Albánie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Albánie je pro české firmy zhruba dvoumilionový trh v relativně blízké oblasti západního Balkánu s určitým přesahem do sousedních zemí s albánsky mluvící populací (Černá Hora, Kosovo a Severní Makedonie).

Trh je v současné době charakterizován zejména slabou kupní silou a nesouvislým dálničním propojením s ČR. Albánský trh má velký potenciál růstu s ohledem na členství země v NATO (geopolitická stabilita), probíhající asociační procesy s EU (postupné začleňování do našeho jednotného evropského trhu), postupně zlepšující se podnikatelské prostředí a zvyšující se kupní sílu firem a obyvatel.

Objem bilaterální výměny se v posledních pěti letech (2015–2019) takřka ztrojnásobil. Populačně malý albánský trh byl pro nás v roce 2019 na 76. pozici z pohledu exportu. Vyvážíme především izolované dráty a elektrické spínače (společně přes 30 % objemu), čisticí prostředky (12 %) a osobní automobily (11 %). Dovážíme především elektrickou kabeláž pro automobilový průmysl (41 %), textil a obuv (18 %) a ovoce a zeleninu (6 %).

Stejně jako ostatní nečlenské země EU z teritoria západního Balkánu, je Albánie vhodnou destinací pro outsourcing manuálně náročných částí výroby. České firmy si tímto mohou snížit část výrobních nákladů a ušetřit českou pracovní sílu na sofistikovanější práce.

Smluvní či institucionální rámec

Právní rámec pro obchodní vztahy mezi EU a Albánií je upraven Dohodou o stabilizaci a asociaci z roku 2009. Vízový pohyb je oboustranně liberalizován. ČR uzavřela s Albánií bilaterální dohody o hospodářské spolupráci, zamezení dvojího zdanění (1996) a ochraně investic (1994). Albánie je členem CEFTA (spolu se všemi ostatními nečlenskými státy západního Balkánu).

Smíšená komise pro ekonomickou spolupráci 

Vhodnou základnou pro rozvoj potenciálu naší obchodně-ekonomické spolupráce představuje Smíšená pracovní skupina zřízené na základě Dohody o spolupráci MPO ČR a Ministerstva hospodářství, obchodu a energetiky AR.

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Albánie

Doporučujeme