Spojené arabské emiráty – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) SAE jsou v současné době příkladem úspěšné přeměny ekonomiky zprvu zcela závislé na ropě na diverzifikované hospodářství založeném na znalostech a sektorech s vysokou přidanou hodnotou.

Podíl ropného průmyslu na tvorbě HDP má být do roku 2030 snížen na 20 % a prim mají hrát především moderní technologie. V posledních letech SAE zdvojnásobily svoje výdaje na vědu, výzkum a inovace a to z 0,5 % až na 1 % HDP, přičemž dlouhodobou vizí země popsané v Národní inovační strategie SAE je vybudování tzv. „Smart Society“.

Prioritními sektory jsou hlavně obnovitelné zdroje, dopravní infrastruktura, vesmírný program, vodohospodářství, zdravotnictví, vzdělávací systém, ICT, nanotechnologie atd. Samotná Dubaj navíc představuje jedno z nejdůležitějších mezinárodních obchodních a finančních center, významnou dopravní křižovatkou propojující Evropu s Asií i Afrikou a v neposlední řadě i futuristou metropoli s nejvyšší budovou na světě.

České produkty a služby jsou v SAE dobře etablovány, a to především ve sklářství, stavebních technologiích, osvětleních, zdravotnickém vybavení, radarech a naváděcích zařízeních či v potravinářství. Ačkoliv SAE patří z hlediska českého vývozu do zemí mimo EU na 14. místo, povědomí SAE o ČR je stále omezené.

Dlouhodobým plánem MPO a dalších resortů je tento stav změnit a navázat s emirátskou vládou na oficiální úrovni dlouhodobé strategické partnerství, které by otevřelo nové příležitosti pro český export.

Kromě oficiální záštity MPO nad účastí českých firem na vybraných veletrzích v Dubaji bude hlavním nástrojem k prosazování ekonomických zájmů ČR v SAE mezivládní smíšený hospodářský výbor, jehož 1. zasedání je plánováno v roce 2021. Další akcí obrovského významu bude účast ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, která se bude konat v novém termínu od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022.

Smluvní a institucionální rámec

V rámci unijních dokumentů upravuje vzájemné vztahy Všeobecná Dohoda o spolupráci mezi EU a GCC (Gulf Cooperation Council), podepsaná v roce 1988. Dohoda o volném obchodu mezi EU a GCC nebyla doposud sjednána.

Ke sjednaným bilaterálním smluvním dokumentům patří Smlouva o podpoře a ochraně investic (1994).

Smlouva o zamezení dvojího zdanění (1997) a Dohoda o letecké přepravě (2002). V r. 2016 započala expertní jednání o textu připravované Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČR a vládou SAE. Jednání o textu dohody bylo dokončeno v 1. pol. roku 2019. Podpis dohody byl původně plánován na začátek března 2020 v rámci tehdy připravované návštěvy ministra životního prostředí Richarda Brabce v SAE, která byla z důvodu koronavirové krize odložena. Nový termín nebyl zatím stanoven.

Akce 2020/2021

Podnikatelská mise MPO do SAE

Během oficiální návštěvy MPO v SAE v roce 2021 bude podepsána připravená mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a SAE, která založí smíšený hospodářský výbor, jehož náplní bude identifikace a podpora perspektivních projektů mezi českými a emirátskými podniky. Mise do SAE bude příležitostí pro české firmy k představení českého zboží, služeb a know-how.

Oficiální účast ČR na veletrzích v Dubaji

České firmy se pod oficiální záštitou MPO zúčastní následujících vybraných veletrhů v Dubaji: Arab Health (zdravotnictví, leden 2021), INTERSEC (obranný průmysl, leden 2021), Middle East Electricity (energetika a zelené technologie, březen 2021).

EXPO 2020

Hlavními tématy velkolepé akce konané v novém termínu od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022 mají být „Sustainability, Mobility and Opportunity“ a ČR zde představí prostředním svého pavilonu a jedenácti rotačních expozic to nejlepší z české vědy, inovací, průmyslu, služeb a designu, včetně unikátní technologie na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R.

Ing. Michal Prokop, prokopm@mpo.cz, tel.: 224 853 131,
odbor Afriky, Asie, Austrálie; Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Spojené arabské emiráty

Doporučujeme