USA – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 19. 6. 2020) Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa o velikosti 300 milionů spotřebitelů řazenou mezi vysokopříjmové země a navíc vynikající příznivým podnikatelským prostředím.

EU a USA jsou si navzájem největšími obchodními partnery a investory. USA jsou pro ČR zároveň po Velké Británii největším vývozním trhem mimo EU a 11. celkově. Při zohlednění globálních hodnotových řetězců význam USA pro ČR dál roste. Již před pandemií koronaviru byly vzájemné vztahy komplikovány protekcionismem stávající americké administrativy a lze očekávat pokračování tohoto trendu.

Vzájemná obchodní výměna je založena na zboží s vyšší přidanou hodnotou, přičemž dominují sektory letecký, obranný a bezpečnostní, elektronické přístroje a strojírenské produkty, unikátní kovovýrobky či měřící a vědecké přístroje. Roste počet českých investic v teritoriu, zejména v sektorech jako je automobilový, IT, chemický, dopravní, strojírenský, obranný aj.

Exportní příležitosti nabízí jak tradiční odvětví, například automobilový (autonomní vozidla, elektromobilita) a letecký průmysl, energetika (vč. uchovávání energie), tak inovativní odvětví typu průmysl 4.0 a advanced manufacturing (automatizace, robotizace, 3D tisk, pokročilé materiály, internet věcí, Big Data, kyberbezpečnost, umělá inteligence atd.) nebo Life Sciences (biotechnologie, nanotechnologie, umělá vlákna a materiály, farmacie a zdravotnické přístroje). Perspektivní je i výzkumná spolupráce.

Smluvní a institucionální rámec

USA a EU nemají uzavřenou dohodu o volném obchodu. V posledních 2 letech probíhají vyjednávání mj. o možných dohodách o průmyslových tarifech a posuzování shody.

Platné bilaterální smlouvy

Dohoda meziČeskou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1991 vešla v platnost v roce 1992 a následně v roce 2003 byl sjednán Protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic, který vešel v platnost v roce 2004.

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku z roku 1993 vešla v platnost téhož roku.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě byla podepsána v roce 1996 a v témže roce vstoupila v platnost.

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií z roku 2007 vešla v platnost téhož roku. Dohoda je nástrojem pro bezpečné nakládání s jadernými materiály a technologiemi a prevenci jejich šíření.

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnologické spolupráci byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost v roce 2008, v roce 2018 byl podepsán protokol o jejím prodloužení.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálů a služeb pro účely obrany byla podepsána v roce 2012 a v témže roce vstoupila v platnost.

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky z roku 2014 vešla v platnost téhož roku.

Akce 2020/2021

6. kolo obchodně-ekonomického dialogu mezi MPO a Department of Commerce – konání plánováno na podzim 2020.V tomto nástroji G2G lze zohlednit klíčové zájmy a témata ČR z pohledu obchodní politiky i businessu.

US-Czech Business Forum

Na druhou polovinu roku bylo odloženo konání podnikatelského fóra organizovaného Velvyslanectvím USA v Praze, Kanceláří prezidenta republiky a Hospodářskou komorou ČR.

Prioritní veletrhy v USA

  • BIO International Convention – klíčový veletrh v Life Sciences, příští konání leden 2021
  • IMTS – strojírenský veletrh, pro rok 2020 byl zrušen, nahrazen bude virtuálními alternativami
  • CES Las Vegas – veletrh spotřební elektroniky, další konání je plánováno na leden 2021
  • TechConnect Nanotech – veletrh zaměřený na pokročilé materiály a nanotechnologie, letošní ročník zrušen, proběhne v červnu 2021
  • EAA Airventure Oshkosh – veletrh zaměřený zejména na malá sportovní letadla, letošní ročník se koná virtuálně, v roce 2021 proběhne v červenci

Mezi další významné veletrhy patří: automotive: World Congress Experience, SAE; inovace: TechCrunch; zdravotnictví a laboratorní technika: PITTCON; potravinářský a drogistický sektor: ECRM Wine Beer and Spirits, Vinexpo; PLMA; obalový průmysl: Pack Expo; aj.

Podpora českých firem

České firmy se zájmem o jakýkoliv veletrh v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (macek@mpo.cz). 

Podnikatelské mise do USA

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o účast kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (macek@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

Pravidelné novinky e-mailem