Informace pro účastníky akce E-MEET EXPORT 2020

Agentura CzechTrade s partnery letos přichází s novinkou pro podnikatele, první celosvětové online konzultace se zahraničními kancelářemi na exportní témata. Konzultace proběhnou 22. do 26. června 2020.

O akci E-MEET EXPORT 2020

Akci organizuje CzechTrade a koná se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako určitá náhrada za poradu ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, která musela být za současné situace zrušena.

V rámci akce proběhne 25. 6. 2020 i online seminář Aktuální možnosti cestování a reakce firem na nové trendy v zahraničním obchodě.

K účasti na akci je nutná předchozí registrace a osobní počítač, notebook nebo telefon s internetovým připojením. Účastník je následně kontaktován exportním konzultantem CzechTrade, který mu upřesní konkrétní termíny jednání. Nejpozději den před konáním samotných online konzultací také obdrží link pro přihlášení do aplikace ZOOM, jak je zvykem i u online seminářů. O hladký průběh moderovaných bloků se budou starat pracovníci centrály CzechTrade.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro exportéry

Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade nabízejí již konkrétní expertízu trhu a individuální služby na zmíněných teritoriích. Posláním ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je mimo jiné:

 • se snažit odstranit přetrvávající obchodní a investiční překážky, které brání českým podnikům vstoupit na zahraniční trhy,
 • otevírat možnosti spolupráce v nových oblastech,
 • podporovat a propagovat nové či rozjednané projekty se zahraničními partnery na ministerské úrovni, tam kde je to zvykem,
 • kultivovat vzájemné vztahy se zahraničními zeměmi a
 • obecně prezentovat Českou republiku jako významného hospodářského partnera.

Na to má MPO řadu nástrojů, jako jsou bilaterální ekonomické výbory a jednání, v rámci nichž může poukazovat na negativní, ale i pozitivní aspekty rozvoje hospodářských vztahů, žádat o nápravu, objasnění či další podporu atp. V tomto směru se rovněž zapojuje do vytváření společné obchodní politiky vůči zahraničním partnerům na úrovni EU, což se pak odráží v přijatých strategických agendách či komplexních dohodách o volném obchodu vůči konkrétním zahraničním zemím. Pro propagaci ČR a českých podniků v zahraničí pak nejviditelnějším nástrojem je organizace podporovaných oficiálních účastí ČR na mezinárodních veletrzích či finanční podpora incomingových misí.

PROCOP – kontaktní místo pro výrobky

 • poradenství ohledně uvádění výrobků na vnitřní trh EU zaměřené na informace o národních předpisech upravujících požadavky na neharmonizované výrobky
 • informace o tom, zda výrobek potřebuje schválení nebo registraci
 • informace o vzájemném uznávání
 • kontakty: procop@mpo.cz, +420 224 221 701

SOLVIT – řešení problémů s Vašimi právy v EU

 • síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správ­ních orgánů
 • alternativní a rychlé řešení sporů na vnitřním trhu mimosoudní cestou
 • neformálnost, transparentnost a diskrétnost
 • jasně stanové lhůty– případ musí být vyřešen do max. 10 týdnů od okamžiku předání případu Solvit centru ve státě, kde vznikl řešený problém.
 • nejčastější okruhy řešených sporů: sociální zabezpečení, překážky pohybu, práce a podnikání v EU, uznávání profesních kvalifikací, diskriminace, práva na sloučení rodin, vrácení DPH pro firmy
 • SOLVIT nemůže pomoci, pokud není přítomen přeshraniční prvek, probíhá soudní řízení, dochází k soukromoprávnímu či pracovněprávnímu sporu, nebo klient požaduje náhrady škody
 • kontakty: solvit@mpo.cz, +420 224 221 701, online formulář: ec.europa.eu/solvit

JKM – konzultace, poskytování služeb v EU

 • pomoc v oblasti poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU
 • usnadnění vstupu do podnikání podnikatelům z jiných členských států EU (krátkodobě/dlouhodobě/nepravidelně)
 • informace nezbytné pro zahájení podnikání v dané zemi
 • zprostředkuje kontakt s příslušným úřadem
 • JKM mají fyzické zastoupení v každém kraji ČR na živnostenském úřadě, celkem jich je 15
 • kontakty: Adresy jednotlivých JKM

Všechny uvedené služby jsou bezplatné!
Další info v příslušné sekci webu MPO.

Zpět na začátek

Nové služby portálu BusinessInfo.cz pro exportéry

Kalkulačka je nástrojem, který pomáhá exportérovi odhadnout případnou kurzovou ztrátu pohledávky nebo závazku. Cílem aplikace je poskytnout dodatečné informace pro Vaše rozhodování o zahraničních obchodech – pohledávkách i závazcích. Na ovládádní jednoduchou apliakci vyvinul kolektiv Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR.

Potřebujete-li poradit, můžete pomocí portálu BusinessInfo.cz položit dotaz odborníkům z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Jednotných kontaktních míst (JKM) v ČR a dalším.

Portál BusinessInfo.cz zprostředkovává veřejnosti registr rodinných obchodních korporací nebo rodinných živností (OSVČ). Registraci rodinných firem a živností zajišťuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Zápisem do registru se prokazuje soulad s požadavky Definice rodinného podniku.

Databáze nejvíce využívaných formulářů nejen pro podnikatele ze všech možných oborů ekonomické činnosti. Vše na jednom místě.

Zpět na začátek

Zkratka na tento dokument je: www.businessinfo.cz/emeet

Pravidelné novinky e-mailem