Spojené arabské emiráty uvolňují restriktivní opatření

Spojené arabské emiráty podporují podnikatele různými úlevami. Země se začátkem ramadanu přistoupila k postupnému uvolňování restriktivních opatření, ke 12. květnu eviduje takřka 14 tisíc aktivně nakažených.

Panorama města Dubaj, Spojené arabské emiráty
Dubaj, Spojené arabské emiráty

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Šardžá přistoupila k podpoře podnikatelských subjektů v podobě nejrůznějších úlev – například po dobu tří měsíců odpuštění povinnosti platit jakékoliv poplatky pro komerční subjekty, prominutí povinnosti platit nájmy pro vybraná ekonomická odvětví, povinnosti platit nájmy pro společnosti nacházející se v zóně Trade Centre 101. Možná je i sleva 50 % na pokuty za dopravní přestupky spáchané do 30. června a další.

„Centrální banka SAE zvýšila podpůrný balíček z 27 miliard dolarů na takřka 70 miliard dolarů. Finanční prostředky směřují na podporu ekonomiky. Konkrétně 14 miliard dolarů vyrovnávacího kapitálu jako úleva bankám. Dalších 14 miliard dolarů jako bezúročné půjčky na rozšíření možností financování, s termínem do konce roku 2020. 26 miliard dolarů směřuje bankám na zvýšení likvidity v ekonomice samotné. A 17 miliard dolarů je určených bankám za účelem snížení povinných hotovostních rezerv. Ve svém celku pak tento balíček slouží k umožnění odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce,“ říká ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky kvůli šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. „O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeb a na základě diskuze mezi federálními a lokálními autoritami,“ dodává Michal Nedělka. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi.

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE (Dubaje) jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. „Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 % celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu,“ pokračuje Michal Nedělka.

Podle jeho slov lze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když je vyvíjena maximální snaha, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru – ten si v projektech, na které je dostatek financí, stále udržuje svou výkonnost. Opatření zamezující šíření nákazy v SAE a ve světě tvrdě dopadají na místní turistický sektor a letecké přepravce.

Taktéž zóny volného obchodu v Dubaji činí kroky k podpoře firem. Byl vydán podpůrný balíček, který předně povoluje odklad splátek nájemného o šest měsíců. Dále zavádějí usnadnění splátek, zrušení pokut pro společnosti a jednotlivce a v neposlední řadě dočasně povolují kontrakty, na jejichž základě dochází k volnému pohybu pracovních sil mezi jednotlivými společnostmi v zónách volného obchodu.

Například speciální obchodní zóna Dubai International Finance Centre podpoří své členské firmy v sektoru maloobchodu kompletním prominutím povinnosti platit nájmy v období od 1. dubna do konce června 2020 s možností prodloužení, dle vývoje situace v Dubaji.

Management přišel s touto podporou předně z důvodů snahy ulevit postiženým společnostem, které za aktuální nastalé situace byly nuceny své obchody uzavřít, aby jim ulevily od fixních nákladů spojených s placením nájmů. Podpůrný balíček dále obsahuje možnost odsunutí povinnosti platit za novou licenci o tři měsíce pro nové společnosti a dále slevu ve výši 10 % za každoroční obnovu licence pro již stávající společnosti. Došlo také ke snížení poplatku za převody nemovitostí v této zóně, a to z 5 % na 4 %.

Hranice jsou dočasně zavřeny

Zástupce CzechTrade připomíná i to, že SAE přikročily k omezení cestování a pohybu lidí. „Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Tito rezidenti se mají hlásit na zastupitelských úřadech příslušných pro zemi, kde se aktuálně nacházejí, a bude hledáno řešení jejich návratu do SAE. Zákaz platí do odvolání.

Nicméně SAE již stanovily podmínky, za kterých bude možné vstup po obnovení letů umožňujících návrat do země. Je nutné nejprve získat povolení od příslušné autority, žádat lze prostřednictvím systému Twajudi Resident service online. Teprve po udělení povolení bude možné rezervovat jednosměrnou letenku umožňující let do SAE. Ta bude bez možnosti jakékoliv změny a refundace. Po příletu na letiště v Dubaji, bude proveden rychlotest, následně nařízená povinná 14denní karanténa a poté opět test. V případě letiště v Abu Dhabi bude při příletu měřena teplota pasažéra, následovat bude povinná 14denní karanténa. Lety by měly být zahájeny z Frankfurtu nad Mohanem a Londýna Heathrow.

Na druhou stranu cizinci, kteří z důvodu přerušení dopravy zůstali v SAE bez možnosti zemi opustit a jejichž víza již propadla, mohou bez postihu zůstat. Termín byl stanoven od 1. března do 31. května,“ doplňuje Nedělka.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště.

Od 15. dubna zahájila dubajská letecká společnost Emirates civilní lety do vybraných destinací. Jedná se o letiště London Heathrow, Frankfurt, Jakarta, Tunis, Manila, Alžír, Taipei a Chicago a postupně jsou rozšiřovány. Přidala se také letecká společnosti emirátu Abu Dhabi Etihad. Každé letadlo bude vždy před odletem z Dubaje zcela vydezinfikováno. Tyto lety slouží prozatím výhradně k repatriaci cizích státních příslušníků a jedná se o velmi omezené množství spojů.

Na těchto linkách jsou ve spolupráci s dubajskou zdravotní autoritou nasazeny rychlé testy na covid-19. Týká se to aktuálně výhradně letů, které směřují z Dubaje, přicestovat do Dubaje je stále zakázané (to se netýká občanů SAE). Do budoucna by ovšem aerolinky rády zavedly tento druh testování i na linkách směřujících do Dubaje, až bude letecká civilní doprava obnovena.

Vnitřek letadla Airbus A380, první třída
Airbus A380 první třída | Dmitry Birin / Shutterstock.com

Začínají se uvolňovat krizová opatření

Po takřka jednom měsíci, kdy byly v SAE zavedeny velmi přísné restrikce spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se situace nicméně začíná měnit a v souvislosti se začátkem Ramadánu dochází k uvolňování.

Nepřísnější opatření platila v Emirátu Dubai, ve kterém byl od 4. dubna nařízen úplný zákaz vycházení po 24 hodin denně, s výjimkou nákupů potravin, návštěvou lékáren a z důvodů poskytnutí lékařské péče.

V SAE došlo k uzavření všech veřejných akcí, atrakcí, turistických zajímavostí, hotelů, restaurací, obchodních domů. Byly zakázány návštěvy veřejných i soukromých pláží a bazénů. Taktéž poskytování drtivé většiny služeb bylo pozastaveno. Přerušena byla i městská hromadná doprava, emiráty po tuto dobu podstupovaly desinfekční kampaň. Veškeré vládní úřady byly taktéž zavřeny.

Většina z těchto opatření byla počínaje dnem 24. dubna zrušena. Co to aktuálně znamená? V emirátu Dubaj nyní platí zákaz vycházení jen od 22:00 do 6:00. Po tuto dobu se smí vycházet pouze z důvodu poskytnutí zdravotní péče. Lidé vycházející z domu, mají povinnost dodržovat předepsané odstupy dva metry a nosit roušky a rukavice. Od 3. května došlo ke zrušení povinnosti nosit roušku ve vozidle, i pokud byl řidič ve voze sám. Nadále může řídit bez roušky. Počet osob je stále limitován na tři v jednom vozidle, toto nařízení se však nově netýká členů rodiny. Do jednoho stupně mohou s rouškami cestovat ve více osobách, do povolené kapacity daného vozidla.

Mohou navštěvovat pouze příbuzné v 1. a 2. stupni a měli by se vyvarovat návštěv osob starších 60 let a nemocných. Těmto osobám se také nedoporučuje vycházet. Nadále je zakázané soukromé i veřejné sdružování.

Obecně pak v emirátech dochází k otevření nákupních center s provozní dobou od 12:00 do 22:00. Provozovatelé mají povinnost zajistit, aby kapacita návštěvníků nepřesáhla 30 % běžného stavu. Toho bude dosaženo tak, že kapacita parkovacích míst v obchodních centrech bude snížena na 25 % parkovací kapacity. Své provozovny mohou opět otevřít i restaurace, které po dobu karantény směly poskytovat služby jen formou doručení jídla domů. Taktéž hotely smí otevřít, při dodržení obsazenosti svým personálem na 30 % a přísných hygienických opatření. Proto nadále zůstávají uzavřené hotelové bazény, sauny, posilovny, což prozatím platí i v obecné rovině.

Od 13. května dochází ke znovuotevření privátních hotelových pláží za přísných podmínek. Pláž smí navštívit pouze ubytovaný hotelový host. Mezi dvěma skupinami musí být dodržen minimální odstup 4 metry. Znovuotevřeny jsou také veřejné parky, nicméně je vydán zákaz shromažďování více než pěti osob.

Pokud jde o služby, jsou otevřeny zejména kadeřnické salóny, avšak v omezeném režimu, klienty mohou přijmout jen na základě objednání na určitou hodinu, aby nedocházel ke kumulaci lidí v těchto provozech.

V emirátu Dubaj v nezbytných případech mohou začít fungovat i privátní obchodní společnosti, ovšem za dodržení limitu pouze 30 % obsazenosti kancelářských prostor pracovní sílou.

Od 26. dubna jsou otevřeny také vládní úřady, které po dobu ramadanu omezují pracovní dobu na 9:00 až 14:00.

SAE také potvrzují svou roli jednoho z největších poskytovatelů humanitární pomoci na světě, a i v této pro ně samotné těžké době posílají v rámci Červeného půlměsíce dodávky humanitární pomoci v řádech desítek milionů dolarů předně do afrických států. Jedná se zejména o ochranné pomůcky, roušky, respirátory a ochranné obleky.

Nárůst testovaných

Za vyšším přírůstkem nakažených lidí je zřejmě značný nárůst nově testovaných lidí. SAE za celou dobu otestovaly více než jeden milion obyvatel a řadí se tak na přední příčky v plošném testování. Za tím účelem bylo po SAE otevřeno na 14 center testování tzv. Drive Through, kde se lidé mohou nechat otestovat. Ti s příznaky zdarma, veřejnost obecně za poplatek cca 3 000 korun. Výsledek je znám do 48 hodin. Testovaný se jej dozví formou zprávy o výsledku, která je k dispozici v příslušné mobilní aplikaci. Povětšinou se prý jedná o mírný průběh nakažení, který nevyžaduje hospitalizaci. V posledních týdnech SAE zaznamenává nárůst počtu nakažených takřka o pět set osob denně.

Dubaj přistoupila k posílení kapacity lůžek pro pacienty nakažené covidem-19, kteří vyžadují hospitalizaci. Zatím jako preventivní opatření. V regionu Středního východu tak vznikla největší polní nemocnice s 3 000 plně vybavenými lůžky pro ošetření těch nejtěžších případů. V tuto polní nemocnici se proměnilo světoznámé dubajské výstaviště World Trade Centre, a to v jeho jednotlivých halách. V současné době ovšem dle statistik zveřejněných místní autoritou je v nemocnici hospitalizován v kritickém stavu „jen“ jeden pacient.

Jednotlivé emiráty přikročily ke kontrole pohybu pracovní síly mezi sebou navzájem, předně to platí o Abu Dhabi, Dubaji a Šardže.

Množí se také žádosti rezidentů v podobě zahraničních pracovníků o umožnění opuštění SAE, což budou místní administrativy v nadcházejícím čase řešit. V souvislosti se šířením viru začínají místní administrativy uvažovat i o budoucím zavádění kvót pro přijímání zahraničních pracovníků z vybraných států. Více ovšem k tomuto tématu nebylo zveřejněno. Vláda vydala pokyn, dle kterého se automaticky prodlužují veškerá rezidentní víza, jejichž platnost uplynula ode dne 1. března 2020 a dále, až do konce roku 2020, a to pro rezidenty, kteří se nacházejí jak v SAE, tak i za hranicemi.

„V obecné rovině je obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, v emirátu Dubai jen na základě předchozího povolení policie, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů,“ uzavírá Michal Nedělka.

O výstavě EXPO 2020 bylo rozhodnuto, uskuteční se v roce 2021

S ohledem na globální pandemii došlo k rozhodnutí posunout termín konání EXPO 2020 Dubai z původního termínu od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 na nový termín. EXPO 2020 Dubai (organizátoři požádali o možnost zachování marketingové značky i pro nový termín), by se tak nově mělo konat od 1. října 2021 do 31. března 2022. Na konci března proběhlo jednání mezi zástupci vystavovatelských zemí včetně ČR v rámci tzv. Steering Commitee, tedy řídícího výboru EXPO 2020, s organizátorem výstavy, při kterém byla diskutována možnost odložení výstavy o jeden rok.

Tento krok navrhly některé členské státy, které jsou významně zasaženy nákazou covid-19. Dne 21. dubna proběhla virtuální konference, na které byly tyto otázky prodiskutovány a požadavek na posunutí termínu konání vznesen ze strany organizátora. 24. dubna vyzval Mezinárodní výbor (BIE) členské státy, aby o této možnosti formou diplomatických nót hlasovaly. K odhlasování změny bylo třeba 2/3 hlasů. Došlo k odhlasování změn a 4. května o této skutečnosti informoval organizátor. Dle dostupných informací by ovšem česká expozice měla být i za současného stavu včas připravena.

Činnost zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji je omezena

Za současné situace lze očekávat negativní dopad na činnost zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj, zejména v první polovině roku.

S ohledem na uvolňující se krizová opatření lze očekávat jistý kladný dopad na činnost ZK. Nicméně bude třeba vyčkat budoucího vývoje, i s ohledem na celkem značný denní nárůst nově nakažených.

Aktuálně je tak nutné sledovat bedlivě vývoj jak v teritoriu, tak i v ČR, zejména s ohledem na skutečnost, že stále není zřejmé, kdy budou zástupci českých společností moci vycestovat do teritoria za účelem realizace obchodních jednání.

Obecně bude pro české podniky velmi složité řešit obchodní aktivity v teritoriu, jež budou vyžadovat jejich osobní přítomnost. V řadě případů to bude nemožné a může tedy dojít ke ztrátě obchodních kontaktů.

„I přes postupné uvolňování striktních opatření k zamezení šíření nákazy je třeba brát zřetel na stále značné omezení plynoucí z krizového řešení stavu jednotlivých společností, kdy jejich aktivity jsou i nadále do značné míry limitovány. Je ale nutné upozornit, že i přes tuto nepříznivou situaci je možné   poskytovat asistenční služby, k čemuž je zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj připravena,“ doplňuje Nedělka.

Michal Nedělka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Dubaj

Archiv zpráv ke koronaviru ve Spojených arabských emirátech a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj

Doporučujeme

Související zprávy
z Asie a Austrálie

Pravidelné novinky e-mailem