameriku.

Chile během tučnějších časů ukládalo zisky z těžby do speciálního vyrovnávacího fondu. Využívá při pandemii tyto peníze na restartování ekonomiky?
Tajný zákon o rezervách z mědi byl schválen roku 1958 a následně několikrát významně upraven během vojenské diktatury v 70. letech. Jeho cílem je rozdělovat příjmy z výnosů z vytěžených strategických surovin. Finální podobu získal zákon v roce 1976, kdy bylo odsouhlaseno, že 10 procent z prodeje Národní organizace pro měď (CODELCO) bude přímo vypláceno do rezerv ozbrojených sil pro nákup zbraní a strategické vojenské techniky. V letech 2010 až 2019 přispěl ozbrojeným silám částkou přes 6702 milionů chilských pesos.

Zákon navíc udává, že ozbrojené složky musejí se získanými rezervami manipulovat důvěrným způsobem a informace o financování nesmějí být sdíleny s žádným vnějším subjektem. Uložené finanční rezervy z těžby nemohou být využity zpětně vládou k jinému účelu než financování ozbrojených složek. Ani nyní v době mimořádné situace a obrovských ekonomických potíží neexistuje možnost, že by se daly rezervy využít k zabránění hospodářského úpadku země a k znovunastartování ekonomiky, poněvadž to původní zákon neumožňuje.

CzechTrade Chile – Santiago de Chile
Ing. Jiří Jílek, ředitel regionálního centra

T: +56222321066 (linka 23)
M: +56 9 9353 2180
jiri.jilek@czechtrade.cz
Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes, Santiago de Chile, Chile
www.czechtrade.cl

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Chile
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme