Koronavirová situace v USA se zlepšuje

K 13. červnu 2021 se v USA celkově snížil počet nových případů covidu-19, jsou v řádu stovek, nejvíce ve státě New York, a to 543. Od počátku pandemie je v zemi potvrzeno více než 34 milionů nakažených.

Na následky viru zemřelo více než 615 tisíc lidí. Aktivních případů je 5,3 milionu. Během posledního týdne přibylo téměř 100 tisíc nových případů, v procentním vyjádření jde o pokles o 5 % oproti předchozímu týdnu. Nových případů na 1 milion obyvatel USA bylo za poslední týden 298 a 8 úmrtí v důsledku koronaviru na milion obyvatel. Všechny hodnoty vykazují klesající tendenci.

Celkově nejvíce postiženými státy od počátku pandemie zůstavají v pořadí od nejvyššího k nižšímu Kalifornie, Texas, Florida, New York a Illinois.  

Interaktivní mapa s přehledem, které státy a kraje mají omezení kvůli koronaviru.

Vakcinace v USA

V USA pokračuje očkování vakcínou Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. K 13. červnu 2021 bylo distribuováno přes 374 milionů očkovacích látek, z čehož bylo přibližně 308 milionů již aplikováno, z toho přes 173 milionů v 1. očkovací dávce a 143 milionů je plně naočkováno. První očkovací dávkou bylo již očkováno 52,2 % populace USA, dvěma dávkami bylo očkováno 43,1 % populace. Ve věkové kategorie 65 plus plně očkováno 76,1 % osob, v kategorii 18 plus 53,9 % a osob starších 12 let 51,1 %.

Počet aplikovaných vakcín k 13. 6. 2021 v USA:

Zdroj: covid.cdc.gov

Každý stát USA se při vakcinaci řídí doporučením Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Situace je však v každém státu odlišná. Některé státy se již zabývají fází 1c, ve které se očkují základní zdravotní pracovníci a osoby starší 55 let, zatímco jiné se nedostaly dále než do fáze 1a a stále očkují zdravotnické pracovníky.

Existuje několik klíčových problémů s vydáváním vakcín – každý stát obdržel omezenou dodávku pro zdravotnické pracovníky, a koordinace včasného očkovacího plánu není tak jednoduchá, jak vládní úředníci předpokládali.

Některé státy nedokážou komunikovat s místními zdravotnickými klinikami a nemocnicemi o tom, kdy budou schopny nabídnout vakcínu ohroženým jednotlivcům, a problémy vznikají i ve státech, kde je nutná předběžná kontrola nebo předběžná registrace na webových stránkách. Informace, kde a jakým způsobem se lze registrovat na vakcinaci v jednotlivých státech USA, je možné najít například na tomto webovém odkazu.

J. B. Pritzker, guvernér státu Illinois, je jedním z prvních guvernérů v USA, kteří vyjádřili podporu očkovacím pasům, konkrétně digitální aplikaci, která poskytuje status imunizace člověka proti koronaviru. Technologii vyvíjí nezisková společnost financovaná daňovými poplatníky z University of Illinois, společnost Shield T3 LLC – start-up v oblasti zdraví a technologií. Kolem očkovacích pasů je zatím spousta kontroverzí – ať už jsou požadovány pro vstup do restaurace, na veřejná shromáždění nebo lety leteckých společností. V New Yorku administrativa guvernéra Andrewa Cuoma spolupracuje s IBM na testování takzvaného Excelsior pasu.

CDC a FDA doporučili pauzu v používání vakcíny Johnson & Johnson J & J / Janssen COVID-19 ve Spojených státech z důvodu velké opatrnosti s účinností od úterý 13. dubna. Poradní výbor o imunizačních postupech (ACIP) uspořádá své druhé mimořádné zasedání k projednání vakcíny J & J / Janssen COVID-19 dne 23. dubna 2021. Lidem, kteří dostali vakcínu J & J / Janssen COVID-19 během posledních tří týdnů, a u kterých se objeví silné bolesti hlavy, bolest nohou nebo dušnost se doporučuje okamžitě vyhledat lékařskou péči.

Federální zdravotničtí úředníci CDC rozhodli, že vakcína Johnson & Johnson má v boji proti pandemii zásadní význam a že riziko malého výskytu sraženin bude vyřešeno pomocí varování, které pomohou ženám se rozhodnout pro tuto možnost očkování nebo využít jinou alternativu. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv aktualizoval online informační letáky o vakcínách pro budoucí příjemce a zdravotnické pracovníky a od 24. 4. 2021 povolil opět její používání.

Zpět na začátek

Situace ve státě Illinois

K 13. červnu 2021 je v Illinois registrováno od začátku pandemie přes 1,38 milionu případů nakažení. Z toho více než 25 tisíc osob zemřelo. Je hlášeno téměř 31 tisíc aktivních případů. Denní nový nárůst je 298. Čísla vykazují sestupný trend.

beboy / Shutterstock.com

S poklesem počtu případů covidu a úplným naočkováním 52 % dospělých po celém státě vydal guvernér J. B. Pritzker státní pokyny k úplnému znovuotevření podniků a aktivit od 11. června 2021.

Vývoj v červnu 2021

Illinois se v pátek 11. června 2021 přesunulo do páté a závěrečné fáze covidového plánu Illinois. Míra infekcí a hospitalizací poklesla na nejnižší úroveň od prvních týdnů vypuknutí koronaviru v Illinois. Státní směrnice umožňují nyní plně očkovaným obyvatelům Illinois pohyb bez roušek, s výjimkou hromadné dopravy a zdravotnických zařízení, nebo tam, kde to vyžadují jednotlivé podniky nebo instituce, včetně vazebních zařízení, azylových domů a škol. Všichni neočkovaní lidé by i nadále měli nosit roušky v jakémkoli vnitřním nebo venkovním prostředí, zejména pokud jsou přítomni mladí lidé. Se zrušenými limity návštěvnosti byly obnoveny velké události jako sport, festivaly, konference a společenská setkání. Obce a soukromé podniky mohou zavést přísnější opatření v oblasti veřejného zdraví, včetně pověření nošení masek nebo vlastních kapacitních omezení.

Od čtvrtka 10. června hlásilo Illinois Department of Public Health nebo IDPH míru pozitivity testu 1,3 %, přičemž ve státních nemocnicích bylo 366 nových potvrzených nebo pravděpodobných případů a 764 pacientů s koronavirem. Více než 68 % dospělých v Illinois dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 a více než polovina je plně očkována.

Vývoj situace v květnu 2021

Illinois vstoupilo v pátek 14. května 2021 do  „mostní“ fáze mezi fázemi 4 a 5. Ve fázi 5 pak budou moci všechny podniky plně znovu otevřít a obnovit normální provoz bez omezení kapacity, stejně jako se budou moci začít pořádat festivaly a jiné velké akce. Státní úředníci ve zdravotnictví uvedli, že mají v úmyslu postupně rozvolňovat omezení kvůli koronaviru, než aby se jich zbavili najednou. Jak rychle se stát přemístí do poslední fáze, do značné míry závisí na pokroku očkování.

Vakcinace v Illinois dubnu 2021

Od 12. dubna bude v Illinois možná registrace na očkování pro všechny osoby starší 16 let.

Přestože je více než polovina obyvatel Illinois ve věku 16 let a starších očkována alespoň jednou dávkou vakcíny, infekce koronavirem jsou v celém státě opět na vzestupu. Státní úředníci ve zdravotnictví to zdůvodňují váháním obyvatel venkova s vakcinací a rizikovým chováním mezi mladými lidmi, ale ať už je příčina jakákoli, může to znamenat opožděné znovuotevření nebo dokonce nová omezení pro některé části státu.

Vakcinace v Illinois k březnu 2021

Kdo má nárok na očkování proti covid-19? Aneb rozdělení jednotlivých fází…

 • Fáze 1a (celostátní):
  Zdravotníci, obyvatelé a zaměstnanci v pečovatelských domovech nebo jiných zařízeních dlouhodobé péče
 • Fáze 1b (celostátní):
  Kdokoli ve věku 65 let nebo starší, dále základní pracovníci v první linii (hasiči, policisté, zaměstnanci na záchranné lince 911, pracovníci v bezpečnostních složkách), zaměstnanci v oblasti vzdělávání (učitelé, správci škol a další podpůrní zaměstnanci školy, pracovníci denní péče), zaměstnanci v oblasti Potraviny a zemědělství (pracovníci ve zpracovatelských závodech, veterinární zdraví, služby v oblasti chovu hospodářských zvířat a péče o zvířata), zaměstnanci v oborech zabývající se průmyslovou výrobou zboží, pracovníci nápravných zařízení a vězni (nápravní pracovníci a zaměstnanci věznice, uvěznění jednotlivci), pracovníci americké poštovní služby, pracovníci veřejné dopravy (letová posádka, řidiči autobusů, průvodčí vlaků, taxikáři, řidiči tranzitu, řidiči služby sdílení jízd), pracovníci obchodu s potravinami, Pracovníci denní pečovatelské služby pro dospělé (pracovníci v azylových domech, útulcích pro ženy, denních programech pro dospělé a v chráněných dílnách).
 • Fáze 1b Plus (není k dispozici pro celou zemi):
  Kdokoli se zdravotním stavem, který je vystaven zvýšenému riziku onemocnění koronaviry, včetně: obezita, cukrovka, plicní nemoci, kouření, srdeční onemocnění, chronické onemocnění ledvin, rakovina, transplantace pevných orgánů, těhotenství, jakékoli fyzické, vývojové, zrakové, sluchové nebo mentální postižení, které není zahrnuto v předchozích kategoriích.

U United Center v Chicagu bylo otevřeno nové centrum pro očkování vakcínou Pfizer. Lidé ve věku 65 let a starší se nyní mohou zaregistrovat online nebo na telefonním čísle 312-746-4835. Vícejazyčné call centrum je otevřeno od 8 do 20 hodin, od pondělí do soboty a od 8 do 16 hodin v neděli.

Úředníci veřejného zdravotnictví vyzvali obyvatele Illinois, aby pomohli seniorům ve svých rodinách a komunitách při registraci. Registrace se týká i členů prioritní skupiny Fáze 1b+, která zahrnuje základní pracovníky ve zdravotnictví.

Předpokládá se, že zde bude podáno až 6000 dávek denně, každý den od 9:00 do 19:00. Očkovací místo United Center je spravováno Federální agenturou pro nouzové řízení (FEMA) v rámci federálního pilotního programu. Dalšími místy, kterými se zvýší dostupnost vakcín, je rozšíření očkovací sítě o lékárny CDC, program zahrne všech 40 000 lékáren v USA.

V pátek 5. března bylo do Illinois, dodáno 3,5 milionu dávek vakcíny. Kromě toho bylo do federálního farmaceutického partnerského programu pro zařízení dlouhodobé péče přiděleno přibližně 443 700 dávek.

U obyvatel Illinois, kteří jsou plně očkováni proti koronaviru, se může začít život vracet k normálu, ale týká se to pouze interakce s ostatními naočkovanými lidmi.

Dne 8. března vydalo Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) prozatímní pokyny pro lidi, kteří již byli plně očkováni. Pokyny začínají platit po dvou týdnech od dokončeného očkování. Na základě nich je možná návštěva s jinými plně očkovanými lidmi v interiéru bez použití masek nebo fyzického distancování či  návštěva s neočkovanými lidmi z jedné domácnosti, kteří jsou vystaveni nízkému riziku závažného onemocnění covid-19 uvnitř, aniž by museli nosit masky nebo se distancovat. Na veřejnosti by měli i nadále plně očkovaní lidé nosit dobře nasazenou masku a udržovat si odstup od ostatních, aby chránili ty, kteří nejsou očkováni.

K 11. březnu 2021 obdržela více než polovina obyvatel okresu Lake County ve věku 65 let a starších alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19. Více než 23 250 seniorů v okrese Lake County bylo plně očkováno, což podle údajů Illinoisského ministerstva veřejného zdraví připadá na 51,1 % osob starších 65 let v kraji.

Úředníci ministerstva zdravotnictví oznámili, že bylo zahájeno očkování pro všechny zbývající členy prioritní skupiny Fáze 1a registrovaných prostřednictvím portálu AllVax. Dosud se do systému zaregistrovalo více než 373 000 obyvatel. Celkově bylo obyvatelům Lake County všech věkových skupin podáno více než 175 000 dávek, přičemž 58 % z nich připadlo na očkování lidí ve věku 16 až 64 let. Lake County se tak připojilo k sedmdesáti ze 102 okresů Illinois, které podaly dávky více než polovině jejich obyvatel starších 65 let. Celkově je ve státu Illinois plně očkováno 10,25 % populace.

Stát Illinois obdržel první dodávky vakcíny Johnson & Johnson, což významně posílí zásobování státu. Illinois očekává přibližně 105 000 dávek jednorázové vakcíny Johnson & Johnson, která nedávno získala povolení k použití v naléhavých případech od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Může být skladována při mnohem vyšších teplotách než vakcíny od společností Moderna a Pfizer.

Přibližně 22 000 dávek bude zasláno do Chicaga, zbývajících 83 000 dávek bude distribuováno na místa hromadného očkování, uvádí Illinois Department of Public Health. Schválení třetí vakcíny by mohlo v příštích čtyřech týdnech zvýšit zásobu dávek Illinois asi o 20 %, uvedl guvernér Pritzker.

V týdnu 9.–16. 3. bylo v Illinois podáno kolem 102 000 dávek vakcín denně. Státní zdravotní oddělení zřídilo call centrum, které by mělo pomoci co největšímu množství obyvatel Illinois získat možnost registrace na očkování. Call centrum je k dispozici od 6:00 do půlnoci sedm dní v týdnu; nabízí anglicky a španělsky mluvící agenty s dalšími překladatelskými službami. Lidé, kteří potřebují registraci na očkování, mohou využít tel. číslo 833-621-1284. Toto číslo je bezplatné a může přijímat hovory TTY.

V prosinci byli první oprávněnou skupinou pro očkování pracovníci ve zdravotnictví a zaměstnanci v zařízení dlouhodobé péče. Od ledna se mohli očkovat základní pracovníci v první linii a osoby ve věku 65 let a více. V únoru získali nárok na vakcínu všichni obyvatelé ve věku 16 let a starší s vysoce rizikovými podmínkami nebo postižením. Od března zaměstnanci vysokých škol, představitelé církve, pracovníci v oblasti potravin a nápojů, stavebnictví, mediálních služeb a pracovníci vlády.

Illinoisské ministerstvo veřejného zdraví oznámilo pro poslední březnový týden rozšíření způsobilosti vakcín na novou skupinu očkovaných, včetně těch, kteří pracují na vysokých školách, představitelů církví, pracovníků v oblasti potravin a nápojů, stavebnictví, v mediálních službách a pracovníků vlády. Tito pracovníci budou mít nárok na očkování vakcínou v následujících dnech, před všeobecnou způsobilostí, která je plánována od 12. dubna 2021. Od pondělí 29. 3. měli vysokoškolští zaměstnanci, vládní pracovníci a ti, kteří pracují v médiích, nárok na očkování na více než 900 místech v zemi.

Podle informací úředníků ministerstva zdravotnictví je očkování vakcínami proti covidu-19 v illinoiském okrese Lake County k dispozici všem seniorům registrovaným prostřednictvím online systému. Kdokoli ve věku 65 let a starší s trvalým bydlištěm v okrese Lake County má podle oddělení nárok na naplánování očkování proti covidu-19 prostřednictvím portálu AllVax. Senioři jsou kontaktováni i telefonicky, neboť e-mailová komunikace může být pro některé překážkou a potřebují telefonickou podporu.

Portál AllVax upřednostňuje starší populaci a vybrané skupiny základních pracovníků – preK-12, péče o děti a osoby v první linii, v plánu má přidat další skupiny základních pracovníků skupiny 1b, jakmile bude 70 % seniorů oočkováno alespoň jednou dávkou. Prostřednictvím webu se již zaregistrovalo téměř 400 000 z přibližně 790 000 obyvatel Lake County. Podle údajů Illinois Department of Public Health dostalo 66,7 % obyvatel okresu Lake County ve věku 65 let nebo starších alespoň jednu dávku vakcíny. Z obyvatel ve věku od 16 do 64 let bylo očkováno 20 % obyvatel.

Zpět na začátek

Pravidla pro cestování do USA

Od začátku pandemie bylo vyhlášeno již několik prezidentských prohlášení stanovující omezení týkající se vstupu určitých cestujících do Spojených států ve snaze pomoci zpomalit šíření koronavirové choroby covid-19.

Ke 12. lednu 2021 až na konkrétní výjimky cizí státní příslušníci, kteří byli v posledních 14 dnech v některé z následujících zemí, nemohou vstoupit na území Spojených států. Toto omezení se týká Číny, Íránu, Evropské oblasti Schengenu – Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Monako, San Marino, Vatikán, Velká Británie – konkrétně Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko, Irsko a Brazílie. Vstup je povolen občanům a zákonným trvalým obyvatelům Spojených států, určitým rodinným příslušníkům a dalším jednotlivcům, kteří splňují specifikaci.

Po návratu z ČR (a ostatních výše uvedených zemí) se doporučuje do 3 až 5 dní otestovat na covid-19.

I když bude test negativní, doporučuje se zůstat 7 dní doma. Pokud bude test pozitivní, je třeba se řídit pravidly pro izolaci, a ochránit tak ostatní před nakažením. Nejbezpečnější je zůstat 10 dní po cestování doma. Doporučuje se nebýt o dobu 14 dnů v blízkosti lidí, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných onemocnění, ať už dojde k testování, nebo ne. Vždy se doporučuje řídit státními a místními doporučeními nebo požadavky týkajícími se cestování.

Od 26. ledna 2021 vstoupilo v platnost nařízení, na základě kterého je vyžadováno, aby se všichni cestující v letecké dopravě, kteří přilétají do USA z cizí země, podrobili nejpozději 3 dny před odletem testu na covid-19 a předložili negativní výsledek před nástupem do letu. Cestující v letecké dopravě budou rovněž povinni potvrdit formou osvědčení, že informace, které uvedou, jsou pravdivé. Další informace lze najít na stránkách CDC After You Travel. Česká republika je stále vedena jako vysoce riziková pro cestování z USA.

Zpět na začátek

Vývoj pandemie koronaviru v Illinois od března 2020

Shrnutí březen–květen 2020

Po březnovém omezení shromažďování, omezení činnosti méně významných podniků a uzavření škol se Illinois koncem května začalo opět otevírat, koncem června pak přešlo do další fáze svého plánu opětovného otevření. Na základě toho mohly restaurace otevřít i svůj vnitřní prostor a podávat občerstvení, byla povolena shromáždění až 50 lidí. Školy a jesle mohly rozšířit své služby a divadla, zoo, muzea, kina a tělocvičny mohly znovu otevřít dveře veřejnosti. Dle doposud platných pravidel by měla fáze 4 trvat do doby, než začne očkování.

Programy na podporu ekonomiky

Na podporu ekonomiky, především s ohledem na malé a střední podnikání, byly připraveny programy na státní i federální úrovni. Město Chicago připravilo úvěrový program pro malé podniky, který je zaměřený na pomoc vlastníkům a jejich zaměstnancům ve výši 100 milionů dolarů. Radnice obdržela od 31. března 2020, kdy byl program zahájen, již okolo 7 000 přihlášek.

Program půjček má podpořit velké množství malých podniků, jako jsou bary, restaurace a maloobchodní prodejny, které byly kvůli státnímu nařízení nuceny ukončit nebo omezit provoz. Chicagský program poskytuje pětileté půjčky až do výše 50 tisíc dolarů pro malé podniky s relativně nízkou roční úrokovou sazbou 1 % za prvních 18 měsíců a poté 5,75 %, s minimálními splátkami v prvních šesti měsících.

Do programu se mohou přihlásit pouze podniky na území města Chicago, které fungují nejméně rok, a jejichž příjmy klesly v důsledku covidu-19 nejméně o 25 %, a před vznikem pandemie měly méně než padesát zaměstnanců a roční příjem nižší než tři miliony dolarů. Další podmínkou, která musí být splněna pro zařazení do programu, je, že podnik nesmí mít vůči městu žádné nevyřízené dluhy z období před vypuknutím pandemie.

Rovněž byl otevřen samostatný federální úvěrový program, který by měl drobným podnikatelům umožnit přístup k dalším půjčkám ve výši 350 miliard USD. V rámci programu, který probíhá v rámci Small Business Administration (SBA), si mohou podniky s méně než 500 zaměstnanci, zapůjčit 2,5násobek průměrné mzdy za poslední rok během osmi týdnů. Peníze lze použít nejen na výplaty zaměstnanců, ale také na pokrytí nájemného a některých dalších provozních nákladů. Zvažuje se i varianta, že by Senát schválil navýšení programu o dalších 250 miliard dolarů a jeho prodloužení o další 4 týdny, tzn. do 31. července 2020.

Vláda státu Illinois se v současné době zabývá i sociálními otázkami. Guvernér státu Pritzker informoval veřejnost o zahájení bezplatné linky „Call 4 Calm“, kde mohou najít podporu obyvatelé, kteří zažívají emoční úzkost či obavy. Mohou se na ni dovolat obyvatelé mluvící anglicky i španělsky, volající zůstanou zcela anonymní. Výhodou je, že lidé využívající tuto službou mohou napsat i textovou zprávu pomocí klíčových slov, například „nezaměstnanost“, „jídlo“ nebo „přístřeší“, pokud potřebují získat více informací v těchto oblastech. V době, kdy velké množství lidí díky pandemii prožívá existenční krizi, by nová služba Call 4 Calm měla být dalším zdrojem k řešení těchto obav.

Další novou sociální službou bude program vzdáleného sledování pacientů. Zdravotničtí pracovníci se nyní mohou digitálně spojit s pacienty, kteří mohou mít příznaky koronaviru, ale jejich stav nemusí vyžadovat hospitalizaci. Služba, která bude k dispozici v jižním a středním Illinois od 13. dubna, bude v nejbližších dnech rozšířena po celém státě. Obyvatelé budou moci volat na číslo 833-673-5669 a požádat o pomoc a konzultaci ohledně koronaviru.

Ministerstvo bezpečnosti práce Illinois zpracovalo od března do května více než 1 milion žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tento počet je dvanáckrát vyšší než za stejné období loňského roku, kdy bylo zpracováno 78 tisíc žádostí o zaměstnání. IDES (Illinois Department of Employment Security) vylepšilo svůj online systém a přijalo 100 nových zaměstnanců pro své call centrum, aby mohlo být zajištěno rychlejší vyřizování požadavků klientů.

U.S. Small Business Administration a Ministerstvo financí zveřejnily podrobnosti o programu ochrany výplaty, který byl určen na pomoc podnikům postiženým pandemií. Podnikům a neziskovým organizacím v USA bylo poskytnuto více než 4,9 milionu půjček vyšších než 150 000 USD; celková částka schválených půjček přesahovala 521 miliard USD. V Illinois byly schváleny půjčky vyšší než 150 000 USD pro více než 27 000 podniků. Podle SBA pomohl program PPP a půjčky podpořit v Illinois přibližně 1,36 milionu pracovních míst.

Zpět na začátek

Vyhlášení pěti fází na znovuotevření Chicaga

Guvernér státu Illinois připravil pětifázový plán na znovuotevření ekonomiky státu po odeznění pandemie koronaviru. Je založen na regionální kapacitě zdravotní péče a zohledňuje různorodý dopad viru na  regiony státu. Jedenáct regionů je pro obnovu rozděleno do 4 oblastí – Severovýchodní Illinois, Severo-centrální Illinois, Střední Illinois a Jižní Illinois.

 • Fáze 1: V ní se stát nacházel od poloviny března do konce dubna. Toto období zahrnovalo rychlé šíření viru, zavedlo se sociální distancování, obyvatelstvu bylo doporučeno pracovat z domova, otevřené zůstaly pouze základní podniky.
 • Fáze 2: Od 1. května. V této fázi se otevírají maloobchodní prodejny, které nejsou nezbytné, je možné doručení zboží mimo prodejnu.
 • Fáze 3: Předpokládá se, že by k ní mohlo dojít od 29. 5. V případě, že region nebude vykazovat celkové zvýšení případů, mohly by se otevřít kadeřnictví, salony a kanceláře. Normou je používání ochranných roušek a dodržování sociálního distancování.  Bude umožněno setkávání deseti a méně osob. Míra infekce mezi těmi, kteří byli testováni, počet pacientů přijatých do nemocnice a počet pacientů, kteří potřebují lůžka JIP, musí v této fázi zůstat stabilní nebo klesat.
 • Fáze 4: Bude povoleno scházení se až padesáti lidí, mohly by být otevřené restaurace a bary, obnoví se cestování a péče o děti, školy by se mohly znovu otevřít s dodržováním omezení a preventivních opatření.
 • Fáze 5: Dojde ke znovuotevření ekonomiky. V této fázi jsou povoleny konference, festivaly a velké akce a všechny podniky, školy a rekreační místa se mohou otevírat s novými bezpečnostními pokyny a postupy.

Září 2020

Lékárny maloobchodní sítě Jewel-Osco začaly od konce září nabízet domácí testy na covid-19, staly se tak jednou z prvních maloobchodních lékáren v Chicagu, které nabídnou možnost testování svépomocí.

Pacienti si budou moci testy zakoupit v lékárnách, v případě potřeby si mohou nechat testy i doručit. Jde o první vstup společnosti Jewel-Osco do testování. Zatímco CVS Pharmacy a Walgreens nabízejí různé jiné formy testování, Jewel-Osco je první, jež nabízí možnost otestování přímo z domova. Testy budou k dispozici ve všech 179 lékárnách Jewel-Osco v oblasti Chicaga za cenu 140 USD a nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Listopad 2020

I po 1. listopadu stále platí v Illinois pokyny pro používání ochrany obličeje. Podle revidovaných celostátních předpisů se nařizuje nosit roušky během všech interakcí se zaměstnanci v barech a restauracích v Illinois, a to při úpravách stolů, při objednávkách nebo dodávkách potravin či nápojů – ať už v interiéru, nebo venku. Zákazníci by také měli mít zakryté nosy a ústa při vyzvedávání objednávek v provozovně.  Vláda guvernéra J.B. Pritzkera uvedla, že nová politika je zaměřena na ochranu pracovníků a zpomalení šíření koronaviru.

Guvernér Prizker se dostal na podzim do sporu s demokratickou starostkou Chicaga, která protestuje proti dalšímu zavírání ekonomiky, neboť si je vědoma, že ekonomické dopady na samotné město mohou být katastrofální a nikdo nechce, aby se Chicago stalo druhým „Detroitem“. Detroit bylo první město v USA, které oficiálně zbankrotovalo.

Vzhledem k tomu, že počet pacientů v nemocnicích v Illinois překročil svůj vrchol od jara a nové případy infekce rychle rostou ve všech oblastech státu, vydalo Ministerstvo veřejného zdraví dne 11. listopadu doporučení, aby se obyvatelé během příštích tří týdnů vyhnuli všem nepodstatným aktivitám a pokud možno zůstali co nejvíce doma.  

Podobné doporučení vydalo i město Chicago. Úředníci ministerstva doufají, že úsilí o snížení přenosu koronaviru umožní podnikům a školám zůstat otevřené. Poskytování služeb je zakázáno v barech a restauracích po celém Illinois, přičemž čtyři z 11 regionů jsou pod druhou úrovní zmírnění.

Třetí úroveň zahrnuje uzavření všech nepodstatných maloobchodů, zákaz organizované rekreační činnosti a služeb salónů a osobní péče. Míra regionální pozitivity se pohybuje od minima 12,5 % v jižním Illinois po 18,9 % v severozápadním Illinois, na hranici s Wisconsinem a Iowou přesahuje míra pozitivity 40 %.

Starostka Chicaga vydala doporučení „zůstat doma“ po dobu 30 dnů s účinností od 16. 11. Mimoto stanovili úředníci města omezení kapacity na 10 osob na vnitřních, venkovních a společenských setkáních, včetně svateb, pohřbů, narozeninových oslav a obchodních večeří. Limit se nevztahuje na maloobchodní prodejny, fitness centra, kina a další průmyslová odvětví, která již podléhají specifickým restrikcím.

Dále je doporučeno dodržovat sociální distancování, nosit roušku a docházet za prací, do školy, za lékařskou péčí, nákupem potraviny a vyzvednutí jídla a vyhnout se veškerému nepodstatnému cestování mimo stát. Shromáždění uvnitř soukromých domů se omezuje na šest členů mimo domácnost.

Oddělení veřejného zdraví města má pravomoc pokutovat lidi za pořádání velkých společenských akcí v jejich soukromých rezidencích. Úředníci města shromáždili tým, který zahrnuje více než 1 000 pracovníků města, okolo 550 kontaktních míst a stovky komunitních organizací, aby poskytly informace a podporu lidem nejvíce zasaženým šířením nákazy.

Zákonodárci státu Illinois odhlasovali nová nouzová pravidla – podniky a další organizace, které nedokážou prosadit nošení ochrany obličeje a omezit velikost shromáždění svých zaměstnanců, mohou nyní čelit pokutám až do výše 2 500 USD. Pravidla také umožňují místním zdravotnickým oddělením nařídit uzavření škol a denních pečovatelských služeb v reakci na ohniska nákazy koronaviru a provádět kontaktní sledování a další vyšetřování covid-19 v soukromých zařízeních.

Prosinec 2020

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal povolení k použití vakcíny proti covidu-19 pro nouzové použití.

První zásilka od společnosti Pfizer dorazila do Illinois 14. prosince a obsahovala 43 000 vakcín. Zásilky byly dodávány nejprve do regionálních koordinačních center pro nemocnice, poté do 45 krajů a místních zdravotnických oddělení, a nakonec do 77 nemocnic po celém Illinois.

Zásilka, kterou Illinois přijalo, je zhruba polovina celostátní alokace pro první kolo, s výjimkou Chicaga. Illinois by mělo obdržet celkově asi 109 000 dávek. Na národní úrovni je podle CDC téměř 24 milionů lidí klasifikovaných pro fázi 1A – což znamená, že budou mezi prvními, kteří budou očkováni.

Po schválení FDA bude distribuována i vakcína Moderna, její část bude vyhrazena pro zařízení dlouhodobé péče v Illinois. Federální vláda řeší tyto distribuce prostřednictvím smluv s CVS a Walgreens. Během příštích tří dodávek vakcín by měli být očkováni všichni pracovníci zařízení ošetřovatelské péče, kteří se přihlásili prostřednictvím národního programu.

Guvernér Pritzker předpokládá dvoutřetinové zvýšení dostupnosti vakcín během pouhých několika týdnů díky schválení nové jednorázové vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, což by mohlo zvýšit dodávky až o 20 milionů vakcín pro stát Illinois do konce března.

Povolení FDA:

 • Food and Drug Administration (FDA) oznámila, že povolila použití krevní plazmy od pacientů, kteří se zotavili z covidu-19 jako léčbu této choroby. Rozhodnutí vydat povolení k použití v nouzových situacích, které tiskový tajemník bývalého prezidenta Trumpa ohlašoval jako „zásadní terapeutický průlom“, by mohlo vyvolat intenzivní diskuze uvnitř správy a u širší vědecké komunity. Takzvaná „zotavující se plazma“ patří mezi řadu potenciálních léčiv, která byla podrobena testování v klinických studiích. Naděje je, že infuze plazmy bohaté na protilátky od těch, kteří se zotavili z covidu-19, mohou být použity pro nemocné pacienty a umožní jim bojovat s virem, dokud nebudou moci vytvářet své vlastní protilátky.
 • Společnost Abbott Laboratories z Illinois obdržela od FDA povolení k výrobě testu na koronavirus, který plánuje prodávat za pět dolarů. Nový test je velikosti kreditní karty, nevyžaduje další vybavení a poskytne výsledky do patnácti minut, jak oznámili představitelé společnosti. Společnost Abbott Labs bude moci příští měsíc odeslat desítky milionů nových testů – nazývaných BinaxNow COVID-19 Ag Card – s cílem vyrobit 50 milionů testů měsíčně do začátku října. Abbott od dubna utratil stovky milionů dolarů na výrobu nových testů ve velkém měřítku. „Tento nový antigenový test covidu-19 je důležitým doplňkem dostupných testů, protože výsledky lze přečíst během několika minut, hned od testovací karty,“ uvedl Jeff Shuren, ředitel Centra pro zařízení a radiologické zdraví FDA. „To znamená, že lidé budou vědět, zda mají virus téměř v reálném čase. Vzhledem k jednodušší konstrukci a velkému počtu testů, které společnost očekává v příštích měsících, je tento nový antigenní test důležitým pokrokem v boji proti pandemii.“

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Oblasti podnikání: Obchod