Spojené státy americké: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (USA)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Civilní letecký průmysl

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8407 – Vratné, rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

HS 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové

HS 9014 – Busoly, včetně navigačních kompasů; ost. navigační nástroje a přístroje

HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

HS 9503 – Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, skládanky

HS 9006 – Fotografické přístroje; přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům

Dopravní průmysl a infrastruktura

 

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8506 – Galvanické články a baterie

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 7611 – Nádrže cisterny kádě z hliníku › 300 l

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

HS 7305 – ost. trouby a trubky › 406,4 mm, ze železa nebo oceli

HS 7306 – Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli

HS 7307 – Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli

HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli

HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

HS 7310 – Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice ap. nádoby ze železa nebo oceli, o objemu ‹ 300 l

HS 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

Energetický průmysl

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8541 – Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8506 – Galvanické články a baterie

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8406 – Parní turbíny

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

Chemický průmysl

HS 7611 – Nádrže cisterny kádě z hliníku › 300 l

HS 8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

HS 7305 – ost. trouby a trubky › 406,4 mm, ze železa nebo oceli

HS 7306 – Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli

HS 7307 – Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli

HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli

HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

HS 7310 – Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice ap. nádoby ze železa nebo oceli, o objemu ‹ 300 l

HS 7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

CPC 54 – Inženýrské služby

CPA 71.12 – Inženýrské služby a související technické poradenství

ICT

CPA 61 – Telekomunikační služby

CPA 62 – Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

CPA 63 –  Informační služby

Sklářský a keramický průmysl

HS 7003 – Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované

HS 7004 – Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované

HS 7005 – Plavené sklo, broušené na povrchu nebo leštěné, v tabulích, jinak neopracované

HS 7006 – Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované

HS 7007 – Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

HS 7013 –  Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

HS 7015 – Hodinová, hodinková skla, skla brýlová, vypouklá ap., jiné segmenty k výrobě skel

HS 6911 – Stolní a kuchyňské nádobí, ost. předměty pro domácnost a toaletní z porcelánu

Služby

CPA 59.12 – Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

CPA 72 – Výzkum a vývoj, autorská práva

Strojírenský průmysl

HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

HS 8466 – Části, součásti a příslušenství strojů obráběcích, tvářecích

HS 8458 – Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8468 – Stroje pro pájení, řezání, plynové stroje, přístroje k povrchovému kalení

HS 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 – Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

Zábava a volný čas

CPA 61 – Telekomunikační služby

CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

CPA 63 –  Informační služby

HS 9617 –  Termosky aj. tepelně izolační nádoby, jejich části, jiné než skleněné vložky

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9012 – Mikroskopy jiné než optické, difraktografy

HS 9016 – Váhy o citlivosti 5 cg a citlivější, i závaží

HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje

Nanotechnologie a nové materiály, Biotechnologie vč. farmacie

Zemědělství a potravinářský průmysl

HS 1107 – Slad i pražený

HS 1210 – Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 2202 –  Voda, včetně minerálních vod a sodovek, slazená  aj. nápoje

HS 2203 –  Pivo ze sladu

HS 2936 – Provitaminy a vitaminy, přírodní nebo reprodukované syntézou, jejich deriváty a  směsi

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8438 –  Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače 

ZÚ Washington zpracovává, podle pokynů ústředí ministerstva zahraničních věcí, přehled perspektivních sektorů. V přehledu se kombinuje znalost ZÚ o současném ekonomickém vývoji v USA a položky, ve kterých ČR disponuje kapacitou dodávek. U trhu jako USA je však nutné zdůraznit, že sektor služeb, který je primárně obsluhován domácími US subjekty, je největší na světě a některé velké ekonomické příležitosti pro naše firmy tedy není možné postihnout statistikou zahraničního obchodu se zbožím nebo službami.

Aktuální sektorové příležitosti pro Spojené státy americké

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Veletrhy a výstavy:

 • 7. – 10. ledna 2020 CES (Consumer Electronic Show), Las Vegas – Největší veletrh spotřební elektroniky na světě (GK Los Angeles)
 • 1. – 6 .ledna 2020 Photonic West, San Francisco, největší mezinárodní veletrh biofotoniky a biomedicínské optiky (GK Los Angeles)
 • 10. – 13. dubna 2017 Craft Brewers Conference & BrewExpo America, Washington – veletrh/konference pěstitelů chmele a producentů piva (ZÚ Washington)
 • 17. – 19. června 2019 TechConnect Nanotech 2019, Boston, veletrh/konference nanotechnologických inovací (GK New York)
 • květen 2020 Space Tech Expo/Aerospace Electrical Systems USA 2018, veletrh leteckého a kosmického průmyslu; Pasadena (GK Los Angeles)
 • 11. – 15. června 2017 American Nuclear Society, San Francisco (ZÚ Washington)
 • 3. – 6. června 2019 BIO International Convention, mezinárodní veletrh biotechnologií, Filadelfie (GK New York)
 • 12. – 13. Listopadu 2019 KosherFest, veletrh košer potravin, New Jersey (GK New York)
 • 8. – 11. června 2020 BIO International Convention, mezinárodní veletrh biotechnologií, oficiální účast ČR, San Diego (GK Los Angeles)
 • červenec 2020 Veletrhy Semicon West, San Francisco (CzechInvest San Francisco)
 • září 2020 Disrupt SF 2020, technologická a investiční akce pro start-upy
 • 14. – 17. března 2020 Mezinárodní veletrh domácích spotřebičů a vybavení, The International Home + Houseware Show v Chicagu
 • 21. – 23. dubna 2020 Veletrh SAE / World Congress Experience v edici 2020 v Detroitu / autonomní auta a elektrifikace
 • 27. – 31. července 2020 Veletrh letecké techniky EAA Airventure Oshkosh v OshKosh
 • 14. – 19. září 2020 Veletrh strojírenské techniky IMTS v Chicagu
 • 15. – 17. listopadu 2020 – Private Label Manufacturers Association, Chicago, veletrh potravin / nepotravin nabízených pod privátní značkou

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (USA) ke dni

Souhrnná teritoriální informace