USA – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Spojené státy jsou nejvýznamnějším exportním partnerem českých podniků mimo EU a jednou z nejdůležitějších exportních destinací z pohledu přidané hodnoty vyváženého zboží (letecké motory, zdravotnické zařízení, mikroskopy). A právě tato „vyšší přidaná hodnota” je klíčem k úspěchu, stejně jako potřebná administrativa pro vstup na zámořský trh. Když se tyto dva základní předpoklady sejdou, ideálně za pomoci tří tamních kanceláří CzechTrade, může být vlastní podnikání v USA snazší než v Evropě.

Spojené státy americké pohledem Jana Kubaty, ředitele kanceláře CzechTrade v Chicagu

USA jsou považovány za region, v němž se odehrává největší konkurenční boj na světě. „Uplatnit se tady není jednoduché, jenom tak to zkusit jsou vyhozené peníze. Pracujeme s nováčky, stejně jako máme absolutní profesionály. Teď jsme například na E-MEET jednali s firmou, která spolupracuje dlouhodobě s NASA. Nejsme odborníci nebo vědci kovaní v jednotlivých disciplínách, zato známe zdejší poměry. Získáváme informace, radíme a vyřizujeme nutné záležitosti,” uvádí ředitel regionální centra CzechTrade v Chicagu Jan Kubata. Další dvě pobočky sídlí v New Yorku a San Francisku.

Současná pandemie nového typu koronaviru vyvolala na jaře v Americe zvýšenou poptávku po nedostatkovém, často hromadně vykoupeném zboží. Šlo o roušky, dezinfekce nebo toaletní papír. Na základním pravidle, že dveře otevírá kvalitu výrobku, se nic nezměnilo. „České firmy se musí zaměřovat na high-tech, na věci, které na běžném trhu nejsou. Musí se profilovat na něčem specifickém, co Američany zaujme. Třeba v ICT a nanotechnologiích, které se promítají do výroby masek, jsou možnosti pořád,” zdůrazňuje Jan Kubata.

Platí současně pravidlo, že CzechTrade se věnuje malým a středním firmám. Pokud takováto součinnost vyjde a český podnik získá zakázku, nejde o obchod za desítky milionů dolarů. Přesto jsou to cenné úspěchy a zajímavé příběhy. „Povedlo se nám zapojit českou firmu do stavby hotelu v Las Vegas. Řešíme dovoz bot, které jsou celé z recyklovatelného materiálu, Zaměřujeme se na ty zájemce o USA, kteří nemají peníze na analýzu trhu, na právníky, na všechny certifikáty a registrace. Na radosti, když se nakonec zadaří, nic nemění ani menší objem kontraktu,” říká ředitel Kubata.

Dobré je také vědět, že americké společnosti obecně nerady nakupují zboží a služby ze zámoří. Je proto žádoucí – když se průnik povede – mít v USA lokálního partnera, distributora či vlastního zástupce. Dělat byznys od stolu z Prahy nebo Brna nejde. „Američané chtějí mít jistotu, že když si koupí stroj, dostanou na něj servis do 24 hodin. Když takovou záruku nedostanou a budou hrozit prostoje v chodu stroje, a tím i v tržbách, vyberou si někoho jiného,” upozorňuje Jan Kubata.

Všechny tyto okolnosti přesto nejsou důvodem, aby se české podniky amerického trhu obávaly. „Mohou nám kdykoli zavolat, na E-MEET jsme měli vyhrazeny 2 dny, a bylo plno. Měsíčně děláme v průměru 10–15 konzultací. Máme v USA tři kanceláře, a i když se to zdá složité, je samotný byznys tady jednodušší než v Evropě. Moje rada zní: Máte-li kvalitní výrobek, pojďme do toho,” uzavírá Jan Kubata.

Kontakt:
Jan Kubata, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Chicago
jan.kubata@czechtrade.cz

Spojené státy americké

Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa o velikosti 300 milionů spotřebitelů řazenou mezi vysokopříjmové země a navíc vynikající příznivým podnikatelským prostředím.

EU a USA jsou si navzájem největšími obchodními partnery a investory. USA jsou pro ČR zároveň po Velké Británii největším vývozním trhem mimo EU a 11. celkově. Při zohlednění globálních hodnotových řetězců význam USA pro ČR dál roste. Již před pandemií koronaviru byly vzájemné vztahy komplikovány protekcionismem stávající americké administrativy a lze očekávat pokračování tohoto trendu.

Vzájemná obchodní výměna je založena na zboží s vyšší přidanou hodnotou, přičemž dominují sektory letecký, obranný a bezpečnostní, elektronické přístroje a strojírenské produkty, unikátní kovovýrobky či měřící a vědecké přístroje. Roste počet českých investic v teritoriu, zejména v sektorech jako je automobilový, IT, chemický, dopravní, strojírenský, obranný aj.

Exportní příležitosti nabízí jak tradiční odvětví, například automobilový (autonomní vozidla, elektromobilita) a letecký průmysl, energetika (vč. uchovávání energie), tak inovativní odvětví typu průmysl 4.0 a advanced manufacturing (automatizace, robotizace, 3D tisk, pokročilé materiály, internet věcí, Big Data, kyberbezpečnost, umělá inteligence atd.) nebo Life Sciences (biotechnologie, nanotechnologie, umělá vlákna a materiály, farmacie a zdravotnické přístroje). Perspektivní je i výzkumná spolupráce.

Smluvní a institucionální rámec

USA a EU nemají uzavřenou dohodu o volném obchodu. V posledních 2 letech probíhají vyjednávání mj. o možných dohodách o průmyslových tarifech a posuzování shody.

Platné bilaterální smlouvy

Dohoda meziČeskou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1991 vešla v platnost v roce 1992 a následně v roce 2003 byl sjednán Protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o změně Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic, který vešel v platnost v roce 2004.

Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku z roku 1993 vešla v platnost téhož roku.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě byla podepsána v roce 1996 a v témže roce vstoupila v platnost.

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií z roku 2007 vešla v platnost téhož roku. Dohoda je nástrojem pro bezpečné nakládání s jadernými materiály a technologiemi a prevenci jejich šíření.

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnologické spolupráci byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost v roce 2008, v roce 2018 byl podepsán protokol o jejím prodloužení.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálů a služeb pro účely obrany byla podepsána v roce 2012 a v témže roce vstoupila v platnost.

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky z roku 2014 vešla v platnost téhož roku.

Akce 2020/2021

6. kolo obchodně-ekonomického dialogu mezi MPO a Department of Commerce – konání plánováno na podzim 2020.V tomto nástroji G2G lze zohlednit klíčové zájmy a témata ČR z pohledu obchodní politiky i businessu.

US-Czech Business Forum

Na druhou polovinu roku bylo odloženo konání podnikatelského fóra organizovaného Velvyslanectvím USA v Praze, Kanceláří prezidenta republiky a Hospodářskou komorou ČR.

Prioritní veletrhy v USA

  • BIO International Convention – klíčový veletrh v Life Sciences, příští konání leden 2021
  • IMTS – strojírenský veletrh, pro rok 2020 byl zrušen, nahrazen bude virtuálními alternativami
  • CES Las Vegas – veletrh spotřební elektroniky, další konání je plánováno na leden 2021
  • TechConnect Nanotech – veletrh zaměřený na pokročilé materiály a nanotechnologie, letošní ročník zrušen, proběhne v červnu 2021
  • EAA Airventure Oshkosh – veletrh zaměřený zejména na malá sportovní letadla, letošní ročník se koná virtuálně, v roce 2021 proběhne v červenci

Mezi další významné veletrhy patří: automotive: World Congress Experience, SAE; inovace: TechCrunch; zdravotnictví a laboratorní technika: PITTCON; potravinářský a drogistický sektor: ECRM Wine Beer and Spirits, Vinexpo; PLMA; obalový průmysl: Pack Expo; aj.

Podpora českých firem

České firmy se zájmem o jakýkoliv veletrh v teritoriu mohou být částečně finančně podpořeny z prostředků MPO ve formě projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). případně je možnost využít nástroje českých oficiálních účastí či program NOVUMM. Zájem je vhodné s dostatečným časovým předstihem avizovat příslušnému zastupitelskému úřadu a zahraniční kanceláři CzechTrade a také oddělení Amerik MPO (macek@mpo.cz). 

Podnikatelské mise do USA

Podnikatelské mise na rok 2021 se budou připravovat na podzim. V případě zájmu o účast kontaktujte oddělení Amerik MPO s Vašimi podněty (macek@mpo.cz).

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Spojené státy americké

Doporučujeme