Očkování proti koronaviru v USA pokračuje

K 21. březnu 2021 byl zaznamenán denní nárůst případů covid-19 přes 3000 ve třech státech USA, a to na Floridě, New Jersey a v New Yorku. Od počátku pandemie je v zemi potvrzeno více než 30,5 milionů nakažených. Na následky viru zemřelo více než 555 tisíc lidí.

Aktivních případů je téměř 7 224 000, což je ale výrazně méně než předchozí týden.  Celkově nejvíce postiženými státy od počátku pandemie jsou v pořadí od nejvyššího k nižšímu Kalifornie, Texas, Florida, New York a Illinois.  

Situace ve státě Illinois

K 21. březnu 2021 je v Illinois registrováno celkem od začátku pandemie téměř 1 222 000 případů nakažení. Z toho 23 357 osob zemřelo. Denní nárůst nových případů byl 1 431.

Březen 2021

U United Center v Chicagu bylo otevřeno nové centrum pro očkování vakcínou Pfizer. Lidé ve věku 65 let a starší se nyní mohou zaregistrovat online nebo na telefonním čísle 312-746-4835. Vícejazyčné call centrum je otevřeno od 8 do 20 hodin, od pondělí do soboty a od 8 do 16 hodin v neděli.

Úředníci veřejného zdravotnictví vyzvali obyvatele Illinois, aby pomohli seniorům v jejich rodinách a komunitách při registraci. Registrace se týká i členů prioritní skupiny Fáze 1b +, která zahrnuje základní pracovníky ve zdravotnictví. Předpokládá se,  že zde bude podáno až 6000 dávek denně, každý den od 9:00 do 19:00. Očkovací místo United Center je spravováno Federální agenturou pro nouzové řízení (FEMA) v rámci federálního pilotního programu. Dalšími místy, kterými se zvýší dostupnost vakcín je rozšíření očkovací sítě o lékárny CDC, program zahrne všech 40 000 lékáren v USA.

V pátek 5. března bylo do Illinois dodáno 3,5 milionu dávek vakcíny. Kromě toho bylo do federálního farmaceutického partnerského programu pro zařízení dlouhodobé péče přiděleno přibližně 443 700 dávek.

U obyvatel Illinois, kteří jsou plně očkováni proti covid-19, se může začít život vracet k normálu, ale týká se to pouze interakce s ostatními plně očkovanými lidmi. 

V pondělí 8. března vydalo Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) prozatímní pokyny pro lidi, kteří již byli plně očkováni. Pokyny začínají platit po dvou týdnech od dokončeného očkování. Na základě nich je možná návštěva s jinými plně očkovanými lidmi v interiéru bez použití masek nebo fyzického distancování či  návštěva s neočkovanými lidmi z jedné domácnosti, kteří jsou vystaveni nízkému riziku závažného onemocnění covid-19 uvnitř, aniž by museli nosit masky nebo se distancovat. Na veřejnosti by měli i nadále plně očkovaní lidé nosit dobře nasazenou masku a udržovat si odstup od ostatních, aby chránili ty, kteří nejsou očkováni.

K 11. 3. 2021 obdržela více než polovina obyvatel okresu Lake County ve věku 65 let nebo starších alespoň jednu dávku vakcíny covid-19. Více než 23 250 seniorů v okrese Lake County bylo plně očkováno, což podle údajů illinoisského ministerstva veřejného zdraví připadá na 51,1 procenta osob starších 65 let v kraji.

Úředníci ministerstva zdravotnictví oznámili, že tento týden bylo zahájeno očkování pro všechny zbývající členy prioritní skupiny Fáze 1a registrovaných prostřednictvím portálu AllVax. Dosud se do systému zaregistrovalo více než 373 000 obyvatel.

Celkově bylo obyvatelům Lake County všech věkových skupin podáno více než 175 000 dávek, přičemž 58 procent z nich připadlo na očkování lidí ve věku 16 až 64 let. Lake County se tak připojilo k sedmdesáti ze 102 okresů Illinois, které podaly dávky více než polovině jejich obyvatel starších 65 let. Celkově je ve státu Illinois plně očkováno 10,25 % populace.

Stát Illinois obdržel první dodávky vakcíny Johnson & Johnson, což významně posílí zásobování státu. Illinois očekává přibližně 105 000 dávek jednorázové vakcíny Johnson & Johnson, která nedávno získala povolení k použití v naléhavých případech od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Může být skladována při mnohem vyšších teplotách než vakcíny od společností Moderna a Pfizer.

Přibližně 22 000 dávek bude zasláno do Chicaga, zbývajících 83 000 dávek bude distribuováno na místa hromadného očkování, uvádí Illinois Department of Public Health. Schválení třetí vakcíny by mohlo v příštích čtyřech týdnech zvýšit zásobu dávek Illinois asi o 20 procent, uvedl guvernér Pritzker.

V týdnu 9. až 16. 3. bylo v Illinois podáno kolem 102 000 dávek vakcín denně. Státní zdravotní oddělení zřídilo call centrum, které by mělo pomoci co největšímu množství obyvatel Illinois získat možnost registrace na očkování.

beboy / Shutterstock.com

Call centrum je k dispozici od 6:00 do půlnoci sedm dní v týdnu; nabízí anglicky a španělsky mluvící agenty s dalšími překladatelskými službami. Lidé, kteří potřebují registraci na očkování, mohou využít tel. číslo 833-621-1284. Toto číslo je bezplatné a může přijímat hovory TTY.

Illinois je v současné době ve fázi 4 plánu na znovuotevření státu. Ve fázi 5 plánu budou opět povoleny festivaly a velké akce a podniky a školy mohou fungovat s menšími omezeními. Předpokládá se, že mezi fází 4 a 5 bude vložena ještě jedna přechodná fáze.  

V restauracích v Illinois je nyní omezeno vnitřní stolování na 25 procent kapacity, se stoly rozmístěnými šest stop od sebe a skupinami omezenými na deset osob nebo méně. V Chicagu jsou omezení o něco volnější, restaurace mají kapacitu 50 procent nebo 50 lidí.

Společenské akce jsou omezeny na 50 hostů nebo 50 procent kapacity místa konání, stejně jako prostory divadel a divadelních umění. Muzea mají v daném okamžiku omezenou kapacitu na 25 procent. Illinoiské pláže a další venkovní parky a rekreační prostory jsou obecně přístupné veřejnosti, avšak na Chicago se nadále vztahuje nouzový cestovní příkaz, který vyžaduje desetidenní karanténu nebo negativní výsledek testu s přísným sociálním distancováním, při cestování z 31 států.

V předposledním březnovém týdnu jsou ve většině států USA jarní prázdniny, což zvyšuje turistiku a pohyb obyvatel po USA. Je k dispozici interaktivní mapa AAA s přehledem, které státy a kraje mají omezení  kvůli koronaviru.

Zatímco Iowa, Jižní Dakota a Montana jsou jediné, které nemají žádná cestovní omezení, ostatní státy jsou klasifikovány jako „znovuotevřené s omezeními“ nebo „znovuotevřené s požadavkem používání  masky“. Texas a Mississippi zrušily povinnost používání masky a nemají žádná cestovní omezení. Pensylvánie zrušila cestovní omezení a začala umožňovat fanouškům účast na profesionálních sportovních a zábavních akcích. Kapacita návštěvníků zůstává omezena na 20 procent pro venkovní akce a 15 procent pro halové akce. Na floridských plážích budou fungovat bezpečnostní opatření, včetně omezení kapacity a zákazu konzumace alkoholu na veřejných plážích během jarních prázdnin.

Odkaz na interaktivní AAA mapu:

V USA pokračuje očkování vakcínou Pfizer, Moderna a Johnson and Johnson. K 21. 3. 2021 bylo distribuováno 156 734 555 očkovacích látek, z čehož bylo 124 481 412 již aplikováno, z toho 81 415 769 v 1. očkovací dávce a 44 141 228 ve 2. očkovací dávce. První očkovací dávkou bylo již očkováno 24,5 % populace USA, dvěma dávkami bylo očkováno 13,3 % populace. Ve věkové kategorie 65 plus bylo očkováno první dávkou 68,8 % a 2. dávkou 41,8 % lidí. Viz tabulka níže…

Počet aplikovaných vakcín k 21. 3. 2021 v USA:

Každý stát USA se při vakcinaci řídí doporučením Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Situace je však v každém státu odlišná. Některé státy se již zabývají fází 1c, ve které se očkují základní zdravotní pracovníci a osoby starší 55 let, zatímco jiné se nedostaly dále než do fáze 1a a stále očkují zdravotnické pracovníky.

Existuje několik klíčových problémů s vydáváním vakcín – každý stát obdržel omezenou dodávku pro zdravotnické pracovníky, a koordinace včasného očkovacího plánu není tak jednoduchá, jak vládní úředníci předpokládali.

Některé státy nedokáží komunikovat s místními zdravotnickými klinikami a nemocnicemi o tom, kdy budou schopny nabídnout vakcínu ohroženým jednotlivcům, a problémy vznikají i ve státech, kde je nutná předběžná kontrola nebo předběžná registrace na webových stránkách. Informace, kde a jakým způsobem se lze registrovat na vakcinaci v jednotlivých státech USA, je možné najít například na tomto webovém odkazu:

Kdo má nárok na očkování? Aneb rozdělení jednotlivých fází…..

Fáze 1a (celostátní):

Zdravotníci, obyvatelé a zaměstnanci v pečovatelských domovech nebo jiných zařízeních dlouhodobé péče

Fáze 1b (celostátní):

Kdokoli ve věku 65 let nebo starší, dále základní pracovníci v první linii (hasiči, policisté, zaměstnanci na záchranné lince 911, pracovníci v bezpečnostních složkách), zaměstnanci v oblasti vzdělávání (učitelé, správci škol a další podpůrní zaměstnanci školy, pracovníci denní péče), zaměstnanci v oblasti Potraviny a zemědělství (pracovníci ve zpracovatelských závodech, veterinární zdraví, služby v oblasti chovu hospodářských zvířat a péče o zvířata), zaměstnanci v oborech zabývající se průmyslovou výrobou zboží, pracovníci nápravných zařízení a vězni (nápravní pracovníci a zaměstnanci věznice, uvěznění jednotlivci), pracovníci americké poštovní služby, pracovníci veřejné dopravy (letová posádka, řidiči autobusů, průvodčí vlaků, taxikáři, řidiči tranzitu, řidiči služby sdílení jízd), pracovníci obchodu s potravinami, Pracovníci denní pečovatelské služby pro dospělé (pracovníci v azylových domech, útulcích pro ženy, denních programech pro dospělé a v chráněných dílnách).

Fáze 1b Plus (není k dispozici pro celou zemi):

Kdokoli se zdravotním stavem, který je vystaven zvýšenému riziku onemocnění covid-19, včetně: obezity, cukrovky, plicní nemoci, kouření, srdečního onemocnění, chronického onemocnění ledvin, rakoviny, transplantace pevných orgánů, těhotenství, jakékoli fyzické, vývojové, zrakové, sluchové nebo mentální postižení, které není zahrnuto v předchozích kategoriích.

Programy na podporu podnikatelů a firem v USA

S cílem oslovit nejmenší podniky nabízí U.S. Small Business Administration (SBA) od středy 24. února do úterý 9. března 2021 nabízet půjčky z Programu ochrany výplaty podnikům – Paycheck Protection Program (PPP) pro firmy a živnostníky zaměstnávající  méně než 20 zaměstnanců. 

Prezident Joe Biden rovněž oznámil další změny programu, aby usnadnil přístup spravedlivější k PPP půjčkám. Cílem je oslovit podniky s nízkými a středními příjmy, které nedostaly potřebnou úlevu, kterou poskytuje odpustitelná půjčka PPP. Kongres vyčlenil částku ve výši 15 miliard dolarů pro malé a LMI dlužníky.

Při stávajících zásadách bylo v současném kole nasazeno pouze 2,4 miliardy USD na malé dlužníky LMI, zčásti proto, že neúměrné množství finančních prostředků v bohatých i LMI oblastech jde do společností s více než 20 zaměstnanci.

Typy půjček: 

  1. Pokud se jedná o první půjčku, je k  dispozici  First Draw.
  2. Pokud obdržel subjekt již dříve PPP půjčku, může mít nárok na PPP půjčku Second Draw.
  3. SBA v současné době nabízí následující možnosti financování:
    COVID-19 Economic Injury Disaster Loans (EIDL)
    Půjčky Express Bridge
    Oddlužení SBA (pro stávající dlužníky)

Pozastavení migrace

Prezident Donald Trump se rozhodl podepsat výkonný příkaz k dočasnému pozastavení imigrace do Spojených států. Tento mimořádný krok vyvolal okamžité otázky ohledně jeho načasování a rozsahu a vyvolal vlnu kritiky ze strany opozice.

Pozastavení veškerého přistěhovalectví by posloužilo jako rozšíření cestovních omezení, která Trumpova správa již zavedla pro většinu Evropy, Číny, Kanady, Mexika a Íránu. Prezident následně upřesnil, že 60denní zákaz přistěhovalectví se bude vztahovat pouze na lidi, kteří žádají o trvalý pobyt, a omezení se týkat dočasných pobytů osob.

Pravidla pro cestování do USA

Od začátku pandemie bylo vyhlášeno již několik prezidentských prohlášení stanovující omezení týkající se vstupu určitých cestujících do Spojených států ve snaze pomoci zpomalit šíření koronavirové choroby covid-19.

Ke 12. lednu 2021 až na konkrétní výjimky cizí státní příslušníci, kteří byli v posledních 14 dnech v některé z následujících zemí, nemohou vstoupit na území Spojených států. Toto omezení se týká Číny, Íránu, Evropské oblasti Schengenu – Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Monako, San Marino, Vatikán, Velká Británie – konkrétně Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko, Irsko a Brazílie. Vstup je povolen občanům a zákonným trvalým obyvatelům Spojených států, určitým rodinným příslušníkům a dalším jednotlivcům, kteří splňují specifikaci.

Po návratu z ČR (a ostatních výše uvedených zemí) se doporučuje do 3 až 5 dní otestovat na covid-19.

I když bude test negativní, doporučuje se zůstat 7 dní doma. Pokud bude test pozitivní, je třeba se řídit pravidly pro izolaci, a ochránit tak ostatní před nakažením. Nejbezpečnější je zůstat 10 dní po cestování doma. Doporučuje se nebýt o dobu 14 dnů v blízkosti lidí, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku závažných onemocnění, ať už dojde k testování, nebo ne. Vždy se doporučuje řídit státními a místními doporučeními nebo požadavky týkajícími se cestování.

Od 26. ledna 2021 vstoupilo v platnost nařízení, na základě kterého je vyžadováno, aby se všichni cestující v letecké dopravě, kteří přilétají do USA z cizí země, podrobili nejpozději 3 dny před odletem testu na COVID-19 a předložili negativní výsledek před nástupem do letu. Cestující v letecké dopravě budou rovněž povinni potvrdit formou osvědčení, že informace, které uvedou, jsou pravdivé. Další informace lze najít na stránkách CDC After You Travel. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html)

Zpět na začátek

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem