V USA v důsledku pandemie roste nezaměstnanost a klesá výkon ekonomiky

K 24. květnu je v USA potvrzeno téměř 1,7 milionu případů nakažení koronavirem covid-19. Na následky viru zemřelo již 100 tisíc lidí.

Nejvíce postiženými státy zůstává stále New York – 371 191 nemocných (29 231  úmrtí), dále New Jersey – 155 384 nemocných (11 139 úmrtí), Illinois – 110 304 nemocných (4 856 úmrtí), California 93 347 nemocných (3 776 mrtvých) a Masachusetts – 92 657 nemocných (6 372 úmrtí). Celkem bylo v USA provedeno  14 720 000 testování na koronavir, což odpovídá 44,5 tisícům provedených testů na milion obyvatel. 

Situace ve státě New York

Stát New York zůstává stále nejvíce postiženým státem koronavirovou nákazou ze všech států USA. Během uplynulého týdne přibylo v New Yorku 11 344  pozitivních případů koronaviru a zemřelo 904 lidí. Na milion obyvatel státu New York připadá k 24.5. 19 081 případů nákazy COVID-19. Bylo zde provedeno nejvíce testů ze všech států USA, celkem 1 699 826.

Situace ve státě Illinois

V Illinois je k 24.5.2020 potvrzeno 110 304 pozitivních případů a z toho 4 846  případů skončilo úmrtím.  Bylo provedeno   747 921 testů na virus. Illinois se stává nejvíce postiženým státem. I přes to, že guvernér Pritzker (D) nařídil uzavřít tento stát jako jeden z prvních, současné nárůsty nemocných překonávají všechny ostatní oblasti v USA. Cook county se dokonce dostal na „ první místo“ v počtu nárůstu nakažených a to i přes to, že Illinois poměrně málo testuje.    .

Ve státě bylo od 13. března omezeno hromadné shromažďování osob, od 16. března byla omezena činnost méně významných podniků, a o den později uzavřena školní zařízení.

K 21. březnu vešel v platnost celostátní příkaz k sociálnímu distancování osob, který měl trvat do 30. dubna. Guvernér Pritzker přistoupil k jeho prodloužení do konce května. Celé Illinois nyní čeká na 29.5, kdy by měl být zveřejněn nový plán „otevírání státu“  Současné platné rozhodnutí zahrnuje změny, které umožní obnovení některých operací a venkovních aktivit, otevření vybraných státních parků pro turistiku, cykloturistiku, jezdectví a rybolov, otevření golfových hřišť při dodržování přísných bezpečnostních a hygienických pokynů, otevření zahradních center a služeb péče o zvířata, zprovoznění některých maloobchodních podniků, které budou moci podnikat prostřednictvím telefonických a online objednávek s podmínkou doručení zboží mimo prodejny.

Pravidla sociálního distancování obyvatel státu Illinois nově zahrnují povinnost nosit obličejovou pokrývku nebo masku na veřejnosti v případě, že není možné dodržet odstup mezi lidmi minimálně dva metry, ve veřejných vnitřních prostorech jako jsou obchody, hromadná doprava, taxislužba a návštěva zdravotního zařízení. Vzdělávací instituce mohou povolit a zavést postupy pro vyzvednutí potřebného materiálu a pomůcek pro studenty. Ubytovací zařízení pro studenty musí dodržovat pokyny v oblasti veřejného zdraví a sociálního odstupu.

Nadále zůstanou uzavřena návštěvnická centra, kempy, dětská a sportovní hřiště, interpretační vzdělávací programy, pláže a speciální akce s účastí většího počtu lidí.

Vyučování ve školách bude do konce školního roku probíhat formou online výuky. Klasická školní docházka se už ve školním roce 2019/2020 neobnoví.

Na podporu ekonomiky, především s ohledem na malé a střední podnikání, jsou připraveny programy na státní i federální úrovni. Město Chicago připravilo úvěrový program pro malé podniky, který je zaměřený na pomoc vlastníkům a jejich zaměstnancům ve výši 100 milionů dolarů. Radnice obdržela od 31. března 2020, kdy byl program zahájen, již okolo 7 000 přihlášek.

Program půjček má podpořit veliké množství malých podniků, jako jsou bary, restaurace a maloobchodní prodejny, které byly kvůli státnímu nařízení nuceny ukončit nebo omezit provoz. Chicagský program poskytuje pětileté půjčky až do výše 50 tisíc dolarů pro malé podniky s relativně nízkou roční úrokovou sazbou 1 procento za prvních 18 měsíců a poté 5,75 %, s minimálními splátkami v prvních šesti měsících.

Do programu se mohou přihlásit pouze podniky na území města Chicago, které fungují nejméně rok, a jejichž příjmy klesly v důsledku covid-19 nejméně o 25 procent, a před vznikem pandemie měly méně než padesát zaměstnanců a roční příjem nižší než tři miliony dolarů. Další podmínkou, která musí být splněna pro zařazení do programu, je, že podnik nesmí mít vůči městu žádné nevyřízené dluhy z období před vypuknutím pandemie.

Rovněž byl otevřen samostatný federální úvěrový program, který by měl drobným podnikatelům umožnit přístup k dalším půjčkám ve výši 350 miliard USD. V rámci programu, který probíhá v rámci Small Business Administration (SBA), si mohou podniky s méně než 500 zaměstnanci, zapůjčit 2,5násobek průměrné mzdy za poslední rok během osmi týdnů. Peníze lze použít nejen na výplaty zaměstnanců, ale také na pokrytí nájemného a některých dalších provozních nákladů. Zvažuje se i varianta, že by Senát schválil navýšení programu o dalších 250 miliard dolarů a jeho prodloužení o další 4 týdny, tzn. do 31. července 2020.

Vláda státu Illinois se v současné době zabývá i sociálními otázkami. Guvernér státu Pritzker informoval veřejnost o zahájení bezplatné linky „Call 4 Calm“, kde mohou najít podporu obyvatelé, kteří zažívají emoční úzkost či obavy. Mohou se na ni dovolat obyvatelé mluvící anglicky i španělsky, volající zůstanou zcela anonymní. Výhodou je, že lidé využívající tuto službou mohou napsat i textovou zprávu pomocí klíčových slov, například „nezaměstnanost“, „jídlo“ nebo „přístřeší“, pokud potřebují získat více informací v těchto oblastech. V době, kdy velké množství lidí díky pandemii prožívá existenční krizi, by nová služba Call 4 Calm měla být dalším zdrojem k řešení těchto obav.

Další novou sociální službou bude program vzdáleného sledování pacientů. Zdravotničtí pracovníci se nyní mohou digitálně spojit s pacienty, kteří mohou mít příznaky koronaviru, ale jejich stav nemusí vyžadovat hospitalizaci. Služba, která bude k dispozici v jižním a středním Illinois od 13. dubna, bude v nejbližších dnech rozšířena po celém státě. Obyvatelé budou moci volat na číslo 833-673-5669 a požádat o pomoc a konzultaci ohledně koronaviru.

Ministerstvo bezpečnosti práce Illinois zpracovalo od března do května více než 1 milion žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tento počet je dvakrát vyšší než za stejné období loňského roku, kdy bylo zpracováno 78 tisíc žádostí o zaměstnání. IDES (Illinois Department of Employment Security) vylepšilo svůj online systém a přijalo 100 nových zaměstnanců pro své call centrum, aby mohlo být zajištěno rychlejší vyřizování požadavků klientů.

Guvernér státu Illinois připravil pětifázový plán na znovuotevření ekonomiky státu po odeznění pandemie koronaviru. Je založen na regionální kapacitě zdravotní péče a zohledňuje různorodý dopad viru na  regiony státu. Jedenáct regionů je pro obnovu rozděleno do 4 oblastí – Severovýchodní Illinois, Severo-centrální Illinois, Střední Illinois a Jižní Illinois.

  • Fáze 1: V ní se stát nacházel od poloviny března do konce dubna. Toto období zahrnovalo rychlé šíření viru, zavedlo se sociální distancování, obyvatelstvu bylo doporučeno pracovat z domova, otevřené zůstaly pouze základní podniky.
  • Fáze 2: Od 1. května. V této fázi se otevírají maloobchodní prodejny, které nejsou nezbytné, je možné doručení zboží mimo prodejnu.
  • Fáze 3: Předpokládá se, že by k ní mohlo dojít od 29. 5. V případě, že region nebude vykazovat celkové zvýšení případů, mohly by se otevřít kadeřnictví, salony a kanceláře. Normou je používání ochranných roušek a dodržování sociálního distancování.  Bude umožněno setkávání deseti a méně osob. Míra infekce mezi těmi, kteří byli testováni, počet pacientů přijatých do nemocnice a počet pacientů, kteří potřebují lůžka JIP, musí v této fázi zůstat stabilní nebo klesat.
  • Fáze 4: Bude povoleno scházení se až padesáti lidí, mohly by být otevřené restaurace a bary, obnoví se cestování a péče o děti, školy by se mohly znovu otevřít s dodržováním omezení a preventivních opatření.
  • Fáze 5: Dojde ke znovuotevření ekonomiky. V této fázi jsou povoleny konference, festivaly a velké akce a všechny podniky, školy a rekreační místa se mohou otevírat s novými bezpečnostními pokyny a postupy.

Postupné uvolňování restrikcí

Prezident Trump naznačil, že mnoho států by mohlo uvolňovat opatření již od května. Dne 16. dubna 2020 byly zveřejněny federální pokyny pro restartování ekonomiky a guvernéři jednotlivých států vytvářejí dohody o spolupráci. Zdůrazňují důležitost využití vědy a poradenství ze strany zdravotnických úředníků pro rozhodnutí, kdy znovu rozjet ekonomiku. Společnou dohodu podepsaly například státy Maine, Vermont a New Hampshire. Další tvoří státy Kalifornie s Oregonem a Washingtonem. Největší koalicí vytvořily státy Connecticut, New Jersey, New York, Pensylvánie, Delaware, Rhode Island a Massachusetts.

Prezident Trump představil „Pokyny pro otevření Ameriky“ – třífázový postup založený na doporučení odborníků v oblasti veřejného zdraví. Tyto kroky pomohou státním a místním funkcionářům při opětovném otevírání jejich ekonomik, navracení lidí zpět do práce a pokračování v ochraně amerických životů. Jednotlivé fáze upřesňují, jakým způsobem by mělo dojít k uvolnění v jednotlivých oblastech života obyvatel a zaměstnání. K tomu by mělo docházet postupně po 14 dnech sledování vývoje křivky korona případů a výsledků testování.

Vláda Georgie se rozhodla od 24. dubna přistoupit k postupnému uvolňování opatření, na základě kterých bude možné zprovoznit tělocvičny, bowlingové dráhy, fitness centra, kadeřnictví a holičství a další kosmetické salony a podniky pokud dodrží směrnice o sociálním odstupu a budou splňovat další bezpečnostní standardy. Restaurační zařízení, divadla a soukromé společenské kluby mohly otevřít od pondělí 27. dubna, noční kluby a zábavní parky zůstávají uzavřené.

Kromě Georgie oznámily uvolňování opatření od 1. května i státy Texas, Tennessee a Jižní Karolína, Minnesota, Mississippi, Michigan, Colorado, Aljaška a Oklahoma. Dalšími státy, které se k postupnému uvolnění v nejbližších dnech přidají, budou Alabama, Ohio, Missouri, Montana a Iowa.

Pozastavení imigrace

Prezident Donald Trump se rozhodl podepsat příkaz k dočasnému pozastavení imigrace do Spojených států. Tento mimořádný krok vyvolal okamžité otázky ohledně jeho načasování a rozsahu a vyvolal vlnu kritiky ze strany opozice.

Pozastavení veškerého přistěhovalectví by posloužilo jako rozšíření cestovních omezení, která Trumpova správa již zavedla pro většinu Evropy, Číny, Kanady, Mexika a Íránu. Prezident následně upřesnil, že šedesátidenní zákaz přistěhovalectví se bude vztahovat pouze na lidi, kteří žádají o trvalý pobyt, a omezení se týkat dočasných pobytů osob.

Ekonomická podpora

Prezident Donald Trump svým podpisem schválil další výdajový balíček ve výši 484 miliard dolarů. Z něj je 380 miliard  vyčleněno úvěrovým programům pro malé podniky, 75 miliard dolarů pro nemocnice a 25 miliard na podporu testovacích programů.  Demokraty ovládaný Senát zatím neprojednal další návrh na podporu nezaměstnaných a podnikatelů s tím, že je ještě příliš brzo..

Enormní nezaměstnanost

O dávky v nezaměstnanosti požádalo ve Spojených státech již více než 36 milionů lidí. Americká nezaměstnanost vyskočila ze 3,5% v lednu na 14,7% v dubnu a očekává se, že v průběhu měsíce května se dostane až na 16%  Situace ve státu Illinois je oproti federálnímu průměru ještě o něco horší a lidí bez práce je zde na konci května téměř 16,5 procenta. Celkový počet nezaměstnaných se šplhá k 1,2 milionům.  

Ekonomické dopady během dubna

Federální rezervní systém uvedl, že index průmyslové produkce v USA v dubnu poklesl o rekordních 11,2 %. Výrobní produkce zaznamenala rekordní pokles o 13,7 % – poklesla výroba automobilů, nákladních automobilů a náhradních dílů pro automobily o více než 70 %. Výroba letadel a dalších dopravních prostředků, zpracování kovů a výroba nábytku klesla o 20 %.

Produkce v dolech se snížila o 6,1 % a v oblasti inženýrských sítí o 0,9 %. Využití výrobních kapacit dosáhlo rekordně nízké hodnoty 61,1 %. Útlum výroby a omezení cestování v rámci boje proti covid-19 hospodářskou činnost téměř zastavily. Spojené státy přišly během dubna o téměř 21 milionů pracovních míst a nezaměstnanost vzrostla na 14,7 %, což je nejvyšší hodnota od velké hospodářské krize.

Maloobchodní tržby v dubnu klesly o rekordních 16 %.

Ve Spojených státech sílí nespokojenost s přijatými opatřeními a uzavřením zdrojů ekonomických příjmů obyvatel. Počet nezaměstnaných se blíží ke 40 milionům, a uzavření trvá již téměř tři měsíce, lidé se dostávají i přes federální pomoc do svízelných situací. V poslední době se vede velmi zjitřená diskuse, proč státy jako Texas či Florida, které jsou otevřené a život tam funguje jen s minimálními omezeními, mají méně nakažených a mrtvých než státy, které tyto restrikce uplatňují, a to velmi tvrdě.

Situaci také mnohdy vyostřuje zavírání majitelů obchodů, kteří otevřeli své provozy, aby se uživili, do vězení a naopak z vězení jsou propouštěni zločinci, aby se tam nenakazili. Tato, mnohdy velmi pochybná rozhodnutí guvernérů či starostů ( je třeba říci, že federální vláda nemá v této věci pravomoci) vyvolává čím dál silnější demonstrace před jednotlivými státními capitoly.

Pokles HDP za měsíc duben byl 11,4% a třeba u výroby automobilů byl zaznamenám pokles 70%. Očekává se, že květnová čísla mohou být ještě horší.

Aktuální informace přímo z teritoria Vám poskytne zahraniční kancelář CzechTrade Chicago

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem