Indie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) Indie je obrovský, dynamicky rostoucí trh, který proto nabízí velké množství příležitostí. Je však na druhé straně trhem relativně obtížným.

To je dáno mimo jiné značně rozdílnými kulturními zvyklostmi, ale také politikou indické vlády. Ta se snaží cestou různých iniciativ – především iniciativou „Make in India“ – a cestou tvorby tarifních i netarifních překážek zvyšovat soběstačnost indického trhu a omezovat dovozy. Přesto a s ohledem na potenciál, který Indie nabízí, ale také s ohledem na dlouhodobou tradici vzájemných ekonomických vztahů a na dobré jméno českého průmyslu v Indii, se MPO snaží využívat všech nástrojů a napomáhat českým společnostem k aktivnímu působení na indickém trhu.

Rozsah oblastí, ve kterých mohou české společnosti v Indii působit, je prakticky neomezený. Mezi ty nejtradičnější patří strojírenství a energetika. Významným způsobem jsou české společnosti v Indii zapojené do výroby dopravních prostředků (zvláště automobilový průmysl) a do dopravní infrastruktury.

Příležitosti se mimo jiné dále nabízejí v těžebním průmyslu, zdravotnickém materiálu, ICT, v technologiích na ochranu životního prostředí, v modernizaci zemědělství, obranném průmyslu, ale také ve službách. S ohledem na rostoucí kupní sílu obyvatelstva (statistiky uvádějí až 400 mil. příslušníků střední třídy) a na úsilí indické vlády o posilování soběstačnosti ve všech oblastech je rozsah oborů pro případnou spolupráci prakticky neomezený.

Smluvní či institucionální rámec

V ekonomické oblasti jsou k dispozici mezivládní Dohoda o ekonomické spolupráci, Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a Dohoda o mírovém využívání jaderné energie. Platnost Dohody o podpoře a ochraně investic byla v nedávné době indickou stranou ukončena. Dohoda o ekonomické spolupráci umožnila založení následujících, aktivně fungujících institucí:

Smíšená komise pro ekonomickou spolupráci

Tato Komise se schází přibližně ve dvouletých intervalech a její zasedání je vedeno ministry obchodu obou zemí. Poslední zasedání proběhlo v Praze v říjnu 2018. Komise se zabývá jednak překážkami, které vzájemný obchod brzdí, jednak aktuálními projekty z oblasti ekonomické spolupráce, které tak získávají podporu na úrovni členů vlád obou zemí.

Pracovní skupina pro těžké strojírenství

Tato skupina se schází jednou ročně na úrovni náměstků ministra (případně jejich zástupců), má obdobnou náplň, jako smíšená komise, ale zaměřenou na strojírenskou oblast. Na indické straně jsou zasedání zastřešena Ministerstvem těžkého strojírenství. Poslední zasedání proběhlo v říjnu 2019 v Brně.

Na evropské úrovni byla již v roce 2007 zahájena jednání o uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Indií. V důsledku zcela rozdílných ambicí obou stran byla jednání v roce 2013 přerušena. Před vypuknutím pandemie covid-19 byla diskutována otázka obnovení jednání s tím, že by souběžně byla projednávána dohoda o ochraně a podpoře investic mezi EU a Indií (případně by tato investiční část mohla být součástí dohody o volném obchodu). Silným impulsem k obnovení jednání se měl stát Summit EU – Indie, který se měl uskutečnit v březnu t. r. V důsledku pandemie byl odložen.

Přehled akcí na podporu ekonomické spolupráce s Indií

Z iniciativy AMSP (Asociace malých a středních podniků ČR) pracuje MPO na realizaci projektu zaměřeného na realizaci českého technologického a inovačního centra na jihu Indie ve městě Bangalore.  Na tomto projektu ministerstvo úzce spolupracuje se svými agenturami CzechTrade a CzechInvest. Cílem je vytvoření podmínek, které výrazně usnadní českým vývozcům a investorům vstup na indický trh.

V první fázi projektu, která by měla být spuštěna do konce roku 2020, budou moci české firmy využívat zdarma prostory ke svým administrativním, výzkumným či drobným montážním činnostem. Tyto prostory bude spravovat Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Bangalore. Budou vybaveny odpovídající logistikou (úklid, ostraha, inženýrské sítě…) a firmy, které je využijí, budou mít k dispozici jak poradenskou činnost místního pracovníka CzechTradu, tak také dostupné služby z oblasti právní a účetní. Budou rovněž moci sdílet zkušenosti s českými společnostmi, které již delší dobu v Indii působí.

Konečným cílem projektu je vytvoření modelu státní podpory českých investorů v těch zemích, které se brání dovozu a pro vstup na jejich trh je nezbytné působit přímo na místě. Jedním z nástrojů budou česká průmyslová a inovativní centra, jehož pilotní projekt bude vznikat v indickém Bangalore.

Počátkem června t. r. byl v rámci Velvyslanectví ČR v indickém Dillí zahájen program PROPEA. Jedná se o pomoc českým vývozcům a investorům v Indii ve formě státního příspěvku na expertní služby (především právní poradenství). Tyto služby bude poskytovat dobře etablovaná společnost EBTC (European Business and Technology Centre), která byla založena právě za účelem podpory působení evropských společností v Indii.

Plánované akce

Na 1. pololetí tohoto roku byla naplánovaná státem finančně podpořená mise českých společností do Indie zaměřená na odpadové hospodářství. Mise je součástí programu PROPED (projekty na podporu ekonomické diplomacie). Delegace by měla být vedena zástupcem MPO. Vzhledem k epidemii byla mise odložena na 2. pololetí a bude realizována, pokud to podmínky cestování do Indie umožní. V programu mise se počítá s návštěvou vhodného odborného veletrhu v Indii a s jednáními s odpovídajícími indickými autoritami (zástupci ministerstva životního prostředí, představitelé vybraných místních samospráv…) i se setkáními s potenciálními indickými partnery v daném oboru.

Příští zasedání Smíšené komise, případně Pracovní skupiny pro těžké strojírenství se plánuje na rok 2021.

Ing. Josef Vrbenský, vrbensky@mpo.cz, tel.: 224 852 749
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Indie

Doporučujeme