Spojené arabské emiráty: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Uvedená mapa oborových příležitostí je výčtem odvětví ekonomiky Spojených arabských emirátů, ve kterých se do budoucna očekává největší nárůst dovozu. Současně uvádí zdůvodnění rozvoje těchto odvětví opřené o vládní oborové politiky, případně růst poptávky způsobený předpokládaným chováním spotřebitelů. Konkrétní příležitosti v rámci jednotlivých odvětví jsou uvedeny v položkách čtyřmístné nomenklatury harmonizovaného celního systému a vycházejí z meziroční dynamiky růstu dovozů v těchto položkách nejen z ČR ale zejména z ostatních zemí.    

Automobilový průmysl

Automobilový trh Spojených arabských emirátů je 2. největší v GCC a roste tempem cca 4 % ročně v souvislosti s růstem populace a zvyšováním celkové životní úrovně. Roste zejména trh s menšími vozy, které se staly dostupnější pro osoby s nižšími příjmy. Budování infrastruktury spojené s EXPO 2020 v Dubaji bude i nadále zvyšovat poptávku po nákladních vozidlech.  Země se rovněž pomalu stává regionálním centrem obchodu s ojetými vozidly a náhradními díly.

 HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů
 HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
 HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
 HS 8706 – Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
 HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

 

Elektrotechnika

Vizí Spojených arabských emirátů je vybudování tzv. Smart Society založené na chytrých informačních technologiích. Tyto technologie se budou uplatňovat ve státní správě (e-government), městské dopravě, zdravotnictví, bytových službách, průmyslu, energetice a dalších oblastech. Vláda se postupně snaží o vytváření podmínek, které umožní obyvatelstvu využívat chytré mobilní aplikace v rámci komunikace se státní správou.  Spojené arabské emiráty jsou jednou z několika zemí s vlastním vesmírným programem. Ve fázi příprav je projekt mise na Mars v roce 2021.  Investice do vesmírných technologií (zatím jen telekomunikační satelity) v současnosti dosáhly celkem 4 mld. USD. Vzhledem k absenci místního elektrotechnického průmyslu se téměř veškerá elektrotechnika dováží.

 HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační
 HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
 HS 8540 – Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou
 HS 8542 – Elektronické integrované obvody

 

Energetický průmysl

Plán ministerstva energetiky Spojených arabských emirátů předpokládá zvýšení instalovaného výkonu ze současných 29 GW na 40 GW do roku 2021, z čehož by 15 % mělo být pokryto jadernou energií, 5 % čistým uhlím a 7 % obnovitelnými zdroji (zejména solární technologie), zbylých 73 % budou tvořit stávající plynové elektrárny, které tvoří nyní 98 % instalovaného výkonu. Spotřeba energie roste každoročně o 9 % a v přepočtu na jednoho obyvatele činí dvojnásobek světového průměru. Do roku 2021 je v plánu výstavba 7 nových elektráren (1x jádro, 2x čisté uhlí, 2x waste to energy, 2x solár). Stávající plynové kapacity se již rozšiřovat nebudou, nové kapacity budou jen z oblasti čistých energií (jádro, čisté uhlí,  solár, biomasa), jejichž podíl se má zvýšit ze současných 2 % na 27 % v roce 2021 a dále až na 50 % v roce 2050. V roce 2017 byla vládou přijata energetická strategie do roku 2050, která počítá s rovnoměrným vyvážením čistých a klasických zdrojů (44 % obnovitelné zdroje – zejména solární, 6 % jádro, 38 % plyn a 12 % čisté uhlí). Od roku 2015 povolil emirát Dubaj maloodběratelům vlastní solární zdroje. S ohledem na plánovaný výrazný růst solárních kapacit bude nezbytná postupná přeměna stávajících distribučních sítí na tzv. „Smart Grids“.

 HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
 HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
 HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj
 HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory
 HS 8512 – Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap
 HS 8532 – Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
 HS 8536 – El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V
 HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
 HS 8538 – Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
 HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

 

Chemický průmysl

Technologické dodávky pro tento obor jsou považovány za strategické a drží si je zejména silné společ- nosti nejvyspělejších zemí Evropy a americké společnosti. Možnosti pro české firmy spočívají spíše v subdodávkách materiálu (trubky, nádrže, chemikálie, speciální osvětlení do výbušného prostředí) a doplňkových službách (elektroinstalace).

 HS 2808 – Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné 
 HS 3402 – Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo 
 HS 3913 – Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
 HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
 HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 lNádrže cisterny ap z železa oceli nad 300 l
 HS 7612 – Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu ‹ 300 l
 HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

 

ICT

Trh informačních technologií SAE roste průměrným tempem 4,5 % ročně.  Poptávka po IT službách roste rychleji, než poptávka po hardware a software a její růst ve výši 10 % ročně tak mění strukturu trhu s IT, na kterém je očekáváno, že v roce 2020 budou IT služby převládat s podílem 41 %. Zbylou část trhu bude zaujímat hardware s podílem 39 % a software s podílem 20 %. Zvýšená poptávka po IT službách je způsobena vládní strategií e-governmentu, budováním „smart cities“ a s tím spojenými požadavky na bezpečnost datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do budoucna stát hlavním faktorem růstu poptávky po ICT službách.

 HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
 HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
 HS 8523 – Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.
 HS 8525 – Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod; kamery

 

Obranný průmysl

Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek (jsou součástí mezinárodní koalice proti ISIL a členy koalice v konfliktu s Jemenem). To se spolu s napjatými vztahy s Íránem a zhoršujícími se vztahy s Katarem promítá do růstu výdajů na obranu a bezpečnost, které mají v příštích 5 letech růst tempem 7 % ročně.  9 Federální vláda rovněž navyšuje výdaje na vnitřní bezpečnost. Prioritními oblastmi jsou ochrana strategické infrastruktury, personální a kybernetická bezpečnost. Možnosti jsou v dodávkách zabezpečovací techniky, radarové techniky, komunikační techniky, lehkých zbraní a munice a IT služeb.

 HS 3603 – Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
 HS 3606 – Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
 HS 8303 – Pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky ap. výrobky
 HS 8526 – Přístr. radiolok. ap., radiové, pro řízení dálkové
 HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
 HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
 HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307
 HS 9306 – Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

 

Sklářský a keramický průmysl

Skleněně výrobky patří tradičně mezi nejvýznamnější položky českého exportu. Příležitosti růstu jsou zejména v oblasti designových svítidel pro hotely, vládní budovy, obchodní centra a královské paláce, kde si české firmy vybudovaly významné reference. Potenciál mají i dodávky surovin pro výrobu tabulového skla, která spolu s výrobou hliníku a oceli má patřit ke strategickým odvětvím neropného průmyslu.

 HS 2529 – Živec;leucit;nefelin a nefelinický syenit;kazivec
 HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
 HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie
 HS 8460 – Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů
 HS 9405 – Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

 

Stavební průmysl

Stagnace stavebnictví způsobená poklesem cen ropy v letech 2015–17 je překonána. Koncem roku 2017 začal nový stavební boom spojený s přípravou emirátu Dubaj na světovou výstavu EXPO 2020. Nové projekty představují nejen výstavbu samotného výstavního areálu, ale zejména výstavbu doprovodných logistických, ubytovacích, a nákupních středisek s náklady ve výši 7 mld. USD. Firma EMAAR (develo- per  současné největší budovy světa Burj Khalifa s výškou 828 m) vyhlásila např. výstavbu nové nejvyšší budovy světa Dubai Creek Tower (výška přes 1 000 m), která se má být symbolicky spojena s EXPO 2020 podobně jako  Eiffelova věž s EXPO 1889  v Paříži. Budova si vyžádá investici ve výši 1 mld. USD. Konání světové výstavy EXPO 2020 vzbudilo opětovný zájem developerů bytové i občanské výstavby. Celkem je v Emirátech v různých stádiích projektu a výstavby evidováno cca. 7 500 projektů v celkové výši 228 mld. USD. Většina těchto projektů má být dokončena do roku 2020.

 HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
 HS 4403 – Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
 HS 4405 – Vlna dřevěná, moučka dřevitá
 HS 4418 – Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
 HS 6814 – Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce
 HS 6910 – Keramické výlevky, koupací vany,umyvadla, bidety ap. zařízení
 HS 7206 – Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)
 HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
 HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli
 HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli
 HS 7228 – Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli
 HS 7318 – Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli
 HS 8311 – Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů
 HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
 HS 8467 – Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
 HS 9406 – Montované stavby

 

Zábava a volný čas

V posledních letech dochází vlivem vládní kampaně za zdravý životní styl nejen k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, ale též k růstu popularity aktivně stráveného volného času. Jízda na kole, jogging, plavání, víkendy strávené v přírodě a další pohybové aktivity způsobují růst poptávky po příslušném zboží, jako jsou jízdní kola, ochranné brýle, izolační láhve a boxy,  outdoorové oblečení atd.

 HS 8712 – Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru
 HS 9004 – Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky
 HS 9023 – Nástroje, přístroje, modely určené k předvádění
 HS 9608 – Pera, popisovače, rydla, tužky, patent násadky ap.
 HS 9609 – Tužky (jiné než čísla 9608), pastelky, kreslicí uhle, psací a kreslicí křídy aj.
 HS 9617 – Termosky aj. tepelně izolační nádoby, jejich části, jiné než skleněné vložky

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Investice do zdravotnictví patří k prioritám střednědobého vládního programu. Nejde však jen o zvýšení kvality lékařské péče a vybavení nemocnic, ale též o výstavbu nových zdravotnických zařízení s ohledem na růst populace ve výši cca 5 % ročně (cca 0,5 mil. obyv./ročně). Do roku 2020 tak má dojít ke zvýšení celkové kapacity z dnešních 12 na 14 tis. lůžek).

 HS 7017 – Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
 HS 8514 – Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů
 HS 9401 – Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části
 HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Predikce reálného hospodářského růstu ve výši 3,6 % ročně do roku 2020 spolu s predikcí růstu populace o cca 5 % ročně dává předpoklady k pokračování růstu spotřeby potravin, která vykazuje v posledních letech průměrný roční růst kolem 6 %. Vzhledem k omezeným kapacitám místní výroby (v současnosti SAE pro- dukují pouze 15 % své celkové spotřeby potravin) lze předpokládat, že růst dovozu bude dále pokračovat. Souběžně s dovozem potravin rostou i investice do místního potravinářského průmyslu, jehož podíl na celkovém průmyslu (vytvářejícím 15 % HDP) činí 31 %. Dochází k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, což se mimo jiné projevilo i na výrazném nárůstu českého vývozu cereálií. Certifikace halál je zatím požadována pouze na masné výrobky, rozšíření tohoto standardu na ostatní potraviny a celý hodnotový řetězec je plánováno výhledově.

 HS 0402 – Mléko (sušené)
 HS 0406 – Sýry, tvaroh
 HS 1109 – Pšeničný lepek, též sušený
 HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu
 HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
 HS 1806 – Čokoláda a ost. potravinové přípravky obsahující kakao
 HS 1904 – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
 HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao.
 HS 2201 – Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, neslazená
 HS 2209 – Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
 HS 2302 – Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky
 HS 2303 – Škrobárenské zbytky, řepné řízky, bagasa aj. cukrovarnické, pivovarnické a lihovarnické odpady
 HS 2309 – Přípravky používané k výživě zvířat
 HS 8418 – Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení, čerpadla tepelná
 HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

 

Železniční a kolejová doprava

V rámci projektu panarabské železnice (propojení států GCC) se postupně realizuje její emirátská část, tzv. Etihad Railways v celkové délce 1 200 km.  První fáze v délce 240 km (propojení sulfurových nalezišť Shah na jihu emirátu Abu Dhabi s průmyslovou zónou Ruwais na pobřeží) byla uvedena do provozu v roce 2015. Druhá fáze spojí hraniční město Al Ghweifat (západní hranice s KSA) s hraničním městem Al Ain (hranice s Ománem) a napojí se na přístavy v Abu Dhabi a Dubaji, odhadovaná délka činí 628 km2. K zahájení realizace této fáze by mělo dojít v průběhu roku 2019. Třetí fáze v délce 280 km dále napojí emiráty Sharja, Ras Al Khaima a Fujairah. Vzhledem k velké konkurenci, podmínce mít v zemi firemní zastoupení a nedostatku místních referencí jsou možnosti účasti českých firem jako členů konsorcií omezené. České firmy se však mohou napojit na budoucí vítěze tendrů jako subdodavatelé. Rozšíření stávajícího metra v Dubaji o 15 km (prodloužení červené linky až k budoucímu výstavišti Expo 2020) bylo v 07/2016 uděleno konsorciu firem Alstom/Thales/Acciona/Gulenmack. Projekt metra a tramva- jové dopravy v Abu Dhabi, kde byla dokončena v 06/2015 studie španělskou firmou SENER, je pozastaven. Vypsání prekvalifikace se očekává na jaře 2019 a následně tendru cca půl roku poté.

 HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
 HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Potenciál vývozu do SAE nadále poroste s ohledem na potenciál růstu místní ekonomiky. Příležitostmi do budoucna jsou výrobní kooperace v různých oborech průmyslu, zejména v oblasti bezpečnosti a obrany a spolupráce při výzkumu a vývoji. Zavedení bezvízového styku EU se SAE v 05/2015 zvýšilo potenciál zdravotní turistiky občanů SAE do ČR. 

 

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Spojené arabské emiráty

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější veletrhy v roce 2019/2020:

INTERSEC

 • Datum a místo konání: leden 2020 v Dubaji
 • Web: http://www.intersecexpo.com 
 • Popis: Veletrh Intersec je jedním z největších veletrhů svého druhu v regionu, kterého se účastní cca 1300 vystavovatelů, 30 tis. návštěvníků z více jak 100 zemí a je zaměřený na technologie a vybavení pro ochranu osob, průmyslových a obytných objektů, požárních, záchranných a bezpečnostních složek, bezpečnost provozu výrobních zařízení a bezpečnostní informační systémy.

ARAB HEALTH

 • Datum a místo konání: leden 2020 v Dubaji
 • Web: www.arabhealthonline.com
 • Popis: Arabhealth představuje největší regionální přehlídku výrobků a služeb, které se týkají zdravotnictví, doplněnou o řadu mezinárodních konferencí. Podle názoru přímých účastníků se veletrh vypracoval již na druhé místo mezi světovými přehlídkami zdravotnictví, hned za veletrh Medica Düsseldorf.

IDEX

 • Datum a místo konání:  únor 2021 v Abu Dhabi 
 • Web: www.idexuae.ae
 • Popis: Je nejvýznamnější světová přehlídka zbrojního průmyslu (koná se každý 2. rok v Abu Dhabi). Veletrh je pořádán jako bienále od roku 1993 a významní světoví výrobci jej považují za vstupní bránu do odbytově velmi zajímavé oblasti MENA a západní a jižní Asie.
 • pravidelná oficiální účast ČR – garant MPO + PROPED

GULFOOD

 • Datum a místo konání: únor 2020 v Dubaji 
 • Web: www.gulfood.com
 • Popis: Gulfood jsou společně s evropským veletrhem ANUGA největšími světovými potravinářskými veletrhy. České firmy zde mají možnost setkat se s partnery z celého světa, zatímco na ANUGU se sjíždí především evropská klientela.

MIDDLE EAST ELECTRICITY

 • Datum a místo konání: březen 2020 v Dubaji 
 • Web: www.middleeastelectricity.com
 • Popis: Veletrh je zaměřen na obory spojené výrobou, přenosem a distribuci elektrické energie.

ARABIAN TRAVEL MARKET

 • Datum konání: duben 2020 v Dubaji
 • Web: www.arabiantravelmarket.com
 • Popis: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ATM je bezkonkurenčně nejdůležitější veletrh svého druhu v celém regionu Blízkého a Středního východu.

GITEX TECHNOLOGY WEEK

 • Datum konání: říjen 2019 v Dubaji
 • Web: www.gitex.com
 • Popis: Gulf Information Technology a souběžně pořádaný GulfComms je třetím největším světovým veletrhem ICT. GITEX je vhodnou platformou pro firmy podnikající v IT a telekomunikacích.

BIG 5

 • Datum konání: listopad 2019 v Dubaji
 • Web: www.thebig5.ae
 • Popis: Velký veletrh zaměřený na stavebnictví, má 7 tematických oblastí: Building & Construction, Water Technology & Environment, Air Conditioning & Refrigiration, Cleaning & Maintenance, Glass & Metal, Bathroom & Ceramics, Marble & Machinery.

Informace a aktuální termíny veletrhů lze získat na adresách hlavních místních výstavišť: 

Abu Dhabi National Exhibitions Company
ADNEC
P.O.Box 5546, Abu Dhabi
Tel.: 00971-2-6446900
Fax: 00971-2-6446135
Web: www.adnec.ae

Dubai World Trade Centre
P.O.Box 9292, Dubai
Tel.: 00971-4-3321000
Fax: 00971-4-3318299
Web: www.dwtc.com

Expo Center Sharjah
P.O.Box 3222, Sharjah
Tel.: 00971-6-5551888
Fax: 00971-6-5552888
Web: www.expo-centre.ae

EXPO 2020 v Dubaji

V roce 2020 (10/2020-03/2021) se uskuteční v Dubaji světová výstava EXPO 2020. Dubaj získala hostování Expo 2020 jako první město z oblasti Středního východu, Afriky a Jižní Asie díky své rozvinuté infrastruktuře, úrovni městské dopravy, dopravní dostupnosti z celého světa a v nepolední řadě i díky svému ústřednímu mottu, „Propojení myšlenek, Vytváření budoucnosti“, které zdůrazňuje spolupráci napříč kulturami na cestě k udržitelnému rozvoji. EXPO 2020 je pro Dubaj prioritním milníkem pro další rozvoj města. Ekonomickým přínosem má být 25 mil. návštěvníků a 200 tis. nových pracovních míst. O zakázky udělované kanceláří EXPO 2020 v Dubaji se mohou ucházet výjimečně i firmy bez místní registrace. Jednoduší je i procedura výběrových řízení. 20% zakázek z celkového objemu 8 mld. USD má být přiděleno malým a středním firmám. Šance pro české firmy se naskýtají v oblasti dodávek telekomunikačních a datových sítí a služeb, osvětlovací techniky, vybraných stavebních prácí a materiálů, vybavení interiérů. Za účelem účasti v tendrech se firmy mohou zaregistrovat on-line na portále e-Source EXPO 2020 Dubai, kde je i přehled chystaných tendrů a udělených zakázek.

Přípravu a zajištění české oficiální účasti na EXPO 2020 v Dubaji má ve své kompetenci Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO www.czexpo.com

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem